Table of Contents Table of Contents
Previous Page  44 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 48 Next Page
Page Background

Subota, 23. jun 2018.

12

Arena

Boks/Košarka

NBA dra : Ajton očekivano prvi pi

Dončićk

PODGORICA

- PlanDe-

janaZlatičaninaopo-

vratkuuvrh svjetskog

profesionalnogboksani-

jeuspio.

Dinamitjedrugiputugodi-

nu i po (i ukupno u karijeri)

doživio težak poraz - neka-

dašnji WBC šampion u la-

koj kategoriji izgubio je u

Njujorku od Meksikanca

Roberta Ramiresa (25) no-

kautomposlijedvaminutai

32 sekunde udrugoj rundi.

Prilično nepoznati borac

izTihuanedvaputajeoba-

rao Zlatičanina, a poslije

drugeserijeudaracasudija

je prekinuomeč.

Naš bokser je najavljivao

da se nalazi u izuzetnoj

formi, da je dosta radio na

defanzivi i kako vjeruje da

bi borbu mogao da završi

prije 10. runde, ali jeodpo-

četka sve vodilo ka šokan-

tnomishodu.

U prvoj rundi dobio je jak

udarac u bradu, a kasnije

doživio i drugi lom - ovog

puta nosa, zbog čega je -

kako navode američki me-

diji -moraodabudehospi-

talizovan.

Ramiresov plan nije se

mnogo razlikovao od onog

Majkija Garsije, koji je u

januaru 2017. nokautom

oduzeo šampionski pojas

Zlatičaninu.

Meksikanac je kombinaci-

jom lijevog aperkata i de-

snog krošea na početku

druge runde poslao Zlati-

čanina ukonopce.

Činilo se da bi Dinamit

mogao da okrene meč u

svoju korist kada je sa dva

krošea umalo poslao Ra-

miresa na pod, ali...

Sudija je pozvao doktora u

ugao kako bi provjerio nos

Zlatičanina, a nakon što se

borba nastavila Meksika-

nac je krenuo unovu ofan-

zivu i desnim aperkatom

završio serijuudaracakoja

ga je dovela do 18. pobjede

ukarijeri, 13. nokautom.

Dejan Zlatičanin je poslije

porazaodGarsijepromije-

nio trenera, izabravši po-

znatog Badija Mekgirta, a

u decembru savladao

EvinsonaEreru.

Planirao je da nakon even-

tualne pobjede nad Rami-

resom, devet godina mla-

đimiznatnovišimrivalom,

do kraja godine odradi eli-

minacioni meč za titulu ili

dobijeprilikudaosvoji po-

jas u nekoj od prestižnih

federacija.

Nažalost, u ,,Melrose

Ballroomu“mu se ponovi-

la noćna mora iz duela sa

GarsijomuLasVegasu-ta-

da je nokautiran u trećoj,

sada udrugoj rundi.

Prestižni magazin Ring

konstatovao je da se Zlati-

čanin nadao da bi Njujork

mogao biti mjesto novog

rađanja njegove karijere,

ali daseumjestotogamož-

da tamo i završila.

-Možda je poraz odGarsi-

je poremetio Dejana više

nego što smo mislili - pre-

nio je

ringtv.com

izjavu

Zlatičaninovogpromotera

Lua Dibele. - Sada sam za-

brinut za njegovo liječenje

i oporavak. Bio je to prilič-

nožestokporaz,nakonko-

ga želite samo da se fizički

oporavi, pa tek onda da

razmišljate o drugim stva-

rima.

Zlatičaninima34godine,a

u karijeri je upisao i 23 po-

bjede.

Ne.K.

Meksikanac

Roberto

Ramires je u

drugoj rundi

nokautirao

našeg boksera,

koji jemeč

završio sa dva

preloma

Težak poraz

Zlatičanina

LukiDončiću ispunila se

željaugrozničavoj noći

NBAdraftauBruklinu - ka-

rijerućenastaviti uDalasu,

timukoji igravrhunskuna-

padačkukošarku i ukojem

će imati veliki prostor za

napredak iminutažuod

starta.

Najbolji igrač Evrolige, su-

pertalentovani Slovenac, iza-

bran je kao treći pik odAtlan-

te. Samo četiri minuta prije

nego su ga Hoksi odabrali,

stiglajeinformacijada jeuna-

prijed dogovoren trejd u Da-

las. Bio je to najinteresantniji

momenat drafta, na kojem je

Finiks kao prvog pika očeki-

vano izabrao centra Univer-

zitetaArizona -DeandreaAj-

tona.

- Dobrodošao mladiću - na

društvenim mrežama je već

tokom drafta Dončiću pože-

liio dobrodošlicu legendarni

DirkNovicki, veteranDalasa.

Prema informacijamaESPN-

a, Dončić je u posljednja dva

dana pred draft žestoko lobi-

rao da ga Atlanta trejduje, a

TrejdujuVučevića

zbogBambe?

NBA:

Američki mediji

spekulišu o

budućnosti

našeg centra

uOrlandu