Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 48 Next Page
Page Background

11

Subota, 23. jun 2018.

Arena

Ivana Godeč, kadetska reprezenta-

tivka, zauzeće mjesto pivota. Rođena

je 2001, a godinu starija od nje je

Nikolina Knežević. Na golu je juniorska

reprezentativka, osamnaestogidšnja

Tea Marinović i na krilu Branka Kona-

tar.

Tu su još Nikolina Knežević, debitan-

tkinja Esma Muratović, iz Vašaša je

stigla Vanesa Agović...

IvanaGodečnajmlađičlan

olufinale

laže ovaj tim. Nemamo

pravo da se opustimo sa

njima, a ni sa drugimeki-

pama.

Selektor Per Johanson

za prvu akciju, nakon

uspješno preskočenih

kvalifikacija za EP u

Francuskoj, osloniće se

na igračice koje bi tek tre-

baloda se iskažu ili potvrde

ogroman potencijal. Istina,

utimunemaJovankeRadi-

čević,MileneRaičević, Ka-

tarine Bulatović, Marine

Rajčić, Majde Mehmedo-

vić,Bobane iAndreeKliko-

vacijošnekihiskusnijih,ali

mlađim rukometašicama

se vjeruje.

- Svjesne smo da smo dobi-

le priliku da igramo i poka-

žemo koliko možemo. La-

galabihdakažemda idemo

turistički ili da igramo, pa

Vaterpolistikreću27. juna

Marina

želi

medalju

Uboćanjuuvijek

namedalju

Dukić: Cilj

visokplasman

novo. Nadamse dobrim re-

zultatima, jer je ovo za me-

ne idealna uvertira pred

Evropsko prvenstvo, gdje

ću nastupiti u maratonu –

naglasila je Perunović.

U bacačkim disciplinama

Crna Gora imaće dva pred-

stavnika - Ivana Kukuličića

i KristinuRakočević.

- Ove godine sam seniorka,

tako da će u fokusu biti re-

zultat.Dobrosamtrenirala,

spremala se i pokušaću da

ostvarimštoboljihitac-ka-

zala jeRakočević.

Mojkovčanka,kojaimasre-

bro udisku i bronzuu kugli

sa juniorskog prvenstva

svijeta, bronzu sa junior-

skog prvenstva Evrope, a

prije dvije godine bila je ju-

niorska šampionka svijeta,

imaće paklenu konkuren-

ciju. Među 13 prijavljenih

takmičarki je i Sandra Per-

ković, olimpijska, svjetska i

evropska šampionka, koja

je nedavno postavila novi

rekordDijamantske lige.

-Čast jebiti utakvomdruš-

tvu. Dobra konkurencija

donosi i dodatni motiv.

Znam da nastupaju dvije

Italijanke, Portugalke,

Francuskinje, tu je Veroni-

kaDomjan iz Slovenije, Sa-

binaAlvares izŠpanije, La-

da Androiki sa Kipra,

Amira Saje iz Egipa, a ime

Sandre Perković dovoljno

govori - dodala je Rakoče-

vić.

Kod muškaraca, u bacanju

diska nastupiće 17 takmi-

čara, a jedini predstavnik

CrneGore biće IvanKuku-

ličić. Član AK Zeta 2012

nastojaćedaostavi štobolji

utisak.

-Očekujeme izuzetno jaka

konkurencija. Drago mi je

da ću imati prilikudapred-

stavljam Crnu Goru i na-

dam se da ću imati dobar

hitac - kazao jeKukuličić.

Na startuMI naš vaterpo-

lo tim27. juna sastaće se sa

Francuskom, dan kasnije

sa Portugalom, a 29. pro-

tivnik je Srbija. Nakon to-

ga slijede borbe za pla-

sman. U drugoj grupi su

Italija, Grčka, Španija i

Turska.

Miroslav Petković na prvomučešću na MI

u Peskari osvojio je zlato, u turskomMer-

sinu srebrnumedalju, a u istoj disciplini -

precizno izbijanje, očekuje visok plasman

u Taragoni. Od boćara Crnu Goru će

predstavljati još Dejan Stjepčević.

- U dobrom smo treningu, spreman

sam, očekujemda mogu doći do vrha.

Maltene, za nas je ovo Evropsko prven-

stvo, nema Kineza i Argentinaca, skoro

da je i Svjetsko prvenstvo. Konkurencija

jaka, sa takmičarima iz Francuske, Itali-

je, Slovenije, Alžira i Hrvatske - kazao je

Petković.

Boćanje je na programu 29. juna.

Za našeg najboljeg jedriličara Milivoja Dukića

Mediteranske igre predstavljaju važanmome-

nat sezone.

- Umom sportu takmičari iz zemalja Meditera-

na zauzimaju svjetski vrh. Dobro jedrim tokom

cijele sezone i zadovoljan samdosadašnjim

rezultatima. S obziromna to da se takmičim

širomEvrope sa svim konkurentima koji će

nastupiti u Taragoni, imamuvid u njihov kva-

litet i očekujemda se borim za visok plasman.

Mediteranske igre važne su za moju cjeloku-

pnu sezonu. Kasnije me čeka Svjetsko prven-

stvo u Arhusu u Danskoj, i ovo takmičenje u

Taragoni biće mi odlična priprema za ključno

takmičenje u 2018. godini - kazao je Novljanin.

Srbija?

- Sigurno da ni Srbija nije u

najjačem sastavu, opet,

igrali smo sanjihovimmla-

đimselekcijama i znamosa

kakvim igračicama raspo-

davidimoštamožemo.Vje-

rujem u ekipu i želimo re-

zultat, svjesne u svakom

trenutku snage ostalih ri-

vala. Znamkolikomožemo

ikolikomlađe,kojesudobi-

le šansu, mogu. Treniraju

dobro i upijaju znanje. Na-

dam se da ćemo zajedno i

uspješno ulaziti i izlaziti iz

utakmica i polako ići kapo-

lufinalu - poručila jeGrbić.

Favoriti

Domaćin je prvi favorit,

istina bez nekih zvijezda, a

poštedu je dobila Paula di

Zogbi, golmanka Budućnosti.

Slovenke se visoko kotiraju,

a na iznenađenje i

Makedonke.

U karateu će Crna Gora

sa dva predstavnika,

MarinomRaković i

AnomDrašković.

- Čast mi je i zadovolj-

stvo što samnosila

crnogorsku zastavu u

Taragoni. Očekujem

žestoku konkurenciju,

ali samu odličnoj formi.

Nadam se i dobrom

žrijebu, a ja ću dati sve

do sebe da donesem

medalju svojoj zemlji

- poručila je Raković,

vrhunski sportista Crne

Gore.