Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Hronika

Subota, 23. jun 2018.

Nikšićanin ubijen u Beogradu, potraga za ubicom

UStevovića ispaljeno20

metaka iz „škorpiona“

BEOGRAD

Četrdesetpeto-

godišnji Nikšićanin Savo Ste-

vović (45) ubijen je u četvrtak

oko ponoći, u beogradskom

naselju Žarkovo, u Ulici Milana

Jovanovića.

Prema pisanju srpskihmedija,

na Stevovića je pucano iz

vozila u pokretu i ubice su iz

automatskog oružja, najvje-

rovatnije škorpiona, ispalile

dvadeset metaka u žrtvu.

Stevović je bio za upravljačem

„mini kantrimena“ švajcarskih

registarskih tablica i preminuo

je na mjestu.

Ubijeni Stevović, kako

prenose Novosti, ima kri-

minalni dosije. Nedavno se

vratio u zemlju nakon slu-

ženja zatvorske kazne u

inostranstvu. Samo 15 minuta

nakon pucnjave prona-

đen je zapaljeni „BMW“, sa

lažnim tablicama, iz kojeg je

vjerovatno počinjeno ubi-

stvo.

C. H.

Samjestaubistva

FOTONOVOSTI

Specijalno tužilaštvo donijelo naredbu o sprovođenju

istrage protiv Ranka Radulovića i još devet osoba

Mandićveza

sa„škaljarcima“

PODGORICA

Specijalno

državno tužilaštvodonijelo

jenaredbuo sprovođenju

istrageprotivRankaRadulo-

vića i još devet osoba zbog

sumnjeda su stvorili krimi-

nalnuorganizacijukoja je

počinilapet ubistava, pripre-

malaviše likvidacija, bavila

se zelenašenjem, iznudama.

Za stvaranje kriminalne orga-

nizacije terete se Radoš Petru-

šić, Stefan Radulović (22), Lu-

ka Radulović (24), Ratko

Martinović (38), Darko Vicko-

vić (38), Nikola Mandić (20) i

državljani Bosne i Hercegovi-

ne Nenad Lubura (52), Radoje

Preradović (54) i Miladin De-

dović.

Istražitelji su prije manje od

mjesec uhapsili Zlatka Mata-

novićaizSkadraiStefanaPero-

vića iDejanaVujovića izNikši-

ća, za koje su prikupili dokaze

da spremaju likvidaciju.

Prema saznanjima Pobjede,

slučaj još nije zaokružen i oče-

kuju senovahapšenjaosoba za

koje postoje saznanja da su dio

ove kriminalne organizacije.

Kako nezvanično saznajemo,

istražitelji su, kako tvrde, došli

do saznanja o djelovanju ove

grupe koja je imala za cilj da li-

kvidira više policijskih funck-

cionera koji su im godinama

stajali naput unjihovimkrimi-

nalnimradnjama.

Specijalnotužilaštvomeđudo-

kazimaimaiDNKprofilepoje-

dinih osumnjičenih koji ih di-

rektno povezuju za učešće u

dva ubistva.

Ovom istragom pokušaće da

dokažuučešćeovegrupeuubi-

stvima Novljanina Nika Roga-

novića i Kotoranina Gorana

Lenca. Ukoliko tvrdnje Tuži-

laštva budu prihvaćene od su-

Osamnaestogodišnji Željko

Radulović, sin Nikšićanina

Ranka Radulovića uhapšen

je juče po nalogu Specijal-

nog tužilaštva zbog sumnje

da je dio kriminalne orga-

nizacije.

Raduloviću je određen pri-

tvor od 30 dana.

Uhapšen

sinRanka

Radulovića

Specijalno

tužilaštvomeđu

dokazima ima i DNK

pro le pojedinih

osumnjičenih koji ih

direktno povezuju za

učešće u dva ubistva.

Ovom istragom

pokušaće da dokažu

učešće ove grupe u

ubistvimaNovljanina

Nika Roganovića i

Kotoranina Gorana

Lenca

da, osumnjičenima prijeti i do

40godina zatvora.

Osimtragova samjesta zločina

istražitelji imajudetaljan iskaz

svjedoka saradnika koji pot-

krepljuje tvrdnje da su ova dva

ubistva naručili „škaljarci“.

Istražitelji su uvezali njihove

uloge i zadatke u grupi i imaju

čvrsta saznanja da je Nikola

Mandić bio veza između gru-

pe iz Nikšića i „škaljarskog

klana“.

Hapšenjem ove kriminalne

grupe Specijalno tužilaštvo i

Specijalni policijski timsprije-

čili sudjelovanjeorganizovane

kriminalne grupe koja je imala

konekcije i van granica Crne

Gore.

Operativna saznanja, ali i raz-

mjena informacija sa regional-

nim bezbjednosnim službama

ukazujuda jegrupadogovorila

likvidacije po nalogu ,,škaljar-

skog klana“.

Prema nalazima istrage, plan

ove grupe bio je likvidacija po-

licijskihfunkcioneraizNikšića

i Podgorice i ubistva dvije be-

zbjednosno interesantne oso-

be.

Istražitelji su prva operativna

saznanjadobilijošprijenekoli-

komjeseci, ali nijesu imali čvr-

ste dokaze za hapšenja. Čitava

akcija vođena je tajno, a grupa

praćena sve domomenta – ka-

dajegrupatrebaloda„djeluje“.

Već na početku Vujović je pri-

stao na saradnju i kada je po-

tvrđeno da upotpunjuje doka-

znu građu, dodijeljen mu je

status svjedoka saradnika.

Radulovića osim crnogorskih

istražiteljaibosanskevlastiop-

tužuju za ratne zločine poči-

njene devedesetih godina u

Foči. Crnogorsko tužilaštvo

dobilo je dokumenta u kojima

dvije žrtve optužujuRadulovi-

ća za silovanja imučenja.

A.G.

Zapaljeno vozilo u rožajskomnaselju Carine II

Odgođeno suđenje za pokušaj terorizma

ŠAVNIK:

Prijava protiv Beograđanina

Uhapšen Podgoričanin u Danilovgradu

Kalač zapaljenje

auta sumnjiči zeta

OptuženiDušićneće

dagabrani Anđelić

Oduzetapuška imunicija Falsifikovao ljekarsko

uvjerenjezavozačku

ROŽAJE

MersadiKalač iz

Rožaja, unoći izmeđuče-

tvrtka i petkaoko4.30časo-

va, zapaljen je automobil

„seat ibiza“, ispredporodič-

nekućeuulici Carine II u

izbjegličkomnaseljunaBan-

džovomBrdu.

Prema informacijama iz ro-

žajskogOdjeljenjabezbjedno-

sti navozilu jenastupilavelika

materijalna šteta.

Kalač, je u izjavi datoj policiji,

navela da sumnja da je za pa-

ljenje automobila odgovoran

njen zet Admir Mujević, koji

se trenutno nalazi u Njemač-

koj. Kalač je svoje sumnjepot-

krijepilaprijetnjamakojejojje

Mujević, ranijeupućivaozbog

pokretanja brakorazvodne

parnice između njega i njene

kćerke.

Ona je izjavila da joj je zet na-

kon pokretanja sudskog po-

stupka, prijetionanačinšto joj

jerekaodaćeseonnjoj„smija-

ti“.

Uviđajnalicumjestajeobavila

policija i osnovni državni tuži-

lac.

F.K.

Naautomobilu

pričinjenavelika šteta

PODGORICA

Suđenje za

pokušaj terorizmanadan

parlamentarnih izbora juče

jeuVišemsuduodgođenoza

27. jun jer jeoptuženiMilan

Dušićotkazaopunomoćje

advokatuBrankuAnđeliću.

Dušić je kazao da želi drugog

advokata, jer Anđelić ne po-

štuje njihov dogovor.

-Ne želimviše dame udaljem

toku postupka brani Branko

Anđelić.Danaskažejednosju-

tra kaže drugo, ne poštuje naš

dogovor. Tražim drugog bra-

nioca. Danas pristajem da is-

poštujemove ljude štosudošli

iz Srbije ali od sljedećeg suđe-

njaovakovišenemože - kazao

jeDušić.

Za jučerašnje suđenje bilo je

planiranoda tumač za ruski je-

zik Nada Lalić prevede komu-

nikaciju Aleksandra Saše Sin-

đelića koju je imaona skajpu.

Prema navodima optužnice,

na čelu kriminalne organiza-

cije bili su Eduard Šišmakov i

Vladimir Popov, ali su oni ne-

dostupni crnogorskim vlasti-

ma i njima se sudi u odsustvu

kao i srpskim državljanima

Nemanji Ristiću i Predragu

Bogićeviću.

Na optužnici su lideri DF-a

Andrija Mandić i Milan Kne-

žević, službeni vozač DF-a

MihailoČađenović i srpski dr-

žavljani Bratislav Dikić, Srbo-

ljub Đorđević, Milan Dušić,

DraganMaksić,BrankaMilić i

KristinaHristić.

Rezultati iz istragepokazali su

da su Šišmakov i Popov ofor-

mili grupe na teritoriji Crne

Gore, Srbije i Rusije s ciljem

„vršenja neodređenog broja

krivičnih djela terorizam“ i

krivičnih djela ,,pokušaja ubi-

stva najviših predstavnika Cr-

neGore“.

C.H.

ŠAVNIK

Šavnička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv

Beograđanina D. Č. (38) jer je pretresomnjegove kuće u selu

Tušina pronađena puška i municija u ilegalnomposjedu.

Njemu se na teret stavlja da je počinio krivično djelo nedozvo-

ljeno držanje oružja i eksplozivne materije.

Takođe u kući je zatečena A. B. (24) iz Hrvatske, koja je nelegal-

no boravila na teritoriji Crne Gore.

Ona je privedena inspektoru za strance Centra bezbjednosti

Nikšić, nakon čega je za nju donijeto rješenje o otkazu boravka

i zabrana ulaska u Crnu Goru na šest mjeseci.

C. H.

DANILOVGRAD

Podgo-

ričanin O. P. (40) uhapšen je

zbog sumnje da je falsi ikovao

ljekarsko uvjerenje, koje mu je

bilo neophodno za dobijanje

vozačke dozvole. Direktorat

za građanska stanja i lične

isprave u Danilovgradu oba-

vijestio je policiju da je O. P.

podnio zahtjev za izdavanje

vozačke dozvole 19. juna, te

da je predao dokaz o zdrav-

stvenoj sposobnosti, u čiju

autentičnost su posumnjali.

Danilovgradska policija je

došla do saznanja da se radi o

lažnoj ispravi i da je O.P. prilo-

žio kao pravu.

C. H.

Ranko

Radulović

Željko

Radulović