Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 18. jun 2018.

Svijet

Crnogorska Vlada je

pozdravila potpisivanje

sporazuma o novom

imenu bivše jugosloven-

ske republike – Republika

Sjeverna Makedonija.

- Iskreno se radujemo pot-

pisivanju istorijskog spo-

razuma. Čestitamo pre-

mijerima Zoranu Zaevu i

Aleksisu Ciprasu i nadamo

se uspješnoj implemen-

taciji sporazuma. Crna

Gora je uz svoje prijatelje

- navodi se u objavi Vlade

na Tviteru.

CrnaGora

pozdravila

istorijski

sporazum

RIM

- PapaFranjo izrazio jenaduda ćevladepostići spo-

razumozaštiti onihkoji suprisiljeni danapuštaju svoju

domovinu.

Poglavar Rimokatoličke crkve je to rekao u obraćanju vjer-

nicimanaTrguSvetogPetrauRimuidodaodabi takavspora-

zumzaciljtrebalodaima,,bezbjednumigraciju“,prenosiAP.

On je rekaoda susvi ljudi pozvani da ,,vrednujudoprinos izb-

jeglica“, kako bi se bolje uklopili u zajednice koje ihprimaju.

- Obostrano poštovanje dovešće do rješenja problema koji se

tičumigracija - rekao je papaFranjo.

PSARADES

-Makedonija i

Grčkapotpisale su spora-

zumo rješavanju sporaoko

imenaumjestuPsarades na

grčkoj obali Prespanskog je-

zera. Postignut jedogovor

daRepublikaSjevernaMa-

kedonijabudenovo ime te

bivše jugoslovenske republi-

ke.

Sporazum su potpisali minis-

tri spoljnih poslova Nikola

DimitroviNikosKocijasupri-

sustvu premijera dvije države

Zorana Zaeva i Aleksisa Cip-

rasa.

Kako je izvijestila RTS, cere-

moniji potpisivanja sporazu-

ma, na poziv premijera Grčke

iMakedonije, prisustvovali su

visoka predstavnica za spol-

jnu politiku i bezbjednost

Federika Mogerini i evropski

komesar za proširenje Jo-

hanesHan.

Činu potpisivanja prisustvo-

vao je i posrednik UN Metju

Nimic kao i podsekretarka za

politička pitanja UNRozmari

di Karlo.

Makedonski premijer Zoran

Zaev je na ceremoniji potpi-

sivanja dogovora izjavio da je

država ponosna što je izabrala

,,rješenje koje ujedinjuje“.

- Ponosni smo na ovaj naš

dogovor. Ponosni smozatošto

se ujedinjujemo oko rješenja

spora koji nas je dijelio i što

smo izabrali rješenje koje nas

ujedinjuje. Potpisivanjem

konačnogdogovorao rješenju

pitanja imena i o strateškom

partnerstvu naše dvije zemlje

pomjerili smo planine - rekao

jeZaev.

Dodao je da je ovaj svečani

čin ,,izraz posvećenosti

pronalaženju rješenja koje je

u interesu budućnosti i

građana dvije države“.

- Naučili smo da treba da uči-

mo iz istorije, a ne da je

ponavljamo. Na temeljima

prošlosti, gradimo budućnost

- zaključio je makedonski

premijer.

Njegov grčki kolega je istakao

da je na Prespanskom jezeru

počelo pisanje nove srećne

pjesme iotkriojeda je ljubitelj

balkanskemuzike.

DRUGEPJESME

- Došlo je vrijeme da opet pje-

vamosrećnepjesmenaBalka-

nu, adanas sepravi prvi, smje-

li korak u ovompravcu. Jednu

takvunovupjesmupočinjemo

da pišemo ovdje u Prespi. Naš

cilj jeste da ovu radosnu

pjesmu pjevajumnogo vjeko-

va mnoge buduće generacije,

na našem i vašem jeziku, u

našoj i vašoj zemlji, naš i vaš

narod... Pjesmu koja će slaviti

mir - rekao jeCipras.

On je susret u Prespi okarak-

terisao kao ,,istorijski sas-

tanak“.

- Nalazimo se ovdje gledajući u

oči istorijunašihnaroda.Nalazi-

mo seovdje i dabismonasdvoji-

ca izvršili našu patriotsku

dužnost-rekaojegrčkipremijer.

DogovorjeCiprasocijeniokao

patriotski i pozvao građane

obje zemlje da ga prihvate bez

predrasuda.

Pomenuo je i to da je prvi sus-

ret sa Zaevim imao prije šest

mjeseci u snijegomzavijanom

Davosu gdje je, po njegovim

rečima, bilo mnogo hladno,

,,poputhladnoćekojajevlada-

la u odnosima dvije zemlje u

prethodnih25 godina“.

Zvanični sastanakdvijedeleg-

acije nastavljen je u Oteševu,

namakedonskoj strani jezera.

Aleksis Cipras je prvi grčki

premijer koji je posjetio

Makedoniju, prenela je

agencijaANA.

EUPRATI

Federika Mogerini i Johanes

Han ocijenili su nakon cere-

monije potpisivanja sporazu-

ma, da je riječ o istorijskom

danu.

- Mnogi su bili skeptični da će

biti dogovora, a dva premijera

i ministri spoljnih poslova bili

su istrajni u tomeda gapostig-

nu. Dvije strane su nas Ev-

ropljane učinile ponosnim

‘vin-vin’ rješenjem koje su

potpisali. Nadam se da će ovo

biti inspiracija mnogima u re-

gionu da preduzmu hrabre

korake, kao i cijeloj Evropi.

Ovaj dogovor je pokazao Ev-

ropi i svijetu da svaki problem

može da se riješi dijalogomi

liderstvom - kazala je

Mogerini.

Ona je dodala da

će EU pratiti primjenu spora-

zuma.

Han je rekao da je ,,bilo po-

trebnomnogovremenaimno-

gopređenogputada stignemo

tamo gdje smodanas“.

- Ovo je istorijski dan i mo-

gućnost za građane Sjeverne

Makedonije da dobiju pozi-

tivne odgovore za evroat-

lantske integracije. Na kraju

dana svi će vidjeti da je ovaj

dogovor dobar kompromis u

kojem svi dobijaju po nešto -

ocijnio jeHan.

SEUL

- JužnaKoreja i

SjedinjeneAmeričkeDržave

će sljedećenedjeljeobjaviti

odlukuootkazivanju

zajedničkihvojnihvežbi,

javila je južnokorejska

agencija ,,Jonhap“, pozivajući

sena izvoreVladeuSeulu.

Odluka o suspenziji odnosi se

samonaobimnevojnemanevre,

ali ne i na rutinske vežbe, naveli

su isti izvori, ali su istakli da će

zajedničke vežbe biti obnovl-

jeneukolikoSjevernaKorejane

bude ispunila svoje obaveze o

denuklearizaciji.

Američki predsjednik Donald

Tramp jeuutorak, poslije sami-

tasasjevernokorejskimliderom

KimDžongUnom,uSingapuru,

izjavioda trebaprekinuti ,,ratne

igre“ koje su ,,provokativne“ i

,,skupe“.

- Vojne vlasti Južne Koreje i

SAD su u bliskimkontaktima u

vezi sa zajedničkim vježbama

za koje je predsjednik Tramp

rekao da želi da ih prekine. Sl-

jedeće nedjelje, ministarstva

odbrane Južne Koreje i SAD će

zajednički objaviti rezultat tih

diskusija - rekao je izvor Johna-

pa, koji je želioda ostane anoni-

man.

Trampovo pominjanje ,,ratnih

igara“, prema istomizvoru,mo-

glo bi da se odnosi na obimne

godišnje manevre, kao što su

,,Ključna odlučnost“ u proljeće,

i ,,UlčiČuvar slobode“na ljeto.

Prošle godine je 17.500 amer-

ičkih i više od 50.000 južnoko-

rejskih vojnika učestvovalo na

manevrima ,,Ulči Čuvar slo-

bode“.

UJužnoj Koreji je stacionirano

oko 28.500 američkih vojnika,

što je nasljeđe Korejskog rata,

završenog 1953. godine.

Jonhap podsjeća da su Seul i

Vašington još 1992. godine, u

vrijeme tadašnjeg dijaloga sa

Pjongjangom, otkazale vežbe

,,Timski duh“, ali su ih naredne

godineobnovili.

NikolaDimitrov, ZoranZaev, AleksisCipras i

NikosKocijasposlijepotpisivanjasporazuma

Makedonija i Grčka potpisale sporazumo rješavanju spora oko imena

Dogovorkoji ,,pomjeraplanine“

Nadamse da će ovo biti inspiracija

mnogima u regionu da preduzmu

hrabre korake, kao i cijeloj Evropi.

Ovaj dogovor je pokazao Evropi i

svijetu da svaki problemmože da se

riješi dijalogom i liderstvom - kazala

je predstavnica za spoljnu politiku i

bezbjednost EU FederikaMogerini

Posrednik UN za rješava-

nje spora između Atine

i Skoplja Metju Nimic

izjavio je da ,,nema boljeg

poklona za njegov rođen-

dan od današnjeg potpisi-

vanja sporazuma“.

Nimic je uputio čestitke

premijerima Makedonije

i Grčke, Zoranu Zaevu i

Aleksisu Ciprasu, kao i

ministrima spoljnih poslo-

va dvije zemlje.

- Da bi se pronašlo rje-

šenje ovog problema,

potrebno je mudro lider-

stvo i strateška vizija, i

ovi lideri su pokazali da

posjeduju te važne kvali-

tete. Ne možete često da

pronađete istovremeno

mudrost, političku viziju i

diplomatske veštine, a sva

tri kvaliteta bila su prisut-

na kod ove četvorice lide-

ra, koji su naporno radili.

To je rijetkost - rekao je

Nimic.

Dodao je da vjeruje da

je ovaj dogovor od stra-

teškog interesa za dvije

zemlje.

- Bilomi je zadovoljstvo

što sambio posrednik i

što sada mogu da budem

svjedok potpisivanja ovog

dogovora - rekao je Nimic

na ceremoniji.

Nimic:

Najljepši

poklon

zamoj

rođendan

Vašington

i Seul

otkazuju

vojne

manevre

Suspenzija velikih vježbi oružanih snaga dvije zemlje nakon samita u Singapuru

Priredio:

IgorPERIĆ

PapaFranjoočekuje

zaštitunevoljnika

Poglavar Rimokatoličke crkve o izbjeglicama