Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. jun 2018.

Svijet

KVEBEKSITI

- Američki

predsjednikDonaldTramp

rekao jedapovlači američku

podrškuzajedničkoj izjavi

G7 i ponovozaprijetiouvo-

đenjemnovihcarina zauvoz

automobila, čime jeukazao

namogućnost novogpogor-

šanja trgovinskihodnosa

međunajrazvijenijimdrža-

vama svijeta.

- Zatražio sam od američkih

zastupnikadanepodrže izjavu

koju je donijela grupa G7 -

objavio je Tramp na Tviteru iz

svog aviona napuštajući Kana-

du, gdje se protekla dva dana

održavao sastanak na vrhu li-

dera sedamnajrazvijenijih dr-

žava svijeta, koji su se složili

okoborbeprotivprotekcioniz-

ma.

Tramp je objasnio da su ga na

takvu odluku podstakle najave

kanadskog premijera Džastina

Trudoa o tome da će Kanada

odgovoriti protivmjerama na

američke carinena uvoz čelika

i aluminijuma.

Tramp jenaTviterunapisaoda

su ga isprovocirale Trudoove

izjave o tome da su američke

carinenekavrstauvredeKana-

đanima koji ,,neće dopustiti da

ihneko tlači“.

- Vrlo nepošteno i slabo. Naše

su carine odgovor na kanadske

namete od 270 posto na ame-

ričke mliječne proizvode - re-

kao je.

Iz kancelarije kanadskog pre-

mijera odmah su reagovali sa-

opštenjemukojemjeistaknuto

da suusredsređeni na sve što je

postignutona sastanku.

-PremijerTrudonazatvaranju

samitanijerekaoništanovošto

već nije bilo rečeno - kako jav-

no, tako u njegovim direktnim

razgovorima s američkim

predsjednikom - navodi se u

saopštenju.

U Kvebeku se sinoć završio

dvodnevni samit sedamnajra-

zvijenijih zemalja svijeta, čiji

su se čelnici u zajedničkoj izja-

vi zauzeli za slobodnu i pošte-

niju trgovinu i borbu protiv

protekcionizma.

Glavni Trampov ekonomski

savjetnik Leri Kadlou juče je

rekao da jeTrudo ,,prilično za-

bio nož u leđa“ izjavomda Ka-

nada neće dozvoliti da bude

maltretirana američkimtaksa-

ma, prenosi Asošiejtedpres.

KadloujezaSi-En-Enkazaoda

je Trudo nanio ,,veliku štetu“

G7 izjavom da će Kanada mo-

rati da se brani i da su SAD od-

govorne za problem sa taksa-

ma.

Trampnećedozvoliti, dodao je

Kadlou, dagaTrudomaltretira

uoči njegovog samita sa sjever-

nokorejskim liderom Kim

DžongUnom.

Trampov savjetnik za trgovinu

PiterNavaro takođe je juče op-

tužioTrudoaza izdajuamerič-

kih saveznika.

- Postoji posebnomjestoupa-

klu za svakog lidera neke ze-

mljekoji se lošeponeseprema

predsjedniku Trampu i po-

tom na izlazu pokuša da mu

zabijenožu leđa - rekao jeNa-

varo.

Godišnji samit G7 u petak i su-

botu u Kanadi obilježila su oš-

traneslaganjasTrampomzbog

njegovihodlukadauvedetakse

nauvoz čelika i aluminijuma iz

EvropskeunijeiKanadeiMek-

sika. Tamjera jepogodila ame-

ričke partnere iako su njena

glavna meta kineski proizvo-

đači na koje se i SAD i EUdugo

žale da su preplavili tržišta jef-

tinimčelikom.

BAGDAD

-UBagdadu je

juče izbioveliki požaru

najvećemskladištuglasač-

kih listićau Irakugdje su

glasovi s parlamentarnih

izboraodržanih 12.maja,

koje trebaponovoprebro-

jati.

Irački zvaničnici su saopštili

da većina glasačkihkutijani-

je izgorjela u požaru čiji

uzrok još nije objavljen.

Dok je gorjelo skladište u če-

tvrti Rusafa, vidio se gust cr-

ni dim. Zvaničnik izborne

komisije Imed Džamil izja-

vio jeda je jedna sala saopre-

mom za glasanje uništena u

požaru.

U Iraku treba ponovo pre-

brojati deset miliona glasač-

kih listića da bi se provjerila

tvrdnja da je bilo manipula-

cija tokom izbora na kojima

jepobijedio šiitski nacionali-

stički liderMoktada Sadr.

Zbog tihtvrdnji jeParlament

Iraka u srijedu odlučio da se

glasovi ponovo prebroje i to

ručno. Istovremeno su poni-

šteni glasovi izbjeglica i ise-

ljenika i raspuštena je izbor-

na komisija.

Zapalili seglasački listići

predprebrojavanje

RAZMIRICEMEĐUNAJRAZVIJENIJIMA:

Samit G7 u Kanadi završen haotično, bez zajedničke poruke

Među brojnim fotogra ijama

sa upravo završenog samita

Grupe sedam industrijski

najrazvijenijih zemalja svijeta

izdvojila se jedna koja u dobroj

mjeri oslikava atmosferu na

skupu, prikazujući ,,ne baš pri-

jateljski govor tijela“ njemačke

kancelarke Angele Merkel

i američkog predsjednika

Donalda Trampa.

Na jučerašnjoj slici fotografa

njemačke vlade Jeska Dencela,

Merkel stoji s rukama čvrsto

naslonjenimna sto pred Tram-

pom i ljutito zuri u njega, koji je

oštro gleda sjedeći pred njom

odlučno prekrštenih ruku. Na

fotogra iji se vidi da na dvije

strane stoji više od 10 zvanič-

nika, među njima japanski pre-

mijer Šinzo Abe, prekrštenih

ruku, i francuski predsjednik

Emanuel Makron, uz Merkel.

Foto je na Tviteru objavio port-

parol njemačke kancelarke

Štefen Zajbert, a Bijela kuća je

ubrzo odgovorila drugačijom

fotogra ijom, na kojoj Tramp

sjedi i govori, a Merkel, Abe

i kanadski premijer Džastin

Trudo ga slušaju.

Pojavila se i fotogra ija koja

ukazuje na opušteniju atmos-

feru na skupu, na njoj se Mer-

kel smješka, a Tramp je gleda

u oči.

Dencelova slika nije prva

ilustracija napetosti između

Trampa i Merkel, koja ne

skriva neslaganje s pristupom

američkog predsjednika trgo-

vini, s njegovimnapuštanjem

međunarodnog nuklearnog

sporazuma s Iranom, kao ni s

odlukomda izvede SAD iz Pari-

skog sporazuma o klimatskim

promjenama.

Fotografijakojagovorihiljaduriječi

Tramppovukaopodršku i

najaviopogoršanjeodnosa

Predsjednik SAD-a Donald

Tramp stigao je juče u Sin-

gapur gdje bi trebalo da

se u utorak sastane sa sje-

vernokorejskim vođom

KimDžong Unom, koji je

doputovao nekoliko sati

prije njega.

Avion s američkimpred-

sjednikom sletio je u

vazduhoplovnu bazu Paja

Lebar u Singapuru gdje

je doputovao iz Kanade,

poslije sastanka sa Gru-

pom sedam industrijski

najrazvijenijih zemalja

svijeta.

Prvi američko-sjeverno-

korejski samit zakazan je

za utorak, 12. juna, u 9 sati

po lokalnom vremenu (3

po centralnoevropskom

vremenu).

Predsjednik SAD-a

se nada da će postići

istorijski sporazum sa

SjevernomKorejomda

odustane od svog nukle-

arnog oružja, mada je u

posljednje vrijeme nasto-

jao da smanji očekivanja

navodeći da će za to

možda biti potrebno više

susreta.

Sjeverna Koreja suočena

je s teškimdiplomatskim i

ekonomskim sankcijama

zbog razvoja nuklearnih i

balističkih programa.

Prvi

čovjek

SAD-a

stigaou

Singapur

DonaldTrampiDžastinTrudo

Požar uBagdadu