Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Ponedjeljak, 11. jun 2018. •

Godina LXXIV/Broj 18839 •

Cijena 0,70 eura

L. ĐOKIĆ

STR.5.

INTERVJU:

Aleksandar Drljević,

glavni pregovarač Crne Gore sa EU

Očekujem

vidljivije

rezultateu

vladavini

prava

STR.2.i3.

Najviši zakup

plaže 110.000, a

najniži 200eura

STR.8.i9.

STR.13.

RIJEČ VIŠE:

Legendardni američki

bubnjar Dejv Vekl

Pozitivne

emocije

zbog ranog

susreta sa

džezom

Mještani traže

pomoć za sanaciju

šteteoddržave i

Morskogdobra

Glavne barijere za adekvatnu resocijalizaciju

zatvorenike čekaju kada se nađu na slobodi

Neprihvatanjedruštva

vraća ihna stari put

STR.8.

Crni bilans na crnogorskimputevima

zamanje od 24 sata

STR.10.

Jedni ganjajuuspjeh,

drugi prelaznuocjenu

IZMEĐU POTREBE I LUKSUZA:

Roditelji učenika osnovnih škola sve

češće angažuju privatne profesore

STR.9.

Crni dimkoji guši nekoliko naselja u Podgorici potiče

od paljenja starih automobilskih pneumatika

Gumegoredan-noć,

država jošnema rješenje

STR.6.i7.

RAZGOVOR:

Direktor JPMorsko

dobro Predrag Jelušić

HERCEGNOVI:

Predstavnici lokalne uprave obišli Kamenare

POGINULETRI,

POVRIJEĐENO

SEDAMOSOBA

SamjestanesrećenaVranjini

FatalanudesnaputuBudva - Kotor