Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Hronika/Društvo

Nedjelja, 10. jun 2018.

Tužilaštvo još prikuplja dokaze za ubistvo Gorana Pejovića u Budvi

Kalinić i dalje

podistragom

PODGORICA

Istragapro-

tivSretkaKalinića, koji se te-

reti da je 11. avgusta 2008. go-

dineubioGoranaPejovićau

Budvi, još nijeokončana, sa-

opšteno jePobjedi izVišeg

državnog tužilaštva.

-Upredmetuformiranompro-

tiv S. K. zbog krivičnog djela

ubistvo na štetu G. P. još uvijek

nije okončana istraga – kazali

su izTužilaštva.

PRIZNANJE

Iako je ubistvo Pejovića pri-

znao pred hrvatskim istražite-

ljima nakon što je uhapšen u

Zagrebujuna2010.godine,Ka-

linićsena listi osumnjičenihza

ubistvo Pejovića našao tek u

januaru 2016. godine kada je

crnogorska policija obezbije-

dila nepobitne dokaze. Istra-

gom je utvrđeno i da je Pejović

ubijen greškom u bašti kafića

,,Palma“ i da je prava meta bio

Budvanin Ivan Delić, koji je

sjediouneposrednoj blizini.

- Zbog sličnosti sa garderobom

pokojnog Pejovića, te pozicije

sjedjenja i pogrešnog navođe-

nja logistike, Kalinić je zamije-

niometu– saopšteno je izpoli-

cijenakonpodnošenjakrivične

prijave protivKalinića.

Pošto je prišao stolu za kojim

je sjedio Pejović, ubica je ka-

zao: ,,Ovo ti je pozdrav iz Beo-

grada“. Poslije izrečene poru-

k e ma s k i r a n i , b r a d a t i

muškarac, srednjih godina,

obučenukariranukošulju,du-

gecrnekose,saslamenimšeši-

rom na glavi prema Pejoviću i

tri prijatelja koji su sjedjeli sa

njimispalio je 11metaka. Pejo-

vić jepreminuona licumjesta,

dok su dva njegova prijatelja

teže povrijeđena.

Iako jeneposrednoposlijeubi-

stva policija bila u posjedu po-

dataka koji su ukazivali da je

likvidator Kalinić, za njegovo

procesuiranje je neophodno

obezbijediti odgovarajući nivo

dokaza. Izvršena su određena

državne granice, kao i DNK i

druga vještačenja.

LIKVIDACIJE

Sretko Kalinić je za učešće u

atentatu na premijera Srbije

Zorana Đinđića presudom

Okružnog suda u Beogradu

osuđen na 35 godina zatvora, a

ta presuda je kasnije ublažena

na 30godina.

Kalinić je osuđen na 40 godina

zatvora za učestvovanje u ubi-

stvima, otmicama i teroristič-

kimdjelima.

Poslije sedam godina bjekstva,

Kalinića je 8. juna 2010. godine

ranio u Zagrebu Miloš Simo-

vić. NakonhapšenjauZagrebu

2010. godine i izručenja srp-

skim vlastima, Kalinić je pri-

znao da je počinio bar 20 ubi-

stava. Između ostalih priznao

je da je ubio Ninoslava Kon-

stantinovića i Milana Jurišića,

koji su osuđeni za atentat na

premijeraĐinđića i zločineze-

munskog klana, kao i Zorana

VukojevićakojijeubijenuBeo-

gradu, 2006. godine, nakon što

je, kao svjedok saradnik, dao

iskaz na suđenju za atentat na

Đinđića.

Kalinić se trenutnonalazi uza-

tvoruuSrbiji.

B.R.

Iako je ubistvo Pejovića priznao pred hrvatskim

istražiteljima nakon što je uhapšen u Zagrebu juna

2010. godine, Kalinić se na listi osumnjičenih za to

ubistvo našao tek u januaru 2016. kada je crnogorska

policija obezbijedila nepobitne dokaze

vještačenja u zemlji i inostran-

stvu i inicirane druge aktivno-

sti kroz proces međunarodne

pravnepomoći imeđunarodne

policijske saradnje. Prikuplje-

na su obavještenja od većeg

brojagrađana, izvršene supro-

vjerekretanjaodređenogbroja

bezbjednosno interesantnih

osoba, aponaredbi suda izuze-

ti su i analizirani videomateri-

jali i telekomunikacioni sao-

braćaj. Izvršena su poligrafska

testiranja, provjere prelazaka

Preminuonovinar

NastadinRaičević

PODGORICA

Istaknuti

novinar Radija Crne Gore

Nastadin Nasto Raičević

preminuo je u Podgorici u 82.

godini.

Raičević je odgovorno

obavljao poslove novinara

i urednika u redakciji Radio

Titograda.

Bio je urednik političke redak-

cije, šef dopisničke službe

i prvi urednik emisije za

inostranstvo sedamdesetih i

osamdesetih godina prošlog

vijeka.

Ostaće upamćen kao dobar

poznavalac prilika u Crnoj

Gori i Jugoslaviji, a time je

doprinosio a irmaciji novinar-

ske profesije i radija na širim

prostorima.

Raičević je sahranjen u rod-

nimBerima, nadomak Pod-

gorice.

C. H.

PODGORICA

Državljanin

Bosne i Hercegovine Boban

Janjić (33), nastanjen u Pod-

gorici, oslobođen je optužbe

za pokušaj ubistva Đoka

Malesije. Presudu je izreklo

krivično vijeće kojim je

predsjedavala sutkinja Višeg

suda u Podgorici Vesna Moš-

trokol.

Prema navodima presude,

sud je utvrdio da je 17. okto-

bra u Bulevaru Save Kovače-

vića Janjić u nužnoj odbrani

nožemubo Đoka Malesiju

nanoseći mu tešku povredu

u predjelu podlopatičnog

predjela.

Potezanju noža, kako se

navodi u presudu, prethodila

je svađa između Janjića sa

jedne strane i Đoka Malesije,

Tibora Komaromija i Radoja

Todorovića sa druge strane

u stanu, vlasništvo Vlatka

Brnovića, koji se nalazi u bli-

zini bolnice ,,Kodra“.

Malesija je napao Janjića

zadavši mu nekoliko udara-

ca u predjelu glave, stomaka

i lijeve noge. Janjić je uspio

da pobjegne i Malesiju sa

Komaromijem i Todoro-

vićemostavi zaključane u

stanu Brnovića.

Janjić je otišao u svoj stan na

Bulevaru Save Kovačevića,

a ubrzo ga je supruga koja

se nalazila vani obavijestila

da je u blizini njihove zgrade

vidjela Komaromija i još

dvije osobe.

Janjić je supruzi kazao da

slučaj napada na njega pri-

javi policiji, ali kako se ona

poslije izvjesnog vremena

nije vratila u stan, izašao je

ispred ulaza zgrade.

Tada se na njega zaletio

Malesija držeći u ruci metal-

nu šipku. Malesija je više

puta zamahnuo šipkom

prema glavi Janjića, koji

je udarce izbjegao štiteći

se rukama. Kada je, nakon

kratkog predaha, Malesija

krenuo u novi napad šipkom,

Janjić ga je ubo nožemu

podlopatični dio leđa, što je

sud ocijenio kao odbijanje

protivpravnog napada ošte-

ćenog.

Janjić, koji je otac četvoro

maloljetne djece, zbog sum-

nje za pokušaj ubistva pro-

veo je u pritvoru pet mjeseci.

Malesija je u septembru

prošle godine osuđen na

devet i po godina robije

zbog pokušaja silovanja

dvadeset petogodišnje

Podgoričanke M. Š. i razboj-

ništvo. Malesija je višestruki

povratnik.

B. R.

Ograđuje seodsaopštenjaSavjeta

PODGORICA

Član Savjeta

RTCG Vladimir Pavićević

saopštio je da se ograđuje od

saopštenja tog tijela u kojem

je izraženo iznenađenje i

žaljenje zbog, kako navode,

izjava predstavnika OEBS-a i

Stejt dipartmenta povodom

smjene generalne direktorice

Andrijane Kadije. Pavićević,

inače, nije prisustvovao sjed-

nici Savjeta na kojoj je smije-

njena Kadija.

Pavićević tvrdi da mu nije

dostavljena informacija ko

je od članova Savjeta RTCG

podržao to saopštenje.

- Poštovane kolege, činjenica

je da se ne može ubijediti ni

domaća ni međunarodna

javnost da formalni propust

u ugovoru sa CGO, koji je

formalno ispravljen, a koji nije

nanio nikakvu štetu Javnom

servisumože biti opravdan

razlog za smjenu Andrijane

Kadije. Vaš pokušaj držanja

lekcije iz demokratije Evrop-

skoj uniji, SAD i OEBS-u govori

o vašoj ozbiljnosti i poimanju

demokratije - zaključio je

Pavićević, koji je u vrijeme

kada je bio predsjednik Savje-

ta dogovorio sa Kadijomda

preuzme čelnu poziciju u

RTCG.

N. K.

Posebna jedinica policije i služba bezbjednosti Ambasade SAD izveli pokaznu vježbu

Spremni daodgovore

kriznimsituacijama

PODGORICA

Posebna jedi-

nica policije i služba bezbjed-

nosti Ambasade SADu sklopu

zajedničke saradnje su juče u

Podgorici izveli taktičko-po-

kaznu vježbukojomje simuli-

rannapadnaobjekatAmbasa-

de SAD.

Cilj vježbe je bio provjera svih

činilaca odgovornih za be-

zbjednost Ambasade SAD to-

komkriznih situacija.

Ovomvježbom, koja jeuspješ-

no izvedena, crnogorska poli-

cija i služba bezbjednosti Am-

basade SAD su pokazali

koordiniranost i spremnost da

uspješno odgovore izazovima

koji su, kao vježbovna pretpo-

stavka, postavljeni.

Tokom vježbe taktički timovi

Posebne jedinice policije

(PJP) su, brzom reakcijom i u

koordinaciji sa kriznim šta-

bom, uspješnoneutralisali lica

koja su izvršila simulirani na-

pad i nakon toga suuspostavili

uslove neophodne za otkla-

njanjedaljihprijetnjiinapada.

Nakon održavanja taktičke

vježbe izvršena je analiza po-

stupanja svihučesnika.

U izvođenju taktičko-poka-

zne vježbe su, pored službe-

nikaPJP,Centrabezbjednosti

Podgorica i više drugih orga-

nizacionih jedinica policije i

MUP-a, koji su inače uključe-

ni u reagovanje u kriznim si-

tuacijama, učestvovali i pred-

stavnici drugih službi među

kojima suna terenubili i služ-

benici Zavoda za hitnumedi-

cinsku pomoć, Urgentnog

centra i Službe zaštite Glav-

nog grada.

B.R.

Viši sud

Sapokaznevježbe

Sretko

Kalinić

Vladimir

Pavićević

Oglasio se i član Savjeta RTCGVladimir Pavićević, koji nije prisustvovao sjednici kada je smijenjena Andrijana Kadija

Janjić se

branionožem

Oslobođen optužbi

za pokušaj ubistva

Malesije