Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 10. jun 2018.

Svijet

Rusijanema

namjeruda

sevrati uG8

MOSKVA

Rusijanemanamje-

ruda sevrati ugrupuosamin-

dustrijski najrazvijenijihzema-

lja -G8, jer je zadovoljna radom

uokviruG20, izjavio je juče šef

ruskediplomatijeSergej Lavrov

komentarišući pozivameričkog

predsjednikaDonaldaTrampa

da seRusijavrati uG8.

Lavrov je rekao da Rusija nikada

nije tražila da se vrati u G8, koji je

postaoG7poslije suspenzijeRusi-

je iz te grupe zbog pripajanja cr-

nomorskogpoluostrvaKrim2014.

godine.

- U Grupi 20 industrijski razvije-

nihzemalja(G20)nemaultimatu-

ma dok su nampotrebni dogovori

- rekao jeLavrov i dodaoda jeG20

,,mehanizamnamijenjen postiza-

nju konsenzusa u raznim oblasti-

ma“ i da je Rusija zadovoljna da

bude dio te grupe.

Tramp je na godišnjemsamituG7

pozvaoRusijudasevratiuG8, ataj

prijedlog su odmah odbacile Veli-

ka Britanija, Njemačka i Francu-

ska. Odnosi Rusije i Zapada su za-

t egnut i zbog nes l aganj a o

rješavanjupitanjauistočnojUkra-

jini i Siriji, kao i zbog nedavne afe-

re trovanja dvostrukog špijuna

Sergeja Skripalja u Velikoj Brita-

niji.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poslao jasnu poruku

BARSELONA

Rješenje krize

saKatalonijom leži u reformi

ustava, smatra španski mini-

star za javnu upravuMertižel

Batet.

Betet, koji je poslanik španske

Socijalističke partije, rekao je

da želi da ustav Španije usmjeri

u pravcu ,,federalnogmodela“,

prenosi AP.

On je ocijenio da je španski

ustav, koji propisuje autono-

mne zajednice, bio uspješan

do sada, ali da mu je potrebno

,,renoviranje“. Nova španska

vlada odblokirala je inansije

Kataloniji i najavila da će zahti-

jevati dijalog sa regionalnom

administracijom, kako bi se sni-

zile tenzije nakon referenduma

o nezavisnosti te pokrajine.

Finansijske kontrole, koje je

uveo bivši španski premijer

Mariano Rahoj pred referen-

dumo nezavisnosti Katalonije

u oktobru, značile su da uplate

koje obavi katalonska vlada

mora provjeriti Ministarstvo

inansija u Madridu.

Portparol Vlade Špa-

nije Izabel Sela rekla

je da vlasti u Madridu

žele da prilike vrate

u normalu i da će

ustavom i dijalogom

pokušati da postignu

napredak, prenosi Capital.

ba. Ona je najavila da će se

do kraja ljeta vjerovatno sasta-

ti novi španski premijer Pedro

Sančez sa novim lideromKata-

lonije KimomTorom.

Očigledna ,,ruka pomirenja“,

pružena regionalnim vlastima,

označava promjenu tvrdokor-

nog tona koji je bio karakteri-

stičan za Rahoja prema špan-

skim secesionistima.

RješenjezaKataloniju

u izmjeni ustava

MOSKVA

Ruski predsjednik

VladimirPutinporučio jeda

očekujedapredsjednik

SAD-aDonaldTramp

ispuni svojepredizbor-

noobećanjeopoboljša-

njuodnosa saMoskvom.

Putinje istakaoda jeRusijaza

to spremna, a da je ,,lopta u

američkomdvorištu“.

U emisiji ko-

ju je juče emitovala tele-

vizija Rosija-1, Putin je rekao da

Tramp ispunjava obećanja koja

jedaotokompredizbornekam-

panje, a da je jedno od

obećanja bilo da će po-

boljšati odnose SAD-a i

Rusije, prenosi Tas.

- Nadamse da će se to do-

goditi, barem smomi za to

spremni,imislimdajelopta

udvorištuSAD- zaključio je

ruski predsjednikVladimir Pu-

tin.

Putin podsjetio Trampa na predizborna obećanja

Američki predsjednik Donald Tramp poručio

VAŠINGTON

Američki

predsjednikDonaldTramp

rekao je jučeda jenjegov

predstojeći samit saKim

DžongUnomjedinstvena

šansa za sjevernokorejskog

vođu.

Trampjerekaonakonferenci-

ji za medije pred odlazak iz

Kanade, odakle ide na istorij-

ski sastanak sa Kim Džong

Unomu Singapuru, da vjeruje

da će sastanak ,,proći vrlo do-

bro“.

- To je jedinstvena šansa koja

se neće više pružiti - rekao je

Tramp prije odlaska iz Kana-

de, prenosi Frans pres.

Tramp je u Ka-

nadiprisustvovaosastankuG7

industrijskinajrazvijenijihze-

malja svijeta sa koga odlazi ra-

nijedabi seuputiouSingapur.

On je rekao da SjevernaKore-

ja ,,vrlo dobro“ sarađuje sa

SAD-omi da za sada stvari te-

ku dobro, ali da ulazi, kako je

rekao, u ,,nepoznatu teritori-

ju“.

Kako prenosi AP, Tramp je

zvučao optimistično i rekao

davjerujedajeKimDžongUn

spreman da ,,uradi nešto vrlo

pozitivno za svoj narod, za se-

be i za svojuporodicu“.

Rekao je za sebe da se sprema

da preduzme ,,misiju mira“.

Samit je zakazan za utorak u

Singapuru.

Kimima samo

jednušansu

Kadće ti bolji odnosi?

Sergej Lavrov

DonaldTramp

KimDžongUn

Detalj saulicaBarselone

Vladimir Putin

Očigledna

,,ruka pomirenja“,

pružena regionalnim

vlastima, označava

promjenu tvrdokornog

tona koji je bio

karakterističan za Rahoja

prema španskim

secesionistima