Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 56 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Petak, 8. jun 2018. •

Godina LXXIV/Broj 18836 •

Cijena 0,70 eura

D. MALIDŽAN

Zarade poslanika i savjetnika zamaj

Zabojkot je

isplaćenoskoro

53.000eura

STR.3.

STR.2.

Nezavisni odbornik uopštini Budva

optužioDemokrate da su ga prevarile

Istražitelji utvrdili ko je

trebalodabudeubijen

Džaković: Nova

vlast istakao i

MarovićevDPS

Zaposliće

800radnika

i uložiti 795

miliona

Začetirimjeseca

102,8milionaKWh iz

povlašćenih izvora

Novi detalji o planiranju likvidacije na Cetinju, čeka se nalaz Forenzičkog centra

STR.4.i5.

STR.10.

STR.5

Vlada juče usvojila dokumenta

iz turizma i razvoja

Usvojen plan rada COTE za tekuću godinu

Kadija smijenjena,

Šundićv.d.

STR.6.i7.

Savjet Javnog servisa razriješio generalnu

direktoricu zbog spornog ugovora sa CGO

Moj grijeh je što samsamo svoja i što ne dozvoljavamda se

politička opredjeljenja pominju, ali i što nikoga u ovoj kući nijesam

pitala za koga je, ni za koga glasa. Nemam leđa i ponosna samna to.

Imamkičmu i ne damnikome da je slomi - poručila je Kadija

StevanDžaković

PavleRadulović