Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Hronika

Nedjelja, 3. jun 2018.

Pronađen leš u selu Kralje kod Andrijevice

Obdukcijaćeutvrditi uzroksmrti

ANDRIJEVICA

Mještanin sela Kralje

pored Andrijevice prijavio je u četvr-

tak u prijepodnevnim časovima da je

pronašao leš u fazi raspadanja, prenosi

FOS.

Policija je ubrzo izašla na lice mjesta i

identi ikovala starijegmuškarca M. M.

porijeklom iz Podgorice, saopšteno je

nezvanično iz policije.

Za sada je, prema preliminarnoj istrazi,

nejasan uzrok smrti, ali se pretpostavlja

da je u pitanju nesrećan slučaj.

Muškarac je pronađen pored elektro-

energetskih stubova, a pored njega je

bila i sjekira.

Dežurni tužilac je naložio obdukciju,

nakon čega je tijelo otpremljeno u Kli-

nički centar Crne Gore.

C. H.

Obustavljena potraga za Žabljačaninom

Sudar motocikla i automobila u Nikšiću

Pronađeno tijelo

GoranaStevovića

Mladić teže

povrijeđen

UsudarukodSozine

bezpovrijeđenih

ŽABLJAK

TijeloGorana

Stevovića (40) izBorjakod

Žabljaka juče jeposlije trod-

nevnepotragepronašla rod-

binau susjednomseluMe-

đužvaljenedalekoodcrkve

kodnapuštenekolibe, pre-

nosi portal CdM.

Učesnik grupe koja je prva

došla do Stevovićevog tijela

kaže da je vidljiva povreda na

njegovoj glavi i da se pored

njeganalaziopištolj, pa senaj-

vjerovatnije radi o samoubi-

stvu.

Nestanak Stevovića je u četvr-

tak policiji prijavila njegova

porodica.

Posljednji put primijećen je u

četvrtak oko 18 časova uBorju

kako stoji pored puta Žabljak

-Most naTari.

Upetak jeorganizovanapotra-

ga u kojoj su učestvovali pri-

padnici policije, GSS i Opštin-

ske službe zaštite i spašavanja,

rodbina i građanstvo.

B.R.

NIKŠIĆ

Motociklista Slavko Čizmović (29) zadobio je teške

tjelesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila juče u

16.30 časova na raskrsnici Ulice narodnih heroja i Bulevara Vuka

Mićunovića u Nikšiću.

Čizmović, koji je upravljaomotociklom i kretao se iz pravca Rasto-

ka, sudario se sa automobilom ,,ford fokus karavan“ (NK BS 738),

kojim je upravljala Milojka Vujičić. Ona je pokušala da se uključi u

saobraćaj iz sporedne ulice - Ulice narodnih heroja.

Čizmović je zadobio povrede glave, pa je nakon ukazane pomoći

u Opštoj bolnici u Nikšiću upućen u Klinički centar u Podgorici.

Vujičić je prošla bez povreda.

S. D.

BAR

NaputnompravcuVir-

pazar – Sutomore, između

tunelaSozina imanjeg tunela

koji se na tomdijelu puta na-

lazi, juče je došlo do sudara

automobila, prenosi Stan-

dard.

U tom sudaru nema povrije-

đenih, a kako je rečeno iz

Uprave policije, jedna osoba

je preventivno transportova-

na ubolnicu radi pregleda.

UtuneluSozina i na tomdije-

luputasaobraćaj jebiozatvo-

ren oko 30 minuta za sve vr-

ste vozila.

C.H.

Saobraćaj na putu Virpazar –

Sutomore bio u prekidu pola sata

Srbijaprotjerala

SorajuVučelić

Srpske vlasti

tretiraju

Vučelić kao

bezbjednosno

interesantnu

osobu, koja je

povezana sa

kriminalnim

strukturama

BEOGRAD

StarletaSoraja

Vučelićprijenekolikodana,

popovratku izTurske, de-

portovana je sabeogradskog

aerodroma ,,NikolaTesla“u

CrnuGoru, čija jedržavljan-

ka, pošto senjeno imenašlo

uregistrubezbjednosno-in-

teresantnihosobakojima je

zabranjenulazakuSrbiju.

Razlog zbog kojeg su srpske

vlasti otkazale gostoprimstvo

Soraji Vučelić, koja ima crno-

gorsko državljanstvo, su, pre-

ma njihovimnavodima, njene

veze sa ljudima iz jednog od

dva crnogorska klana, čiji je

sukob do sada odnio preko 20

života.

- Soraja je po povratku iz Tur-

skeprivedenanaaerodromuu

Beogradu, kada su je nakon

zadržavanja pogranične poli-

cije prvim letom deportovali

za Crnu Goru. Proglašena je

bezbjednosno rizičnom oso-

bom, s obziromna to da Srbija

ima operativna saznanja da

Soraja ima kontakte sa sum-

njivim osobama iz Crne Gore

– tvrdi izvor beogradskihme-

dija.

Starleti je zabranjen ulazak u

skladu sa Zakonom o stranci-

ma, naosnovukojegsebezpo-

sebnog obrazloženja ulazak u

zemlju može zabraniti stra-

nimdržavljanimauciljuzašti-

te javnog poretka ili bezbjed-

nosti Srbije i njenihgrađana.

Kriminolog Velimir Rakoče-

vić je odluku srpskih vlasti

da protjeraju crnogorsku

državljanku Soraju Vučelić iz

Beograda ocijenio kao legi-

timno pravo koje praktikuje

svaka država.

- Ukoliko je zaista utvrđeno

da se radi o licu koje može da

ugrozi bezbjednost građana

i svih osnovnih vrijednosti,

protjerivanje te osobe je

legitiman potez – kazao je

Rakočević.

Podsjetio je i da Crna Gora

praktikuje da otkaže gosto-

primstvo stranimdržavlja-

nima za koje postoji moguć-

nost da na neki načinmogu

da ugroze bezbjednost

građana.

- Apsolutno treba da očisti-

mo našu zemlju od stranih

državljana koji predstavljaju

opasnost po naše vitalne

interese. I evropski standardi

u oblasti bezbjednosti pred-

viđaju da ako za neko lice,

čak i na nivou indicija, postoji

mogućnost da će ugroziti

bezbjednost, toj osobi se

zabranjuje ulazak ili se protje-

ruje – pojasnio je Rakočević.

ICrnaGorakoristipravo

daotkažegostoprimstvo

Spisak nepoželjnih osoba po-

stoji odranije, ali je on nedav-

no proširen i tada je na njega

dospjelo i Sorajino ime.

Imena u registru su tajna i čak

niosobekojesunaspiskusene

obavještavaju o tome, već da

ne mogu u Srbiju saznaju tek

kada se pojave na graničnom

prelazu, što jebio slučaj saVu-

čelić.

MinistarMUP-aSrbijeNeboj-

šaStefanovićjeranijeustvrdio

da srpske bezbjednosne služ-

be intenzivno prate situaciju

na terenu i dešavanja u Crnoj

Gori.

- MUP Srbije razmjenjuje in-

formacije sa crnogorskim ko-

legamaipreduzimajusvemje-

re na terenu kako se ne bi

dozvolilodanateritorijiSrbije

dođe do izvršenja teških kri-

vičnih djela – kazao je Stefa-

nović.

Tada je izjavio i da je u Srbiju

zabranjen ulazak crnogor-

skim državljanima za koje se

smatra da mogu ugroziti be-

zbjednost države.

Istakao je da se radi o ,,nekoli-

ko desetina ljudi na prošire-

nomdijeluspiska“,alinijehtio

da govori o imenima.

- Neki od tih ljudi nijesu osu-

đeni za izvršenje krivičnih

djela, nijesu neko koga je sud

označio kao izvršioce krivič-

nih djela, ali svi naši obavje-

štajnipodacigovoredasuima-

li kontakte sa licima na našoj

teritoriji i da bi mogli biti uče-

sniciukriminalui zatoneželi-

modarizikujemobezbjednost

naših građana – pojasnio je

Stefanović u izjavi zamedije.

Povod za ovakvu reakciju srp-

skih vlasti su učestale likvida-

cije članova suprotstavljenih

crnogorskih klanova i moguć-

nosti da se sukobi prenesu i u

susjednuSrbiju.

Od sedam napada eksplozi-

vom u Crnoj Gori od početka

godine, tri se povezuju sa su-

kobima klanova.

Posljednja žrtva obračuna dva

rivalska narko klana u Crnoj

Gori je PodgoričaninMiodrag

Migi Kruščić, koji je ubijen 21.

majasaleđa,dokjesjediouba-

šti restorana ,,Palata“ u pod-

gorčkom naselju Stari aero-

drom.

Mjesec i po ranije, posljednjeg

danamarta, u centruPodgori-

ce likvidiran jeMiloš Šaković.

Tada je stradao i Radivoje Jo-

vanović, koji je bio slučajna

žrtva.

Dva dana ranije, u eksploziji u

blindiranom automobilu li-

kvidiranjeDraženČađenović.

Sva tri slučaja okarakterisana

sukaoobračunorganizovanih

kriminalnihgrupauCrnojGo-

ri.

Soraja Vučelić je saslušavana

više puta na zahtjev crnogor-

ske policije kao svjedok ubi-

stva Baranina Armina Muše

Osmanagića (39), koji je likvi-

diran 16. septembra 2014. go-

dine u centruBara.

Ona je u barsku policiju prije

trigodinedovedenanaosnovu

potrage koja je za njom raspi-

sana, a zbog toga što je bila u

društvu Osmanagića gotovo

desetak minuta prije njegove

likvidacije.

Tvrdila je da nema mnogo šta

da kaže o tomslučaju, osimda

Osmanagića poznaje iz Bara i

da je tog dana trebalo da od

njega preuzme skupocjeni

,,maserati“ zbog ,,snimanja

spota uCrnoj Gori“.

Inspektorima je pojašnjavala i

sakimjesvebliskaizklanaLu-

ke Bojovića i pokojnog Luke

Đurovića jer se vjeruje da je

prisna sa jednimod članova te

grupe izBeograda.

ImeVučelićsenašlonastupci-

ma hronike i početkom no-

vembra 2015. godine kada je u

podgoričkom naselju Siti

kvart zapaljen njen džip ,,ren-

dž rover“.

B.R.

SorajaVučelić

Sozina

Samjestaudesa

Velimir

Rakočević

Starleta proglašena za opasnu osobu i deportovana u Crnu Goru