Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 48 Next Page
Page Background

27

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Oglasi i obavještenja

Obavještavamo braću, kumove, rođake i prijatelje da je iznenada u

42. godini preminuo

MARKOSlobodanovVUČERAKOVIĆ

Saučešće se prima uKapeli na Cetinju u neđelju, 3. juna 2018. od 12

do 15 časova, kada će se i obaviti sahrana naNovomgroblju.

Ožalošćeni: otac SLOBODAN, stricDRAGAN, tetkaBRANKA,

braća od tetaka, sestre od tetaka i ostala rodbina

VUČERAKOVIĆ i PEJOVIĆ

141

Tužni se rastajemo od tebe

MARKO

Sve nas je iznenadio tvoj prerani odlazak.

Naša tuga je velika, bol jaka, ali jedina utjeha da si sada na boljem i

ljepšemmjestuu zagrljaju svojemajke.

Počivaj umiru,među anđelima.

Tvoji: tetkaBRANKA, braća od tetkeALEKSANDAR i FILIP

i snahaMILENA

146

Posljednji pozdrav

MARKUVUČERAKOVIĆU

Počivaj umiru,moj voljeni sine.

Otac SLOBODAN

142

Posljednji pozdrav

MARKUVUČERAKOVIĆU

Počivaj umiru,moj voljeniMarko.

StricDRAGAN

143

Voljenomdrugu

MARKUVUČERAKOVIĆU

Druženje s tobomvječno ću čuvati od zaborava.

PEĐAVUJANOVIĆsa porodicom

154

Brate naš

MARKO

Pretužan je i preranovaj naš rastanak.

Tvoji DACI i ŽUKA

155

Posljednji pozdrav

MARKU

Putuj, bratemoj!

MOMIRRAJKOVIĆsa porodicom

153

Posljednji pozdrav

MARKU

Počivaj umiru.

Tvoja sestraŽANAJOVIĆEVIĆsa porodicom

148

Bratu

MARKUVUČERAKOVIĆU

Sa velikomtugomi poštovanjem, opraštamo se od tebe, dragi brate.

Tvoje sestre: ŽANA, DUŠKA i SUZA

152

Obavještavamorođake,kumove,komšijeprijateljeipoznanikedaje

2. juna u 56. godini preminuonaš dragi

BORISVidojevJOVANOVIĆ

SaučešćeprimamoukapelinaČepurcima,3.junaod10do15časova

i 4. juna od 9 do 12 časova, kada krećemo za rodno selo Kujava gdje

će se obaviti sahrana u 15 časova.

Vijenci i cvijeće se ne prilažu.

Ožalošćeni: otacVIDOJE,majkaBORIKABORKA, braćaBOŠKO

i NEMANJA, snahaLIDIJA, bratanićVUJADIN, bratanična

ALEKSANDRA, stricTOMISLAV, strinaNADA, brat VASKO, ujak

SVETOZAR, ujnaVESNA, tetke SENKA, DARA, RATKA,

JAGODA, JULKA i BOSAsa porodicama

156

Posljednji pozdrav dragomprijatelju

MOMICI

odPRIJATELJAIZGRUPE „RUŽINTRN„

157

Умрла је 2. јуна 2018. у 98. години

ВЕЛИКАБошковаМАРКОВИЋ

Саучешћепримамоу капелинаНовомгробљунаЦетињу, 3. јуна од

12 до 16 часова и 4. јуна од 10 до 12 часова, када посмртна поворка

креће за родне Трњине - Цуце гдје ће

се обавити сахрана у 15 часова.

Ожалошћени: братанићиНИКОЛА, РАДОСАВи ЈОВОса

породицама, братаничнеМИЛКА, СТАНИСЛАВКАи

ВАСИЉКАса породицама, сестрићЧЕДОса породицоми остала

родбинаМАРКОВИЋ

158

Posljednji pozdrav dragom

MARKUSlobaVUČERAKOVIĆU

MARKOPašaVUČERAKOVIĆsa porodicom

159