Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 48 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Horoskop/Kolumna

10. 6)

se i mijenjaju

ukućanima ili sa majkom. Zdravlje i

energija nijesuna visokomnivou. Ču-

vajte se gubitaka.

NEDJELJA

Postoji opasnost da budete pogrešno

shvaćeniilidabudeteponiženi.Dijete

može imati problema sa zdravljem ili

manjak energije. Pripaziti na stomak.

Nizak kvalitet življenja i neusklađe-

nost sa okolinom.

Mjesec u Jarcu

PONEDJELJAK

Uživaćete u sopstvenoj snazi, život-

nosti i oštromintelektu. Tranzit jena-

ročito povoljan za partnerske odnose.

Porodično okruženje je stabilno. Ovo

je pravo vrijeme za nove početke i po-

duhvate.

UTORAK I SRIJEDA

Ovo su nepovoljni dani za Vas. Pro-

blem je manjak vitalnosti, slaba kon-

centracija i pad respekta uočima dru-

gih. Ne ulaziti u porodične rasprave.

Čuvati novac. Pripaziti na zdravlje,

posebno na vid. Previše je prepreka.

Pokušajte biti istrajniji, ali imati na

umuda ovonijesudani zamegdan.

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovaj tranzit počinje u četvrtak od

12:13 i traje do petka u 19:40. Ovo su

povoljni dani. Imaćetevišakenergije i

bićetenaročitoprivlačništojeodlično

zaintimneodnose.Novacmožedado-

đe iz više izvora. Prisutna je energija,

inicijativa i odvažnost. Pravo vrijeme

za unapređenje odnosa.

NEDJELJA

Prisutan je nemir, napetost. Postoje

pritisciodstranenadređenihiliprevi-

še obaveza koje ne stižete da uradite

na vrijeme. Može biti poteškoća sa

ukućanima. Zdravlje i energija nijesu

na visokomnivou.

Mjesec uVodoliji

PONEDJELJAK

Izbjegavajtesukobe, naročitosabli-

žnjima i autoritetima. Konkurenci-

ja jetrenutnovrlojaka.Naglašena je

ideja troškova i gubitaka. Povoljno

je uglavnom za duhovnost, milosr-

đe...

Umoru razlika u ponašanjumuška-

raca i žena koje samopisivala, desilo

se, a ne znam kako, da zaboravim

da obradim jednu baš upečatljivu i

važnu: način na koji žene i muškarci

pamte. Nema dileme, naši mozgovi

su programirani na različit način:

ženska memorija je, kažu, perfektno

organizovana. Mozak žene je izdi-

jeljen na pregrade u kojima se sve

nalazi na svommjestu. Kao što i u nji-

hovom svakodnevnom životu biva,

silomprilika: tačno se zna kad što

moraju da obave, čak i kad ne znaju

KAKO. Jer to niko neće obaviti umje-

sto njih. Žene pamte sve informacije

o svemu što su čule ili doživjele, dok

muškarci pamte isključivo stvari koje

smatraju jako bitnim. Zato su oni

često žene skloni nazvati zlopamti-

lima. A kako i ne bi. Svega se te sje-

ćaju: kako ste ono, dvadeset šestog

novembra devedeset osme, rekli da

je njena majka dosadna kao stjenica,

te kako joj se jedanaestog janua-

ra dvije hiljade treće nijeste javili

na telefon u osam i dvadeset pet

naveče, tako da je morala sama da

dovlači kese iz prodavnice i haljinu

od krojačice. Još je jeza podiđe kad

se sjeti kako ste je pretprošle godine

usred noći prestravili probudivši je u

četiri ujutru kad ste se pijani vratili s

kumove momačke večeri, umjesto

da sami otključate vrata (što, osim

toga, svjedoči do koje mjere ste bili

balsamovani alkoholom). I nikad

vamneće zaboraviti što iste godine,

samo nekoliko dana kasnije, nijeste

bratu njene drugarice pomogli da

iznese klavir do sedmog sprata. Pa

što ako ste imali temperaturu? Nema

sumnje, pamte kao slonovi.

A sad ozbiljno: istraživanja poka-

zuju da muškarci de initivno brže

zaboravljaju nego žene, tačnije, već

ulaskomu tridesete njihovo pam-

ćenje počinje da slabi. Pamte kao

zlatne ribice, što bi se reklo. Nauka

ima i objašnjenje za to: za slabljenje

muškog pamćenja odgovorni su

amiloidi, proteinski agregati s greš-

komu proteinskom savijanju, koji

se nakupljaju umozgu i na taj način

dovode do njegovog začepljenja.

Ako je za utjehu, muški mozak ima

bolje razvijen segment zadužen za

orijentaciju u prostoru. Mada, opet,

uporedna analiza struktura ženskog

i muškogmozga pokazala je da su

žene bolje u rješavanju problema,

jer njihov mozak, jednostavno, radi

brže i e ikasnije obrađuje infor-

macije, zahvaljujući neuronima

koji sumeđusobno bliži nego kod

muškaraca, što imomogućava bržu

komunikaciju. Osim toga, muški

mozak impulse obrađuje jednom

hemisferom, dok žene pri rješavanju

problema koriste obje. To objašnjava

i činjenicu da one imaju bolje razvije-

nu sposobnost za obavljanje većeg

broja zadataka istovremeno, ili, što bi

se danas reklo, za multitasking. Što

muškarci naveliko koriste u svakoj

mogućoj prilici, velikodušno im i

nimalo viteški prepuštajući da obave

i svoj i njihov posao, kad su već tako

superiorne. Ali i one njima, potpune

korektnosti radi, neštedimice vraća-

jumilo za drago bezdušnimmaltreti-

ranjem slušnog aparata ili, narodski

rečeno, zvocanjem, od kojeg i ja,

iako kakvo – takvo žensko, bježim

glavombez obzira.

Nadalje, za razliku odmuškaraca,

žene, nauka smatra, bolje pamte i

zahvaljujući estrogenu, hormonu

koji hrani mozak i štiti srce. Ja, lično,

više imamutisak da muškarci ,,pate“

od takozvanog selektivnog, a manje

od slabijeg pamćenja, to jest da

odlično pamte ono što njima odgo-

vara, dok ostalo „zaboravljaju“, ali o

tome kasnije. Samo hoću da kažem

da se ne može sve svaljivati na neu-

ronske veze. Ima nečeg i u emocio-

nalnom angažmanu, posvećenosti

i pažljivom slušanju, vještinama

čijem razvojumuškarci de initivno

ne posvećuju naročitu pažnju. Kako

god obrneš, žene od navedenih

sposobnosti i, u određenom smislu,

superiorne arhitekture svogmozga,

na praktičnomnivou imaju više štete

nego koristi. Jer, ono zvocanje brzo

dosadi i ne pruža ni izbliza dovoljno

zadovoljstva. Lake mete nisu nika-

kav izazov. A i pametniji (nervno)

popušta, što nije ni najmanje praved-

no, ali biva redovno. Ipak, to nepo-

grešivo sjećanje u nekom trenutku

dobro dođe kao oružje za odbranu

od kojekakvih pokušaja nabjeđivanja

raznih neprijatelja i ,,neprijatelja“… za

ovo i ono… Znate o čemu pričam.

Mnoge događaje, imena i lica, nau-

čene činjenice zaboravljamo, kroz

prirodno periodično pražnjenje

memorijskog kapaciteta mozga radi

njegovog djelimičnog oslobađanja

za dotok novih informacija i isku-

stava. U zaborav šaljemo nevažne

stvari i detalje, ali često i neke naro-

čito traumatične situacije, jer prosto

ne želimo da ih se sjećamo. Ili to bar

rade oni spašeni među nama, koji-

ma to polazi za rukom. Ja, naravno,

nisam jedna od njih. Ja se, kao zainat,

posebno dobro sjećambaš onog što

svim silama pokušavamda zabora-

vim. I baš ti postupci, te riječi, te situ-

acije me najčešće pohode, obavezno

onda kadmi najmanje treba, kadmi

je to najteže da podnesem. Nego,

pustimo sad to. Bazirajmo analize

na normalnimuzorcima. Dakle, šta

ko posebno dobro pamti? Nauč-

nici tvrde da žene najduže pamte

svoju prvu ljubav, a muškarci prvi

automobil. Oni, navodno, u 51 odsto

slučajeva, ne pamte prvu ljubav već

tek prvu ozbiljniju vezu, dok čak 89

odsto žena ne samo da pamti svoju

prvu ljubav i gluposti poput prvog

poljupca, već i sve za to vezane

pojedinosti - gdje, kada, kakvo je vri-

jeme bilo, što su oboje imali na sebi.

Muškarci, navode dalje ti eksperti,

pamte sve vezano za svoj prvi auto.

Svaki. Glupavi. Detalj. Uključujući

i sve doživljaje u/na/ispod/pored/

sa njima, naglašavajući da čak

36 odsto te divne, ali, po pitanju

četvorotočkaša totalno beslovesne

populacije, zadovijek pati za svojim

prvim kolima, te da čak 13 odsto

njih, negdje na ulazu u ,,one“ godine,

te raspade ponovo kupi.

Ovo je trenutak da još jednom

konstatujemda ja, lično, ni u ovom

pogledu nisam ilustrativan primjer.

Ljubavi što se tiče, recimo, pamtim

samo onu pravu. Jednu, slovima i

brojem. Ali zato u vezi s tom jednom

pamtim sve. Onako, slonovski. I

lijepo i ono, srećom rijetko i mnogo

manje brojno, što bi svi drugi, na

mommjestu, iz petnih žila pokušali

da zaborave. A ja nijednu od tih

uspomena ne bih dala ni za šta na

svijetu. Ni za milion najljepših tuđih

sjećanja. Pamtim svitanje na Junion

skveru, krofne s čokoladnomglazu-

rom i kafu za ponijeti, klasičnu kofe-

insku brlju iz automata, ali meni, tog

magičnog jutra u pripremi, najljepšu

i najmirisniju, jer mi je dala snagu

za cjelodnevno istraživanje koje je

uslijedilo. I naše prste, izukrštane u

džepu njegove jakne. I jedno divno

dvorište, s kamenimklupama čiju su

hladnoću idealno ublažavale vedre

boje cvjetova magnolije. Pamtim to

jednako dobro i svježe kao i nedav-

ni koncert pod vedrimnebom, kad

smo opet rekli sve ono što je divno

čuti i nakon četvrt vijeka, kao u Vio-

linisti na krovu“. Sat i po dugu šetnju

na relaciji koja se, realno, prevaljuje

za maksimumpola sata normalnog

hoda. A znamda pamti i on, i pored

svih urođenih i neizbježno steče-

nih anomalija umozgu, prostom

činjenicomda je muškarac. Uprkos

tome što neshvatljivo veliki dio

zapremine togmozga zauzimaju

nepotrebne i beskorisne informacije

omobilnim telefonima, računarima,

pomenutim automobilima i sport-

skimdogađajima.

I pamtim, najbolje od svega, njegov

prvi žmirkavi pogled, upućen samo

meni, i crvenilo njenih obraščića,

jer, porođaj je bio naporan i za nju…

Kad sam shvatila da i odmene,

ovakve kakva sam, neko zavisi i

misli da samnajbolja, najjača i naj-

pametnija na svijetu. I to ću pamtiti

i duže od slona. I kad sve drugo

zaboravim.

Osvrt

»

Piše:

SonjaRAŽNATOVIĆ

Slon i zlatna ribica

UTORAK I SRIJEDA

OvosudanikadaVamtolikotogapolazi

za rukom. Uživaćete u sopstvenoj sna-

zi, životnosti i oštrom intelektu. Tran-

zit je naročito povoljan za partnerske

odnose. Porodično okruženje je stabil-

no. Ovo je pravo vrijeme za kraća puto-

vanja, nove početke i poduhvate.

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovaj tranzit počinje u četvrtak od 12:13

itrajedopetkau19:40.Ovosunepovolj-

ni dani za Vas. Problem jemanjak vital-

nosti,slabakoncentracijaipadrespekta

u očima drugih. Ne ulaziti u porodične

rasprave. Čuvati novac. Pripaziti na

zdravlje, posebnona vid. Previše jepre-

preka. Pokušajte biti istrajniji, ali imati

na umuda ovonijesudani zamegdan.

NEDJELJA

Imaćete višak energije i bićete naročito

privlačni što je odlično za intimne odno-

se. Novac može da dođe iz više izvora.

Prisutna je energija, inicijativa i odvaž-

nost. Pravo vrijeme za unapređenje od-

nosa.

Mjesec u Ribama

PONEDJELJAK

Imate dobro zdravlje, energičnost, uži-

tak u komforu i dobromdruštvu. Kori-

sno za nova poznanstva i generalno za

druženje, putovanja, komunikaciju,

nove početke kao i za uspješan završe-

tak starihposlova.

UTORAK I SRIJEDA

Nepovoljni dani. Izbjegavajte sukobe,

naročito sa bližnjima i autoritetima.

Inteligencija može zakazati pa najbo-

ljedabitne stvari ostavitezaneki drugi

dan. Konkurencija je trenutno vrlo ja-

ka.Naglašenajeidejatroškovaigubita-

ka. Povoljno je uglavnom za duhov-

nost,milosrđe...

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovaj tranzit počinje u četvrtak od 12:13

i traje do petka u 19:40. Ovo su dani ka-

da Vam toliko toga polazi za rukom.

Uživaćete u sopstvenoj snazi, životno-

sti i oštromintelektu. Tranzit jenaroči-

to povoljan za partnerske odnose. Po-

rodično okruženje je stabilno. Ovo je

pravovrijeme zakraćaputovanja, nove

početke i poduhvate.

NEDJELJA

Problem je manjak vitalnosti, slaba

koncentracija i pad respekta u očima

drugih. Ne ulaziti u porodične raspra-

ve. Čuvati novac. Pripaziti na zdravlje,

posebnona vid. Previše je prepreka.