Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Auto

U Ljubljani, na nedavno održanoj konferenciji o odr-

živoj mobilnosti, „TEN T days“, kompanija „Iveko“

predstavila je praktično svoju kompletnu gamu,

a svi modeli bili su opremljeni motorima koje je

pokreće prirodni gas. Tako su na ovoj konferenciji,

a koju ujedno promoviše Evropska komisija, na

raspolaganju bili modeli „dejli haj-matik NP“, koji

je inače „Međunarodni ven 2018. godine“, zatim

tegljač „stralis NP 460“, distributivni „eurokargo

NP“, kao i 12-metarski gradski niskopodni autobus

„krosvej LE NP“. Osim toga, na prethodno održa-

nom sajmu Intermat 2018 u Parizu, „Iveko“ je pred-

stavio i najnoviji gradski model „stralis X-vej“, koji

takođe pogoni motor na prirodni gas.

Belgijski proizvođač autobusa

Van Hol u svojimpogonima

će uskoro početi proizvodnju

40 novih autobusa koje će

pokretati vodonik. Riječ je o

najvećoj porudžbini autobusa

na gorivne ćelije u istoriji Evro-

pe, a ono što je interesantno

jeste da su autobuse poručile

vlasti njemačkih gradova Kelna

i Vupertala. Zapravo, radi se o

hibridnimgradskim solo auto-

busima koje pokreću gorivne

ćelije, a dugački su 12 metara.

Inače, rezervoari na ovim auto-

busima imaju kapacitet za 38,2

kg vodonika, što je dovljno za

cjelodnevnu „službu“ u dužini

od 350 km. Isporuka ovih

modernih ekoloških autobu-

sa kreće početkomnaredne

godine.

Posebno osmišljen za moto-

cikliste, komplet prve pomoći

sadržaće opremu potrebnu

za preduzimanje

posebnihmjera

za spašavanje

života u hitnim

situacijama. Sadr-

žaj zapakovan u

vodonepropusnu

higijensku fotrolicu

motociklisti umnogim zemlja-

ma (Austrija, Italija, Portugal i

Španija)su dužni da nose, i to u

svakom trenutku vožnje,

pa bez obzira kuda

da su pošli. Dakle,

da znate da to

morate imati uz

svoj dvotočkaš.

Veličina torbice je

15 x 12 x 4 cm.

Elektri ikacija automobila kuca

na vrata automobilske indu-

strije i sve je jasnije da ćemo

se veoma brzo voziti na struju.

Upravo ova brza zbivanja u

automobilskoj industriji kada je

upitanju električni pogon, pri-

moravajumnoge da se pridru-

že. Jedana od tih kompanija je i

Honda, koja ne želi da propusti

voz koji ide šinama budućnosti

i već danas najavljuje da će do

2025. godine ponuditi svjet-

skom tržištu čak 20modela na

električni pogon. Začetnik ove

priče je model „everus“ koji je

nastao na platformi modela

„HR V“ i koji jasno pokazuje u

kojempravcu ide ideja u klasi

malih električnih krosovera.

Izvorni proizvod poznatog i cijenjenog brenda

za proizvodnju opreme za motocikliste, ruksak

kompanije „Ogio“ pod nazivom „redline B1“

stilizovan je u bojama još čuvenijeg brenda

kompanije Dukati. Ovaj atraktivni ruksak je nami-

jenjen prije svega sportskimvozačima. Spoljašnja

strana je napravljena od tvrdogmaterijala i kada

se bolje zagledate vidite da veoma podsjeća na

kornjačin oklop. Zbog ovakvog oblika veoma

je postojan i ne deformiše se na visokimbrzi-

nama. Otvor ruksaka je sa unutrašnje (leđne)

strane i u njemu se nalaze brojne pregrade

za sitnice. Ova Dukatijeva „kornjača“ je zaista

veoma praktična i upotrebljiva.

Zajedno sa Hjundaijem kompanija Kia krupnim

koracima grabi ka vrhu svjetske automobilske

industrje i u narednih pet godina će u razvoj auto-

nomnih i električnih automobila vještačke intele-

gencije i robotike investirati 21,56milijardi dolara.

Dakle, koreanci ozbiljno računaju na osvajanje

ovog segmenta razvoja automobilske industrije,

koja je u zadnje vrijeme sve popularnija.

Kada je Jaguar davne 1968.

godine prošlog vijeka predsta-

vio prvu generaciju tada i sada

prestižne limuzine visoke klase

sa oznakom „XJ“, znalo se da

će u svijetu luksuznih auto-

mobila postati ikona kvaliteta

i prestiža i da će do dan-danas

uživati ugledan status među

ljubiteljima limuzina posebnog

kova, svih ovih 50 godina.

Upravo ovimpovodom, 50

godina uspješnog postojanja

na tržištu, kompanija Jaguar je

odlučila da tržištu ponudi ogra-

ničenu količinumodela „XJ 50“,

sa opremom koja je dostojna

kraljevskog dvora i pomalo

čudno dizel motorom zapreine

tri litra i snage 300 KS.

BMWgama električnihmode-

la se polako širi. Za sada se

„struja“ nudi samo umodeli-

ma zasebne serije „i“ i oni su

BMW-ovi električni automobili.

Međutim, trenutno koncepti, a

uskoro i serijski modeli „X3 EV“

najavljuju ulazak „elektrike“ i

u klasične modele. Električni

„X3“ ima speci ičan prednji dio,

a pokreće ga elektromotor

snage 270 KS. Baterije (70

kWh) dometa su 400 km, a

pune se za svega 30minuta!

Svakodnevno svjedočimo situ-

acijama u kojima dobri dovo-

točkaši, nažalost prave i veliku

buku. Ne znamda li je to znak

prestiža, dokazivanja ili pri-

vlačenja pažnje, ali ono što je

sigurno je da prolaznicima nije

prijatno kada začuju taj paraju-

ći zvuk. Upravo takvom, može-

mo slobodno reći, ponašanju

uskoro dolazi kraj. Naime,

Brisel traži tišinu i upravo u

tom cilju iznenadilo je to da su

novi motocikli na testu buke

pokazali da izlaze van zakon-

ski propisanih okvira. Euro4 po

tompitanju nije učiniomnogo,

a na nekim se modelima stanje

buke čak i pogoršalo. Zato u

Briselu, što naravno podrža-

vam, najavljuju rigorozne test

procedure i mjere.

Da li ste znali da baš kao u slu-

čaju pneumatika na motociklu,

nedostatak gripa na ručicama

može da stvori probleme. Stare

izlizane i ispucane ručice ne

samo što estetski narušavaju

izgledmotocikla, već stvaraju

probleme i sa ergonomijom.

Zato se predlaže da se ručice

mijenjaju češće jer bezbjednost

je na prvommjestu, a ležanje u

ruci daje i bolji osjećaj.

Vijesti

SVENAPRIRODNIGAS

USKORONAVODONIK

POSEBNOZAMOTOCIKLISTE

20ELEKTROAUTOMOBILA

DUKATIJEVEBOJE

VELIKAULAGANJA

POLAVIJEKA„XJ“

BMWUVODI

STRUJU

BRISELŽELI

TIŠINU

KAOKOD

PNEUMATIKA

Kada se pojavila na evropskom

tržištu „insignija GSi“ reakcije

subileveomadobreitojeubrza-

lo Opelovu odluku da se sa

oznakom „GSi“ („Grand

Sport Injection“), jedan

od kultnih u krugu ljubi-

teljasportskihautomobi-

la, opremi i mala „korsa“.

Atletski izgled spoljašnjosti ima

karakterističan dizajn sa veli-

kimusisnicima za vazduh, izva-

janim poklopcemmotora, ista-

knutim zadnjim spojlerom i

precizno modelovanim bočnim

pragovima. Sa prednje strane,

smjeo Opel „GSi“ izgled postaje

vidljiv, velika rešetka hladnjaka

uoblikupčelinjeg saća i central-

na Opelova munja potpomo-

gnuta sa dva krila, zajedno sa

kućištimaspoljašnjihretrovizo-

ra sa karbonsko-trkačkim izgle-

dom. Veliki hromirani elementi

dizajna koji su vizuelnopoveza-

ni u horizontalnoj liniji sa cr-

nompoprečnomgredomkojase

proteže duž prednjeg dijela, za-

jedno sapoprečnomcrnomlini-

jom na poklopcu motora odaju

utisak sportiste vezanog za put.

Živahan stil je prisutan i kada se

gleda sa zadnje strane. Istaknut

spojler na ivici krova stvara do-

datni pritisak na podlogu, a

sportska hromirana izduvna

grana je uokvirena živopisnim

dizajnom branika u boji vozila.

Čist sportski doživljaj se takođe

prenosi i uunutrašnjost. Vozaču

„korseGSi“potrebno je samoda

sjedne na opciono Rekaro per-

formantno sjedište i stavi ruke

na sportski volan. Izborombrzi-

neputemkožneručicemenjača,

ipritiskomnogenaaluminijum-

sku sportsku pedalu gasa poči-

nje istinsko uživanje u vožnji.

Novu verziju „korse GSi“ po-

kretaće Opelov četvorocilin-

drični 1.4-litarski turbomotor

snage 110kW(150KS) i 220Nm

obrtnog momenta, a toliku sna-

guna pogonske točkove prenosi

šestostepeni mjenjač. Do 100

km/hpotrebnomu je8,9sekun-

di, dokmu je od 80do 120 km/h

potrebno 9,9 sekundi i to u pe-

tom stepenu prenosa. Biće brz i

na putu gdje će moći da razvije

cijelih 207 km/h. Prilikomkon-

figurisanja motora, koji isporu-

čuje specifičnu snagu više od

100 KS po litru radne zapremi-

ne, inženjeri suposebnooptimi-

zovali odziv radi odlične zabave

u vožnji na krivudavim putevi-

ma. Tako, turbopunjeni motor

sa šestostepenim mjenjačem

kratkih prenosnih odnosa im-

presionira sa izvanrednom agil-

nošću u drugoj i trećoj brzini,

kao i sa maksimalnim

obrtnimmomentomkoji

je dostupan između

3.000 i 4.500 obrtaja u

minutu i prilagođen ži-

vahnoj vožnji. „Korsa GSi“ ta-

kođe emituje čistu pre-

c i z n o s t . Po z n a t a

sportska šasija iz

„OPC“ verzije i

kočnice sa crve-

nim čeljustima

obezbjeđuju pre-

cizan atletizam,

izuzetno upravlja-

nje i kratke distance kočenja i u

kombinaciji sa opcionim osa-

mnaestoinčnim točkovima od

lake legure sa 215/40 R18 pneu-

maticima sa visokim prijanja-

njem. Pomenimo i potrošnju

koja iznosi 7,8 litara u gradu, 5,2

otvoreni put i 6,2 prosjek. „Dže-

pna raketa“ izRiselshajma ispu-

njava i Opelovu Euro 6d-TEMP

normu. Za kraj malo podsjeća-

nje: prva „korsa GSi“ predstav-

ljena je prije tačno 30godina i to

umaju 1988. godine i tu je verzi-

ju pokretao 1,6 litarski motor

snage 100KS.

Džepnaraketa

Lakša, ljepšaibrža

Prvi iposljednji

Noviteti

OPELCORSAGSi

Iakosetretirakaoredizajn,mogli

bismoreći da je tekpredstavljena

honda „forza 300“ sasvim nov

skuter. Na motoru je najmanje

rađeno.Dijeligasamodelom„SH

300“ zapremina mu je 279 ccm

snage 25 KS i maksimalnog obrt-

nog momenta od 27.2 Nm pri

5.750 obrtaja uminutu. Uz neko-

liko finih podešavanja motor sa-

da ima brži odziv, veću maksi-

malnu brzinu i bolju efikasnost,

pa fabrika deklariše da se sa jed-

nim litrom goriva može preći 31

km.Ramjesasvimnovilakšijeza

12kg,takođejesmanjenoimeđu-

osovinsko rastojanje, što donosi

bolju i precizniju upravljivost.

„Forza 300“ je prvi Hondin sku-

ter sa kontrolom proklizavanja,

koji sepopotrebimožeuključiti i

isključiti putem prekidača na li-

jevoj ručici. Novine su i veći toč-

kovi, elektro podesivi vjetrobran

u dva položaja, pametni ključ,

instrument tabla i LEDsvjetla.

Planovi američke kompanije

Curtiss buli su da u drugompo-

kušaju započnu sa električnim

motociklom.Međutim,pokaza-

lo se da je to mnogo radikalna

promjena i da će im trebati još

vremena za realizaciju plana.

Iza Curtissa zapravo se krije

ime koje će poznavaocima in-

dustrije na dva točka biti malo

poznatije. Naime, riječ je o Co-

federateu koji je iz političkih

razloga (čitaj rasnihnemira)

svoje ime promije-

nio u Curtiss, i to

prema inženje-

ru koji je još davne 1903. godine

konstruisao dvocilindraše. Da,

čovjek je sklapao motore šest

godina prije nego što je Harli

uzeo ključ u svoje ruke i počeo

isto to da radi. Posljednji „curti-

ss“ koji pokreće motor na unu-

trašmnje sagorijevanje nazvan

je „warhawk“, a osnova mu je

„confederate FA 13 combat

bomber“ koji je predstavljen

prošle godine. Pokreće ga vaz-

duhomhlađeni S&S agregat za-

premine2.163ccmkojirazvija

150 KS sa obrtnim mo-

mentom od čudovišnih

217 Nm. Motor je ugra-

đen u aluminijumski

okvir, a od alumini-

juma su izrađena i

paralelogramska

prednja viljuška i

dvostrukazadnja

viljuška sa poja-

čanjima. Intere-

santno je i to da je cijelimdizaj-

nom i svime ostalim čudni

dvotočkaš limitiran na svega 35

proizvedenihmodela i to po ci-

jeni od 105.000dolara.

Na dva točka

HONDAFORZA300

CURTISSWARHAWK