Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 56 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 2. jun 2018.

Hronika

BEOGRAD

-RadovanLake-

tić (37) izPljevaljaubijen jeu

noći izmeđučetvrtka i petka

unaseljuVeljkoVlahovićna

Voždovcu.

Premapisanju srpskihmedija,

Laketić je pogođen sa više hi-

taca. Tijelo su pronašli prola-

znici u petak ujutro i o tome

obavijestili policiju.

Onje,kakotvrdesrpskimediji,

bio jedan od glavnih heroin-

skihdilerauBeogradu.Nedav-

no je izašao iz zatvora, gde je

bio zbog trgovine drogom.

Prema saznanjima crnogor-

skih istražitelja, Laketić nije

bio povezan sa kriminalnim

grupama iz Crne Gore. Crno-

gorski stručnjaci iz bezbjed-

nosnih struktura navode da je

bio blizak saDarkomŠarićem,

kojem se pred Specijalnim su-

domu Beogradu sudi za šverc

kokaina izLatinskeAmerike u

ZapadnuEvropu, ali da nema-

ju saznanja da su bili u poslov-

nimrelacijama.

PrijateljstvoovadvaPljevljaka

datira odranije. Laketić je če-

sto dolazio u Crnu Goru i po-

sjećivao roditelje u pljevalj-

skomseluBobovo.

Hapšen je 2009. godine na Ba-

njiciutrenutkukadajeurancu

nosio dva kilograma heroina i

više od kilogram smjese para-

cetamola i kofeina.

Pretresomsukodnjegaprona-

đena i dva mobilna telefona,

kao i 700 eura.

Srpski „Blic“pišeda se sumnja

da su ga policajci spriječili da

stignedouličnihdilera i proda

heroin. Policijamu je tadapre-

tresla stan na Banjici, gdje je

pronađeno još 25 paketa sa vi-

še od 19,5 kilograma heroina,

sedampaketa sa 6,4 kilograma

paracetamola i kofeina, blizu

pola kilograma kokaina, osam

grama hašiša, 25 grama lakto-

ze zamiksovanje, dvamiksera

s tragovima heroina, digitalne

vage za precizno merenje...

Ulična vrijednost droge proci-

jenjena je na skoro 500.000

eura.

- Imamo operativna saznanja

da je Laketić jedan od glavnih

snabdjevača heroinom beo-

gradskih narkomana. On je,

moglo bi se reći, treća karika,

odmah poslije „bosa“ i organi-

zatora šverca... Laketić je bio

ne samo glavni kurir, već i dis-

tributer za Beograd - naveo je

tada izvor iz istrage.

„Blic“, pozivajući se na infor-

macije izpolicije, pišeda jeLa-

ketićdrogunabaviouTurskoji

sasvojimturskimsaradnicima

upakovao je u đonove muških

gumenihpapuča,apotomuto-

vario u kombi. Vozilo je sam

dovezaodoBeograda.

Interesantno je da je Laketić

tada iznajmio još jedan stan u

Beogradu - u Vidskoj ulici

imao je „štek“ za novac. Tamo

je pretresom pronađeno

69.040 eura. Sve mu je to bilo

privremeno oduzeto.

A.G.

PODGORICA

– Dvanaesto-

godišnjidječaktežejepovrije-

đen kada ga je oko 13 sati u

Budvi udario motor. On je

zbog povreda zadržan na lije-

čenju u Kotoru, potvrđeno je

izOKC-a.

Dječakuživotnijeuopasnosti.

Nezgodasedogodilanedaleko

od zgrade budvanske opštine.

Za sada nema detalja o tome

kako je došlodoudesa.

C.H.

PODGORICA

–Protivdva-

destdvogodišnjegArsenija

Stanovića izKotorapodnije-

ta jekrivičnaprijava zbog

sumnjeda je 11.majauKoto-

rupočiniokrivičnodjelo

teškoubistvona štetuukra-

jinskedržavljankeAnastasi-

jeLašmanove (30).

Kako jePobjedapisaladanna-

konzločina,istražiteljisuima-

li saznanja koja su ukazala da

je Stanović počinio ubistvo,

zbog čegamu prijeti do 40 go-

dina zatvora.

Inspektori su do osumnjiče-

nog došli na osnovu analize

telekomunikacionog saobra-

ćaja, video-nadzora, svjedoč-

kihiskaza,operativnihprovje-

ra, pretresa objekata, vozila

odakle su izuzeti određeni

predmeti i tragovi za koje se

sumnjalo da imaju veze sa iz-

vršenjemkrivičnog djela.

Već u prvim danima istrage

našem listu nezvanično je sa-

opšteno da se osnovano sum-

njada jeStanovićubioLašma-

novu iz strasti. Sa njom je

ranije biou emotivnoj vezi.

To je zvanično juče potvrđeno

izUprave policije.

POTJERNICA

- Službenici Centra bezbjed-

nosti HercegNovi i Odjeljenja

bezbjednosti Kotor su, ukoor-

dinaciji sa Sektoromkrimina-

lističke policije i državnim tu-

žiocem u Višem državnom

tužilaštvu u Podgorici, nakon

CETINJE

– Cetinjska policija u kratkom roku

rasvijetlila je krađu iz butika „Egzit“ i uhapsila tride-

setčetvorogodišnju A. L. i tri godine stariju D. V iz

Podgorice. Inspektori su odmah po prijavi zaustavili

vozilo „reno klio“ u kojem su bile A. L, D. V. sa sugra-

đaninomB. B.

Pretresom automobila pronađene su stvari koje su,

kako se sumnja, ukradene iz butika „Egzit“. Proriv

D. V. i A. L. podnesene su krivična prijava zbog sum-

nje da su počinile krađu.

C. H.

PODGORICA

–Kontrola

optužniceprotiv IgoraMa-

šanovića, koji jeprema stavu

Tužilaštva 10. oktobra 2016.

godine saumišljajemubio

RadomiraĐuričkovića i do-

veouopasnost životMilora-

daRadulovića, juče jeupod-

goričkomVišemsudu

odgođena za 14. jun.

OsimMašanovića, zaučešćeu

organizaciji ubistva se terete

Podgoričanin Mario Miloše-

vićiVukanVujačić.Svatrojica

optuženih suubjekstvu.

PredsjednikVišegsudauPod-

gorici Boris Savić je obrazla-

žući odgađanje kazao da ad-

vokat Savo Kalezić zbog

prezauzetosti nije mogao pri-

hvatiti zastupanjeokrivljenog

Mašanovića, zbog čega je ra-

zriješen te dužnosti.

- Mašanoviću je po službenoj

dužnosti dodijeljena advoka-

tica Alma Karađuzović, koja

zbog kratkog vremena nije

mogla da primi poziv za roči-

šte –pojasnio je on.

Prema navodima optužnice

višeg državnog tužioca Željka

Tomkovića, okrivljeni Mario

Milošević je početkom okto-

bra 2016. godine, u Podgorici,

dao novac okrivljenom Vuka-

nuVujačićuzakupovinuvozi-

la, koje je bilo korišćeno prili-

komlikvidacijeĐuričkovića.

Vujačić je 9. septembra 2016.

godine od Dragana Jankovića

kupio ,,reno megan“ podgo-

ričkih tablica za 2.100 eura.

Već narednog dana Mašano-

vić i Vujačić su krenuli u akci-

jupraćenjakretanjapokojnog

Đuričkovića.

Mašanović i Vujačić su sače-

kali da Đuričković i njegov

prijatelj Milorad Radulović

uđu u džip ,,tiguan“ kojim su

krenuli upravcuBajove ulice.

-OkrivljeniVujačićjevozilom

„reno megan“ ušao u suprot-

nu kolovoznu traku. Đuričko-

vić jebioprinuđendazaustavi

svoje vozilo, nakon čega je

Mašanović s mjesta suvozača

iz automatske puške ispalio

višehitacaunjegovompravcu

- piše uoptužnici.

Đuričkovića su pogodila dva

projektila, odčega jedanugla-

vu. Od zadobijenih povreda

preminuo je sat poslije pono-

ći.

Mašanović i Vujačić su pobje-

gli ka seoskom putu Gornji

Ceklin - Ljubotinj, gdje su za-

palili „reno megan“ u kojem

su ostavili oružje iz kojeg je

ubijenĐuričković.

B.R.

Odgođeno razmatranje optužnice za ubistvo Radomira Đuričkovića

AdvokatMašanovićaotkazaopunomoćje

Cetinjska policija uhapsila dvije Podgoričanke

Terete sezakrađu

izbutika „Egzit“

Krivična prijava protiv Kotoranina zbog ubistva u

Stanovićosum

da jena svirep

ubioLašmano

UBudvi povrijeđendječak

Inspektori su do

osumnjičenog došli

na osnovu analize

telekomunikacionog

saobraćaja, video-

nadzora, svjedočkih

iskaza, operativnih

provjera, pretresa

objekata, vozila odakle

su izuzeti određeni

predmeti i tragovi...

Prema saznanjima crnogorskih istražitelja, Laketić nije bio

povezan sa kriminalnimgrupama iz Crne Gore. Crnogorski

stručnjaci iz bezbjednosnih struktura navode da je bio blizak sa

DarkomŠarićem, kojemse pred Specijalnimsudomu Beogradu

sudi za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu, ali

da nemaju saznanja da su bili u poslovnim relacijama

U sačekuši na Voždovcu likvidiran Pljevljak

UbicauLaketića

ispaliovišeprojektila

FOTOPINK

Samjestaubistva

Ulicaukojoj se

desiloubistvo

Nikšićanin

uhapšen zbog

pucnjave

NIKŠIĆ

– Branislav Delibašić (46)

uhapšen je juče u Nikšiću zbog krivič-

nog djela nedozvoljeno držanje oruž-

ja i eksplozivnihmaterija. Delibašić je,

kako se navodi u saopštenju policije,

nakon svađe sa MirkomKrstajićem

ispalio jedan hitac u vazduh. On je

pred inspektorima nikšićkog Centra

bezbjednosti priznao krivično djelo

koje mu se stavlja na teret.

S. D.