Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 32
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 32
Page Background

32

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

Magazin

PODGORICA

–Sedamne-

stogodišnjaBjelopoljka, Na-

talijaGluščevićod subote

nosi titulumisCrneGore. U

razgovoruzaPobjedu,

Gluščevićkažeda senadala

uspjehu.

- Vjerovala sam u sebe, imala

sam jaku želju da pobijedim.

Trudila samsedaostvarimcilj

iuspjelasamutome–kazalaje

na početku razgovora Glušče-

vić.

Ističe da se na takmičenje pri-

javila na nagovor porodice.

- Moje sestre i roditelji su mi

predložili da se prijavim. Zvu-

čalomijezanimljivoiposluša-

la sam ih. Volim takmičenja i

izazove – rekla jeGluščević.

Radost zbog uspjeha dijeli sa

porodicom i prijateljima. Po-

ruke podrške dobija sa svih

strana.

- Svi su srećni i ponosni name-

ne.Mnogomiznačinjihovapo-

drška –naglašavaGluščević.

Mlada Bjelopoljka otkriva da

se ranije nije bavila maneken-

stvom.

- Moje prvo takmičenje me je

dovelo do velike pobjede.

Zbogtogajeovajuspjehjošve-

ći – ističeGluščević.

Pred njomsu, kako kaže, broj-

ne obaveze.

- Moram što više da radim na

sebi, da se usavršavam i vjež-

bamdabihštoboljepredstavi-

la Crnu Goru na takmičenju u

Kini –kazala jeGluščević.

Mis CrneGore ovog juna puni

18 godina. Ide u treći razred

Srednje Elektro-ekonomske

škole u rodnomBijelomPolju.

Pored titule najljepše Crno-

gorke, dobila je stipendiju

UniverzitetaDonjaGorica.

Podsjetimo, prva pratilja na

takmičenju održanom u Her-

ceg Novom je Lara Stešević, a

druga Anđela Vukadinović.

Aleksandra Dragutinović je

Mis šarma, aMartina Božino-

vićMis turizma.

Z.K.

BEOGRAD

- Jedanodnaj-

većihregionalnihrokenrol

bendovaBajaga i instrukto-

ri objavili su spot zapjesmu

,,Bilobi lako“, drugi singl sa

albuma ,,Usali lom“.

Pjesma za koju je muziku i

tekst napisaoMomčilo Baja-

gićBajagaodavnojehitmeđu

fanovima ove grupe. Aran-

žman pjesme potpisuju Saša

Lokner i ŽikaMilenković.

Režija je, kao i uprethodnom

spotu, povjerena Vuku Proti-

ću.

,,U sali lom“ je dvanaesti al-

bum Bajage i instruktora na

kojem se nalazi devet novih

pjesama nošenih prepoznat-

ljivim Bajaginim vokalom i

nepogrešivomrokpoetikom.

Album je sniman u studiju

,,O“ Olivera Jovanovića pod

producentskom palicom Sa-

še Habića koji je producirao

njihove legendarne albume

,,Sa druge strane jastuka“,

,,Jahačimagle“ i ,,Prodavnica

tajni“. U studiju Ebi roud u

Londonu napravljena je po-

stprodukcija, a za dizajn

omota zaslužan jeMarkoBa-

jagić. Gosti na albumu su i

dugogodišnji prijatelji ben-

da: Saša Ranđelović Ranđa

(gitara), Davor Rodik (pedal

stil gitara),MarkoKuzmano-

vić (bubnjevi) i NikolaVranj-

ković (gitara).

LONDON

- PrincHari iMeganMarkl, voj-

voda i vojvotkinjaodSaseksamoraćeda

vrate svadbenepoklone, prenijeli su juče

britanskimediji.

Kako je objavljeno nekoliko mjeseci pred

vjenčanje, par jezahtijevaoda imsenedonose

pokloni, već da zvanice uplate donacije u do-

brotvorne svrhe. Ovo nije važilo za najbliže

članove porodice i bliske prijatelje. Njima je

poslat spisak željenihpoklona.

U njihov dom, u Kensingtonsku palatu, od 19.

maja pristižu brojni pokloni. Kako je procije-

njeno, za sada je novopečeni par od raznih fir-

mi,poslovnihmagnataipoznatihličnostidobio

darove u vrijednosti od sedammiliona funti.

Prema kraljevskimpravilima, članovima mo-

narhijenijedozvoljenodaprimajupokloneod

firmi ili osoba koje lično ne poznaju, a kako bi

se spriječila eksploatacija njihovog imena u

komercijalne svrhe.

- Darovi koje šalju fizička lica koja žive uUje-

dinjenomKraljevstvu, a koje članovi kraljev-

skeporodicenepoznajulično, trebadasevra-

teukolikopostoji sumnjaunamjere ilimotive

donora - stoji ukraljevskompravilniku.

SARAJEVO

- Jedanodnajzna-

čajnijih filmskih stvaralacada-

našnjice, dvostruki dobitnik

OskaraAsgarFarhadi, iranski

reditelj i scenarista, predsjeda-

vaće žirijemna 24. Sarajevo

filmfestivalu, koji ćebiti odr-

žanod 10. do 17. avgusta, preno-

si Anadolija.

Publika Sarajevo film festivala će

u okviru programa „Open Air“

imati prilikuda pogleda Farhadi-

jev najnoviji film ,,Everybody

Knows“saPenelopomKruziHa-

vijeromBardemom, koji jesveča-

no otvorio ovogodišnji 71. filmski

festival uKanu i koji jeprikazanu

njegovomtakmičarskomprogra-

mu.

Farhadi će predsjedavati žirijem

takmičarskog programa „Igrani

film“.

Asgar Farhadi je rođen 1972. go-

dine. Njegov prvi igrani film

,,Dancing in the Dust“ (2002) za

koji je i napisao scenario, osvojio

jenagradezanajboljegglumcana

25. filmskom festivalu uMoskvi i

nagradu za najbolji filmUdruže-

nja filmskihkritičaraRusije, kao i

nagradu za najbolji scenario i re-

žijuna48.filmskomfestivaluAsi-

anPacific.

Godinu kasnije nastaje ,,Beauti-

ful City“ (2003). Film ,,A Separa-

tion“, koji snima 2010. godine,

premijerno je prikazan u Berlinu

gdje je osvojio Zlatnogmedvjeda

za najbolji film, Srebrnog med-

vjeda za glumice i Srebrenog

medvjeda za glumce.

Bio je to samo početak dugačke

liste od 70međunarodnih nagra-

da, među kojima suZlatni globus

za najbolji strani film, Cezar za

najbolji strani filmi Oskar za naj-

bolji filmna stranomjeziku.

AsgarFarhadi senakon toga spo-

rodicom seli u Pariz da bi počeo

da piše scenario za njegov prvi

film na engelskom jeziku ,,The

Past.“

Film je prikazan 2013. na festiva-

luuKanu.

Osvojio je nagradu za najbolju

glumicu u Kanu (Berenis Bežo) i

bio nominovan za Zlatni globus i

nagraduCezar.

UIranseFarhadivraća2015.dasni-

mi film ,,The Salesman“, koji je na-

građen za scenario i najboljeg

glumca (Šahab Hoseini) na Film-

skomfestivaluuKanu2016.godine.

Za ovaj film Farhadi je osvojio

drugogOskara za najbolji filmna

stranomjeziku.

Natalija Gluščević izabrana zamisicu Crne Gore

Imala sam

velikuželju

dapobijedim

Upisaćeengleski jezik

Iako ima svega 17 godina, zna što želi. A to, kako navodi,

nije samomanekenska karijera.

- Želimda budemuspješna i obrazovana djevojka. Upisaću

Engleski jezik i književnost, planiramda budemprofesor.

Što se karijere tiče, nastaviću da se bavimmanekenstvom

do nekih određenih godina, a onda ću se posvetiti pedago-

giji - poručuje Natalija.

Bajaga i instruktori objavili

spot zapjesmu ,,Bilobi lako“

Asgar Farhadi predsjednik

žirijaSarajevo filmfestivala

Megan i Hari

će vratiti

svadbene

poklone

Asgar Farhadi

ANES LEKIĆ

STUDIO LASSO