Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

Hronika

NIKŠIĆ

- IvanTodorović (37), koji se

vodi kaobezbjednosno interesantna

osoba, uhapšen je uNikšiću zbog

sumnje da je tokomaprila ove godi-

ne naoružanopljačkao kladionicu

Lutrije i ukrao 2.000eura.

Kako navode iz policije, prilikomhap-

šenja Todorović je pružao otpor i u jed-

nom trenutku izvadio pištolj, ali su poli-

cajci uspjeli da ga savladaju. Todorović

je tomprilikompovrijeđen i ukazana

mu je ljekarska pomoć. Uhapšen je u

Ulici narodne omladine.

PretresomTodorovića pronađen je

pištolj ,,mauzer“ kalibra 7,65 mm, bez

fabričkog broja, koji je uklonjen bru-

šenjem, kao i municija odgovarajućeg

kalibra.

- Osim toga kod osumnjičenog su pro-

nađeni i prigušivač za pištolj, par rukavi-

ca, kriptovani telefonmarke ,,blekberi“,

kesica kokaina težine 5,5 grama i plavi

kačket – saopštili su iz policije.

Istražitelji će provjeriti da li je osumnji-

čeni Todorović planirao još neko krivič-

no djelo.

O događaju je obaviješten tužilac.

C. H.

NIKŠIĆ:

Uhapšen osumnjičeni za pljačku kladionice

KodTodorovićapronađeni

pištolj, prigušivač, rukavice

Odbrana tražila odlaganje suđenja lideru PZP-a Nebojši Medojeviću za pranje novca

ProtivNikolićauskoro

optužnica i zautajuporeza

PODGORICA

- Suđenje lide-

ruPokreta zapromjeneNe-

bojšiMedojeviću i još dvana-

est osoba, optuženihza

pranjenovca i formiranje

kriminalneorganizacije, ju-

če jeupodgoričkomVišem

suduodgođenoza 27. jun, do

kada sudskovijeće trebada

pribavi spisenovoformira-

nogpredmetaukojemse

drugooptuženiMomirNiko-

lić sumnjiči zautajuporeza.

Sudski proces vodi sutkinja

VesnaPean.

OdbraNa

Odgađanje suđenja uslijedilo

je nakon što je advokatDražen

Medojević saopštioda su seod

glavnog pretresa, koji je 18.

aprila odgođen za juče, dogo-

dile nove okolnosti zbog kojih

odbranatražiponovnoodlaga-

nje suđenja.

- Cilj odbrane nije opstrukcija

ovog procesa, ali imamo nove

okolnosti. Umeđuvremenu je

MomirNikolić saslušanuSpe-

cijalnom tužilaštvu u svojstvu

osumnjičenog za krivično dje-

loutaja poreza.

-Očekivaosamdaćeonbiti sa-

slušannanoveokolnosti, ali on

ni na jednu novu okolnost nije

ispitan. Ukazujemda je prese-

danda seNikolić saslušavana-

kon razmatranja optužnice u

vezi istih činjenica – pojasnio

je advokatMedojević.

On se pozvao na oslobađajuću

presudu Dušku Šariću i Jovici

Lončaruzapranjenovcaipod-

sjetio na stav Vrhovnog suda

da djela pranja novca nema

dok se ne dokaže kriminalno

djelo iz kojeg je potekao ,,pr-

ljavnovac“.

- Ovo ukazuje koliko je optuž-

nica klimava. Nikolić se poku-

šava na vještački način krimi-

nalizovati, a potom preko

njegaudaritinametu,Nebojšu

Branilac Nebojše Medo-

jevića, advokat Miroje

Jovanović zatražio je i da

se glavni specijalni tužilac

Milivoje Katnić izjasni o ura-

čunljivosti prvooptuženog

Medojevića.

Odbrana je podsjetila na to

da je Katnić ranije u sudnici,

u drugompredmetu, tražio

da se vještači uračunljivost

Nebojše Medojevića navo-

deći da on ,,ne razlikuje san

od jave“.

- Kako je SDT podigao

optužnicu, a sud je kasnije

i potvrdio, protiv čovjeka

koji, kako se navodi, nije

uračunljiv – zapitao se

advokat Jovanović.

Uračunljivost

Medojevića - pojasnio jeadvo-

katMedojevićizatražiodasud

odbaci optužnicu.

Advokat Dušan Radosavljević

je naveo da je krivično djelo

pranje novca u optužnici opi-

sanona neadekvatannačin.

- Nije utvrđena kvalifikacija

krivičnog djela koje prethodi

krivičnomdjelupranjenovca i

sve ovo Tužilaštvo radi sa za-

kašnjenjem. Sada senaknadno

utvrđuje krivična odgovor-

nost, konkretno Nikolić sum-

njiči za utaju poreza, a to kri-

vično djelo treba da posluži

kao podloga za krivično djelo

pranje novca za koje se sudi u

ovom predmetu. Tužilaštvo

treba da se dogovori samo sa

sobom – kazao je Radosavlje-

vić.

Istakaojedanovonastaleokol-

nosti prave prostor za odbaci-

vanje optužnice.

Advokat Miroje Jovanović je

istakao da je neophodno da

sudpribavispisepredmetako-

ji je formiran protiv Nikolića

za utajuporeza.

-Objektivno suddanas nemo-

že započeti glavni pretres dok

sud ne odluči omomprijedlo-

gu – kazao je advokat Jovano-

vić.

S druge strane, tužiteljka Lidi-

ja Vukčević smatra da nema

prepreke da se započne suđe-

nje za pranje novca.

Ona jeukazalada jeu istrazi za

pranje novca Tuzilaštvo došlo

do podataka koji ukazuju da je

Nikolić utajio porez i kada su

se stekli zakonski uslovi, on je

saslušan.

IsTraga

Odluka u postupku za utaju

poreza, odnosno optužnica

protivNikolića, biće donešena

u narednih nekoliko dana, ka-

zala jeVukčević.

Specijalno državno tužilaštvo

podiglojeujanuaruoptužnicu

protivNebojšeMedojevića,bi-

znismena Momira Nikolića i

još jedanest članova njegove

grupe,podsumnjomdasupra-

li novac tokom izborne kam-

panje uoči parlamentarnih iz-

bora.

OsimMedojevića i Nikolića,

na optužnici su se našli direk-

tor Pokreta za promjene De-

jan Vujisić, tehnički sekretar

te partije Željko Šćepanović,

lokalni diler deviza Gordan

Konatar, v.d. glavne urednice

programa TV Budva Iva

Pavlović, član Izvršnog odbo-

ra Nove srpske demokratije

Petar Drašković, Luka Radu-

nović, sin funkcionera DF-a

Slavena Radunovića, sinovac

funkcionera Predraga Bulato-

vića, Vladislav Bulatović,

predsjednik mladih DNP-a

Nikola Jovanović, članDemo-

kratske narodne partije Alek-

sandar Sekulić i član Glavnog

odbora PZP-a Mladen Jova-

nović.Oniseteretezačlanstvo

u kriminalnoj organizaciji i

pranje novca u produženom

trajanju.

Specijalno tužilaštvo više od

godinuprovjerava kako supo-

jedinciuinteresuPZP-aoprali

stotine hiljada dolara, a za te

optužbe,kakokažuistražitelji,

imaju čvrste materijalne do-

kaze.

TransakcijeŠćepanovića iKo-

nataraufokus istragedospjele

su prošle godine u oktobru,

kada je kod njih pronađen no-

vac sumnjivog porijekla.

KodŠćepanovićajetadazapli-

jenjeno 30.000 dolara, a kod

Konatara 18.000. Kasnije je

utvrđeno da je Šćepanović u

najmanje tri navrata razmije-

nio 100.000dolaraueure. Pri-

likom razmatranja validnosti

dokaza početkom decembra

prošle godine, koji suponuđe-

ni uzoptužnicu, specijalnadr-

žavna tužiteljka Lidija Vikče-

vić je tvrdila da su činjenični

navodi optužnice u potpuno-

sti potkrijepljeni dokazima,

kako nalazima vještaka finan-

sijske struke, tako i telefon-

skimrazgovorima.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 27. jun.

b.r.

ULCINJ

–Carinici su25.majakontrolisali autobus koji

saobraćana relaciji Priština–Ulcinj i pronašlimobilne

telefone.

KakojesaopštilaUpravacarina,odgovornomlicuzbogpoči-

njenog prekršaja izdat je prekršajni nalog.

Neprijavljena roba je oduzeta.

C.H.

PODGORICA

–Tijelomuš-

karcapronađeno je sinoć

oko20 sati urijeci Cijevna, u

blizini Tuzi.

Kakonamjenezvaničnosaop-

šteno iz policije, pretpostavlja

sedaseradi oM.D. (34), koji je

prije sedam dana nestao u Ci-

jevni. Nestanak M. D. prijav-

ljen je 24.maja oko 19 časova.

C.H.

PODGORICA

–Dražen

Mićković (29) izPodgorice

uhapšen je juče zbog sumnje

da jeprijepet dana šipkom

prebio sugrađankuA. Ž. (26)

i nanio joj teške tjelesne

povrede.

On se tereti da je počinio kri-

vičnodjelonasilničkoponaša-

nje u sticaju sa krivičnim dje-

lomteška tjelesna povreda.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije,obaviještenisudajeuStu-

dentskoj ulici u Podgorici na-

padnuta ženska osoba i da je

izudarana šipkom.

Policija je izašlana licemjesta,

gdje nijesu zatekli napadača, i

obavila uviđaj.

-A.Ž.jezadobilatešketjelesne

povrede - piše u saopštenju.

Kako dodaju, policija je od-

mah za njim raspisala lokalnu

potragu i u koordinaciji sa tu-

žiocem u Osnovnom tužilaš-

tvu u Podgorici i nakon priku-

pljenih obavještenja od A. Ž. i

svjedoka ovog događaja,

osumnjičeni je lociran i uhap-

šen.

M.L.

Pronađeno

tijelouCijevni

Uhapšen Podgoričanin

Osumnjičen

zaprebijanje

sugrađanke

PODGORICA

- U udesu

koji se juče dogodio oko

10.40 časova u Bloku V,

kod Tržnog centra Bazar,

u Podgorici povrijeđen je

motociklista.

Kako je saopšteno iz OKC-

a, on je prevezen u Klinički

centar.

Do udesa je došlo pošto

su se automobil i motor

sudarili ispred parkinga

TC Bazar. Oštećen je i par-

kirani automobil.

Uviđaj je obavila podgo-

rička policija.

C. H.

Udes u Bloku pet

Povrijeđen

motociklista

ROŽAJE-

Dž. I. (17) izRoža-

jauhapšen je jer jeunjego-

voj kući policijapronašla 2,3

kilogramamarihuane.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, oni suna osnovuoperativ-

nih saznanja pretresli kuću

zbog sumnje da se unjoj nalazi

veća količinadrogenamijenje-

na prodaji na područjuRožaja.

- Pretresomkuće, kao i pretre-

som Dž. I. pronađeno je više

tegli i pakovanja ukojima je bi-

la marihuana, ukupne težine

oko 2,3 kilograma - navodi se u

saopštenju.

Marihuana je oduzeta i biće

upućena u Forenzički centar

ROŽAJE:

Uhapšenmaloljetnik zbog ulične prodaje droge

Ukući krio2,3kgmarihuane

radi vještačenja. Nadležni tuži-

lac u Višem državnom tužilaš-

tvu u Bijelom Polju je obavije-

šten o događaju. Shodno

izjašnjenju tužioca, Dž. L. je

uhapšen i biće, uz krivičnu pri-

javu, priveden tužiocu, zbog

osnovane sumnje da je počinio

krivičnodjeloneovlašćenapro-

izvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnihdroga.

M.L.

NaSukobinuoduzeti telefoni

Akcija Uprave carina

Juče ispredVišeg suda