Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 27. maj 2018.

Svijet

Predsjednica Evropskog pokreta Srba na Kosovu Rada Trajković o istrazi ubistva srpskog političara

BEOGRAD

- Oliverova

sudbina je trenutno stavlje-

na pod tepih. Tužilaštvo u

Beogradu bi moglo da

pokrene niz ozbiljnih istra-

ga: prvo zbog jezivog spota

koji je napravljen u toku

predizborne kampanje sa

metomna Olivera. Tu se vi-

di da je Oliver bio praćen

kamerama, anjegovi susreti

sa međunarodnim pred-

stavnicima predstavljeni

kao izdaja i pozivi na linč -

kaže u razgovoru za Pobje-

duRadaTrajković, jednaod

najviđenijih predstavnika

Srba na Kosovu i predsjed-

nica nevladine organizacije

Evropski pokret Srba na

Kosovu. Ističe da ga narod i

daljemnogo žali.

POBJEDA: Od ubistvaOl-

ivera Ivanovića prošlo je

četiriipomjeseca,možese

desiti da i ovoubistvo ,,po-

jede vrijeme“ jer se Srbija

ponovonalazipredsudbo-

nosnom političkom odlu-

komzaKosovo, a nakon te

odluke slučaj Ivanović bi

mogao da posluži kao

izgovor da je pao za slobo-

du sjeveraKosova.

TRAJKOVIĆ:

IspraćajOli-

vera izMitrovice, tužna po-

vorka bila je nevjerovatno

duga i ostavila je utisak da

ga narod jako mnogo žali i

mislimda je tako. Svi su bili

potišteni i sa velikim

očekivanjima u smislu sta-

bilizacije sjevera Kosova -

znači dekriminalizacija ako

hoćemodabudemo iskreni.

Međutim, sve je tonekovri-

jeme i bilomirno. Čovjekod

kojeg je Oliver htio da otme

politiku, taj prvi čovjek sje-

vera Kosova je ujedno prvi

čovjekmafije sjevera Koso-

va, to

jeMilanRadojičić.On

je nestao iz grada pa povre-

- Narod se uplašio i povukao za ono za šta je htio da se bori i da progovori. Nemamo

nijedan oslonac na sjeveru Kosova koji može da radi za narod i dekriminalizaciju

sjevera. Imate kosovsku policiju, gdje će gospodin Aleksandar Vučić da se hvali da

su 95 odsto Srbi ili sto odsto, koliko god hoćete - ali od njih Srbi ne smiju da prijave

bilo koju neprijatnost jer oni sve to isporuče Milanu Radojičiću kao informaciju.

Plaše se za svoju bezbjednost. Plaše se da funkcionišu - kaže Trajković.

- Ko je stajao iza spota koji je bio uvod u pripremu za izičku

likvidaciju Olivera? Spot je emitovala TV Pink. Svi znaju da

je rađen u kabinetima i kancelarijama za KiM. S timu vezi

i Marko Đurić bi mogao da odgovori ko je biomotor tog

spota. Njegova sestra je direktor TVMost, u Zvečanu je non-

stop puštala taj spot. To bi mogao da bude početak odmo-

tavanja klupka za krivce za ubistvo Olivera. Cio srpski narod

gleda prema Beogradu, nažalost, a ne prema Prištini. To je

tužno - kaže Trajković.

Pripremazalinč

Strahzbogkriminala

meno dolazio u nekim jakim,

blindiranim vozilima sa

tjelohraniteljima, pa nestajao,

dabi se sada sve češće vraćao i

polako kao da se stanje vraća

na ono što je bilo i prije.

POBJEDA: Stanjenemira?

TRAJKOVIĆ:

Nebihnazvala

stanje nemira, ali to je stanje

gdjeponovopočinjudasepale

kola, počinje neki pritisak.

Poslije Oliverovog ubistva

državni organi Srbije svraćaju

kod Radojičića kada dođu u

posjetu sjeveru Kosova. Ra-

muš Haradinaj kao premijer

Kosova, nakon ubistva Olive-

ra, sastaje se sa njim. Sve se

vraća na važnost Radojičića i

nanekonjegovoučestvovanje

u procesima na Kosovu, po-

držanog od Vlade Srbije naj-

direktnije.

Ma r ko Đu r i ć ( d i r ek t o r

Kancelarije Vlade Srbije za

Kosovo) kada dođe na Kosovo

ide direktno kod njega, da mu

on i njegova svita obezbjeđuju

narod kada treba da se okupi i

kada treba neštoda se odradi.

Kogaon(Radojičić)nepostavi,

nemožebitipostavljenustruk-

turekosovskihSrba. Kodnjega

se čekalona redkaokodpreds-

jednika Zajednice srpskih

opština, tako se i ponašao. Pot-

puno je vulgarizovao sve

srpske institucije koje postoje.

Opštinske strukture, u svih

deset opština gdje su Srbi, ne

smiju da rade bez njega. Sve

što treba da se radi on im

određuje, on je postao preds-

jednikZajednice opština.

To je ilegalno postavljen

sistem, koji se javnonebirana

izborima, koji nema nikakav

legitimitet, ali ima snagu jer

iza njega stoji najdirektnije

Vučić pošto Sjevernu Mitro-

vicu kontrolišu ljudi koji su

vezani zaVučića.

Danas mi kaže prijatelj: Znaš,

Rado,jaseslobodnijeosjećam

kaddođemuPrištinunegosa-

da kad idem kroz Sjevernu

Mitrovicu.

POBJEDA:Da li jeRadojičić

nametnut odBeograda?

TRAJKOVIĆ:

On je namet-

nut od Beograda, prihvaćen

od Prištine zato što je pou-

zdan sagovornik. Dogovor

BeogradaiPrištineneidepre-

ko legalno izabranih Srba niti

oni znaju šta su dogovori

Vučića, Tačija, Ramuša.

Radojičić, mimo naroda,

dogovara sve sa Ramušem i

prostoromKosova i Metohije

ne upravljaju zvanične insti-

tucije u srpskim sredinama

nego sve funkcioniše preko

mafijaških struktura Rado-

jičića, koji je garant spro-

vođenjaonogaštosedogovori

sa Ramušem i Tačijem. Zato

ga oni uvažavaju, on je garant

integracije Srba u projekte

nezavisnosti Kosova.

POBJEDA: Zašto svima nije

u interesu da se cio slučaj

okoubistva Ivanovića otkri-

je nego da se zataška? Da li

zbog tog kriminalnogmiljea

ili zbog nekog važnijeg

političkog momenta, pošto

Vučić najavljuje da treba da

bude donijeta odluka o Kos-

ovu?

TRAJKOVIĆ:

Vučić, albans-

ki predstavnici i briselska bi-

rokratija pregovore o Kosovu

vode radi ličnog interesa, ne

radi Srba i Srbije. Briselskabi-

rokratija želi da kaže da je

postigla cilj jer je ostvarila

pravno obavezujući spora-

zumi na taj način se kandidu-

je za buduće birokratske

pozicije u evropskim insti-

tucijama.

Vučić želi da normalno vlada

bez ograničenja i zato što će

onbititajkojićeimatipodršku

međunarodne zajednice - da

odradi Kosovo. Pouzdano

znami izmeđunarodnih izvo-

ra da on govori da će navodno

po cijenu njegove političke

budućnosti naći najbolje

rješenje za Kosovo. Ali, on od

međunarodne zajednice traži

još jedan mandat poslije pot-

pisivanja pravno obavezu-

jućeg sporazuma da bi kon-

trolisao medije i da bi umirio

moguću destabilizaciju i po-

bunuSrba.Tojepotpunopou-

zdana informacija. On se bori

još za jedan mandat na vlasti

sa uslovima koji bi omogućili

Svi ćuteoubistvu Ivanovića

a slučaj segurapod tepih

Lideri Sjeverne i Južne Koreje se sastali na granici

Da li ćebiti susreta saTrampom?

Bijela kuća saopštila je

da će njihov timovog

vikenda otputovati u

Singapur kako bi radio

na logistici mogućeg

sastanka američkog

predsjednika Donalda

Trampa i lidera Sjeverne

Koreje KimDžong Una.

Portparolka Bijele kuće

Sara Sanders rekla je da

će njihov timotputovati

u Singapur kako je pla-

nirano da bi pripremio

samit, ako do njega

dođe.

TimBijele

kućeipak

idena

pripremu

samita

PJONGJANG

- Lider SjeverneKo-

rejeKimDžongUn i JužneKoreje

MunDžae In juče su se iznenada

sastali upograničnomgraduude-

militarizovanoj zoni izmeđudvije

zemlje.

Nadrugomsastanku lideraSjeverne i

Južne Koreje u posljednjih nekoliko

mjeseci razgovaralo se o postignutim

mirovnimobavezama i eventualnom

sastanku Kim Džong Una sa amer-

ičkim predsjednikom Donaldom

Trampom, prenosi Bi-Bi-Si. Kako se

navodi, sastanak je dio napora da se

omogući održavanje samita američk-

og predsjednika Donalda Trampa s

liderom Sjeverne Koreje KimDžong

Unom. Predsjednik JužneKoreje lič-

noćeobavijestitijavnostoishodusas-

tanka. Američki predsjednik Donald

Tramp je otkazao samit sa sjever-

nokorejskimlideromKimDžongUn-

om planiran za 12. jun u Singapuru,

navodeći kaorazlog ,,strahovit gnjev i

otvorenoneprijateljstvo“usaopšten-

juSjeverneKoreje od srijede.

Tramp je potom ipak ostavio mo-

gućnost novog sastanka, rekavši da

čeka da li će Kim ponovo pokrenuti

,,konstruktivni dijalog“.

SRDAČANSUSRET:

MunDžaeIniKimDžongUn

Sara Sanders sa novinarima ispred Bijele kuće

Rada Trajković

da se medijski zatvori i nas-

tavi da vladanaovaj načinna

koji vlada Srbijom.

Tači zbog specijalnog suda

ima svoje interese da učest-

vujeupregovorima, pamož-

da i da udijeli crkavicu neke

tobože zajednice, gdje bi na

jedannačinprodužioproces

predHaškimtribunalomta-

kodasusesvi interesi skupi-

li, a sudbinaOliverova je tre-

nutno stavljena pod tepih.

POBJEDA:Dalićesezabo-

raviti na slučaj Ivanovića?

TRAJKOVIĆ:

Ne, ne može.

Oni misle da može. Uvijek

mi je teško da kažem i da

priznam sebi da je Oliver

mrtav. Ovo kažem na-

jiskrenije: sa mrtvima rat

niko nije dobio, pa neće ni

oni. Pitanje je vremena.

VioletaCVEJIĆ

Uvijekmi je teškoda

kažem i da priznam

sebi da jeOlivermrtav.

Ovo kažemnajiskreni-

je: samrtvima rat niko

nije dobio, pa neće ni

oni. Pitanje je vremena