Previous Page  28 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 32 Next Page
Page Background

28

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

Oglasi i obavještenja

Sa tugomobilježavamo40dana od smrti našeg

VLADIMIRARADONJIĆA

Kaoda je juče bilo kada si nas učio slova i brojeve, sa ljubavlju i

brigom velikog roditelja. Bio si nam i otac i životni učitelj, dobar

suprug i posvećen deda svojoj unučadi. Nisi otišao, čujemo svaku

tvoju riječ, svaku izgovorenu životnu lekciju i osjećamo veliku

ljubav koju si nampružio.

Tvoji: NADA, VESNA, JELENA, VESELIN,MIRJANA,

DIMITRIJE,MARINA, VASILIJE, ANĐELA,MATIJA,

JOVANA i ALEKSANDAR

1166

26. 5. 1993 - 26. 5. 2018.

STANEB.MARTINOVIĆ

Bila si uzor istine, etike, rada i čiste plemenite emocije.

TvojiMIJO i LANA

1164

Četrdeset je dana od smrtimoga brata

ZORANAPavlovogMIJOVIĆA

,,Svako ima nekog koga više nema, damuu životukao Sunce sja,

Ko štoTEBE imami štonemamja.“

Zoki, ovaj život zna dobroda zaboli…

Tvoja sestraZAGALUČIĆsa porodicom

1099

Navršava se deset godina od smrti

MILISAVAJolaLAZAREVIĆA

Uvijek ćemo te se sjećati sa ljubavlju, ponosomi poštovanjem.

TVOJAPORODICA

1101

SJEĆANJE

RADOJIČIĆ

Sa ponosomi osjećanjemčuvaću vas od zaborava.

KćerkaLIDIJAPAVIĆEVIĆsa porodicom

1149

Sa velikomtugomobilježavamo40dana od smrti našeg dragog

supruga, brata, oca, djeda, svekra, djevera i strica

VLADIMIRALJAKERADONJIĆA

Velika ljubav i pažnja koju si svima pružao ostaje zauvijek utkana u

nama.

PorodicaRADONJIĆ

1167

ТУЖНОСЈЕЋАЊЕ

ВАСОБлажовГАЗИВОДА

1968 - 2018.

Нипослије 50 година од када синас прерано напустио, туга ижеља

за тобомне пролазе. Са поносомиљубављу чувамо те од заборава.

Твоји: супругаНАДА, синовиОБРАДи ГРАДИМИР, кћерке

ЉУБИНКА, РАДМИЛАиВУКОСАВАса породицама

1109

Dvadeset šestogmaja 2018. navršava se godina od smrti našeg

dragog

ŠĆEPANAIlijinogTEPAVČEVIĆA

Pamtićemo tvoju plemenitost, dobrotu i nesebičnost. Čuvaćemo te

od zaborava i uvijek ćeš biti unašimsrcima.

SANJA i SLAVOLJUBLUKIĆsa porodicom

1110

Godina je od smrtimoje sestre

MARTESloboveŠĆEPOVIĆ

rođene Šundić

Plemenitost, dobrota, ljubav i toplina tvoje duše i srca kojom si nas

obasipala uvijek će namnedostajati.

SestraMARGITAPOPOVIĆsa porodicom

1124

Dana26.maja2018. jedeset godinaodkadanije sanamanaš voljeni

KRSTOJovanovJOVANOVIĆ

Deset godina živiš u svakoj priči, svakojmisli, svakoj našoj

uspomeni .

Uvijek voljen i nikada zaboravljen.

TVOJINAJMILIJI

1156

Draga tetka

MARTA

Tvojudobrotu, ljubav i pažnjupremanama čuvaćemoodzaborava.

DIDAsa porodicom

1125

Četrdeset dana je od smrti našeg strica

VLADIMIRALJAKERADONJIĆA

Rasli smo okruženi tvojom ljubavlju i pažnjom. Tako ćemo te se

zauvijek sjećati.

NIKOLA, SNEŽANA, NEBOJŠA i NENAD

1168

Dana 25.maja 2018. godine upokojila se naša voljena i draga

SOFIJABatrićevaBATAKOVIĆ

rođenaBeko

Saučešće primamo u gradskoj kapeli uNikšiću 26. maja od 11 do 16

časova i 27.majaod 11 do 14časovakadapolazimoza seloOrah, gdje

će se obaviti sahrana u 15 časova.

Ožalošćeni: ćerkeMILANKA, NATALIJA iMARINA, unuk

MILOŠ, braćaTODOR, RADOSLAV - RADOŠ, sestraDANICA,

snaheMARA i LJILJANA, zaovaMARTA i ostala rodbina

BATAKOVIĆ i BEKO

1136

Posljednji pozdrav dragoj ujni

SONJI

SLOBO ĐURKOVIĆsa porodicom

1137

Posljednji pozdrav dragoj sestri od tetke

ZORKIVesovojTRIPKOVIĆ

Tvoj plemeniti i dragi lik trajno ostaje unašemsjećanju.

PAVLE, ANICA i IVAN

1119

POMENI

TUŽNOSJEĆANJE

KRSTOJovanov

JOVANOVIĆ

Voljeni naš đede, jedini, najbolji…

Ponosni što smoTe imali, znali da

si naša sigurna luka.

TvojiMAJA iMIRKO

1155

Dana 26.maja 2018.

je godina od smrti

DUŠANKA

19. 10. 2002–2018.

MOMČILOMOMO

OGLASNO

ODJELJENJE

“POBJEDA”

TELEFON ZA

INFORMACIJE

020-202-455,

020-202-456.

e-mail:

[email protected]

1111