Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 26. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

– Suđenje za

pokušaj terorizma na dan

parlamentarnih izbora juče

je uVišemsuduprekinuto

jer su advokati Jugoslav

Krpović i Miroje Jovanović

tražili izuzeće glavnog spe-

cijalnog tužiocaMilivoja

Katnića.

Advokat Krpović, koji zastupa

Branku Milić, tražio je izuzeće

tužioca Katnića jer je, kako

je kazao, vrijeđao njegovu

branjenicu.

ZAHTJEV

- Tužilac je iznosio podatke

koje nije provjerio u glavnom

registru Republike Srbije. Sve-

srpski četnički pokret postoji

i nije kao što je on naveo

kriminalna organizacija, jer

takav ne bi mogao da postoji.

Ja prilažem izvod iz registra

koji govori da taj pokret još

uvijek funkcioniše. Zbog krše-

nja tužilačke etike ja tražim

da vrhovni državni tužilac iz

ovog postupka izuzme Katni-

ća, jer je pokazao veliku neo-

bjektivnost, iznosio je činjeni-

ce na glavnompretresu koje

nisu provjerene sa namjerom

da uvrijedi moju branjenicu -

kazao je Krpović.

I Jovanović je bio saglasan sa

kolegomKrpovićem i tražio

izuzeće Katnića, ali da se o

tome odluči na kraju pretresa.

Međutim, sutkinja Suzana

Mugoša kazala je da Zakon

o krivičnompostupku ne

poznaje takav prijedlog.

- Zakonom je vrlo jasno i

tačno navedeno da se pretres

prekida i spisi dostavljaju

onome ko odlučuje u trenut-

ku kada se podnese zahtjev

za izuzeće. Ni jedna procesna

radnja se ne može sprovesti

prije odluke - pojasnila je

Na suđenju za pokušaj terorizma odbrana tražila da glavni specijalni tužilac ne bude u postupku, reagovao optuženi

Maksić: Izuzeće traže

ljudi koji suna slobodi

Odgovarajući na pitanje tužioca Katnića, optuženi Maksić

je kazao da je u Crnu Goru došao na promociju knjige.

- Mene je Čaruga pozvao da idemo na promociju knjige

u Podgoricu i ništa drugo. To je tako i nikako drugačije.

Nama je objašnjeno da će nas čekati Paja i da će biti vese-

lja, guslara nakon promocije. Rečeno nam je da će promo-

cija biti održana 15. u popodnevnim časovima, da bismomi

imali vremena da se vratimo kući. Ne mogu da se sjetim

nakon dvije godine šta je sve bilo – dodao je Maksić.

On je naveo i da mu je rečeno da će domaćin biti Ravno-

gorski pokret iz Kolašina.

„UCrnuGorudošlina

promocijuknjige“

SaprivođenjaMaksića

Mugoša.

Na zahtjev dvojice advokata,

burno je reagovao optuženi

Dragan Maksić, ističući da je 20

mjeseci u pritvori u da izuzeće

traže ljudi koji su na slobodi.

- Ja ne vjerujemdokle ovo

ludilo ide. Šta je sa nama, ajde

da nas pobiju pa sudite onima

što su napolju. Ja sam 20

mjeseci u zatvoru. Zbog čega?

Bili su tu političari koji su isto

osumnjičeni, vi ste ih pustili da

ne prisustvuju, prvomjesec, pa

dva, i oni sada šetaju napolju

i rade šta hoće. A kakva su

naša prava? Da trunemo tamo.

Došao sam kao zdrav čovjek.

Ovo je ludilo i ja treba da sta-

vim štrik oko vrata i da se obje-

sim. Evo, sudija, kod vas je mač

pa namposijecite glave - kazao

je Maksić.

Sutkinja Mugoša pojasnila je

Maksiću da ona nema „mač

i da nikome neće sjeći glave,

već da poštuje pravila i zakon

u Crnoj Gori“.

OBRAZLOŽENJE

- Ja mač nemam i nikome neću

sjeći glave. Zakon se mora

poštovati. Ne radi se o tome

da sud neće da sudi. Radi se

o tome da optuženi koji su na

slobodi koriste svoja prava. Ja

vas u potpunosti razumijem, ali

onoga trenutka kada se pod-

nese zahtjev za izuzeće ovo

vijeće više ne može da radi –

istakla je Mugoša. Ranije juče,

prije nego je traženo izuzeće

Katnića, optuženi Srboljub

Đorđević je pojasnio da je na

fotografijama koje su prikaza-

ne na prethodnompretresu

on u običnom kombinezonu.

- Kombinezon koji samnosio

i koji smo vidjeli na slici je

običan, on nije četnički, nema

obilježaj. Ja se razumijemu

vrste kombinezona jer sam

krojač i smišljao sam i krojio ih

na hiljade... Ukrasne trake sam

ja nekada izmišljao i dizajni-

raomodele. Tako da tužiocu

mogu reći da taj kombinezon

nema veze sa četničkim

kombinezonima jer nema

obilježaje i vez je drugačiji. Ovi

kombinezoni su prilično jeftini

i mogu da se kupe svuda. Oni

se kreću oko 30, 50 ili 100

eura. Ne znam što znače ove

slike, to kod nas nije zabranje-

no, jer da jeste ja se ne bih ni

slikao, a ne bih ih ni ostavio u

telefonu – kazao je Đorđević.

Na njegov odgovor reagovao

je tužilac Katnić, navodeći da

smisao rada Tužilaštva nije da

dokaže da se radi o četničkoj

nošnji, već da se dokaže da

je u pitanju zajedničko djelo-

vanje.

- I mi to uspješno dokazujemo

- kazao je Katnić.

Suđenje se nastavlja 31. maja.

M. L.

ŠAVNIK

- ProtivL.J. (41) izŠavnikapodnijeta jeprijava

zbog sumnjeda jepočiniokrivičnodjelo teškakrađau

tomgradu.

Kako je saopštilaUprava policije, on je u septembru umje-

stu Gornja Bukovica, obio kuću koju koristi M. S. i ukrao

garderobu, alkoholna pića i druge predmete.

- Postupajući po prethodno pribavljenoj naredbi sudije za

istragu, policija je pretresla kuće i druge prostorije koje

koristi osumnjičeni. Pronašli su garderobu za koju će se

naknadno utvrditi da li potiče iz ovog ili nekog drugog kri-

vičnog djela - saopštili su iz policije.

L. J. se nalazi u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija radi

izdržavanja zatvorske kazne za krivična djela počinjena u

prethodnomperiodu.

C.H.

NIKŠIĆ

-Osnovni suduNikšiću

potvrdio jeoptužnicuprotivO. J.

izNikšića zbogkrivičnogdjela

teškakrađa.

Prema navodima optužnice, okriv-

ljeni jeunoći između25. i 26. okto-

bra prošle godine uNikšiću, umje-

stu Vraćenovići, obio crkvu

Budimljansko-nikšićke eparhije

Sveti Đorđe naValu.

Iz crkve je odnio tri ikone i pozla-

ćenu kutiju za pričešće sa pozlaće-

nomkašikom.

C.H.

Obiocrkvupa

ukrao ikone

i pozlaćenu

kašiku

Podignuta optužnica protiv

Nikšićanina

Rasvijetljena krađa u Šavniku

Provalioukuću

i odniogarderobu

i alkoholnapića

Okončano suđenje optuženomza napad na dvanaestogodišnjeg dječaka

PresudaPajovićuusrijedu

PODGORICA

–Završnim

riječima juče jeokončano

suđenjeZoranuPajoviću,

koji se tereti da jepretproš-

le godineuSiti kvartu fizič-

ki napaodvanaestogodiš-

njegB. B, sinapodgoričkog

advokataVladanaBojića.

Presudaćebiti izrečenausri-

jedu. Dječak je napadnut

ispred zgrade u kojoj stanuje.

Igrao se sa drugom kada mu

jeprišaomuškarac iudarioga

po glavi. Međutim, advokat

Bojić slučaj nije prijavljivao

policiji.

Ipak, i pored odluke Bojića da

neprijavljujenapad,policijaje

po službenoj dužnosti pokre-

nula istragu. Pajović se tereti

za krivično djelo nanošenje

teških tjelesnih povreda - lom

nosa sa dislokacijom.

C.H.

Osnovni sud

Dvije sedmice policija intenzivno traga za osumnjičenimza ubistvo

Ukrajinke Anastasije Lašmanove

Nemanaznakaopredaji

ArsenijaStanovića

PODGORICA

– Iako jeprije

nekolikodananajavljivana

predajaArsenijaStanovića,

osumnjičenog zaubistvo

UkrajinkeAnastasijeLaš-

manove, istražitelji nemaju

saznanja gdje jeon i da li će

seuopštepredati. Istražitel-

ji tvrdedanemaju saznanja

da li jenapustiozemlju.

To je Pobjedi nezvanično sa-

opšteno iz izvora bliskih istra-

zi. Kako nam je rečeno, dvije

sedmice od kako se traga za

Stanovićem, istražiteljimuni-

jesuušli u trag.

Stanović je ranije bio u emo-

tivnoj vezi sa Lašmanovom.

Tijelo je pronađeno 11. maja u

Kotoru, u njenom stanu, gdje

se, sudeći prema tragovima

žrtva branila.

Stanovićev otac, rukovodilac

granične policije, ispostave

Aerodrom Tivat - Zoran Sta-

nović smijenjen je prije 11 da-

na i dva dana kasnije saslušan

je u svojstvu svjedoka. Tvrdio

jedaneznagdjemu jesin i das

njimnije ukontaktu.

Dok se osumnjičeni za ovaj

zločinkrije, istražitelji suprik-

upili mnoštvo dokaza protiv

njega, a izlolovan je i DNK

profil.

U okviru istrage saslušano je

više osoba, među kojima i Sta-

novićevi roditelji i djevojka,

čiji iskazi su upotpunili motiv

ovog zločina.

Pri identifikaciji osumn-

jičenog za ubistvo policiji je

pomogao pregled snimaka sa

kamera koje su postavljene u

okolini zgrade u kojoj je

Lašmanova stanovala, ali i

analiza listinga telefonskih

komunikacija koje je žrtva os-

tvarila posljednjihmjeseci.

Lašmanova je izbodena

nožemu svomstanu.

Zazločinsu inspektori saznali

kada su dobili poziv od njene

prijateljice, koja ih jeobavijes-

tila da sumnja da joj se nešto

dogodilo. Pokušala je da stupi

u kontakt s njom, ali joj se nije

javljala. Otišla je kod nje, ali

Lašmanova nije otvarala.

Vatrogasci su razbili blindira-

navrata, gdje su istražitelji za-

tekli jeziv prizor – glava joj je

bila smrskana, a na tijelu je

imala više ubodnih rana. Po

stanu subili tragovi krvi.

Lašmanova je u Crnu Goru

došla prije nekoliko godina i

radila kao konobarica.

Ukratkomroku ona je postala

moćna i uticajna osoba, a

imovinakojomraspolaže,pre-

ma procjenama, vrijedi na de-

setine miliona eura. Riječ je o

direktorici kompanije ,,Si tre-

jd“, koja je prije tri godine

kupila tivatski hotel „Mimo-

za“ ina tommjestuje izgrađen

hotelski kompleks „Perla“.

Lašmanova je vlasnica salona

ljepote „Fem fatale“ koji se

nalazi u hotelu ,,Tre kane“ u

Budvi.

A.G.

Arsenije i ZoranStanović