Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 24. maj 2018.

Hronika

tra da vještačenje poruka

cije

scenario

i zaSrbiju

U jednoj

poruci Milbridž

navodi: „Dobih

informaciju da

karambol može

biti kod vas, oko

10. i 15. oktobra“,

na štamu Dikić

odgovara:

„Mislimda

karambol može

biti u Crnoj

Gori, oko 16.

su protesti“

Za poruku „Ajmo

vojvodona put, možda

suovo istorijski trenuci,

pa šta bude neka bude“,

optuženaMilić je pojas-

nila da „to istorijski“ se

odnosi na Srbiju“

stranstva. Poruka Milbrid-

ža (,,karambol može biti kod

vas“) ima veze s dešavanjima

na Kosovu, a ne sa CrnomGo-

rom-istakao jeDikić.

Na pitanje tužioca da pojasni

štazanjegaznačeriječi ,,haos“

i ,,karambol“, koje se pominju

u porukama, Dikić je pojasnio

da je to pomenula druga stra-

na, naglašavajući da samo ho-

će da se sazna istina.

Napročitanuporukuiztelefo-

naKristineHristić, akojaglasi

,,Nema T“, ona je odgovorila

daneznajeliposlatasanjenog

telefona jer je telefon te noći

bio kod Dikića i tada su uhap-

šeni.

POZIV

Juče su analizirane i poruke

BrankeMilić sa vojvodomKe-

kićem.

- Ovo je drsko zalaženje u pri-

vatno pravo. Gospodin Ke-

kić je moj prijatelj i ne vidim

nijedan razlog zašto ne bimo-

gla snjimili bilokojimprijate-

ljem da imam komunikaciju -

iskomentarisala jeMilić.

Na pitanje tužioca Čađenovi-

ća da pojasni šta znači „doma-

ći zadatak“ koji su dobili prije

odlaska u Crnu Goru, ona je

kazala da je njen zadatak bio

dase„organizujutribine i pro-

mocije knjiga da bi se svjedo-

čilo o zločinima počinjenim

nadSrbima“.

Za poruku „Ajmo vojvodo na

put, možda su ovo istorijski

trenuci, pa šta bude neka bu-

de“,optuženaMilićjepojasni-

la da „to istorijski“ se odnosi

na Srbiju“.

- Kakve veze ja imam sa Cr-

nom Gorom, ja se borim da

moja Srbija ne uđe u NATO -

kazala jeMilić.

Na pitanje što su „nove akcije“

u Crnoj Gori, koje pominje u

porukama, Milić je navela

da su to „tribine, promocije i

svjedočanstva autentičnih

učesnika rata (devedesetih)“.

Na pitanje tužioca Čađenovi-

ća ko su ljudi izCrneGore koji

podržavaju njen pokret, optu-

žena je rekla da su to ljudi

iz Ravnogorskog pokreta iz

Kolašina, ali da ne zna njihova

imena, ističući da nikad ranije

nije dolazila ni na jednu aktiv-

nost četničkog pokreta u Cr-

noj Gori.

Na pretresu su, osim pročita-

nih prepiski, pregledane i fo-

tografijesačetničkihskupova.

Na jednom od njih vidio se

Mirko Velimirović i vojvoda

Čaruga, a prikazana je i foto-

grafija tadašnjeg premijera

Mila Đukanovića koja je pro-

nađena u telefonu IviceMati-

ća. Suđenje se nastavlja danas.

M. LAZAREVIĆ

Istraga o likvidaciji Podgoričanina naočigled novinarke Vijesti

MiodragKruščić

ubijen iz „gloka“

PODGORICA

–MiodragMi-

giKruščić (49) izPodgorice

ubijen je iz „gloka“ – saopšte-

no jePobjedi iz izvorabliskih

istrazi.

Pronađenesučaureodovogpi-

štolja, kojesuposlatenavješta-

čenje,aliseanalizomneočeku-

ju značajni pomaci u istrazi.

Istražitelji su do ove informa-

cijedošli analizomtragovakoji

su pronađeni na dvije lokacije

– Starom aerodromu, gdje je

stradao Kruščić, i na Ćemov-

skompolju, gdje suubicezapa-

lile automobil u kojem je pro-

nađen i dio „gloka“.

Prema saznanjima Pobjede,

ubica jebioucrnoj trenerci, cr-

nim patikama, imao je rukavi-

ce, a na glavi kapuljaču od tre-

nerke i silikonsku masku na

licu. Treći danodubistva istra-

žitelji nemajutragkoji bi ihdo-

veodo identiteta likvidatora.

Pregledom video-snimka sa

nadzornih kamera, kao i iska-

zom svjedoka ubistva – novi-

narkeVijesti JeleneJovanović,

utvrđeno je da su u zločinu

učestvovale najmanje dvije

osobe. Direktni egzekutor iza-

Pregledomvideo-snimka sa nadzornih kamera, kao i iskazom

svjedoka ubistva – novinarke Vijesti Jelene Jovanović, utvrđeno

je da su u zločinu učestvovale najmanje dvije osobe. Direktni

egzekutor izašao je iz crnog „golfa 6“, kolašinskih registarskih oznaka,

prišao stolu gdje su sjedjeli Kruščić i Jovanović i pucaomu u leđa

Na ulicama Podgorice su pojačane kontrole, posebno u

večernjim satima. Službenici Centra bezbjednosti Podgori-

ca i SAJ kontrolišu vozače, a pod posebnompažnjompolica-

jaca su bezbjednosno interesantne osobe.

Ta pojačana aktivnost za sada ne daje nikakve opipljive

rezultate.

Pojačanekontrole

šao je iz crnog „golfa 6“, kola-

šinskih registarskih oznaka,

prišao stolu gdje su sjedjeli

Kruščić i Jovanović i pucaomu

u leđa.

Utvrđeno je da su „golf 6“ i ta-

blice vozila koji su koristile

ubice ukradene uKolašinu, što

upućuje da se radi o brižljivo

isplaniranom zločinu, iza ko-

jeg stoji organizovana krimi-

nalna grupa.

Kruščić je ubijen ubrzo nakon

štosesastaosanovinarkomJo-

vanović u bašti lokala „Palata“.

Kako jeona ispričala inspekto-

rima, sreli su se na njegovu ini-

cijativu, kako bi prikupila in-

formacije za tekst o plaži

Trsteno. U jednom trenutku,

ubica je izašao iz automobila,

primakao se stolu i Kruščiću

uperio pištolj u leđa i pucao.

Jovanović se odmah sagnula

ispodstola i izbjeglaprojektile.

Kruščić je pokušao da pobje-

gne, napravio nekoliko koraka,

ali mu je maskirani ubica pri-

šao i pucaou glavu.

Kruščić je bio vlasnik diskote-

ke„Bigl“.Ranijesuunjegovom

vlasništvu bili ,,Pub 111“, ,,City

Hall“, ,,City Becks“, ,,Market“ i

,,Dr Brajer“.

Izvori iz bezbjednosnih službi

tvrde da je Kruščić bio blizak

„škaljarcima“ i da ga je to ko-

štalo života. U istrazi ubistva

saslušano je više osoba iz ka-

vačkog i škaljarskog klana.

Inspektori nemaju dilemu da

je ubistvo Kruščića nastavak

obračuna kriminalnihgrupa.

A. G.

PODGORICA

-

Davor Zlatiča-

ninosuđen je

na sedam

mjeseci zatvora

, a

Đorđije

Šunjević

namjesecuslovno

zbognapadanaGoranaNike-

zića iDejanaGojkovića - re-

dareDemokratskog fronta.

Presudu je donio sudija

Osnovnog suda Rade Ćetko-

vić. On je kazao da je Zlatiča-

nin osuđen na tri mjeseca za-

tvora za nasilničko ponašanje,

dok je dobio pet mjeseci za

nanošenjepovreda.Sudskovi-

jeće izreklomu je jedinstvenu

kaznu zatvora od sedammje-

seci.

Sukob između Zlatičanina i

Šunjevića sa jedne i redara

DF-a sa druge strane desio se

naugluHercegovačkeiNjego-

ševe ulice 15. juna prošle godi-

ne.

M.L.

Apelacioni sud ukinuo presudu za ubistvo Želimira Bokana

Vujović, Berišić i Koljenović

ponovopredVišimsudom

PODGORICA

–Apelacioni

sudodlučio jeda seRufinu

Vujoviću, RenatuBerišiću i

AneliKoljenovićponovo su-

di zbogubistva carinikau

penziji ŽelimiraBokana.

Vujović je prvostepenom pre-

sudom bio osuđen na 40 godi-

na zatvora, dok suBerišić i Ko-

ljenović dobili po 20godina.

Prvostepenu presudu izrekao

je sudijaVladimirNovović.

Carinik u penziji Želimir Bo-

kan ubijen je u noći između 15.

i16.marta2015.godineusvojoj

kući uBaru, a tijelo je dva dana

kasnije pronašaonjegov sin.

Viši sud nije prihvatio tvrdnju

odbraneda jeVujovićunužnoj

odbrani ubioBokana.

Vujović je tvrdio da su „repeti-

ranju pištolja prethodile broj-

ne uvrede i prijetnje koje je

Bokan prvo uputio okrivljenoj

Aneli Koljenović, a potom i

njemu“. Sud nije povjerovao u

Vujovićevuverzijuda jenožna

Bokana potegao u samoodbra-

ni jer je, navodno, znao da je to

jedini način da u datom mo-

mentu spasi svoj, ali istovre-

menoiživoteAneleKoljenović

i RenataBerišića.

Prvostepeni sud nije prihvatio

ni stav branioca Anele Kolje-

nović i Renata Berišića, advo-

kataNovakaRažnatovića iHa-

mida Ganjole da se iz dokaza

koje je ponudilo Tužilaštvo ne

može utvrditi da su u ubistvu

učestvovali njihovi klijenti.

Vujović je, prema navodima

optužnice,bioorganizator,koji

je nagovorioBerišića i njegovu

djevojku Anelu da opljačkaju

Bokana.

Istragajepokazaladajenatije-

lu Bokana bilo 40 ubodnih ra-

na koje su nanijete nožem i oš-

tricama flaše.

A.G.

SaprivođenjaVujovića

Presuda okrivljenima

za tuču sa redarima DF

Šunjeviću

uslovnakazna,

Zlatičaninu

sedammjeseci

CETINJE

- SlužbeniciOdje-

ljenjabezbjednosti Cetinje

su, postupajući naosnovu

operativnih saznanja, pro-

našli oko21 kilogramskanka

i uhapsili dvijeosobe zbog

sumnjeda supočinilekrivič-

nodjeloneovlašćenaproi-

zvodnja, držanje i stavljanje

upromet opojnihdroga.

Kako se navodi u saopštenju

policije,21.majaoko13časova,

namagistralnomputuCetinje

– Budva u mjestu Zabrđe, vo-

zač „mercedesa“ nije stao na

znak stop, već je pobjegao u

pravcuBudve.

- Službenici OB Cetinje su za-

timnastavili sa službenim vo-

zilom da prate vozilo i uspjeli

sudagaumjestuVrelazausta-

ve. U vozilu su se nalazili L. P.

(21) iG.P. (26)–saopštenoje iz

policije. Pregledom je prona-

đena torba u kojoj je bilo 20

većih pakovanja sa skankom,

težine 20,96 kilograma.

O događaju je obaviješten dr-

žavni tužilac u Višem držav-

nom tužilaštvu u Podgoroci,

Uhapšene dvije osobe zbog krijumčarenja droge

Oduzet 21 kilogramskanka

koji je naložio da se L. P. i G. P.

uhapse i da mu se privedu uz

krivičnu prijavu zbog sumnje

da su počinili krivično djelo

neovlašćena proizvodnja, dr-

žanje i stavljanje u promet

opojnihdroga.Državnitužilac

je nakon saslušanja donio rje-

šenje o njihovomzadržavanju

u policijskim prostorijama do

privođenja sudiji za istragu.

Oduzetiskankćebitiupućenu

Forenzički centar radi vješta-

čenja.

C.H.

Zaplijenjenadroga

MiodragKruščić