Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Nedjelja, 20. maj 2018.

Auto

Kompanije Jaguar i Land

Rover postale su službeni par-

tneri projekta „007 Elements“

koji će startovi sredinom jula

ove godine u austrijskom Sol-

denu. Riječ je o inovativnom

interaktivnom iskustvu koje

će svimposjetiocima, i prije

svega ljubiteljima avantura

tajnog agenta 007, pružiti

mogućnost da urone u svijet

Džejmsa Bonda. Lokacija „007

Elementsa“ pritom je posebno

atraktivna, jer se instalacija

nalazi na vrhu 3.050metara

visokomGaislachkogla, odmah

uz restoran „Q“ koji je u ilmu

„Spektra“ predstavljao kliniku

„Ho ler“. Međutim, najzanimlji-

viji dio cijele priče i događaja

biće automobili, kao i tehnolo-

gija Jaguara i Land Rovera.

U zadnje vrijeme postoje razni

izbori u svijetu automobilske

industrije. Jedan takav je i

izbor najljepšeg automobila

svijeta. Dakle, u sklopu onog

istog izbora za svjetski auto-

mobil godine 2018. u kojem

je naslov najboljeg titulu

ponio „volvo XC60“, birao

se i najljepši automobil. Ova

laskava titula najljepšeg dodi-

jeljena je automobilu „rendž

rover velar“ ali i Englezu koji

je krivac za stvaranje ovog

zavodnika u svijetu automo-

bila, glavnomdizajneru u

kompaniji Lend rover Džeriju

Makgovernu. Dakle, engleska

ljepota je ponovo pobijedila.

Biti poseban oduvijek je bio i ostaće moto u svijetu automobila!

Tom krilaticom se ovog puta vodila i kompanija Pagani, koja će

svoj jedan od posljednjih primjeraka „huayre“ koji će izaći kroz

vrata italijanske fabrike nazvati „L`Ultimo“. Ovaj model biće ukra-

šen bojama Mercedesovog F1 bolida Luisa Hamiltona, a pokre-

taće ga tvin turbomotor V12 zapremine šest litara sa 700 KS sa

potpisomAMG-a. Naravno ovaj primjerak je već prodat.

Uveliko se govori, ali i radi

na tehnologiji autonomnog

parkiranja, tako da su svi proi-

zvođači automobila uključeni

u sopstvene projekte. Jedan

od njih otišao je korak dalje.

Njemački Folksvagen je spre-

man za ovu tehnološku revo-

luciju. Pa je tako grupacija,

koju sačinjavaju Folksvagen,

Audi i Porše na prostorima

aerodroma u Hamburg testi-

raju najnoviju tehnologiju

koja će omogućiti autonomno

parkiranje, te će ova opcija

biti spremna za ugradnju u

serijske automobile već 2020.

godine. Budući da je sigurnost

korišćenja glavni prioritet pri

uvođenju nove tehnologije

koja je dio šire slike, potpuno

autonomne vožnje, ona će se

uvoditi postupno, počevši od

posebnih parkinga sa ogra-

ničenimpristupom. Takođe,

tehnologija će se i obogatiti

dodatnimopcijama poput

automatskog punjenja baterija

tokomboravka na parkingu.

Sudeći po najnovijim istraži-

vanjima kompanije Boš, dizel

motorima predstoji svjetlija

budućnost. Kako kažu pred-

stavnici, a prije svega stručnjaci

ove kompanije, uspjeli su da

radikalno smanje njihovu emi-

siju štetnih azotnih oksida. Novi

sistem je eksperimentalno pri-

mjenjen na modelu „folksvagen

golfu GTD“, koji je oslobađao

13 mg Nox po kilometru, dakle

skoro 10 puta manje od ogra-

ničenja na 120mg po km, što je

predviđeno propisima koji će

stupiti na snagu 2020. godine.

O novoj tehnologiji „čistog

dizela“ za sada nema previše

detalja, osimda su unaprijeđe-

ne brojne komponente motora,

kao što su ubrizgavanje goriva

i snadbijevanje vazduhom, i da

je primijenjeno „inteligentno

upravljanje temperaturom rada

motora“ i to uz pomoć kompju-

terskih sistema sa elementima

„vještačke inteligencije“.

Boravivši 2010. godine u

posjeti fabrici KIA u Slovačkoj

u gradu Žiline, već tada sam

zaključio da su to pogoni koji

će ubrzo proizvesti ne jedan

miion, već više miliona auto-

mobila i to se desilo ove godi-

ne. Naime, ovaj pogon Kije od

početka proizvodnje 2006.

godine proizvela je tri miliona

automobila. Zahvaljuući ovoj

kompaniji Slovačka i sam

grad Žiline su živnule, dans u

ovoj fabrici radi 15.000 ljudi,

a posredno angažuje se još

185.000! Tako se radi posao, a

jubilarni 3-milioniti primjerak

je bijeli „ceed 1.0 T GDi“.

Vijesti

Aktuelno

Izahedoniste

izaestete

Novisistempovezivanja

BONDOVANOVAAVANTURA

„VELAR“

NAJLJEPŠI

UBOJAMAMERCEDESA

BOŠOVABUDUĆNOST

VWSPREMAN

USPJEH

KIAU

FINALU

ŠRAFJE

PROBLEM

SVENASTRUJU

Ekskluzivno

KIAK900

Prestižna

privlačnost

Usamo svitanje premijere limuzine „K900“, korejska

kompanijaKIA jeobjavila skicenovog luksuznogmo-

dela kojimprvenstveno želi da parira njemačkimpre-

mijumautomobilima. Kao stilska inspiracija poslužio

je koncept nazvan „privlačnost prestiža“ (Gravity of

Prestige), a linije suzajednički oblikovali Kijini dizajn

centri iz Koreje i Amerike. Prostranu kabinu odlikuje

minimalističkistil,adominiravelikiekranmultimedi-

jalnog sistema od 12,3 inča. Limuzina „K900“ uskoro

će se pojaviti na korejskom i američkom tržištu, a za

sada nema informacija da li će se prodavati i uEvropi.

Sponzorstva su velika stvar u

marketinškom svijetu, pa tako

i umarketinškom svijetu auto-

mobilske industrije. Da je to

tako, pokazuje i nedavni doga-

đaj na kome su južnokorejska

kompanija KIA i UEFA potpi-

sale ugovor kojim će KIA od

2019. godine do 2021. godine

za potrebe inalnih utakmica

Evropske fudbalske lige dati

90 automobila i autobusa za

prevoz fudbalera, kao i službe-

no osoblje. KIA će zauzvrat sve

ovo koristiti kao dobar mar-

keting, pa će tako čuveno ime

fudbala Mesi se vozitu u Kinoj

perijanici modelu „stinger“.

Kompanija Tesla Motors u

posljednje vrijeme prolazi

kroz velike probleme u poslo-

vanju. Dok novi „model 3“

kasni sa isporukama zbog

problema sa tempomproi-

zvodnje, sada je zbog greške

u „šrafu“ kojim je upravljač

pričvršćen za stub upravljača

opzvano čak 123.000 pri-

mjeraka „tesla S“. I ovdje nije

kraj problemima američke

kompanije. Naime, objavljeno

je kako je jedan „tesla X“ imao

fatalni udes dok je vozilo bilo

u režimu autonomne vožnje.

Kompanija Nisan želi da transformiše

svoju premijum ilijalu In initi u pretežno

električni brend, a slično je nedavno ura-

dila i kompanija Volvo sa svojommar-

komPolestar. Ovo je još jedan dokaz da

automobilske kompanije sve ozbiljnije

razmišljaju o elektri ikaciji svojihmodela.

Tako će osim svojih velikih SUVmodela,

svi In initijevi noviteti od 2021. godine

imati električni ili takozvani „E Power“

hibridni pogon, potvrdio je predsjednik

Nisana Hiroto Saikava.

Na pomen imena BMWodmah

se pomisli na luksuz koji je spo-

jen sa sportskimkarakteristika-

ma i prepoznatljivim linijama

dizajna. Upravo tako nešto smo

upoznali na prezentaciji koju je

organizovao „Voli Motors“,

ovlašćeni prodavac i serviser

marki BMW i Mini, prestavivši

crnogorskoj javnosti model „6

gran turizmo“ odnosno „6 GT“.

Ovo je model koji je spojio pro-

stranost, komfor, prestiž, per-

formanse i atraktivan dizajn.

Komfornija je i prostranija od

„serije 5“, a mnogo praktičnija i

osjetno jeftinija od „serije 7“.

Kupce pronalazi među vozači-

ma kojima je „petica“ mala, a

„sedmica“ velika, a u toj sredini

se i tehnološki nalazi, pozaj-

mljujući od oba modela sve što

joj odgovara.Rezultat je limuzi-

na sa petoro vrata koja se od

prethodnika blago razlikuje di-

menzijama, za skoro9cmjedu-

ža. Širina je nepromijenjena,

dok je visina smanjena za dva

centimetra. Padajuća linija kro-

va koja kreira utisak da je ova

„šestica“kupe,uzadnjemdijelu

je za 6 cm niža. U kabini je sve

posloženo onako kako treba

BMW-ovski i sve je na svom

mjestu i na dohvat ruke. Mada,

ono što ne pripada tome jeste

ekran od 10,8 inča koji se nalazi

na vrhu centralne konzole i koji

je nekako „nasađen“, i iskreno,

ne uklapa se u tradiciju BMW

dizjana unutrašnjosti, ali šta je -

tuje.Zapokretanjeovog„GT-a“

za sada su zadužena dva ben-

zinca sa oznakom „630i“ (dva

litra-258 KS) i „640i“ (tri li-

tra-340KS) kao i dizeli sa ozna-

kama „630d“ (tri litra-265 KS) i

„640d“ sa takođe tri litra zapre-

mine, ali 320KS.

- „Serija6GT“ jenasljednikmo-

dela 5 GT, koji je kada je pred-

stavljen 2009. godine pokazao

da je BMW spreman da uđe na

do tada nepoznat teren. Kombi-

novao je siluetu kupea, udob-

nost limuzine i praktičnost jed-

nog SUV ili karavana. BMW „6

GT“nastavlja tu tradiciju ističu-

ći u prvi plan upravo pomenute

osobine, ali je takođe BMWdo-

dao i nove vrline. Iako seriju „6

GT“ krase luksuz, udobnost i

elegancija, sportske i dinamične

vozne karkteristike su na nivou

kakav dolikuje čistokrvnom

BMW-u“ - rekao jegeneralni di-

rektor „BMW Voli Motorsa“

VladanSpasojević,prestavljaju-

ćinovi„GT“.Zakrajdodajmoda

suuzprezentaciju„6GT“posje-

tioci u atrijumu Kapital plaze

moglidavidemodele„X2“,„X3“

i čuvenu limuzinu „serije5“. Ta-

kođe, organizovano je i dvod-

nevno takmičenje na trkačkom

simulatoru vožnje pod nazivom

„BMW Racing Challenge“, a

najbolji su dobili vrijedne na-

grade od kojih je jedna bila i vi-

kend druženje sa „serijom 5“. A

svionikojisupoželjelidaprovo-

zaju neki od novih modela

BMW, to imje bilo omogućeno.

Opel nastavlja brzu integraciju

tehnologije PSA grupacije, u skla-

du sa strateškim planom PACE!

Nakon objavljivanja da će inže-

njerski tim u Riselshajmu voditi

razvoj lakih komercijalnih vozila

PSA grupacije i da će 15 centara

nadležnosti biti raspoređenou se-

dištuOpela, Opel će uvesti usluge

povezivanjaPSAgrupacijeuEvro-

pi. U skladu sa tim, brend će isto-

vremenopočeti saukidanjemteh-

nologijeOnStarkojajeuvlasništvu

GM-a, a koja će biti završena do

kraja2020. godine.

NazvanOpelConnect,novisistem

povezivanja će biti predstavljen u

Opelovim putničkim i lakim ko-

mercijalnim vozilima počev od

2019. godine. Jedan od prvihmo-

dela koji će imati Opel Connect je

nova generacija „korse“, koju će

Opel takođeproizvoditi i kaoelek-

tričniautomobilnabaterije.Ponu-

da povezivanja će uključivati dija-

gnozu vozila, asistenciju prilikom

krađe vozila i daljinski pristup vo-

zilu kao i AppleCarPlay i Android

Auto. Od 2024. godine, Opel

Connect će biti dostupan u cijeloj

Opelovoj gami modela. Komenta-

rišući uvođenje Opel Connecta,

direktor Opela za Srbiju, Bugar-

sku, CrnuGoru, Makedoniju i Al-

baniju, Dragan Nenadović je re-

kao: „Opel se učvrstio na vodećoj

poziciji što se tiče sistemapoveza-

nosti u automobilima. Nova teh-

nologija će namomogućiti da ovu

ulogu još više učvrstimo u buduć-

nosti“. Tokom uvođenja Opel

Connecta, korisnici OnStar siste-

mamogubitisigurnidaćenastavi-

ti da dobijaju isti nivo usluge, sve

dodatumaprestanka.

VladanSpasojević

X2

X3

Serija5

M.BABOVIĆ