1 / 52 Next Page
Information
Show Menu
1 / 52 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Srijeda, 16. maj 2018. •

Godina LXXIV/Broj 18814 •

Cijena 0,70 eura

FOTO: CDM

FOTO: SKALA RADIO

STR.3.

Izministarstava nansija i

ekonomije saopštili

Vlada

isplatila

A2A68,9

miliona

STR.4.

NegradimoNATO

bazu, Vojskamora

da imapoligon

Ministar odbrane Predrag Bošković

o projektu na planini Sinjajevini

STR.5.

Organizacija

vjerskihškola

bićeuređena

zakonom

Nakon urgencije Vlada odgovorila

ombudsmanu Šućku Bakoviću

STR.7.

Za žičarena

Đalovićapećini

i Cmiljači

12milionaeura

Izgradnja turističkih resursa u BijelomPolju

PLJEVLJA:

Dr Branko Banović, direktor JU Zavičajni muzej Pljevlja

STR.8.i9.

Radovićće

insistirati na tome

danovinarene

možeplaćati CGO

Član Savjeta RTCGMimo Drašković tražiće

kontrolno saslušanje pravne službe RTCG

STR.6.i7.

Četvrti dan nakon ubistva Anastasije Lašmanove

Hram

kulture

spremanza

otvaranje

STR.11.

STR.3.

SDP „iskače“ iz

vladajućekoalicije?

U kotorskomparlamentu odlučeno da tri kandidata

SNP-a budu uOdboru direktora Luke Kotor

Smijenjen

Zoran

Stanović,

zanjegovim

sinomse traga

MimoDrašković

MilanRadović

Luka Kotor je kamen spoticanja u koalicionoj vlasti

u kojoj su DF, Demokrate, Ura i SDP, uzmanjinsku

podršku tri poslanika Socijalističke narodne partije

S .3.

BrankoBanović