Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

16

Arena

Sportski miks

Masters uMadridu:

Njemac lako došao

do titule protiv Tima

AleksandarZverev je za

samo69minuta igrepo-

bijedioDominikaTima

6:4, 6:4u finalumastersa

uMadridu!

Treći teniser svijeta izNje-

mačke potvrdio je da je je-

dan od najboljih igrača na

planeti kada su turniri na

šljaci u pitanju. Protiv Au-

strijanca napravio je po

brejk u prvom gemu prvog

i drugog seta. Potom je ru-

tinski čuvao servis, napa-

dački djelovao nepogreši-

vo, sveukupno nesalomivo

na terenu.

- Sa više pritiska igrao sam

u polufinalu protiv Šapalo-

va.PobijediosamTimakoji

je možda u najboljoj formi

kada je šljakaupitanju. Sve

je to veliko iskustvo, želim

konačno vrhunski nastup

nagrenslemuuParizu.Na-

dam se da će mi ova lijepa

pobjeda uMadridu pomo-

ći, dugo ću je pamtiti - re-

kao jeZverev.

Njemac sada ima osam ti-

tula u karijeri, dočekao je

već drugu ove sezone. Naj-

bliži jepratilacRafaeluNa-

daluiRodžeruFedereruna

ATP listi. Od danas će Fe-

derer biti ponovo prvi, na-

kon ispadanja Nadala u če-

tvrtfinalu Madrida od

Tima.

- Od ponedjeljka smo u Ri-

mu, na novom mastersu,

tako da nemam vremena

da razmišljam o ATP listi.

Sezona ulazi u zenit, nižu

se veliki turniri i spreman

sam- dodao jeZverev.

Mladić ruskog porijekla,

koji je rođen u Hamburgu

ima tek 21 godinu i najmla-

đi je među 30 najbolje pla-

siranihnaATP listi.

S.S.

Rutina

Zvereva

Drugogdana sankcionisanog atletskogmitinga u Splitu,

crnogorski paraolimpijci potvrdili su još tri norme za

Evropskoprvenstvo, koje će se od 20. do 26. avgusta

održati uBerlinu.

Odličan nastup imala je Marijana Goranović, koja je ostvarila

novi lični rekord u bacanju diska u kategoriji f41 bacivši prvi

put na zvaničnom IPC takmičenju preko 20metara. U četvr-

toj seriji je imala hitac 20,98m, popravivši lični rekord za čak

metar i 68 centimetara (norma za EP je 16m).

Radmilo Baranin je poslije subotnjeg ličnog rekorda u baca-

nju kuglu u kategoriji f34 ovjerio vizu za EP i u koplju hicem

19,32 m, a normu je prebacio i Danilo Gojković bacivši 16,50

m (norma 16m). Mirnes Ramović je u bacanju diska katego-

rije f11imao rezultat 22,34metra.

- U potpunosti je ispunjen cilj. Svih šest takmičara je potvrdi-

lo norme za Berlin u čak osamdisciplina. Izdvojio bih rezul-

tate Baranina u bacanju kugle, Marijane Goranović u baca-

nju diska i Miloša Ranitovića u skoku udalj, kao i debitantski

nastup Maje Rajković u bacanju koplja. Za dvije sedmice nas

očekuje nastup u Kragujevcu, a početkom jula i otvoreno

državno prvenstvo u Baru. Mislimda će do Berlina ekipa biti

u potpunosti spremna i motivisana da ponovi dobar rezultat

sa prethodnog EP iz Groseta, kada su osvojene prve medalje

za crnogorsku atletiku osoba sa invaliditetom - rekao je tre-

ner reprezentacije Veljko Cegar.

Ne.K.

Sajmon Jejts istakao je

jasnukandidaturu za

osvajanjeĐirod’Italije,

pobjedomudevetoj etapi

sa ciljemna teškomuspo-

nuGran Sasod’Italija.

Etapa je donijela spektaku-

larnu završnicu, posljednji

kilometri voženi su kroz

smetove snijega koji se još

nije otopio na čuvenom

usponu u Apeninima. Brita-

nac je napao u posljednjih

300metara, slavio u istom

vremenu ispred Francuza

Tiboa Pinoa i Kolumbijca

Estebana Čaveza.

Glavni favoriti nijesumogli

da prate tempo Jejtsa

na pravi način. Aktuelni

Atletski miting za paraolimpijce u Splitu

Još tri normezaEP

Điro d’Italija:

Lider prvi na usponu Gran Saso

Jejtsu

naletu!

šampion TomDumolan iz

Holandije bio je osmi sa 12

sekundi zaostatka - dok je

šampion Tur de Fransa Kris

Frum izgubio 66 sekundi.

- Očekujem i Fruma i Dumo-

lana u napadu u posljednjoj

sedmici Đira. Što se mene

tiče, borba je tek počela -

rekao je Jejts.

Britanac vodi u gene-

ralnomplasmanu sa 32

sekunde prednosti u

odnosu na Čaveza, treći

je Dumolan sa 45 sekundi

zaostatka, dok četvrti Pino

kasni 57 sekundi.

S. S.

PODGORICA

Amir

Papazi od juče je novi

crnogorski rekorder u

bacanjukoplja zamlađe

juniore.

Takmičar Atletskog kluba

Sanja zablistao je na juče-

rašnjem 13. međunarod-

nomTrofeju Beograda,

koji je održan u kategoriji

mlađih juniora. Na takmi-

čenju, koje je održano na

atletskom stadionu Vojne

akademije, Papazi je u

disciplini bacanje koplja

osvojio prvomjesto sa

novim crnogorskim rekor-

dom - 65 metara i 30 cen-

timetara. Po drugi put ove

godine prebacio je normu

Evropske atletske federa-

cije od 62 metra za učešće

na Evropskomprvenstvu

za mlađe juniore, koje će

se održati u Đeru od 5. do

8. jula.

- Rezultat od 65,30metara

je 10. rezultat ove sezone.

Papazi je u Beogradu

pored nacionalnog rekor-

da i nove norme za Evrop-

sko prvenstvo potvrdio da

iz takmičenja u takmičenje

napreduje. U svakom

slučaju, ovo je rezultat

koji raduje i zaista imamo

razloga za zadovoljstvo

– kazao je njegov trener

Željko Ćavar.

R. P.

Takmičar AK Sanja zablistao na Trofeju Beograda

Papazi postavio

crnogorski rekord