Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. maj 2018.

Svijet

PJONGJANG

-Američki

državni sekretarMajkPom-

peo izjavio jeda ćeSADmo-

rati dapruže ,,bezbjednosne

garancije“ lideruSjeverne

KorejeKimDžongUnu.

Pompeo se sastao sa Kim

DžongUnomprošlenedjeljeu

Sjevernoj Koreji, što je bila

prethodnica sastanka sjever-

nokorejskog lidera sa pred-

sjednikom SAD Donaldom

Trampom 12. juna u Singapu-

ru.

Trampov cilj je da se Sjeverna

Koreja oslobodi nuklearnog

programa na trajan i provje-

ren način, navodi agencija AP

i dodaje da su SAD zauzvrat

spremne da pomognu toj osi-

romašenoj naciji daojačaeko-

nomiju.

Odgovarajući na pitanje da li

su SAD garantovale Kim

Džong Unu da će moći da

ostane na vlasti ako ispuni

američke zahtjeve, Pompeo je

odgovorio da će sjevernoko-

rejskom lideru biti potrebne

neke garancije.

PARIZ

-Napadačkoji jeprek-

sinoćuParizunožemubio

jednuosoburođen je 1997. go-

dineuČečeniji, saopštili su

zvaničnici.

Čečenskinapadačubioje29-go-

dišnjaka i ranio još četiri osobeu

četvrti popularnojmeđu turisti-

ma zbog brojnih restorana, ka-

fea, trgovina i pariske opere.

Ubrzopodojavionapadupolici-

ja je ubila napadača, a njegovi

roditelji dovedeni suna ispitiva-

nje. Svjedoci napadača opisuju

kaomladog čovjeka smeđe kose

i brade, obučenog u crnu trener-

ku.

Pokušao jedauđeunekolikoka-

fea i restorana, ali su mu ljudi

iznutra blokirali ulaz.

- Vidio sam ga sa nožem u ruci.

Izgledao je ludo - rekao je kono-

bar u jednom od restorana, pre-

nosi BBC.

U posljednje tri godine u Fran-

cuskoj jeuterorističkimnapadi-

ma život izgubilo više od 230

ljudi.

-Francuska je još jednomplatila

krvlju, ali teroristima neće po-

pustiti ni malo - objavio je na

Tviteru francuski predsjednik

EmanuelMakron.

TIRANA

- Bivšemalbanskom

ministrupolicijeSaimiruTa-

hiriju, bliskomsaradnikupre-

mijeraEdijaRame, određen je

kućni pritvor, saopštilo je tu-

žilaštvouTirani.

Tahiri (38) jevećsedammjese-

ci pod istragom zbog navodne

umiješanosti u krijumčarenje

droge i korupcije.

Ukoliko bude osuđen, prijeti

mumaksimalna kazna zatvora

od 15 godina.

TužilaštvojetražilodaseTahi-

riju odredi pritvor, ali je sud

odlučio da, umjesto u zatvoru,

budeukućnompritvoru,saop-

štio je portparol kancelarije

državnog tužioca Denion

Ndrenika.

Advokat TahirijaMaksHadži-

ja je izjavio da tužilaštvo nije

iznijelonijedannovi dokazko-

jim bi se opravdalo ,,ograniča-

vanje slobode“ njegovog kli-

jenta. Hadžija je najavio da će

se žaliti na odluku o kućnom

pritvoru.

Albanski premijer Rama je re-

kao da poštuje odluku suda i

pozvao na ,,nezavisan, tran-

sparentanproces“.

Istovremeno, američka amba-

sada u Albaniji pozdravila je

određivanje kućnog pritvora

Tahiriju, navodeći da će ovaj

,,važan slučaj o korupciji biti

riješen pošteno i transparen-

tnona sudovima“.

Tahiri je bio ministar unutraš-

njih poslova od 2013. do 2017.

godine, a prošle sedmice je

podnio ostavku na mjesto po-

slanika.

Optužen je za povezanost sa

kriminalnom grupom osum-

njičenomza krijumčarenje ve-

like količine kanabisa. Neki od

lidera te mreže krijumčara

uhapšeni suu Italiji i Albaniji.

Albanskimediji su ranijepisali

da je Tahiri bio umiješan u kri-

jumčarenje droge dok je obav-

ljao funkciju ministra, a da je

grupomkrijumčara rukovodio

njegov rođak kojeg su prošle

godineuhapsileitalijanskevla-

sti.

Tahiri odbacuje optužbe, tvr-

deći da je cijeli proces protiv

njega politički. Tahiri je prošle

sedmice vratio poslanički

mandat kako bi, kako je rekao,

utroput istrazi i pravdi.

Opozicija,međutim, tvrdi da je

riječ o dogovoru Tahirija i Ra-

me, nakon posjete premijera

Berlinu, koji je od njega zahti-

jevao obračun sa korupcijom i

organizovanimkriminalom.

Rojters podsjeća da je Tahiri

postao ministar unutrašnjih

poslova kada je imao samo 34

godine, kao i da je reformisao

policiju i sproveo akciju suzbi-

janja uzgajanja kanabisa u La-

zaretu početkom 2014. Kana-

bis se, međutim, potom 2015. i

2016. proširio većim dijelom

zemlje, a isporuke tovara teš-

kih i do tone stizale sudoobale

Italije preko Jadranskogmora,

uprkos Tahirijevim tvrdnjama

da je policija uništila zasade te

biljke kaonikada do tada.

SANA

-Odkrajaoktobra i iz-

bijanja epidemijedifterijeu

ratomzahvaćenomJemenu

umrla je91 osoba, saopšteno

je izSvjetske zdravstveneor-

ganizacije. Utoj državi jeu

posljednjih šestmjeseci zabi-

lježenovišeod 1.700 slučaje-

vabolesti.

Difterija se, kažu iz SZO, širi na

isti način kao i obična prehlada

- kijanjem, kašljanjem ili čak

verbalnomkomunikacijom.

Difterija jebolest gornjihdisaj-

nih puteva, uglavnom pogađa

djecu, a može prouzrokovati

razarajuću epidemiju ukoliko

se ne kontroliše. Jemen je po-

prište duboke političke i sigur-

nosne krize, koja je krajem

2014. godine eskalirala u gra-

đanski rat.

Pobunjenički pokretHusi kon-

troliše glavni grad Sanu i još

nekolikovažnihregijauzemlji,

ameđunarodnopriznataVlada

Jemena djeluje iz lučkog grada

Adena. Konflikti u Jemenu do-

datnosupojačaniumartu2015.

godine, kada je Saudijska Ara-

bija sa saveznicima počela da

izvodi vazdušne napade na po-

ložaje pobunjenika.

Američki državni sekretar Majk Pompeo izjavio

SADćeKimu

morati da

dajugarancije

Pariski napadač

mladić izČečenije

Bivši albanski ministar policije osumnjičen

da je krijumčario drogu

JEMEN: Oddifterijeumrla91 osoba

ISTANBUL

- Predsjednik

TurskeRedžepTajipEr-

doganporučio jeu Ista-

nbulu, tokomobraćanjana

završnoj ceremonijime-

đunarodnih studentskih

susreta, da ćeTurska, svi-

đalo se tonekima ili ne, biti

sve jača.

-Možete primijetiti ono što

Francuskauposljednjevrije-

me radi protiv Turske. Ako

vam smeta to što je Turska

sve jača, željeli to vi ili ne, mi

ćemo nastaviti da budemo

svesnažniji-poručiojeErdo-

gan.

Erdogan je iznio i kritike na

račun Savjeta bezbjednosti

Ujedinjenih nacija, naglasiv-

šidatrenutnoutomtijelune-

ma nijedne zemlje sa musli-

manskimstanovništvom.

-Kako je tomoguće?Mi želi-

mo pravdu. UN su formirane

za uspostavljanje pravde, no

imamo li mi trenutno takav

pristup? Nemamo. Mi ćemo

to nastaviti da tražimo. Želi-

mo pravdu za čovječanstvo i

prije ili kasnije ćemo u tome

uspjeti. Možda ne odmah, ali

jednoga dana će sigurno biti

odgovoreno na zahtjeve za

pravdu svih potlačenih u svi-

jetu-kazao je on.

Govoreći o studentima iz

inostranstva koji stiču obra-

zovanje na univerzitetima u

Turskoj, Erdogan je istakao

daunjegovoj zemlji trenutno

na različitim studijima bora-

vi 115 000 studenata iz ino-

stranstva i da je cilj da se

ostvari broj od 350 000 stu-

denata.

-Naš cilj je da uđemo među

prvih pet zemalja sa najve-

ćimbrojemugošćenihstude-

nata- rekao jeErdogan.

Dodao je da su preduzete neop-

hodne preventivne mjere od sa-

mogprihvatastudenata, procesa

studiranja, pa do diplomiranja,

kako studente ne bi zloupotrije-

biopokret imamaFethulahaGu-

lena, koji je, kako je istakao, “ne-

prijatelj islama i Turske”.

Tahiri u

kućnom

pritvoru

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan uvjeren

Turskaćebiti sve jača

Redžep

Tajip

Erdogan

MajkPompeo i KimDžongUn

Samjestanapada

Detalj iz jednog selauJemenu

SaimirTahiri