Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 13. maj 2018.

Hronika

KOTOR

– Policija traga za

osobom, čiji identitet je

poznat Pobjedi, za koju se

sumnja da je ubilaUkrajin-

kuAnastasiju Lašmanovu.

Kako saznajemo iz izvora bli-

skog istrazi, zločin je počinjen

iz strasti. Na osnovu svih pri-

kupljenih dokaza utvrđeno je

da se radi o osobi sa kojom je

Lašmanova bila u emotivnoj

vezi.

Prema sumnjama policije,

mladić koji se sumnjiči za

zločin došao je u stan Laš-

manove, gdje je došlo do

prepirke koja je okončana

tragično. Ispreturane stvari

u stanu i tragovi krvi ukazuju

da se žrtva borila sa napa-

dačem. Do zaključenja lista

osumnjičeni za ovaj zločin

nije uhapšen.

U okviru istrage ubistva

Ukrajinke Anastasije Lašma-

nove, čije je tijelo pronađe-

no u petak veče u stanu u

kotorskomnaselju Dobrota,

policijski inspektori saslušali

su više osoba u svojstvu gra-

đana među kojima je i otac

mladića koji se sumnjiči za

zločin.

Pobjedi je saopšteno da je

otac osumnjičenog visoki

Osumnjičeni za ubistvo Anastasije Lašmanove u bjekstvu

Policijaotkrilako

jeubioUkrajinku

policijski službenik.

Pri identifikaciji osumnjičenog

za ubistvo policiji je pomogao

pregled snimaka sa kamera

koje su postavljene u okolini

zgrade u kojoj je Lašmanova

stanovala, ali i analiza listinga

telefonskih komunikacija koje

je žrtva ostvarila posljednjih

mjeseci.

Lašmanova je izbodena

nožemu stanu gdje je prona-

đena mrtva. Uviđaj je trajao

do kasno u noć, a policija je

nakon dojave o smrti Lašma-

nove blokirala sve izlaze iz

grada i pojačala kontrolu.

Da je došlo do surovog zlo-

čina, inspektori su saznali

kada su dobili poziv od njene

prijateljice, koja ih je obavije-

stila da sumnja da joj se nešto

dogodilo. Pokušala je da stupi

u kontakt s njom, ali joj se

nije javljala. Otišla je kod nje,

ali Lašmanova nije otvarala.

Vatrogasci su razbili blindi-

rana vrata, gdje su istražitelji

zatekli jeziv prizor – glava joj

je bila smrskana, a na tijelu je

imala više ubodnih rana. Po

stanu su bili tragovi krvi.

Pobjeda nezvanično saznaje

da je Lašmanova u Crnu Goru

došla prije nekoliko godina

i radila kao konobarica. U

kratkom roku ona je postala

moćna i uticajna osoba, a imo-

vina kojom raspolaže, prema

procjenama, vrijedi na deseti-

ne miliona eura.

Riječ je o direktorici kompa-

nije ,,Sea trejd“, koja je prije tri

godine kupila tivatski hotel

„Mimoza“ i na tommjestu je

izgrađen hotelski kompleks

„Perla“.

Lašmanova je vlasnica salona

ljepote „Femme fatale“ koji se

nalazi u hotelu ,,Tre kane“ u

Budvi.

B. R. – A. G.

Krivična prijava protiv policajca zbog nošenja oružja bez dozvole

Odbiodagakolege

kontrolišu, uautu

pronašli pištolj

Više tužilaštVo:

Mirjani Škrijelj određeno zadržavanje do 72 sata

Ubistvobebepravdala

terapijomjakimljekovima

PODGORICA

–Mirjana

Škrijelj (29) izBara jeprili-

komsaslušanjauVišemdr-

žavnomtužilaštvuuPod-

gorici priznalada jeubila

svoju šestomjesečnubebu

uporodičnoj kući uSuto-

moru.

Pobjeda saznaje da je Škrijelj

pred tužiocem Željkom

Tomkovićemubistvo djeteta

pravdala terapijom jakim

ljekovima, koje uzima zbog

epilepsije.

Da li boluje od epilepsije, ka-

ko je osumnjičena Škrijelj

saopštila u Tužilaštvu, i koli-

ko ljekovimoguda imajuuti-

caja na svijest u trenutku iz-

vršenja krivičnog djela,

pokazaće dalja istraga.

Na saslušanju u Tužilaštvu,

kao i prilikomprvog sasluša-

nja pred inspektorima, nije

pokazivala emocije.

IzTužilaštva sunajavili da će

tražiti određivanje pritvora

osumnjičenojŠkrijelj ionaće

danas biti privedena kod

sudije za istraguVišeg sudau

Podgorici.

Gnusanzločinnad šestomje-

sečnombebom istražitelji su

otkrili nakon obdukcionog

nalaza i tragova koje su pro-

našli ukući Škrijelj.

Nezvanično saznajemoda su

u porodici bili poremećeni

odnosi između supružnika,

ali će se dodatnim vještače-

njima utvrditi psihičko sta-

njemajke u vrijeme ubistva.

Tijelo je pronašao otac ukre-

vecu. Beba jebilazamotanau

mušemi i nijedavalaznakove

života. Otac je odnio dijete u

hitnu pomoć, gdje su ljekari

konstatovali smrt. O svemu

tome ljekari su obavijestili

policijui tužilaštvo, azatimje

obavljena obdukcija.

Nalaz je pokazao da je beba

zadavljena mušemom, pa su

inspektori obavili poligraf-

sko ispitivanje koje Mirjana

Škrijelj nije prošla.

KakojesaopštilaUpravapoli-

cije, nakon izvršene obdukci-

je, u policijskimprostorijama

uzete su izjave od roditelja.

Oni dodaju da su policijski

službenicipreksinoćobavije-

šteni da jeuSlužbuhitneme-

dicinske pomoći dovezeno

dijete bez znakova života.

Policajci su obavili uviđaj po

odobrenju tužioca, izuzeli

tragove i poslali ih na vješta-

čenje uForenzički centar.

B.R.

PODGORICA

- Policajac

Odjeljenjabezbjednosti Ves-

koŠćepanović, koji jena

bolovanju, uhapšen jeuPod-

gorici kada sunjegoveko-

legeuautomobilupronašle

pištolj bezdozvole.

Prema saznanjima našeg lista,

policija je Šćepanovića kon-

trolisala na osnovu opera-

tivnih saznanja.

Radi seoosobi koja za vrijeme

bolovanja, prema saznanjima

istražitelja, obezbjeđuje Pod-

goričanina Darka Lakovića,

koji je istražiteljima poznat

kao osoba sklona vršenju sit-

nihkrivičnihdjela.

Naosnovusvihsaznanja, poli-

cajcisuzaustaviliŠćepanovića

i tražili od njega da otvori au-

tomobil. On je tvrdioda vozilo

nijenjegovo, ali sunjegoveko-

legedobilenalogodtužiocada

obave provjeru i pronašle

pištolj. Osumnjičeni je prive-

den i određeno mu je zadrža-

vanjedo72sata, nakončegaće

biti priveden sudiji za istragu

koji će se izjasniti opritvoru.

Ovo nije prvi put da je kod

Šćepanovića pronađen pištolj

bez dozvole. Prije samo četiri

mjesecakodnjegajepronađen

glok 43 sa okviromu kojem se

nalazilo pet metaka. Tada je

bio u društvu dvije bezbjed-

nosno interesantne osobe, ko-

je se, kako se sumnja, bave

zelenaštvom.

Šćepanović je imaooružni list,

ali je oružje nosio na javnom

mjestu suprotno zakonskim

propisima.

Policija je tada saopštila da će

inicirati disciplinski postupak

i predložiti suspenziju jer je

oružjenosiosuprotnoZakonu

o oružju.

A.G.

Policija spriječila samoubistvo u Podgorici

PODGORICA

- Policija je juče spriječila sa-

moubistvomuškarcauUlici VasaRaičkovića

uPodgorici, prenosi RTCG.

Pokušaju samoubistva prethodila je, prema pr-

vim informacijama, prirodna smrt njegovog bra-

ta. Zboggubitkabliskeosobemuškarac, čiji iden-

titetpolicijanijeotkrila,htiojedasebacisaterase.

Policija je došla na vrijeme i spriječila nesreću.

Muškarackojijepokušaosamoubistvopriveden

je na razgovor upoliciju.

C.H.

Zboggubitkabrata

htioda skoči sa terase

Kotor

AnastasijaLašmanova

Nakon incidenta

Višedržavno tužilaštvo

MirjanaŠkrijelj