Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 48 Next Page
Page Background

28

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Oglasi i obavještenja

Dana 8. maja 2018. u 66. godini iznenada je preminula

naša draga

VJERABENJADŽAKOVIĆ

rođenaDobrović

Saučešćeprimamougradskoj kapeli uBaru, 9.maja od9

do 16.30 časova.

Sahrana će seobaviti istogdanau 17 časovana gradskom

grobljuGvozdenbrijeg uBaru.

Ožalošćene porodiceDŽAKOVIĆ i DOBROVIĆ

320

Posljednji pozdravmojoj sestri

VERI

DragaVera, hvala ti za sve. Bila si prava sestra.

Počivaj umiru.

Tvoj brat ČEDODOBROVIĆ

324

Posljednji pozdrav voljenoj sestri

VERIBENJIDŽAKOVIĆ

Ožalostila si nas viješćuda nas napuštaš.

Sjećanja na tvoj plemeniti lik ostaju trajnounama.

Počivaj umiru i neka te anđeli čuvaju.

Tvoja braća: DRAGO, SAVO i STANKO i sestra STANKAsa

porodicama

325

Posljednji pozdrav voljenoj sestri

VERI

Draga sestro, bila si naš ponos i uzor.

Hvala ti na svemu.

Počivaj umiru.

Tvoj bratMOMČILODOBROVIĆsa porodicom

326

Dana 7.maja 2018. preminuo je naš dragi

MIODRAGMIDOMilanovVUKOVIĆ

u 71. godini.

Poželji pokojnika sahrana jeobavljenaukruguuže rodbine, 8.maja

2018. u 13 časova na grobljuČepurci.

Ožalošćeni: suprugaDAJANA, sinVLADAN, kćerkaALEKSAN-

DRA, brat SLOBODAN, snahaVESA, unukDAVID, bratanići,

bratanične, sestrići, sestrične i ostala rodbinaVUKOVIĆ

316

Posljednji pozdrav dragomđedu

MIDUVUKOVIĆU

Dragi đede,

Jednomsimi napisaoposvetuu tvojoj knjizi koja glasi:

„Najvećem ovozemaljskom blagu, smislu mog života, biseru svih

bisera, izvorumoje snage... sanadomda ćeodmenenaslijediti jedi-

nodar za lijepopisanje...“

Mali sam, moj đede, da bih sve ovo shvatio, ali dovoljno veliki da

znamkoga samimao za đeda.

Zašto si baš sada morao da odeš? Toliko toga sam želio naučiti od

tebe.

Sada si gore, negdjenanebu, kodanđela,međuzvijezdama...mirno

spavaj, najdraži đede.

Voli te tvoj unukDAVIDDABOVIĆ

322

Dragi naš

MIDO

Od juče je naša ljubav prema tebi dobila novu formu.

Od juče, i ti nas, i mi tebe volimo na uzvišeniji način, uprkos dubo-

kombolukoji sada osjećamo. Ukomgod oblikunaša osjećanja bila,

ona suneraskidiva. Volimo te, dragi supruže i oče, volimo te!

Tvoji DAJANA i VLADAN

317

Posljednji pozdrav dragomtati, đedu i tastu

MIODRAGUMIDUVUKOVIĆU

Voljeni tata,

Kako pronaći riječi utjehe u ovako teškom trenutku? Da si ovdje, ti

bime naučio kako sada.

Znaj da ću nastaviti da hodam stazom ljubavi, dostojanstva, skro-

mnosti, znanja, poštovanja... baš kako sime i učio.

Moj životni put je put koji simi ti osvijetlio. Ti,moj vječni uzoru!

Sreća je odrasti u okrilju srećne porodice kakvu si stvorio za nas.

Privilegija je imati roditelja poput tebe! Bio si naš oslonac, naša si-

gurnost, snaga, utočište ljubavi i radosti.

Hvala ti tata!Hvala ti,moje veliko srce!

Nedostaješ, voli te, zauvijek, tvoja „Pirga“.

Zauvijek tvoji,

kćerkaALEKSANDRANINA, unukDAVID i zet

NIKOLADABOVIĆ

321

Posljednji pozdrav dragomprijatelju

MIODRAGUMIDUVUKOVIĆU

Dragi moj prijateljuMido, tvojimodlaskomostali smo bez pravog i

istinskog prijatelja naše kuće.

Tvojadobrota, plemenitost, ljudske vrline, koje si posjedovao traja-

će vječnounašimsrcima.

Sposebnimpoštovanjem,

VUKO i DRAGICADABOVIĆ

323

Дана 8. маја 2018. преминуо је у 73. годининашдраги

МИРКОПавловПОПОВИЋ

СаучешћепримамоуградскојкапелинаЧепурцима,8.мајаод14.30

до 16 часова и 9. маја од 10 до 14.30 часова, када ће се обавити

сахрана.

Кућажалости: Васа Раичковића бр. 27

Ожалошћени: супругаАНКА, синДРАГАН, сестре БРАНКА,

МАРТАиДРАГИЦА, снахе ЗОРИЦА,МИЛЕНАиДУЊА, унучад

ИВАиЂОРЂЕ, братанићи, братаничне, сестрићи, сестричне,

браћа и сестре од стричева, тетака и ујака и остала родбина

307

Opraštamo se odnašeg dobrog komšije

VIDALEKOVIĆA

Tvojim odlaskom ostali smo bez pravog i iskrenog prijatelja naše

kuće.

Tvoja dobrota, ljudske vrline koje si posjedovao trajaće vječno.

DRAGANDRAGIŠIĆsa porodicom

327