Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Srijeda, 9. maj 2018.

Hronika Podgorice

Zahvaljujući podzemnim

senzorima i displej tabla-

ma, vozači od jučemogu

da znajukoliko ima slo-

bodnihmjesta zaparkira-

njeuulicamaMiljanaVu-

kova iNovakaMiloševa

većnanjihovompočetku.

Na zadovoljstvoonihkoji-

makorišćenjepametnih

telefonaolakšava život,

narednihdanauradćebiti

puštena i aplikacijaputem

koje ćeodkućemoći da

provjerekoliko ima slo-

bodnihparkingmjesta i

koja imjenajkraćaputa-

njadoželjene lokacijeu

centrugrada.

PROVJERA

Navodeći da su radovi u ovim

dvjema ulicama završeni pre-

thodnog vikenda, direktor

Park i ng serv i sa Nus re t

Canović kazao je da je sistem

„smartparking“od jučeutest-

noj fazi. Kako dodaje, biće im

potrebno10do15danada ispi-

taju rad sistema.

- Sistem je već u upotrebi, ali

ne možemo još sa sigurnošću

reći da je potpuno funkciona-

lan. Narednih desetak dana

biće provjeren i usaglašen rad

hardvera i softvera – pojasnio

jeCanović.

Podsjetivšida jeupitanjupilot

projekat, direktorParkingser-

visa ističe da su izabrali baš

ovedvijeuliceustrogomcent-

ru zbog toga što su dosta sao-

braćajno opterećene.

-Tućemonajboljevidjetikako

sistem funkcioniše. Zavisno

od rezultata ovog projekta, ići

ćemo u širenje mreže – rekao

jeCanović.

APLIKACIJA

Narednihdanau sistemće biti

uključena i aplikacija preko

koje će korisnici parking uslu-

ga moći i od kuće da provjere

koliko ima slobodnih parking

mjesta uovimulicama.

- Skenira se radijus u krugu od

30 kilometara. Kada krenete

od kuće prema centru, uz po-

moć ove aplikacije možete da

znate koliko ima slobodnih

parkingmjesta, cijenuparkin-

ga, kao i udaljenost i najbližu

putanjuod vaše destinacije do

slobodnogparkinga. Aplikaci-

ja je već urađena, treba da

prođe testni period od deset

dana i biće puštena u rad – ka-

zao je Canović, uz napomenu

da će za instaliranje aplikacije

biti potrebno da se korisnik

registruje tj. da dostavi os-

novne podatke.

Kako dodaje direktor Parking

servisa, očekuje se i isporuka

novih parkomata, koji bi tre-

baloda budu instalirani ucen-

trugradadokrajamjeseca, što

će znatno olakšati plaćanje

parkinga,prijesvegaturistima

koji dođuu glavni grad.

I.MITROVIĆ

Na montažnom kružnom toku na Bulevaru Pera Ćetkovića na

Staromaerodromunanekolikomjesta iščupani sugumirani dje-

lovi ivičnjaka. Usljednedavnihkiša voda je na oštećenimmjesti-

ma izgurala zemlju iz zelenog ostrva na kolovoz, štomože ugro-

ziti bezbjednosti vozača na ovoj prometnoj raskrsnici.

I.M.

,,Ukradena

princeza“ u

Sinepleksu

Animirani ilm ,,Ukradena prin-

ceza“ danas je na repertoaru

bioskopa Sinepleks u 15, 16 i

17:45, komedija ,,Baš sam lije-

pa“ u 19, 20 i 21:30, biografska

drama ,,Izvan granica realno-

sti“ u 20:45 i 22:30, a akcioni

,,Osvetnici – rat beskraja“ u 17,

18:15, 19:45, 21 i 22:15. Drama

,,Svakog dana“ na repertoaru

je u 15:45 i 19:30 sati, triler ,,Igra

istine“ u 18 časova, komedija

,,Neće moći ove noći“ u 18:45,

a drama ,,Posljednja želja“ u

22:45. Animirani ,,Nevjerovatna

priča o džinovskoj kruški“ pri-

kazuje se u 14:50 i 16:30, a ,,Zec

Petar“ u 14:40 i 16:40 sati.

Nj.B.

Isključenja

struje

Zbog planiranih radova na

mreži, danas će bez snabdije-

vanja električnom energijom

biti potrošači u sljedećimdjelo-

vima grada:

- sela Kruševice, Jasika i Ptič od

8 do 17 sati;

- dio Ulice Radosava Burića

(zgrade iza Ambasade NR

Kine) od 9 do 12 sati;

- Plavska, Vardarska i Kosovska

ulica od 9 do 15 sati.

H. P.

GRADSKOPOZORIŠTE

Obilježavanje 10. godina hit

komedije „Lažljivci“

Tekst: Anthony Neilson / Režija:

Marko Manojlović

Igraju: Pavle Ilić, Branko Ilić,

Dubravka Drakić, Maja Šarenac,

Dejan Đonović, Goran Slavić i

Sanja Popović.

Sala Dodest u 20 časova

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

Predstavljanje zbirke kratkih

priča „Ester“ Olge Gojnić

Učestvuju: izdavač i recenzent

Slavka Klikovac, novinar Branko

Vukelić, prof. Jovana Đurčević,

prof. Vanja Vukićević Garić

Multimedijalna sala od 19 sati

UMJETNIČKI PAVILJON

ULUCG

Izložba Dijego i Frida: „Osmijeh

na pola puta“

Postavku čine hronološki

poređane fotogra ije Dijega

Rivere i Fride Kalo

JUMUZEJI I GALERIJE /

MODERNAGALERIJA

Izložba „Fotogra i na

crnogorskomdvoru“ dipl.

etnologa-antropologa Maje

Dragićević-Roganović

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

PERJANIČKI DOM

Taktilna izložba za slijepe i

slabovide osobe „Molimo Vas,

dodirnite“

DVORACPETROVIĆA

Izložba „Zeitsprung“ (Vremenski

skok) njemačkih fotografa Eriha

Salomona i Barbare Klem

GALERIJA „CENTAR“

Izložba radova Radovana

Grujića „Slučaj slike“

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412 412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro Call centar (turistički serfvis)

080001300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656 166

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

210 670

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

Savremena tehnologija u ulicama NovakaMiloševa i Miljana Vukova

Lakšedomjesta

zaparkiranje

Besplatanparking

za trudnice i porodilje

ispredKBC-a

Nusret Canović je najavio da će Parking servis od sljedeće

sedmicepočetiizdavanje ,,bebiparkingkarata“,namijenjenih

trudnicama i porodiljama. Kako objašnjava, pomoću njih će

korisnicemoći besplatnoda se parkirajuna zatvorenompar-

kiralištu Parking servisa poredKliničkog centra CrneGore. U

narednomperiodu, kaže direktor ovog gradskog preduzeća,

biće uspostavljena i proširenamreža besplatnih parkinga za

trudnice i porodilje.

Plaćanjekreditnomkarticom

Direktor Parking servisa najavio je da će građani

uskoromoći da plaćaju usluge ovog preduzeća

kreditnomkarticom, što će biti peti način plaća-

njaparkinga.

- Izradili smo aplikaciju za plaćanje parkinga pu-

templatnihkartica,kojajeutestnojfazi.Lakajeza

upotrebu,korisnicićejednimklikommoćidapla-

teuslugeparkiranjanaobilježenimparkinzimau

gradu – kazao jeCanović i najavioda će i ona biti

puštenaupuni režimunarednihmjesecdana.

Detalj izUliceMiljanaVukova

I. MITROVIĆ

FOTO DETALJ

Iščupani ivičnjaci

na kružnom toku

Promjenljivo,

do 25 stepeni

Danas će biti promjenljivo

oblačno vrijeme sa dužim

sunčanim intervalima i

uslovima za kratkotrajnu

kišu ili pljusak i grmljavinu.

Duvaće slab do umjeren

vjetar. Jutarnja tempera-

ture vazduha iznosiće do

16 stepeni, najviša dnevna

oko 25.

H.P.