Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 8. maj 2018.

Politika

PODGORICA

PoslaniciDe-

mokratskog frontaMarini

Jočićnedavno je zasmetao

brojministara islamskevjere

uVladi CrneGore. Dvadese-

takdanapred lokalne izbore

uglavnomgradu i 10crno-

gorskihopštinauključila se

komentarimau, popripadni-

ke islamskevjere, pogrdnu

prepiskunaFejsbuk stranici

„Debatni klubMontenegro“.

Ovauvredljiva,,debata“počela

jeciničnimpitanjemjednogod

učesnika: „POMOĆ... ZNA LI

NEKOKAKOSEZOVEMINI-

STAR OBRAZOVANJA... MI-

NISTAR POLICIJE... MINI-

S T A R Z D R A V L J A . . .

DIREKTORZAVODAZAZA-

POŠLJAVANJE...DIREKTOR

FONDA ZDRAVLJA... SEF

PORTIRA U KOMUNAL-

NOM... CISTO INFORMA-

TIVNO“.

UVREDE

Danebi bilodilemana šta jeci-

ljao, isti učesnik „otkrio je“ ve-

oma brzo: „Sljedeća sjednica

VladeCGbićeodržanauBego-

voj džamiji“, aludirajući upra-

vo na ministre i članove Vlade

islamske vjere.

Zatim se uključila poslanica

Demokratskog fronta Marina

Jočić i uz virtuelne osmijehe

napisala: „Kažu da cijelaVlada

za godinu ne može pojesti ni

jednu njegušku pršutu“. Njen

sagovornik joj je odgovorio:

„Znaju da je svinjska, goveđa

imskuplja...“

Visoki funkcioner Demokrat-

ske partije socijalsita Nikola

Gegaj za Pobjedu kaže da ovo

nije prvi put da poslanica De-

mokratskog fronta na svom

Fejsbuk profilu vrijeđa ma-

njinske narode uCrnoj Gori.

- Loše je što se niko od njenih

partijskih šefova, ni tada ni sa-

da, nije ogradio od ovakvih

istupa. Ovakve izjave vrijeđaju

vjerska i nacionalna osjećanja

građana Crne Gore i pokazuju

maksimalnu nepodnošljivost i

neuvažavanje prema manjin-

skim narodima - kazao je Ge-

gaj.

On smatra da se svi koji se bave

javnimposlommorajuprilago-

ditidemokratskimvrijednosti-

ma injegovati kulturandijalog.

- IzjavagospođeJočićzaslužu-

je svaku osudu, ne samo pred-

stavnika manjinskih naroda i

političkih subjekata, nego i ci-

vilnog sektora i međunarod-

nog faktora, kažeGegaj.

On naglašava da „zabrinjava

Bahatost

apartčika

Komentar

Neki evropski zvaničnici misle da imaju smisla za humor. Evo,

recimo, njegova ambasadorska ekselencija Aivo Orav. Čovjek

nam je prije koji dan svečano predstavio šest novihmedijskih

projekata koji su inansirani novcemEU poreskih obveznika. A

projekti su, gle humora, toliko novi da pojedini traju skoro pola

godine i pretrpjeli su toliko ,,aneksionih izmjena“ da ni samgos-

podin Orav nije baš najsigurniji kako sada stvarno izgleda, na

primjer, ugovor RTCG i CGO.

A da su pogledali detalje ugovora koji su odobrili i za čije su spro-

vođenje iskeširali 112.000 eura, neko bi se, ko ima zrno odgovor-

nosti, morao zapitati: kako će to nevladini eksperti bez dana novi-

narskog iskustva ekspresno pretvoriti novinare Javnog servisa u

buduće dobitnike Pulicera; po kojem zakonskomosnovu će CGO

honorarno plaćati odabrane novinare i urednike da rade posao

za koji su već plaćeni; kako to da neko van Javnog servisa ima

pravo da određuje programske sadržaje te medijske kuće...

Pa još aneksomugovora sve to proglase za strogo povjerljivu

stvar, poslovnu tajnu. Tajni ugovor Javnog servisa, pod pokrovi-

teljstvomEU? Divota jedna neizreciva.

I onda, uz diplomatski osmijeh, prizna gospodin Orav da ima

nekih nejasnoća, ali će sve te ,,poteškoće biti riješene aneksompa

neće dolaziti do nesporazuma i uređivačka politika biće u rukama

Javnog servisa“.

Ma, stvarno?! Ako će tek nekimbudućim aneksomugovora ure-

đivačka politika biti u rukama Javnog servisa – u čijim je rukama

sada? Ako su ugovor, kako kažu, čekirali u ,,nezavisnoj komisiji“

Delegacije EU, pregledali potom ,,eminentni pravnici“, zašto je

onda - za boga miloga - potreban taj famozni aneks koji će čarob-

no ,,da riješi sve poteškoće“?

Izvinite što kvarimove lijepe majske dane u našoj divnoj državi,

ali sve je tako očigledno: ugovor RTCG i CGO, kojim se menad-

žment Javnog servisa ponizno obavezao da urednici i novinari ne

smiju emitovati priloge vezane za ugovor u tri ključna TV formata

- bez posebne pisane saglasnosti ljudi iz CGO – direktni je atak na

samostalnost, nezavisnost ili autonomiju uređivačke politike.

Nešto u stilu: mi ćemo da damo pare, vi ćete da svirate kakomi

tražimo, a sve će da kontrolišu naši pioni iz nevladinog sektora,

koje takođe plaćamo. To nije put ka profesionalizaciji medija, već

banalno ograničavanje slobode urednika i novinara urednika Jav-

nog servisa. Ili bilo kojeg drugogmedija koji pristaje na ovakvu

korupcionašku trgovinu uticajem.

Nekad je, u doba jednopartizma, postojala takozvana Ideološka

komisija Saveza komunista koja je detaljno analizirala tekstove

printanih glasila i, kasnije, priloge u elektronskimmedijima. Par-

tijska kontrola moguće štete. Da se vidi ko je ,,na liniji“, ko nije.

Uprkos svemu, i pod takvim teretom, nastajali su ugledni mediji u

Jugoslaviji i sjajni novinari koji su se mjerili sa kolegama iz Evrope

i SAD.

Danas, u vremenu interneta, portala, svijeta koji vam je na dlanu

jednim klikomna kompjuteru ili mobilnom telefonu, iz Delegacije

EU su podržali – pod krinkompomoći medijima – retrogradnu

ideju koja, po svojoj rigidnosti, prevazilazi vrijeme ideoloških

partijskih komisija. Uticajni Evropljani namprodaju i opravdavaju

priču kako će mediji biti bolji ako se – novinari ništa ne pitaju.

Kakva bahatost apartčika.

Tomas Džeferson je nekada govorio da građanska država može

opstati bez vlade, ali ne i - bez slobodne štampe. Pola vijeka

kasnije, ambasador Aivo Orav u ime Delegacije EUmisli da mediji

mogu opstati jedino - ako nema slobodnih novinara.

Kakvo poniženje. Za menadžment Javnog servisa koji na to

pristaje, za novinare RTCG koji to prihvataju, za nevladine organi-

zacije koje grabe ono što imne pripada, za crnogorskumedijsku

zajednicu... Ali i za državu Crnu Goru.

Amožda je njegova ekselencija ipak u pravu. Većina je ćutala, i

mediji i državne institucije i NVO, kada je Italijan, službenik Dele-

gacije EU, krojio tender da bi svojim sunarodnicima obezbijedio

milione evropskog novca za digitalizaciju koja je tako neprofesi-

onalno urađena. Samo sumalobrojni upozoravali da nije fer i nije

stvarna pomoć kada se, iz godine u godinu, dijele stotine i stotine

hiljada prijateljski povlašćenimNVO da rade ono za što nijesu

stručni...

Što bi sada ambasador EU lomio glavu i pravdao se oko jednog

projekta i nekih stotinjak hiljada eura? Kako sam kaže: tražili ste,

gledajte.

Inače, projekat čiji je nosilac CGO, „nevoljni saučesnik“ RTCG, a

koji inansira Delegacija EU, zove se ,,Činjenice su važne – objek-

tivno i inovativno novinarstvo za EU“. Sad ostaje da čekamo

dodjelu nove Pulicerove nagrade. Ako ovaj projekat ne porodi

nekog laureata iz Crne Gore, ništa neće.

Piše:

DraškoĐURANOVIĆ

Tomas Džeferson je

govorio da građanska

državamože opstati

bez vlade, ali ne i - bez

slobodne štampe.

Pola vijeka kasnije,

iz delegacije EUnam

poručuju damediji

mogu opstati jedino -

ako se novinari ništa ne

pitaju. Kakav napredak u evrointegracijama

DNEVNIKFEJSBUKUVREDA:

IZ DF-a ponovo upućuju

uvredljive poruke građanima islamske vjeroispovijesti

„Kažu da cijela Vlada za

godinu nemože pojesti ni

jednu njegušku pršutu“,

poručila je Jočić u raspravi

na Fejsbuku, sve uz smajliće

Ovakve izjave supravi

pokazatelj kako bi bilo

manjinskimnarodi-

ma da suoni kojim

slučajemna vlasti.

Bojimse da bismo

mi, predstavnicima-

njinskihnaroda, bili

šikanirani i etiketirani

kao građani trećeg

reda, kaže za Pobjedu

visoki funkcioner DPS-

aNikolaGegaj

Marini Jočić

smetajuministri

islamskevjere

Ovo nije prvi put da Marina Jočić, poslani-

ca Fronta, na svomFejsbuk pro ilu vrijeđa

manjine i pripadnike islama. Tako je Jočić

napisala nedavno na svomFejsbuk pro ilu da

odbjeglomodborniku Nikoli Rovčaninu, kao

Srbinu koji je iz DF-a prešao u Demokratsku

Crnu Goru, tvrdeći da Bošnjak i Albanac ne

bi trebalo da budu potpredsjednik stranke i

predsjednik Političkog savjeta.

– Pomomdubokom, najdubljemubjeđenju,

jedina opozicija u Crnoj Gori je DF. Ako je

Nikola (Rovčanin) zaista onakav kakvog sam

ga ja doživljavala prilikomnaših susreta, on

neće moći da stavi kravatu, neće moći da

mu, kao Srbinu, potpredsjednik partije bude

musliman niti predsjednik političkog savjeta

Albanac. I neće moći da pristane da bude u

stranci koju inansiraju antisrpske ambasade i

organizacije.

I njen kolega, lider Pokreta za promjene

Nebojša Medojević, uoči predsjedničkih izbo-

ra na Tviteru je napisao: „Glasati danas za Mila

Đukanovića je potpuno isto kao poturčiti se.

Prodati vjeru za večeru, dobrovoljno. Bez pri-

tiska“, što je izazvalo burne reakcije javnosti.

Tada su i sve manjine osudile ovakav stav

Medojevića, nazivajući ga takođe neciviliza-

cijskim.

IMedojevićvrijeđaomuslimane

činjenica da izjava dolazi od

predstavnikanajjačegopozici-

onog političkog subjekta oko

koga se okupljaju i pojedine

građanskepartije, koji jepo te-

žnji alternativa postojećoj vla-

sti uCrnoj Gori“.

OSUDA

- Ovakve izjave su pravi poka-

zatelj kako bi bilomanjinskim

narodima da su oni kojim slu-

čajem na vlasti. Bojim se da

bismo mi, predstavnici ma-

njinskih naroda, bili šikanira-

ni i etiketirani kaograđani tre-

ćeg reda, kaže za Pobjedu

visoki funkcioner DPS-a Ni-

kola Gegaj i dodaje da je „na

sreću Crna Gora odavno rekla

ne toj i takvoj politici i kazala

da onoj koja njeguje multiet-

ničkiskladitoleranciju,politi-

ci koja jeunajtežimgodinama

sačuvala mir i multietnički

sklad i koja je svihovih godina

bila i ostala katalizator svih

procesa vjerske i nacionalne

harmonije“.

U Bošnjačkoj stranci kažu da

su istupi Marine Jočić necivi-

lizacijski.

- Problem je to što društvo u

Crnoj Gori povremeno putem

društvenih mreža napada

kancer koji je, skoro pa neiz-

lječiv, jer je baziran na nacio-

nalnojivjerskojnetrpeljivosti.

Uvjeren sam da će Crna Gora

graditi nove generacije neop-

terećene ideologijom koje su

zavijene u ovakvim izjavama i

komentarima - kazao je za

PinkMSead Šahman, portpa-

rol Bošnjačke stranke.

Izjave u kojima se vrijeđaju

vjerska i nacionalna osjećanja

građana osudio je u pisanoj

izjavi za Pink M i zaštitinik

ljudskihprava i slobodaŠućko

Baković i apelovao je na sve

političke aktere da djelovanje

prilagode demokratskim vri-

jednostima i kulturi dijaloga.

-Generalnogovoreći, posljed-

nih godina političko oglašava-

nje i aktivizamsvesuprisutni-

ji putem interneta, što je

prostor koji je još uvijek bez

adekvatne kontrole sadržaja i

daje priliku za brojne zloupo-

trebe, a prije svega za širenje

netrpeljivosti, mržnje, uvreda

i neprihvatljivog ponašanja -

kazaojezaštitnikljudskihpra-

va i sloboda.

Z.DARMANOVIĆ

PODGORICA

Odbor za me-

đunarodne odnose i iseljenike

jednoglasno je podržao kandi-

daturu Darka Pajovića za mje-

sto ambasadora Crne Gore u

Narodnoj Republici Kini, na re-

zidentnoj osnovi, sa sjedištemu

Pekingu.

Članovi Odbora, kako je saop-

štenonakonsjednicekojajebila

zatvorena za javnost, podsjetili

su da je Pajović iskazao najveći

stepen odgovornosti prema na-

cionalnim interesima, dajući

značajan doprinos očuvanju

stabilnosti Crne Gore i njene

evroatlantske orijentacije.

Pajović je bivši predsjednik

Skupštine Crne Gore i bivši li-

der PozitivneCrneGore.

Njegov prethodnik u Pekingu

bio je Branko Perović, kome je

istekao mandat u januaru ove

godine.

Takođe, članovi Odbora za me-

đunarodne odnose i iseljenike

jednoglasno su podržali prijed-

log da Goran Poleksić bude

izvanredni i opunomoćeni am-

basador Crne Gore u Rumuniji,

na rezidentnoj osnovi, sa sjedi-

štemuBukureštu.

- O pozitivnommišljenju o Go-

ranu Poleksiću Odbor će infor-

misati predsjednika Crne Gore

- navodi se u saopštenju.

R.P.

Odbor zameđunarodne odnose i iseljenike dao „zeleno svjetlo“

Pajovićambasador uKini, PoleksićuRumuniji