Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 6. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

- Bivši visoki

funkcionerDPS-aSvetozar

Marović zbog lošegpsihofi-

zičkog stanjanijeumoguć-

nosti dadođeuCrnuGoru

na izdržavanje zatvorskeka-

zne, kazao je zaPobjedunje-

govadvokatZdravkoBego-

vić.

-Dovoljno je reći da jeMarović

stalno pod sedativima da se

shvati stanje ukojemse trenut-

no nalazi. Njegovo zdravlje je

ozbiljno narušeno i situacija u

tolikoj mjeri ozbiljna da je pod

stalnimnadzorom ljekara. Lje-

kari smatraju da bi Marovićev

odlazak u zatvor u ovom tre-

nutku bio koban po njega – ka-

zao jeBegović.

On navodi da se uprkos napo-

rima ljekara i porodice,Maro-

vićevo stanje ne popravlja.

NE IZBJEGAVAZATVOR

Kao i ranije, advokatBegović je

ponovio daMarović nikada ni-

je izbjegavao odsluženje za-

tvorskekaznenitiimanamjeru

da toučini, većdaće sevratiti u

Crnu Goru čimmu zdravstve-

nostanjetobudeomogućavalo.

-Kadabude sposobanda stupi

na izdržavanje kazne, on će is-

puniti svaku svoju obavezu po

sporazumu o priznanju krivi-

ce koji je potpisao. Uplatiće i

onihmilion eura koje suobez-

bijeđene zemljištem, parcela-

ma i nekretninamanaPrimor-

ju - istakao jeBegović.

Crnogorskipravosudniorgani

suumajuprošlegodinezabiv-

šimpotpredsjednikomDPS-a

raspisali crvenu Interpolovu

potjernicu radi odsluženja ka-

zne zatvora na koju je osuđen

zbogmalverzacija uBudvi.

Međutim, srpske vlasti do sa-

da nijesu ništa učinile u ovom

slučaju.

SvetozarMarovićjenaosnovu

dvasporazumasaSpecijalnim

državnim tužilaštvomosuđen

na tri godine i devet mjeseci

zatvora zato što je bio na čelu

kriminalne grupe koja je u

osam korupcionaških afera

oštetila budžet opštine Budva

za više desetinamiliona eura.

PRESUDA

Po presudi Višeg suda, treba

da plati novčanu kaznu, a op-

štini Budva vrati milion eura,

koliko je Tužilaštvo procijeni-

loda je lično stavioudžep.

Kako u zakonskom roku nije

platio novčanu kaznu od

100.000 eura, sudmu je odre-

dio još godinudana zatvora.

Potpisujući nagodbe on je pri-

znao tužilaštvu da je bio na

čelu kriminalne grupe koja je

u predmetima ,,Jaz“, ,,TQ Pla-

za“, ,,Kopirajt“, ,,Krapina“,

,,VTE“, ,,Bulevar“ i ,,Prijevor“

nanijela višemilionsku štetu

opštinskom budžetu. Odmah

nakon potpisivanja sporazu-

ma sa TužilaštvomMarović je

pušten iz pritvora, u kojem je

proveo šestmjeseci.

I njegov sin Miloš osuđen je

po priznanju krivice na godi-

nuzatvora i plaćanjenovčane

kazne od 385.000 eura, zato

što je bio dio kriminalne gru-

pe koja je učestvovala u mal-

verzacijama oko prodaje

27.000kvadrataopštinskeze-

mljeu industrijskoj zoni Jaza,

čime su oštetili opštinsku ka-

suza1,4milionaeura.Obojica

se već duže vrijeme nalaze u

Srbiji gdje se nesmetano kre-

ću.

B.R.

PODGORICA

-UlcinjankaN. A. (32) premi-

nula jeuKliničkomcentruu srijedu, nekoli-

ko sati nakon što je rodila zdravudjevojčicu,

prenosi Portal Analitika.

Prema nezvaničnim informacijama, Ulcinjan-

ka jepreminulazbogobilnogkrvarenjakoji lje-

kari nijesuuspjeli da zaustave ni hirurškimpo-

duhvatom.

Beba je dobro i još je pod tretmanommedicin-

skog osobljaKliničkog centra.

Mediji navodedaništanijeupućivalonazdrav-

stvenekomplikacijekoje suzadesileN. A. Ulci-

njanka je iza sebe ostavila pored novorođene

bebe i sedmogodišnje dijete.

Porodica je, prema saznanjima, odbila obdukciju

tijelaN.A.

C.H.

Ulcinjankapreminula

nakonporođaja

Hirurzi KCCG nijesu uspjeli da spase život 32-godišnje porodilje

Advokat Zdravko Begović saopštio da je

bivši visoki funkcioner DPS-a lošeg zdravlja

Marović

neće skoro

uSpuž

KadaMarović

bude sposoban

da stupi na

izdržavanje

kazne, on će

ispuniti svaku

obavezu po

sporazumima

o priznanju

krivice, koje

je potpisao,

odnosno

uplatiće i

milion eura,

navodi advokat

Begović

KUALALUMPUR

-Ubicepa-

lestinskog inženjeraFadijaal-

Bačakoristilesulažnepasoše

CrneGore i Srbijedauđuu

Maleziju, saopštila jetamoš-

njapolicija, prenosi agencija

Beta.

Palestinca Fadija al-Bača, elek-

tro-inženjera,predavačanauni-

verzitetu u Kuala Lumpuru,

ubila su dva čovjeka namotoci-

kludok je išaoudžamiju.

Šef malezijske policije Muha-

med Fuzi Harun je rekao da je

nađenautomobil i pištolj koji su

korišćeni u ubistvu inženjera

Bača, prenose izraelskimediji.

Strani mediji su izvijestili da su

inženjeraubili agentiMosada.

Pištolj za koji se vjeruje da suga

upotrijebile ubice je poslat fo-

renzičkoj laboratoriji na dalju

analizu.

Ubice su ispalile najmanje 14

metaka u predavača na britan-

skommalezijskomuniverzitetu

kraj zgrade u kojoj je stanovao,

usmrtivši gana licumjesta.

Policija jereklada je lociralaau-

tomobilkojimsuubicepobjegle,

a nađeni su i vlasnici automobi-

la.

Motorjepronađenjošranijebli-

zumjestanapada.

Njujork tajms je prošlogmjese-

caobjaviodajeBačbioumiješan

u pregovore o nabavci oružja iz

Sjeverne Koreje namijenjenom

PojasuGaze.

On je ubijen u okviru navodne

operacijeMosada koja je imala

za cilj da liši života naučnike i

inženjere, pripadnike Hamasa

koji stiču znanja u inostranstvu

ooružjuzaborbuprotivIzraela,

izmeđuostalog.

Islamski ekstremistički Hamas,

palestinska organizacija koja

vlada PojasomGaze, je priznao

da je inženjerbionjenčlan.

Bač je sahranjenprošle nedjelje

na toj palestinskoj teritoriji upr-

kos pokušajima Izraela da

spriječi transfer tijela.

Sahrani je prisustvovao

glavni vođaHamasa Ismail

Hanije.

-Krvpalihjegorivonapu-

tu pobjede palestinskog

naroda - rekao jeHanije,

najavivši da će ,,prljave

ruke ubice biti odsječe-

ne“.

C.H.

NIKŠIĆ

– Nikšićanin Predrag Pejović (58) preminuo je juče

ujutro od povreda zadobijenih u podmetnutoj eksploziji auto-

mobila koja se dogodila u srijedu u Nikšiću, saopšteno je iz

Kliničkog centra Crne Gore.

U eksploziji, koja se desila prije četiri dana u Trebješkoj ulici u

naselju Kličevo, Pejović je teško povrijeđen, dok je Damjanović

prošao sa prelomom.

Pejović je u teškom stanju primljen u Opštu bolnicu u Nikšiću

i ljekari sumorali da mu hitnom intervencijom amputiraju

noge, nakon čega je prevezen u Klinički centar Crne Gore. Iako

su iz Kliničkog centra tada kazali da je Pejović stabilnih vitalnih

funkcija, njegovo stanje se pogoršalo i preminuo je juče ujutro.

Damjanoviću, koji je vozio automobil, polomljena je desna

podlaktica.

Istražitelji sumnjaju da je eksplozivna naprava postavljena

samo nekoliko sati prije aktiviranja. Na to ukazuje činjenica da

je bila plitko postavljena, ispod nosača praga, što je Pejoviću u

prvom trenutku spasilo život.

Za sada se ne zna o kojoj vrsti eksploziva se radi, ali se zna da

je bilo skoro pola kilograma.

Tragovi koji su pronađeni poslati su na vještačenje, gdje će se

nakon analize znati koja vrsta eksploziva je korišćena.

Istražitelji su za sada sigurni da je meta napada bio Pejović, koji

je do prije četiri mjeseca živio u Herceg Novom, gdje se zasi-

gurno nalaze i nalogodavci ove likvidacije.

Policija je do sada došla do informacija da se Pejović bavio

nekretninama i poznavao više bezbjednosno interesantnih

osoba. Sa nekima je bio u poslovnim relacijama.

Prema nezvaničnim informacijama, Pejović je blizak sa Zora-

nomMrvaljevićem iz Herceg Novog, koji je u sukobu sa bra-

ćomRoganović, Duškom i Vladimirom iz tog grada.

Inspektori su došli do saznanja da je bio blizak sa NikomRoga-

novićem, koji je ubijen tri mjeseca nakon napada na njegovog

sina Duška.

Ipak, istražitelji su sigurni da su napadači pratili Pejovića duže

vrijeme i znali njegove navike. Kada je Damjanović došao za

Pejovića, ispratili su njihovo kretanje i ubrzo nakon toga aktivi-

rali eksploziv.

Za manje od dva dana policija je saslušala 25 osoba iz Nikšića i

Herceg Novog, ali niko od njih nije zadržan.

B. R.

Tri dana nakon eksplozije automobila

u nikšićkomnaselju Kličevo

PredragPejović

preminuouKCCG

Istraga likvidacije palestinskog inženjera Fadija al-Bača otkrila interesantne detalje o egzekutorima

UbiceuMaleziji koristile lažne

crnogorske i srpskepasoše

Zdravko

Begović

SvetozarMarović

Automobil nakoneksplozije