Table of Contents Table of Contents
Previous Page  43 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 52 Next Page
Page Background

7

Subota, 5. maj 2018.

Arena

Fudbal

ladosti iz Lješkopolja i Bokelja

Zbog napada na sudiju ka-

žnjen je i Ognjanović. Usaop-

štenju se navodi da je Ognja-

n o v i ć k a ž n j e n z b o g

nesportskog ponašanja pre-

ma zvaničniku utakmice Ni-

koli Vođeviću nakon isključe-

njanautakmici 27. kolaDruge

lige Crne Gore između Boke-

lja i Mladosti iz Lješkopolja,

čime je počinio prekršaj iz

člana 58 stav 1 tačka 2 Disci-

plinskog pravilnika FSCG.

Osimtoga,Ognjanovićjezbog

fizičkognapadaupokušajuna

sudijuNikoluVođevićanakon

isključenjapočinioprekršajiz

člana 64 stav 1 Disciplinskog

pravilnikaFSCG.

Discplinska komisija izrekla

je kaznu i zvaničniku kluba iz

Lješkopolja Darku Mugoši,

komje izrečenakaznauobav-

ljanju funkcije u trajanju od

mjesec uz novčanu kaznu od

300 eura. Mugoša je kažnjen

zbog nesportskog ponašanja

– psovanja i vrijeđanja sudije

utakmice Nikole Vođevića na

poluvremenu utakmice Bo-

kelj–Mladost,čimejepočinio

prekršaj iz člana 58 stav 1 tač-

ka 2 Disciplinskog pravilnika

FSCG.

Na kraju, osim Šćepanovića i

Mugoše, kažnjen je i FKMla-

dost Lješkopolje novčanom

kaznomu iznosu od 500 eura

zbog slabe organizacije uta-

kmice 26. kola Druge lige

(Mladost – Otrant Olimpik),

čimejepočinioprekršajizčla-

na 74 stav 1Disciplinskogpra-

vilnikaFSCG.

R.P.

iću 18,

iću 10

spenzije

PODGORICA

Su-

tjeska,Mladost i

Rudardobili su

licencuda igra-

juna evropskoj

sceni u sezoni

2018/2019. Za-

htjevi ostalih

sedamklubova

(Budućnost, Ze-

ta, Iskra, Kom

Eurozox, Petro-

vac, Grbalj i Iga-

lo) suodbijeni

na jučerašnjoj

sjedniciKomisije

za licenciranje

klubovaFSCG.

Komisija je na

sastanku razma-

trala dostavljenu

dokumentaciju i iz-

vještaje eksperata o

pojedinačnoj ispunjenosti

kriterijuma propisanih

Pravilnikomo licenciranju

klubova. Na osnovu do-

stavljenihdokazaKomisija

je jednoglasno odlučila da

se UEFA licenca iz-

da FK Sutjeska,

FKMladost i FK

Rudar.

Ostali klubovi

koji nijesu ispu-

nili kriterijume

propisanePravil-

nikom o licenci-

ranju klubova

imaju pravo žalbe

na odluku prvo-

stepeneKomisije.

Crna Gora ima

četiri mjesta u

evropskim takmi-

čenjima, jedno u

kvalifikacijama

za Ligu šampio-

na, tri za Ligu

Evrope. Ostaje da

se vidi ko će od klu-

bova, ipak, naknadno

dobiti licencu, ali jasno da

će četvrtoplasirani tim iz

prvenstva izboriti Evropu,

jer Igalo nema licencu, a

Mladost će biti očigledno

druga ili treća.

R.P.

Komisija za licenciranje klubova

Fudbalskog saveza donijela odluku:

UEFA licence

samozaSutjesku,

Mladost i Rudar

PODGORICA

Stručni štab

pionirske reprezentacije Crne

Gore, na čelu sa selektorom

GoranomPerišićem, odredio

je spisak igrača koji će od 7.

do 11. maja boraviti na pripre-

mama u Beranama.

Na spisku selektora Perišića

nalaze se 24 igrača – golmani

Filip Domazetović (Buduć-

nost), Andrej Krivokapić

(Sutjeska); odbrana Luka

Živković, Damjan Dakić

(Budućnost), Đorđije Pešukić

(Zeta), Nikola Caković, Danilo

Dragićević (Sutjeska), Adin

Mujanović (Sedmica), Nihad

Balić (S. Zvijezda); vezni red

Aleksa Ćetković, Anel Asović

(Budućnost), Nikola Braletić

(Grbalj), Vasilije Šapurić

(Sutjeska), Balša Medenica,

Tomo Šoć, Uroš Bulatović

(Kom), Edin Karamanaga

(Otrant), Nemanja Carević

(Vihor), Matija Uskoković

(Mladost Lj); napad Viktor

Đukanović (Sutjeska), Mitar

Globarević (Budućnost), Mati-

ja Marsenić (OFK Berane),

Rijad Bralić (Ibar), Bogdan

Veljić (Partizan, Srbija).

R. P.

Goran Perišić objavio spisak zamini pripreme

Pioniri uBeranama

Izraelu

ugomjesto

stvo i samopouzdanje. Zado-

voljni smo igrom kojom smo

se predstavili u Izraelu. Zbog

djevojaka nam je drago što su

njihov trud i zalaganje nagra-

đeni i dobrim rezultatom.

Imamo dovoljno vremena

da se kvalitetno pripremimo

za kvali ikacije, koje će biti

u oktobru i kada ćemomi

biti domaćini turnira - kazao

je selektor Crne Gore Mirko

Marić.

R. P.