Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 52 Next Page
Page Background

20

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Enterijer

Riječ stručnjaka:

Pravila uređenja radnog prostora

Prioriteti

komfor i

prozračnost

Pobjeda je pokrenula rubriku o uređenju doma u kojoj

će jednom sedmično stručnjaci predlagati kako da što

funkcionalnije i ljepše uredite prostor za stanovanje.

Sa zadovoljstvom ćemo objaviti odgovore na vaša pitan-

ja i dileme o uređenju prostora. Pitanja koje se tiču ove

oblasti možete slati na mejl adresu

[email protected]

Pozivčitaocima

ArhitektaKatarinaČarapić

Katarina Čarapić iz Podgorice je master inžinjer arhitekture.

Završila je osnovne i specijalističke studije - projektant-

ski smjer na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, dok

je master studije na studijskomprogramu arhitektura,

smjer dizajn enterijera završila na Fakultetu tehničkih

nauka u Novom Sadu, 2016. godine. Učestvovala je

kao saradnik na izradi idejnih rješenja i glavnih pro-

jekata gdje je uspješno nadogradila vještine projek-

tovanja sa svim fazama rada, od ideje do realizacije,

koje pokreću i integrišu programske, materijalne

i formalne komponente glavnog projekta. Kao

saradnik na nadzoru sada se bavi koordinacijom

funkcionisanja gradilišta, saradnjom sa kooperant-

skim kompanijama iz oblasti građevinarstva i arhi-

tekture, kao i komunikacijom sa svim fazama koje

rade na nekomod djelova projekta. Stekla je specija-

lizovano iskustvo u dizajnu enterijera i projektovanju

svih tipova građevinskih objekata.

Ambijent u kojem se obavljaju

radni zadaci u velikoj mjeri utiče

na produktivnost na poslu. Tri su

osnovna kriterijuma koje treba

zadovoljiti: komfor, udobnost i

prozračnost.

Kvalitetan radni prostor treba da

ima staklene površine što pro-

puštaju dovoljno prirodne svjet-

losti koja utiče na raspoloženje i

produktivnost zaposlenog.

DETALJI

Prirodna svjetlost igra važnu

ulogu jer utiče na našu percepci-

ju prostora, na osjećanja, doživl-

jaj ispunjenosti i zadovoljstva.

Kako biste generisali dobru

atmosferu i postigli pozitivan

poslovni rezultat, potrebno je

da u radni prostor unesete boje,

pravilno ih kombinujete, zatim

neobične komade namještaja i

detalje, koji omogućavaju pozi-

tivan protok energije.

Primjena pomenutih elemenata

u radnom ambijentu stvara

jedinstven unutrašnji prostor

koji vizuelno povezuje sve pros-

torne cjeline.

Za uređivanje radnog prostora

potrebno je da upadljivi i ekscen-

trični ukrasi budu zamijenjeni

praktičnim, ekološkim i suptilni-

jim trendovima, koji će pospješiti

stvaranje funkcionalnih, prijatnih

i modernih enterijera.

DEKORACIJA, TEKSTURA…

Suština ovih prostora jeste da se

formira cjelina gdje se uspostavl-

jaju odnosi između savremeno-

sti arhitektonske intervencije i

vrijednosti prostora, a u kontek-

stu prilagođavanja prostornih

kapaciteta potrebama koje

nameću zahtjevi savremenog

stila života.

Kombinacija adekvatnih eleme-

nata moblijara, dekoracije, tek-

stura i boja za vaš radni prostor

je individualna stvar, ali mora da

zadovolji visoke kvalitete i funk-

cionalne standarde.

BILJKE

Uvođenjem zelenih biljaka

u radni prostor podstiče se

kreativno razmišljanje, reguliše

količina stresa, a umirujući

efekat biljaka stvara bolju pro-

duktivnost zaposlenog.

Odlučujete sami o stilu, dezenu,

teksturama, bojama, formama,

ali savremen enterijer radnog

prostora podrazumijeva i

upotrebu adekvatne rasvjete,

staklene površine, prirodne

materijale, modernu umjetnost,

jer svi ti elementi doprinose

kompletnomutisku i ne treba ih

zanemariti, kao ni detalje koji su

izuzetno značajni za svaki savre-

meni prostor.

Piše:

Katarina ČARAPIĆ

Manjejeviše

Današnji enterijeri radnih

prostora fokusirani su na funk-

ciju, prostornu organizaciju i

jednostavnost, gdje je ključna

komponenta dizajna njegov

minimalizam – ,,manje je više”

(Ludwig Mies van der Rohe).