Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 5. maj 2018.

Hronika

BAR

-Barskapolicija juče je

pretreslapet lokacijakojeko-

ristebezbjednosno interesan-

tneosobe i tomprilikompro-

našlaoružje imuniciju. Jedna

osoba jeuhapšenazbognedo-

zvoljenogdržanjaoružja.

UsaopštenjuUpravepolicije,na-

vodi se da su pretresene lokacije

koje koriste O. A. (36), T. B. (60),

M. P. (79), S.M. (45) iD.N. (36).

- Oduzet je gasni pištolj, pištolj

„zastava“ nepoznatog kalibra i

pištolj „CZM88“ kalibra 9mm i

85 komadamunicije – navode iz

policije.

T.B.jeuhapšeniprotivnjegaje

podnijeta krivična prijava

zbog sumnje da je počinio kr-

vično djelo nedozvoljeno dr-

žanje oružja i eksplozivnih

materija.

C.H.

BAR:

Pretreseno

pet lokacija

Uhapšena jedna

osoba zbogoružja

BEOGRAD

–Crnogorski državljaninVukoMarkovićuhap-

šen jeunoći između srijede i četvrtka zbogosnovane sum-

njeda jeuPančevupokušaodaubijeMMAborcaVladimira

Jovanovića - prenosi Blic.

Prema informacijama tog lista, Marković je uhapšen u četvrtak

oko tri ujutro kada je pokušaoda napusti Srbiju.

ZaMarkovićemje bila raspisana lokalna potraga.

Nakonhapšenja saslušan je uTužilaštvu i određenomu je zadr-

žavanje od 48 sati. Osumnjičeni se pred istražiteljima branio

ćutanjem.

Kako navodi izvor Blica upoznat sa istragom, Vuko, koji je pori-

jeklomiz Podgorice, a živi uBeogradu sarađivao je sa Jovanovi-

ćemu biznisu sa kolima. Ispituje se da li su neraščišćeni računi

oko posla razlog za pokušaj ubistva, ili je Vuka neko unajmio da

ubije Jovanovića.

C.H.

BEOGRAD:

Uhapšen crnogorski državljanin

zbog ranjavanjaMMA borca

Marković se

branioćutanjem

BUDVA

–Unoći izmeđučetvrtka i petkanepoznataosoba

aktivirala je eksplozivnunapravu ispredkozmetičkog salo-

nakodCrvene zgradeuBudvi.

Vlasnica salona je ruska državljanka.

Na salonu jepričinjenamanjamaterijalna šteta. Policija tragaza

počiniocem.

C.H.

Bačenaeksplozivna

naprava ispred

kozmetičkog salona

Mujović izostaozbogbolesti

PODGORICA

–SuđenjeVese-

linuMujovićuoptuženomza

prevarubivšegfunkcionera

Demokratskepartijesocijali-

staDPS-a juče jeuOsnovnom

suduuPodgoriciponovood-

gođeno.

Odbrana optuženog obavijestila

je sudijuRadaĆetkovića daMu-

jovićnijemogaodadođenaroči-

šte zbog lošeg zdravstvenog sta-

n j a . Sudu su do s t av i l i i

medicinskudokumntaciju.

OsimMarovića,Mujovićse tere-

ti i zaprevaruLjubaRađenovića,

oca bivšeg predsjednika opštine

BudvaLazaraRađenovića.

Mujović je uhapšen 17. februara

2016. godine u akciji ,,Hobotni-

ca“, a pušten je iz istražnog za-

tvora nakon godinu i od tada se

brani sa slobode.

Tužilaštvo provjerava i pod ko-

jim okolnostima jeMujović na-

vodno prevario i uzeo 20.000

eura od oca Lazara Rađenovića,

Ljuba kako bi pomogao njego-

vom sinu, koji je bio u pritvoru

zbog sumnje da je u pet budvan-

skihaferaoštetiobudžetopštine.

Kako se sumnja, Mujović je po-

kušao da uzme novac i od neka-

dašnjegmenadžeraopštineBud-

vaAleksandraTičića, odkojeg je

tražio 100.000 eura da bi uticao

naTužilaštvodaga izbrišu izop-

tužniceupredmetu ,,Košljun“.

Mujović je u odbrani katego-

rično negirao navode iz optuž-

nice.

C.H.

Odgođeno suđenje optuženomza prevaru bivšeg funkcionera DPS-a

ARHIVA POBJEDE

PODGORICA

–Viši sudpo-

tvrdio jeoptužnicuprotivNi-

koleMršića(38) zbogsumnje

da je16. septembra2017. godi-

neubiopetgodinamlađegsu-

građaninaGoranaLenca ipo-

kušaodaubijeMilana

Jovićevića–nezvanično jepo-

tvrđenoPobjedi.

Sutkinja Suzana Mugoša 16.

aprila razmatrala je optužnicu

protivMršića.

Za njim je raspisana crvena po-

tjernica jer je nedostupan crno-

gorskimvlastima.

Tragovi koji su pronađeni na

mjestuzločinapodudarajusesa

DNKprofilomoptuženogMrši-

ća.

Hladnokrvno ubistvo dogodilo

se na stadionu FK „Bokelj“ gdje

je Lenc trenirao. Istražitelji su

nakonzločinapretragomterena

pronašli kesu u kojoj je egzeku-

torkriopištolj i to jebiotragkoji

imjepomogaodadođudoDNK

profilaosumnjičenogMršića.

Mršić je bio blizak prijatelj sa

GoranomBiskupovićem, koji je

ubijen 5. septembra pretprošle

godine u kotorskom naselju

Muo.Biskupovića,kojijetakođe

bio član „škaljarskog“ klana, i

njegovog prijateljaMiloša Boš-

njakaubila jezasadanepoznata

osoba koja je aktivirala eksplo-

zivnunapravudoksunjihdvoji-

ca šetali poredponte.

Mršić je biomenadžer u lokalu

„Moka“uStaromgraduuKoto-

ru, čiji su zakupci braća Igor i

JovicaVukotić, koji slove za vo-

đe škaljarskegrupacije.

Lenc je ubijen 16. septembra na

stadionu „Bokelj“ dok je sa dru-

gom Milanom Jovanovićem

trenirao.

Ubica mu je prišao i iz pištolja

sedammilimetara ispalio hitac

u glavu, a nakon toga pobjegao.

Mladić je nakondva sata podle-

gao povredama u risanskoj bol-

nici.

Lenc je rođen u Škaljarima i bio

je blizak sa kriminalnom gru-

pom iz Kotora – „kavačanima“,

radio je kao menadžer u dvije

njihovepicerije.

B.R.

Uskoro suđenje optuženomza ubistvo Lenca

Potvrđenaoptužnica

protivNikoleMršića

Bombomnabutik

Samjestaubistva

PODGORICA

–Mjeramataj-

nognadzorakojimsuslužbe-

nici srpsketajneslužbeBIA

pratili telefonskukomunika-

ciju, ali i kretanjesvjedoka

saradnikaAleksandraSaše

Sinđelićaod13. do28. okto-

bra2016. godine, pribavlje-

ni surelevantnipodaci za

presudu-ocijenio jeglavni

specijalni tužilacMilivoje

Katnić.

On je juče u podgoričkom

Višem sudu, na suđenju

optuženima za pokušaj

terorističkog napada na

dan parlamentarnih

izbora oktobra 2016.

godine, komentari-

šući izvještaj o re-

zultatima tajnog

praćenja kazao

da taj doku-

ment potvr-

đuje sve ono

što je svjedok sa-

radnik rekao pred sudom u

Podgorici.

Sadrugestrane,odbranaokriv-

ljenih ukazala je na kontradik-

tornostiizmeđupredstavljenih

izvještaja BIA i svjedočenja

SašeSinđelića.

SudskiprocesvodisutkinjaSu-

zanaMugoša.

IZVJEŠTAJI

Tajno praćenje Saše Sinđelića

naredio je sud u Šapcu, zbog

postojanja sumnje da izaziva

vjersku i nacionalnumržnju.

UizvještajuBIAnavodisedaje

Sinđelićliderdesničarskeorga-

nizacije koja se vodi četničkom

ideologijom, koristi četničke

simbole i poruke.

Od 13. do 28. oktobra 2016. go-

dine Sinđelić je, između osta-

log,kontaktiraooptuženog Ne-

manju Ristića, koji se ne nalazi

na optuženičkoj klupi jer su

srpske vlasti odbile njegovo

izručenjeCrnojGori.

UizvještajusenavodidaSinđe-

lić pita Ristića da li zna šta se

dešava u Crnoj Gori, na štamu

ovaj odgovara da čita novine i

dasmatradaje„stvarnamješte-

na“.Ristićpominjeidaseraspi-

tujeko jenaručioubistvo lidera

opozicije. Na pitanje Sinđelića

odakle mu takve informacije,

Ristić odgovara da ih je dobio

odFSB-a.

OsimsaRistićem, prema navo-

dima ovog izvještaja BIA, Sin-

đelić jeostvariokomunikaciju i

sa pojedinim članovima grupe

iz Srbije koji su uhapšeni u Cr-

noj Gori, dan prije parlamen-

tarnih izbora.

Komentarišući ovaj dokaz,

glavnispecijalnitužilacMilivo-

jeKatnić jeocijenioda se radi o

izvještaju koji je kredibilan i da

sumjere tajnog nadzora priku-

pljene prema zakonima u Srbi-

ji.

- Ovaj izvještaj potvrđuje sve

što je svjedok saradnik govorio

–kategoričan jebioKatnić.

On se osvrnuo i na fotografije

Sinđelića i ruskih državljana

Vladimira Popova i Eduarda

Šišmakova prilikomsusreta na

Kalemegdanu.

-Apelujemna vijećedauzmeu

obzir fotografije koje smo do-

stavili. Načinnastanka fotogra-

fija nije bitan za ovaj postupak,

SUĐENJE ZA POKUŠAJ TERORIZMA:

Predstavlj

Katnić: Podac

Lideri DF Andrija Mandić i Milan Knežević smatraju da je bivši

operativac CIA Brajan Skot, odbijanjemda svjedoči, ,,u potpu-

nosti razorio optužnicu“.

Jasno je, kažu, da je istrajavanje na nastavku ovakvog proce-

sa maltretiranje javnosti.

- To znači samo nanošenje dodatnog bola i patnje nevino

optuženim i dodatne troškove za iscrpljeni budžet Crne Gore,

iz koga treba da se naplati ovaj pravosudni ijasko i teški ljud-

ski i moralni promašaji – poručili su Mandić i Knežević.

LideriDFsmatrajuda

netrebaistrajavatina

nastavkupostupka

NikolaMršić

NIKŠIĆ

– Nepoznata osoba u noći između četvrtka i petka

bacila je eksplozivnu napravu ispred butika „Kids drims“ u Ulici

Nika Miljanića u Nikšiću. Povrijeđenih nije bilo, ali je pričinjena

materijalna šteta.

Vlasnici butika su iznenađeni, jer kako kažu, već godinama

pošteno grade porodični biznis.

- Kada sam saznala da je bačena eksplozivna naprava na butik

odmah sampozvala policiju. Iznenađena sam jer se nikome

nijesmo zamjerili i ne znam ko je ovomogao da uradi - kazala

je Slavka Draganić majka vlasnika butika Veljka Draganića.

Nikšićka policija obavila je uviđaj nakon koga će znati o kakvoj

eksplozivnoj napravi je riječ.

S. D.

Pričinjena

materijalna

šteta

Potraga za osobomkoja je aktivirala eksplozivnu

napravu na imovinu porodice Draganić

AdvokatVuksanović iMujović ispredsuda