Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 4. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–Amerikanac

BrajanSkot, bivši operati-

vacCIA i vlasnikbezbjedno-

snekompanijePatriotikdi-

fens frup (PatrioticDefense

Group) izOrlanda, odbio je

jučedaputemvideo linka

svjedoči uprocesukoji se

vodi protivokrivljenihza

pokušaj terorističkognapa-

danadanparlamentarnih

izbora 2016. godine.

Kakonamjenezvaničnosaop-

šteno, bivši operativac CIA je

odluku da ne svjedoči donio

nakon što vijeće Višeg suda u

Podgorici, kojim predsjedava

sutkinja Suzana Mugoša, nije

prihvatilo njegov zahtjev da

svjedočibezotkrivanja identi-

teta, jer crnogorski zakon ne

predviđa takvumogućnost.

Još jedan razlog zbog kojeg

Skot juče crnogorskoj javnosti

nije želio da objelodani deta-

lje ponude za učešće u akciji

nasilnog preuzimanja vlasti u

Crnoj Gori je što mu glavni

specijalni tužilac Milivoje

Katnić nije uvažio zahtjev da

ga abolira svake odgovornosti

udaljemtokupostupka.

Skot je juče prije početka su-

đenja preko advokaticeMini-

starstva odbrane SAD-a, Sare

Svini obavijestio sud da se

konsultuje sa timomadvokata

oko toga da li će se njegov lik

prikazati ili skremblovati.

Uslijedila je odluka suda da se

isključi javnost dok vijeće ne

odluči o načinu ispitivanja

svjedoka.

ODREDBE

Sa druge strane, odbrana

okrivljenih je insistirala na to-

me da se u odnosu na Skota

primijene procedure utvrđi-

vanjaidentitetakojepropisuje

domaće zakonodavstvo.

Tužilaštvo se nije protivilo

prijedlogu svjedoka da njegov

identitet bude zaštićen ali ne i

zahtjevu da u daljem toku po-

stupka ne dobije status okriv-

ljenog.

Prema saznanjima Pobjede,

Skot sepozvaonačlan24oza-

štiti svjedoka Konvencije UN

oborbi protiv organizovanog i

transnacionalnog kriminala i

odbio da svjedoči s obzirom

da njegovi zahtjevi nijesu is-

punjeni.

Prema odredbama ove

konvencije ,,svaka drža-

vapotpisnica ćepredu-

zeti odgovarajuće

mjere, u okviru svojih

mogućnosti, kojima

će pružiti djelotvor-

nu zaštitu odmoguće

odmazde ili zastraši-

vanja svjedoka koji

svjedoče u krivičnim

postupcima povodom

krivičnihdjela obuhvaće-

nihovomkonvencijoma,po

potrebi, njihovim rođacima i

drugimnjima bliskimlicima“.

U drugom stavu ovog člana se

navodi da zaštita identiteta

svjedoka podrazumijeva ,,da

informacije o njihovom iden-

titetuimjestugdjesetrenutno

nalazenebuduotkriveneilida

otkrivanje takvih informacija

bude ograničeno“.

Odluka Skota da ne svjedoči u

procesu protiv četrnaest

okrivljenih nije došla iznena-

da. Naslućuje se da je bivši

agent CIA – odustao od svje-

dočenja kako ne bi ugrozio

svoj posao, odnosno buduće

poslove ove firme koja pruža

razne bezbjednosne usluge.

Uprkos tome što je Skot odbio

da svjedoči, Tužilaštvo ima u

planu da na današnjem suđe-

nju prezentuje njegov iskaz

koji je dao agentima FBI-a po

zamolnici crnogorskih pravo-

sudnihorgana.

Skot je tada agentima

FBI-a ispričao da ga je

za posao u Crnoj Gori,

septembra2016. godine, kon-

taktirao Džozef Asad, vlasnik

kompanije Peregrin konsal-

ting (Peregrine Consulting), i

to po nalogu političkog savjet-

nika Demokratskog fronta

Arona Šaviva.

PLAN

OdSkota jetraženodanapravi

plan evakuacije lideraDF-a sa

platoa ispred Skupštine na si-

gurnu lokaciju, kada krenu

sukobi ubačenih demonstra-

nata i policije.

Oprema koja je tražena od

Brajana Skota, radi zaštite

okupljanja Demokratskog

fronta 16. oktobra, koristi se

uglavnom u akcijama špijun-

sko-diverzantskog tipa: upo-

treba uređaja za detekciju

nadzora i ometače praćenja

signala, ali i detaljan plan eva-

kuacije i izvlačenja ekipe iz

rejona zgrade Skupštine u

okolinuPodgorice...

Poznato jeda jekompanijaPa-

triotik difens odbila ponuđeni

angažman, ali nema preciznih

informacija što je bilo ključno

da kolegi iz bezbjednosnih

krugova odbiju saradnju.

Iskaz koji je Skot dao pred

američkim istražiteljima, od-

branaokrivljenihuslučajupo-

kušaja terorističkog napada je

na jednom od ranijih suđenja

pokušala da ospori zbog for-

malnihnedostataka.

B.R.

BIJELOPOLJE

- Beranac Radovan Slavković (46) osuđen je juče

na devet mjeseci zatvora zbog krivičnog djela neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

U optužnici se navodi da je policija 14. decembra prošle godine pri-

likompretresa Slavkovićevog stana pronašla gramheroina, koji su

bili zapakovani u sedam ručno pravljenih zamotuljaka od plastične

kese i stavljenih u plastičnu kutiju, žute boje - od kinder jajeta.

V. Šb.

KOTOR

– Kotorska policija

rasvijetlila je krivično djelo

razbojništvo počinjeno

prije dva dana u prodavnici

„Dea“ u Kotoru i uhapsila

tridesetdvogodišnjeg

Nikšićanina V. V. Policija

je 2. maja obaviještena da

je oko 21.50 u prodavnicu

„Dea“ koja se nalazi umje-

stu Kamp, ušla maskirana

osoba koja je uz prijetnju

nožemod radnice ukrala

300 eura. Inspektori su

odmah po prijavi identi iko-

vali osumnjičenog.

- Pretragom je pronađena

ladica registar kase, dio

ukradenog novca u iznosu

od 96 eura, nož i odjeća

koju je V.V, kako se sumnja,

koristio prilikom izvršenja

krivičnog djela – navodi se

u saopštenju policije.

Osumnjičeni će biti prive-

den na saslušanje u Osnov-

no državno tužilaštvo u

Kotoru.

C. H.

CETINJE

–Dvanaest bezbjednosno intere-

santnihosobakontrolisano jenaCetinjuod

kojih jepet sankcionisano. Oduzeta jemuni-

cija i startni pištolj –navodi seu saopštenju

policije.

Takođe, saopštili su i da jeuhapšena jedna oso-

ba za kojom su bile raspisane dvije lokalne po-

trage.

NaraskrsniciseoskihputevaBokovo–Kosijeri,

29. aprila kontrolisano je vozilo „golf “, na ko-

jem su bile postavljene ručno pravljene regi-

starske oznake, a kojim je upravljalo bezbjed-

nosno interesantna osobaR. F. (33) izCetinja.

-Provjeromjeutvrđenoda suzaR. F. raspisane

dvijelokalnepotragezbogsumnjedajepočinio

krivičnodjeloprevara – saopštili su iz policije.

Pretresom R. F. pronađen je heroin, a takođe

oduzetomu je i vozilo radi provjere.

Inspektori su dan ranije na Bulevaru crnogor-

skih junaka kontrolisali vozilo „nisan mikra“

cetinjskih registarskih oznaka kojim je uprav-

ljao M. Ž. (26) iz Cetinja. Od njega je oduzet

startni pištolj i deset metaka u okviru kalibra

devetmilimetara.

C.H.

BERANE

– Policija je prilikom racije u ugostiteljskomobjektu

„Trepča“ u Andrijevici pronašla pištolj „crvena zastava“, koji je bio

sakriven u šanku. Od dvije osobe uzete su izjave u Centru bezbjed-

nosti u Beranama.

C. H.

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Bivši operativac CIA-e odbio da objelodani detalje

ponude za učešće u operaciji 16. oktobar 2016. godine

Skot sepozvaona

člankonvencijeo

zaštiti svjedoka

Uprkos

tome što je Skot

odbio da svjedoči,

Tužilaštvo ima u planu

da na današnjemsuđenju

prezentuje njegov iskaz koji

je dao agentima FBI-a po

zamolnici crnogorskih

pravosudnih

organa

BrajanSkot

Odluka Skota da ne svjedoči uprocesu

protiv četrnaest okrivljenihnije došla

iznenada. Naslućuje se da je bivši agent

CIA – odustao od svjedočenja kakone bi

ugrozio svoj posao, odnosno buduće poslove ove

rme koja pruža razne bezbjednosne usluge

Kotorska

policija uhapsila

Nikšićanina

BIJELOPOLJE:

Presuda Radovanu Slavkoviću

Devetmjeseci zbog

gramaheroina

Racija u lokalu Trepča u Andrijevici

Oduzet pištolj

Pretresi na Cetinju

Kontrolisanoviše

bezbjednosno

interesantnihosoba

Sa jednogod ranijihpretresa

Izmarketa

ukrao

300 eura