Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Hronika

Petak, 4. maj 2018.

Presuda dvojici

Bjelopoljaca

Uhapšene tri osobe

u Beranama

Dvijegodine

imjesec

zbog šverca

marihuane

Oduzeti

kokain i

marihuana

BIJELOPOLJE

Bjelopoljac

Orhan Čoković osuđen je na

godinu i šest mjeseci zatvora, a

njegov sugrađanin Darko Cvi-

jović na sedammjeseci zbog

krivičnog djela neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavlja-

nje u promet opojnih droga.

Oni se terete da su od 22.

marta 2016. godine do 9. apri-

la te godine u BijelomPolju,

zajedno sa već osuđenim

MarkomBulatovićem, smislili

način da prošvercuju i prodaju

5.885,9 grama. Cvijovića je,

kako se navodi u optužnici,

angažovao Bulatović.

- Cvijović je sa umišljajem

pomogao Bulatoviću i Čokovi-

ću u izvršenju krivičnog djela.

Cvijović je u limarskoj radionici

svog oca napravio specijalni

bunker u rezervoaru za gorivo

u vozilu „ golf IV“ vlasništvo

okrivljenog Čokovića – piše

u optužnici. Kada su napravi

„specijalni bunker“ obaviješten

je Bulatović koji je preuzeo

vozilo. Policija je prilikom

kontrole rezervoara za gorivo

pronašla 5.885,9 grama mari-

huane.

V. Šb.

Viši suduBijelomPolju

ILUSTRACIJA

BERANE

Tri osobe uhap-

šene su u Beranama zbog

sumnje da su počinile krivič-

no djelo neovlašćena proi-

zvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnih droga.

Lisice su stavljenje M. R. (50),

N. R. (26) i M. I. (23), svi iz

Berana i oni će biti saslušani u

Višemdržavnom tužilaštvu u

BijelomPolju.

Pretresomobjekata koje

koristi M. R. oduzeto je 87,6

grama marihuane, 20,1 gram

kokaina, 120 grama smješe

za koju se sumnja da je nami-

jenjena za miješanje sa dro-

gom radi dobijanja na grama-

ži. Takođe, od M. I. oduzeto je

15,9 grama marihuane, dok su

od N. R. zaplijenili 17,4 grama

marihuane.

Droga je poslata na vješta-

čenje u Forenzički centar u

Danilovgradu.

- Ovom zapljenomprekinut je

još jedan lanac ulične prodaje

droge na području Berana

- navodi se u saopštenju poli-

cije.

C. H.

Svjedok objasnio kako je Radojica Krstović kupio vilu od porodiceMarović

Boljević:

OdSubotića sam

pozajmio 1.200.000eura

Istakao je da mu Subotić no-

vacnijedaonakamatu, većda

se radi o prijateljskoj pozaj-

mici.

Boljević jepojasniodaSuboti-

ća poznaje od 1996. godine,

kada su imali poslovnu sarad-

nju, odnosno kada mu je na-

mještajemopremao poslovne

prostore i stanoveuCrnojGo-

ri ali i uBeogradu.

- Od Subotića samuzeo novac

bez bilo kakve potvrde o preu-

zimanju. Daomi je gotovinu, a

do primopredaje je došlo u

njegovomhotelu ,,VilaMonte-

negro“ u Svetom Stefanu. Pri-

likompredajenovcasaRadoji-

comsamnapravio priznanicu,

a to je bilo krajem septembra -

početkom oktobra 2015. godi-

ne - kazao jeBoljević.

On je potvrdio raniji iskazKr-

stovića da su stali sa renovira-

njem kuće zbog pravnih pro-

blema koji su se ispriječili.

Krstovićjenaprethodnomro-

čištu ispričao da je luksuznu

vilu kupio kako bi je prodao

Arapimasakojimaposlujego-

dinama.

- Vilu nijesam prodao do mo-

menta blokade jer kuća nije

bla uređena. Morao sam da

ugradim stolariju, parket, as-

faltiramprilaz, betoniramdio

Nada Tičić, tetka Miloša

Marovića juče je u podgorič-

komVišem sudu kazala da

je njen otac Nikola Marović

pred smrt isplatio 70.000

eura za dio placa koji je 1961.

godine kupio zajedno sa

Miloševimđedom Jovom

Marovićem.

Ona je navela da je njen otac

na tom zemljištu izgradio

kuću.

- Moj otac je odlučio da ispla-

ti stricu dio uloženih sred-

stava, što stric nije htio da

prihvati pa je otac dao riječ

da će vrijednost tog dijela

placa isplatiti Jovovomprvo-

rođenomunuku, te je tako

kada se razbolio od teške

bolesti 2006. godine želio

da pokloni Milošu određeni

iznos prije smrti – ispričala

je ona.

Dodala je da je novac isplaći-

van gotovinski i bez prizna-

nica, jer se radilo o poklonu.

Specijalna tužiteljka Lidija

Vukčević prigovorila je iska-

zu ovog svjedoka navodeći

da nije potkrijepljenmateri-

jalnimdokazima.

NadaTičić:

NikolaMarovićjepoklonioMilošu70.000eura

oko ulaza u garažu. Takođe,

nijesam imao odmah da pla-

tim45.000euranaimepreno-

sa imovine. Nije bio plaćen ni

lift.Biojedogovordaprilikom

prodajesvebudečistoali suse

pojavile komplikacije – obja-

snio jeKrstović.

On je naveo da se osjeća kao

savjesankupacali da je izsitu-

acijeukojoj senašao izveoza-

ključak da u Crnoj Gori ne

smije ništa ni odkoga kupiti.

Kupoprodaja vile dogodila se

samo sedam dana prije nego

štojeSpecijalnodržavnotuži-

laštvo naložilo hapšenje Sve-

tozarovog sina Miloša Maro-

vića, koji je u međuvremenu

priznao krivicu da je bio član

kriminalne grupe.

Supruga SvetozaraMarovića,

Dorđina,jučesenijepojavilau

Višem sudu u Podgorici kao

svjedok u postupku za trajno

oduzimanje imovine njenom

suprugu, iako jeprimilapoziv.

Razlog nedolaska je loše

zdravstveno stanje njenog

muža, zbog čega je jedan od

Marovićevih punomoćnika,

advokat Vladimir Marinkov,

tražio saslušanje zamolbenim

putem preko suda u Beogra-

du, štojesudodobrioinadlež-

nim pravosudnim organima

Srbije uputio zamolnicu.

Sljedeće ročište zakazano je

za 11. jun.

B.R.

Isat Boljević

Novi detalji u istrazi pokušaja ubistva Predraga Pejovića i Dragana Damjanovića

Ispod „renoa“ bilopola

kilogramaeksploziva

Istražitelji sumnjaju da je eksplozivna naprava

postavljena samo nekoliko sati prije aktiviranja. Na to

ukazuje činjenica da je bila plitko postavljena, ispod

nosača praga, što je Pejoviću spasilo život

NIKŠIĆ

Istražitelji pregleda-

ju snimke sa nadzornih kame-

ra, pokušavajući da utvrde

ko je u srijedu daljinskim

aktivirao eksplozivnu napra-

vu ispod vozila „reno senik“ u

kojem su bili Predrag Pejović

(58) i Dragan Damjanović

(44) iz Nikšića.

U eksploziji, koja se desila

u Trebješkoj ulici u naselju

Kličevo, teško je povrijeđen

Pejović, dok je Damjanović

prošao sa prelomom.

Za manje od dva dana policija

je saslušala 25 osoba iz Nikši-

ća i Herceg Novog, ali niko od

njih nije zadržan.

Istražitelji sumnjaju da je

eksplozivna naprava postav-

ljena samo nekoliko sati prije

aktiviranja. Na to ukazuje činje-

nica da je bila plitko postavlje-

na, ispod nosača praga, što je

Pejoviću spasilo život. Inspek-

tore to navodi na sumnju da

počinioci nijesu imali puno

vremena. U prilog toj tvrdnji

ide i podatak da su Pejović i

Damjanović bili zajedno 30.

aprila i 1. maja, te su, u slučaju

da je eksploziv bio postavljen i

tada mogli da ga aktiviraju.

Za sada se ne zna o kojoj vrsti

eksploziva se radi, ali se zna da

je bilo skoro pola kilograma,

ispodmjesta suvozača.

Tragovi koju su pronađeni

poslati su na vještačenje, gdje

će se nakon analize znati koja

vrsta eksploziva je korišćena.

Ipak, istražitelji su sigurni da su

napadači pratili Pejovića duže

vrijeme i znali njegove navike.

Kada je Damjanović došao za

Pejovića, ispratili su njihovo

kretanje i ubrzo nakon toga

aktivirali eksploziv.

Kako nam je saopšteno iz Kli-

ničkog centra Crne Gore, Pejo-

vić je trenutno stabilnih vitalnih

funkcija.

Do sada inspektori nijesu utvr-

dili identitet napadača, niti su

naišli na trag koji bi impomo-

gao u rasvjetljavanju ovog

zločina.

Istražitelji su se fokusirali na

ispitivanja bezbjednosno

interesantnih osoba iz Her-

ceg Novog, gdje je do nedav-

no Pejović živio. Počinioca

ovog zločina tražiće prvo

u tomgradu. Ispitane su i

pojedine osobe sa kojima

je Pejović bio u poslovnim

relacijama, ali niko ni od njih

nije zadržan.

Pejović je blizak sa Zora-

nomMrvaljevićem iz Her-

ceg Novog, koji je u sukobu

sa braćomRoganović,

Duškom i Vladimirom iz tog

grada.

A.G. - M.Ž.

PODGORICA

Baranin Isat

Boljević juče jeupodgorič-

komVišemsuduustvrdioda

jeodbiznismenaStankaSu-

botićapozajmio 1.200.000

eurakoje jedaoprijatelju

RadojiciKrstovićuzakupo-

vinu luksuznevileunaselju

BabindouBudvi.

On je to kazao pred vijećem

sudija koje odlučuje o prijed-

logu specijalne državne tuži-

teljkeLidijeVukčevićda seod

bivšeg visokog funkcionera

DPS-a Svetozara Marovića

oduzme stan od 90 metara

kvadratnih i novoizgrađena

zgrada u najelitnijem dijelu

Budve koju je njegova supru-

ga Đorđina prodala Radojici

Krstoviću iz Tivta. Tužilaštvo

sumnja da novac Marovića

potiče iz kriminalnedjelatno-

sti.

Boljević je ispričao da ga je

Krstovićpred ljeto2015. godi-

ne pitao da li ima novca ,,da se

kupi neka kuća“.

-Tada sampitaoStankaSubo-

tića dami pozajmi novac, a on

je rekao da će ga imati krajem

ljeta. U avgustu mi je dao

million i po, od kojih samRa-

dojici dao

1.200.000eura.Do

-

govor jebioda zajednički ulo-

žimo u kupovinu kuće, da je

renoviramo i na kraju zaradi-

mo od prodaje, te da ja nakon

toga vratim novac Subotiću -

ispričao jeBoljević.