Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 51 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 51 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

30. april, 1. i 2. maj 2018.

Svijet

BRISEL

- Evropska unija će

naredne nedjelje razviti novo

finansijsko oružje u pokušaju

da obuzda ono što Brisel vidi

kao uspon neoliberalnog na-

cionalizma na istoku bloka,

koji prijeti demokratskim os-

novama Unije, piše portal Eu-

roaktiv.

Euroaktivnavodidavelikapo-

bjeda na parlamentarnim iz-

borima 8. aprila mađarskog

premijeraViktoraOrbana, ko-

jeg su lideri EU prozvali ,,Vik-

tator“, kao i borba za očuvanje

nezavisnosti sudstva u Pol-

jskoj, upalili su zvona za uz-

bunuobudućnosti Unije, koju

će Britanija napustiti sljedeće

godine, prenosi Tanjug.

Evropska komisija, uz po-

dršku Njemačke, Francuske i

drugih bogatih članica, pred-

staviće u srijedu prijedloge u

okviru budžeta za period od

2021. do 2027, kojima će siro-

mašnijezemljena istokuuslo-

vitidapoštujuvladavinuprava

radi dobijanja finansijske po-

moći, rekli su neimenovani

zvaničnici zaRojters.

,,Biće uslovljavanja“, rekao je

jedan od izvora, dok drugi tvr-

di da će pritisak budžeta

,,promijeniti igru“.

RIJAD

-Američki državni

sekretarMajkPompeo, koji

jeposjetomSaudijskoj Ara-

biji započeo turnejupoze-

mljamaBliskog istoka, ista-

kao jeuRijadupotrebuza

jedinstvomuPersijskom

zalivu, u trenutkukadaVa-

šingtonnastoji dapridobije

podršku saveznika zanove

sankcijeprotiv Irana.

Majk Pompeo je u Saudijskoj

Arabiji poručio da će se SAD

povući iz nuklearnog spora-

zuma postignutog sa Iranom

2015. ukoliko sa evropskim

partnerima ne postigne

dogovor o izmjenama tog

sporazumakakobi seobezbi-

jedilo da Teheran nikada ne

dođe u posjed nuklearnog

oružja, prenosi Rojters.

- Iran destabilizuje cio ovaj

region. Ta zemlja podržava

milicije i terorističke grupe.

Snabdijeva oružjem pobun-

jenike Hute u Jemenu. I po-

država ubilački režim sirijsk-

og predsjednika Bašara el

Asada - rekao je Pompeo,

prenio jeTanjug.

Govoreći o razdoru između

nekih zemalja Persijskog za-

liva i Katara, istakao je da je

,,jedinstvo u Persijskom

zalivu neophodno i mora se

postići“.

PompeouRijadu imarazgov-

ore sa saudijskim kraljem,

princomiministromspoljnih

poslova, aposlijeRijada, kako

navodi AP, posjetiće i Izrael i

Jordan.

On jeprethodno,manjeod24

satapoštojepreuzeodužnost

američkog državnog sek-

retara posjetio sjedište NA-

TO-a uBriselu.

Tokom trodnevne turneje,

Pompeo bi trebalo saveznice

da obavijesti o američkoj

politici u vezi sa Iranom.

Lideri Velike Britanije, Fran-

cuske i Njemačke saglasili su

se da je nuklearni sporazum

sa Iranom najbolji način za

sprečavanje Teherana da se

domogne nuklearnog oružja,

saopštila je kancelarija bri-

tanske premijerke Tereze

Mej.

Tereza Mej je telefonom

razgovarala sa francuskim

predsjednikom Emanuelom

Makronom i njemačkom

kance l a rkom Ange l om

Merkel, a sagovornici suuka-

zali da jeneophodnoproširiti

nuklearni sporazum sa

Iranom kako bi obuhvatio i

drugeoblasti, kaoštosubalis-

tičke rakete.

Razgovarali su i o tome šta će

sedogoditipoistekuugovora,

kaoi ,,destabilizujućimregio-

nalnim aktivnostima“ Irana,

navodi se u saopštenju.

Dogovorili su se da će ,,nas-

taviti blisko da sarađuju i sa

SAD o tome kako se izboriti

sa nizom izazova koje pred-

stavlja Iran, što uključuje i

pitanjakojabi novi sporazum

mogaoda obuhvati“.

SEUL

- Sjevernokorejski li-

derKimDžongUnrekao je

da će zatvoriti terenzanu-

klearneprobe svoje zemljeu

maju, naočigled spoljnog svi-

jeta.

Kim je to izjavio tokom samita

sa predsjednikomJužne Kore-

je Mun Džae-inom, saopšto je

Munov kabinet.

Sjevernokorejski državni

mediji javili su uoči samita,

održanog u petak, da će Pjong-

jang odmah obustaviti nuk-

learneiraketneprobe,zatvoriti

lokacijuzanuklearnatestiranja

i, umjesto toga, raditi na ekon-

omskom rastu i miru, navodi

Rojters.

TRANSPARENTNO

Potvrdivši te navode, Kim je

rekao Munu da će pozvati ek-

sperte i novinare izSADi Južne

Korejedaobezbijede,,transpar-

entnost“ rashodovanja postro-

jenja, navodi se u saopštenju

kabineta južnokorejskogpreds-

jednika.

- Iakosuprirodnoneprijateljski

nastrojenepremaSjevernojKo-

reji, SAD će, čim počnu naši

pregovori,uvidjetidajanijesam

tip osobe koja će upotrijebiti

nuklearno oružje protiv Južne

Koreje ili SAD preko Pacifika -

rekao je Kim u petak Munu,

navodi juče Munov portparol

JunJung, aprenosiRojters.

On je pojasnio da normalizo-

vanje odnosa eliminiše potrebu

nuklearnogarsenala.

-Akoodržavamočeste sastanke

i gradimo povjerenje sa SAD, i

dobijamoobećanjaookončanju

rata i sporazumu o nenapadan-

ju, zašto bismo onda morali da

živimo u poteškoćama održa-

vanja našeg nuklearnog oružja

- rekao je sjevernokorejski lider,

kako se navodi u saopštenju

Munovogportparola.

Seul je saopštio da jeKimpoka-

zao istinsko interesovanje za

odustajanje od nuklearnog

oružja, prenosiAP.

Kimovo obećanje pokazuje

spremnostda,,preventivnoiak-

tivno“ odgovori na napore u ok-

viru procesa denuklearizacije,

rekao jeJun.

Da bi olakašao prekograničnu

saradnju na Korejskom polu-

ostrvu, Kim je u petak obećao i

da će odbaciti vremensku zonu

kojujePjongjanguveo2015.go

-

dine.

Sjevernokorejski lider je potvr-

dio i da neće koristiti vojnu silu

protivJužneKorejeiistakaopo-

trebu za institucionalnimmeh-

anizmom kako bi se spriječile

nenamjerneeskalacije,dodaoje

portparol južnokorejskog

predsjednika.

U razgovoru s Munom, dodaje

se u saopštenju iz Seula, Kim je

rekao i daželi dapregovarasJa-

panomonormalizaciji odnosa.

SUSRETSATRAMPOM

Južnokorejski zvaničnici juče

su izjavili i da je sinoć američki

predsjednik Donald Tramp u

razgovoru sMunomrekaoda je

zadovoljan što su lideri dvije

Korejepotvrdiliciljpotpunede-

nuklearizacije tokom svog

samita.

Mun i Tramp su se složili da je

potreban samit Trampa i Kima

štoprijeistimuvezisupomenu-

li tri potencijalnamjesta susre-

ta, a jedno od njih je predložio

Mun, navodi se u saopštenju iz

Seula.

Međupotencijalnimlokacijama

za samit Trampa i Kima nijesu

Sjeverna Koreja, SAD niti de-

militarizovana zona između

dvijeKoreje, napominje seu sa-

opštenju.

Američki predsjednik Donald

Tramprekaojedabisastanaksa

lideromSjeverneKorejemogao

da sedogodi unaredne tri ili če-

tiri nedjelje.

Sjevernokorejski lider potvrdio spremnost da doprinese denuklearizaciji poluostrva

Kimće javnozatvoriti

tunelezanuklearneprobe

Sjevernokorejski lider Kim

Džong Un obećao je da će

pomjeriti unapred računanje

vremena u Pjongjangu za

30minuta kako bi uskladio

sjevernokorejsko vrijeme s

južnokorejskim, saopšteno

je u Seulu.

Pomjeranje sata unaprijed

je, između ostalog, dogovo-

reno u petak tokom samita s

južnokorejskimpredsjedni-

komMun Džae Inom.

Dvije Koreje ne dijele isto vri-

jeme od 2015. kad je Sever

iznenada objavio da će svi

satovi u zemlji biti pomjereni

unazad za 30minuta.

Pjongjang

usklađujesat

saSeulom

Brisel ima

oružjeda

disciplinuje

„istok“

Novi američki državni sekretar na Bliskom istoku traži jedinstvo saveznika

Pompeo: Irandestabilizuje region

MOSKVA

- Iranski ministar spolj-

nih poslova Džavad Zarif ocijenio

je juče kao neprihvatljiv zahtjev

američkog predsjednika Donalda

Trampa za izmjene nuklearnog

sporazuma, koji je Teheran posti-

gao sa svjetskim silama 2015.

godine.

Zarif je to rekao poslije sastanka

sa šefovima diplomatija Turske i

Rusije u Moskvi, prenosi Rojters.

Tramp je, inače, najavio da će,

ukoliko evropski saveznici do 12.

maja ustanove da u nuklearnom

sporazumu sa Iranompostoje

,,strašni propusti“, on odbiti da

produži dogovor o ublažavanju

američkih sankcija Iranu.

ZaTeheranneprihvatljivameričkizahtjev

MajkPompeo

Džavad

Zarif

KimDžongUnnajaviozaokret unuklearnoj politici