Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 29. april 2018.

Svijet

BRISEL

-Novoizabrani ame-

rički državni sekretarMajk

Pompeokazao jedaNATO

ne trebadanormalizuje sa-

radnju saRusijomsvedok

Moskvanepočnedapoštuje

međunarodnopravo.

Tokomprekjučerašnjeg

sastanka šefova diplomatije

članica NATO-a u Briselu,

Pompeo je istakao i važnost

Alijanse u globalnomokruže-

nju ispunjenom kriznim situ-

acijama poput Avganistana,

Iraka, Sirije i Ukrajine.

- Rusija prijeti saveznicima i

partnerima, u to smo se uvje-

rili tokom invazije na Gruziju

2008. i Ukrajinu 2014, kao

i kroz agresivnu kampanju

čiji cilj je bio da se podriju

zapadne demokratske institu-

cije. U svjetlu neprihvatljivih

postupaka Rusije, NATO

je neophodniji nego ikad.

Korišćenje nervnog agensa

u Velikoj Britaniji je nepromi-

šljena akcija koja je mogla da

ugrozi živote nevinih civila.

Sjedinjene Države su izričite

da NATO neće normalizovati

odnose sa Rusijom sve dok

Moskva ne pokaže promjenu

u ponašanju i bude postupala

uz poštovanje međunarodnog

prava - poručio je Pompeo.

Američki državni sekretar

rekao je da je ,,ključno“ da

NATO saveznici poštuju svoje

obaveze u pogledu izdataka

za odbranu, posebno kritikuju-

ći Njemačku.

- Njemačka ne poštuje obave-

ze koje je preuzela u decem-

bru 2014. u vezi sa izdacima

za odbranu. Ključno je da

NATO saveznici poštuju svoje

obaveze - rekao je Pompeo na

konferenciji poslije sastanka

ministara vanjskih poslova

NATO država.

On je naveo da su brojne

zemlje u tompogledu učinile

napredak.

- Za predsjednika SAD (Donal-

da) Trampa to je prioritet...

Ciljevi su jasni. Očekujemo to

ne samo od Njemačke nego i

od svih koji su potpisali dogo-

vor - rekao je Pompeo i dodao

da se SAD nadaju da će svaka

zemlja do samita NATO-a u

julu predstaviti jasan plan za

postizanje predviđenih izda-

taka.

Vašington pozvaoMoskvu da počne da poštujemeđunarodno pravo, Pompeo poručio

NATOnebi trebalo

danormalizuje

odnose saRusijom

Njemačka

ne poštuje

obaveze koje

je preuzela

u decembru

2014. u vezi

sa izdacima

za odbranu.

Ključno je

da NATO

saveznici

poštuju

svoje

obaveze

- rekao je

državni

sekretar

Majk

Pompeo na

konferenciji

poslije

sastanka

ministara

vanjskih

poslova

NATO

država

IstuporukukaoPom-

peo juče je uputio

i predsjednik SAD

DonaldTramp.

On je rekaodaNATO

više pomaže Evroplja-

nima negoAmerikan-

cima.

- NATO je fantastičan, ali

on više pomaže Evropi

nego nama - rekao je

Tramp na konferenciji

s njemačkom kancelar-

komAngelomMerkel u

Vašingtonu.

Tramp je izjavio da

američki saveznici u

NATO-umoraju da

povećaju svoja ulaganja

u odbranu.

- Druge zemlje treba

više da plate. Ne govo-

rim samo o Njemačkoj.

Mi štitimo Evropu, a

opet plaćamo više nego

svi ostali - naveo je

predsjednik SAD.

On je pozvao članice

NATO-a da poštuju

svoje obaveze preuzete

sporazumom iz sep-

tembra 2014. i izdvoje

dva odsto BDP-a na

odbranu.

Tramp:

NATOviše

pomaže

Evropinego

Americi

Rumunski predsjednik zatražio ostavku premijerke

Poruka Redžepa Tajipa Erdogana

Johanisprotivpreseljenja

rumunskeambasadeuJerusalim

Turskaulazi unovueru

BUKUREŠT

-Rumunski

predsjednikKlaus Johanis

zatražio jeodpremijerke

VjorikeDančiledapodnese

ostavkuzbogpolitičkebor-

beokopreseljenja rumun-

ske ambasadeuJerusalim.

-Dančilanijenavisini zadatka

kao premijerka Rumunije i

zbog toga Vlada postaje izvor

slabosti za Rumuniju. Zato

javno tražim od Dančile da

podnese ostavku - rekao je Jo-

hanis uobraćanjumedijima.

Dančila, socijaldemokrata,

,,kategorički“ jeodbilazahtjev

,,desnog“ predsjednika, reka-

vši da nema nijedan razlog na

napusti funkciju, prenose

agencije.

Prema njenim riječima, šef

države ,,rizikuje slabljenje

međunarodnog položaja Ru-

munije“.

Johanis, čije veze sa soci-

jaldemokratskom vladom

nijesu baš sjajne, pozvao se na

dokument koji je Vlada prošle

sedmiceusvojilaunajvećoj ta-

jnosti i u kojem se razmatra

preseljenje rumunske am-

PremijerkaVjorikaDančilanećepodnijeti ostavku

basade u Izraelu izTel Aviva u

Jerusalim.

Ocjenjujući da bi preseljenje

ambasade bilo protivno

međunarodnom pravu, Jo-

hanis je izrazio svoje protivl-

jenje i žaljenje jer nije bio

obaviješten prije donošenja

takve odluke, koju je nazvao

,,velikomgreškom“.

- Dančila radije ispunjava na-

ređenja partije - rekao je Jo-

hanis.

Dančilu protivnici smatraju

,,marionetom“ lidera partije

LiviuDragnee.

MajkPompeo

ISTANBUL

- Predsjednik

TurskeRedžepTajipErdo-

ganporučio je jučeu Ista-

nbuluda su izbori 24. juna

ove godineprelomna tačka

za tuzemlju. Erdogan je

rekaoda je ,,infrastruktura

Turske zaulazakunovu

eru spremna“.

Erdogan je juče u Istanbulu

govorio na Kongresu asoci-

jacije žena Stranke pravde i

razvoja(AKParti), atompri-

likom se dotakao predsto-

jećihprijevremenihparlam-

entarnih i predsjedničkih

izbora, koji će u ovoj zemlji

biti održani 24. juna.

- Izbori 24. junasuprelomna

tačkazaTursku.Našazemlja

ulaziunovuerui svanaša in-

frastruktura za novu eru je

spremna. Mi smo uvijek

spremni, no opozicija još ni-

je odlučila ko joj je kandidat.

U međusobnom su sukobu,

ne znaju šta rade, kao ni to

što će raditi - poručio je Er-

dogan.

On je kazao da žene treba da

budu uticajnije u politici, ali

isto tako trebada ih jeviše i u

parlamentu.

Dodaojedaće jedanodprvih

poslovaunarednomperiodu

biti početak gradnje kanala

Istanbul.Radiseoumjetnom

komunikacijskom kanalu

koji će biti izgrađen paralel-

no s Bosforom, a spajaće

Crnomore sMramornim.

Redžep TajipErdogan