Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 28. april 2018.

Hronika

AKCIJA BOKA:

Pretreseno devet lokacija koje

koriste bezbjednosno interesantne osobe

Oddvojice

Beranaca

oduzeto

oružje

Raspisanapotjernica za

MarkomJovanovićem

BERANE

Službenici Centra

bezbjednosti Berane su u dvije

aktivnosti pronašli i oduzeli tri

komada vatrenog oružja.

Kako je saopšteno iz policije,

u porodičnoj kući Beranca M.

D. (44) 26. aprila pronađeni su

lovačka puška „crvena zastava“

kalibar 16milimetra sa oružnim

listom istekle važnosti na ime

njegovog srodnika i pištolj

„crvena zastava“ kalibar 7,62

milimetra sa oružnim listim

takođe istekle važnosti, isto

izdatimna ime njegovog srod-

nika. Od njega je u policiji uzeta

izjava u svojstvu građanina. O

događaju je obaviješten osnov-

ni državni tužilac u Beranama

koji se izjasnio da nema eleme-

nata bića krivičnog djela čije se

gonjenje preduzima po služ-

benoj dužnosti, već da se radi

o prekršaju. Dan ranije, postu-

pajući po prijavi zbog nasilja u

porodici, policajci su pronašli V.

B. u naselju Petnjik sa pištoljem

„valter“ kalibar 6,35 milimetra u

ilegalnomposjedu.

A. G.

BERANE:

Rasvijetljena krađa, prijava protivmaloljetnika

PODGORICA

Uprethod-

na tri dana, uokviruakcije

„Boka“protivorganizova-

nihkriminalnihgrupa i be-

zbjednosno interesantnih

osoba, pretreseno jedevet

lokacija i zaplijenjeni su

oružje,municija, ugovori,

vozilo imotocikl.

Akcijusurealizovalislužbeni-

ci Sektora kriminalističke po-

licije, Centra bezbjednosti

Herceg Novi i odjeljenja be-

zbjednosti Tivat i Kotor.

Pretreseni su objekti osam

osoba: uHerceg Novom loka-

cija koje koristeM. V. (40), N.

R. (47) i M. M. (44), u Kotoru

supretresanelokacijekojeko-

risteM.V. (42),M. P. (32) iB. P.

(29), dok su u Tivtu pretresa-

ne lokacije koje koriste T. P.

(39) i S. F. (33).

Oduzeto je pet komada dugog

naoružanja, dva komada krat-

kog naoružanja i 309 komada

municije, koje će biti predmet

daljih vještačenja i provjera.

Takođe je pronađen i jedan

startni pištolj, a protiv osobe

kodkoje jepronađenpodnije-

ta je prekršajna prijava poZa-

konuo oružju.

Pronađen je i veći broj ugovo-

ra o kupoprodaji nepokretno-

sti, kao i izvjesnakoličina sku-

pocjene tekstilne robe bez

dokaza o porijeklu, o čemu će

biti obaviješten nadležni dr-

žavni tužilac kako bi se izja-

snioda li unavedenimradnja-

ma ima elemenata bića

krivičnog djela nedozvoljena

trgovina. Oduzeto je vozilo,

motocikl i veći broj mobilnih

telefona.

Policija je od početka oktobra

prošle godine u 28 akcija pre-

tresla 366 lokacija na jugu i

sjeveru i u centralnoj regiji, i

to one koje koriste članovi or-

ganizovanih kriminalnih gru-

pa, bezbjednosno interesan-

tne i njima bliska osobe.

Privedeno je više osoba, odu-

zeto je oružje, skupocjeni au-

tomobili, droga, sredstva ko-

munikacije, ugovori i druga

dokumenta, novac i druge

stvari. Više osoba je uhapšeno

zbog krivičnih djela u vezi sa

zelenaštvom, ilegalnimposje-

dovanjem oružja i zloupotre-

bomdroge. Sve što je oduzeto

biće vještačeno u Forenzič-

kom centru radi utvrđivanja

porijeklaodnosnoeventualne

povezanosti sa počinjenim

krivičnimdjelima.

- Aktivnosti policije na otkri-

vanju, sprečavanju i suzbija-

nju organizovanog kriminala

senastavljaju - kazali su izpo-

licije.

A.G.

Sumnjivimaprovjeravaju

porijeklo imovine i ugovore

Oteosugrađanki novčanik

ukojemjebilo500eura

BUDVA-

S. M. (30) iz Budve

uhapšen je zbog sumnje da je

16. aprila oko 8 časova bacio

molotovljev koktel na prostori-

je Demokratskog fronta.

Kako je saopšteno iz policije,

o događuju su obaviješteni od

zaposlene u političkom savezu

„Demokratski front“, koja je

kazala da je zatekla oštećena

vrata, a ispred staklenu lašu sa

tečnošću i nagorjelom krpom

na vrhu laše.

Pregledom video-zapisa kon-

statovano je da je oko 00.30

časova do ulaznih vrata dotr-

čala nepoznata osoba koja je u

jednoj ruci nosila kamen kojim

je polomila staklo, a u drugoj

staklenu lašu u koju je bila

umetnuta zapaljena tkanina,

tzv. molotovljev koktel.

- Molotovljev koktel koji je bio

zapaljenmu je tomprilikom

ispao na otirač ispred ulaznih

vrata, a ovo lice se potomuda-

ljilo - saopšteno je iz policije.

Rezultati vještačenja iz Foren-

zičkog centra pokazali su da je

ovo krivično djelo počinio

S. M.

O događaju je upoznat osnovni

državni tužilac u Kotoru, koji

je kvali ikovao događaj kao

krivično djelo izazivanje opšte

opasnosti.

A. G.

BERANE

- Protiv maloljetnog

E. B. iz Berana podnijeta je kri-

vična prijava jer je u Beranama,

u dvorištu gimnazije „Panto

Mališić“ od sugrađanke H. M.

ukrao novčanik u kojem je bilo

500 eura i dokumenta.

Inspektori su detaljnimprovje-

rama došli do osnovane sum-

nje da iza krađe stoji maloljetni

E. B. Prilikompretresa kod

njega su pronašli 150 eura.

- Od E. B. je po nalogu tužioca

za maloljetnike, u Osnovnom

državnom tužilaštvu u Berana-

ma, u policijskimprostorijama,

uzeta izjava na zapisnik u svoj-

stvu građanina, uz prisustvo

zakonskog zastupnika i pred-

stavnika Centra za socijalni

rad – navodi se u saopštenju

policije.

Oduzeti novac je vraćen vla-

sniku, a nakon pretrage terena

pronađen je i novčanik sa

dokumentima.

Osumnjičenom se stavlja na

teret da je počinio krivično

djelo teška krađa.

C. H.

Istražitelji osumnjičenog za dvostruko ubistvo traže i van granica Crne Gore

Budvaninbacio

molotovljevkoktel

naprostorijeDF?

Sa jedneod ranijihakcija

MarkoJovanović

PODGORICA

Za Podgoriča-

ninomMarkomJovanovićem,

osumnjičenimza dvostruko

ubistvou centruPodgorice raspi-

sana jemeđunarodna potjernica

– potvrđeno je Pobjedi iz izvora

bliskih istrazi.

Jovanović se tereti da je prije

manje odmjesec ubio goste lokala

„Forum“ Miloša Šakovića i Radivoja

Jovanovića.

Kako saznajemo, čimmu budu stav-

ljene lisice, Jovanović će biti poslat u

spuški istražni zatvor, gdje će prove-

sti 30 dana pritvora. Tu odluku donio

je sudija za istragu, nakon prikuplje-

nih informacija i dokaza o Jovanovi-

ćevomučešću u zločinu.

Istragom je utvrđeno da je Jovanović

direktni egzekutor i član kriminalne

organizacije koja ima najmanje

sedam članova.

Šaković i Jovanović ubijeni su 31.

marta oko 12 sati. Jovanović je, kako

istražitelji sumnjaju, žrtvi prišao sa

silikonskommaskom i kačketom.

Meta je bio Šaković. Ubica je greš-

komubio prezimenjaka, a onda

i Šakovića. Podgorička policija je

nakon dva dana riješila ovaj slučaj

i uhapsila Janka i Predraga Vukadi-

novića.Krivična prijava podnijeta je

protiv Kristine Brnović i Dragoljuba

Ćetkovića iz Podgorice.

Prema sumnjama policije, Brnović je

iznajmila stan za kriminalnu grupu, a

Ćetković je nabavio oružje.

Predragu i Janku Vukadinoviću na

teret su stavljena krivična djela stva-

ranje kriminalne organizacije i teško

ubistvo.

Inspektori sumnjaju da su upravo oni

pomogli Jovanoviću da „golfom 2“

dođe domjesta gdje je Šaković bio

sa suprugom i prijateljima, ubije ga i

pobjegne sa mjesta zločina.

To su potvrdili i snimci sa nadzornih

kamera na kojima se vidi da su se

odvezli Bulevarom Ivana Crnojevića i

udaljili ka mostu Milenijum.

Janko Vukadinović se pred tužiocem

branio ćutanjem, dok je Predrag

iznio odbranu i negirao krivično

djelo. Istražitelji imaju operativna

saznanja da je nalog za ubistvo Šako-

vića dala osoba sa kriminalnomproš-

lošću sa kojom je on bio u sukobu.

Vjeruju da je ubistvo Šakovića, koji

je bio blizak sa kavačkomgrupom,

naručeno iz suprotstavljenog klana

– ,,škaljaraca“ i da je to „odgovor“ na

ubistvo Dražena Čađenovića koje

se dogodilo samo dva dana ranije u

garaži hotela „Premijer“.

A. G.