Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 28. april 2018.

Hronika

PODGORICA:

Uhapšen Podgoričanin zbog šverca droge

NIKŠIĆ:

Rasvijetljeno

pet krađa, podnijeto

sedamprijava

Pretresena kuća uMahali

Zaplijenjenovišeodkilogramkokaina

Krali

novac,

kamere,

vrata...

Nađena

automatska

puška, pištolj,

municija...

Dikićev i Sinđelićev

novac iz istog izvora

PODGORICA

Četrdesetsed-

mogodišnji G. M. izPodgorice

uhapšen je jer je pretresom

njegovog stana pronađeno

više odkilogramkokaina.

Iz policije ističuda je ovom

akcijomprekinut još jedan

lanac ulične prodaje kokaina.

- Odsjek za borbu protiv droge

je 26. aprila, postupajući na

osnovu operativnih informaci-

ja da se G. M. duže bavi nabav-

kom i stavljanjemu promet

droge, pretresao stan koji on

koristi. Pronađena je praškasta

materije za koju se sumnja da

je kokain – navodi se u saopšte-

nju policije.

Prethodno su inspektori zau-

stavili osumnjičenog u Ulici Ilije

Plamenca i kontrolisali ga.

- Prilikom kontrole nađena su

dva pakovanja u kojima je bilo

oko 52 grama kokaina – navo-

de iz policije.

O pretresu je obaviješten

tužilac u Višemdržavnom

tužilaštvu u Podgorici koji je

naložio da se G. M. uhapsi zbog

postojanja osnovane sumnje

da je počinio krivično djelo

neovlašćena proizvodnja, drža-

nje i stavljanje u promet opoj-

nih droga i nakon toga inicirao

pretres stana koji osumnjičeni

koristi.

- Postupajući po naredbi sudije

za istragu Višeg suda pretre-

sen je stan G. M. i oduzeta su

još dva velika pakovanja u

kojima je bilo oko 1.013 grama

i jedna vaga za preciznomje-

renje. Zaplijenjeno je i vozilo

„BMW“ za koje se sumnja da ga

je osumnjičeni koristio za izvr-

šenje krivičnog djela - saopštili

su iz policije.

NIKŠIĆ–

Nikšićka policija rasvijet-

lila je pet krađa i podnijela prijave

protiv sedamosoba zbog sumnje

da su počinile ta krivična djela.

Kako se navodi u saopštenju

policije, tridesetogodišnji Nikšić-

anin Z. N. (30) tereti se da je od

sugrađanina D. B. ukrao 700 eura.

Prema sumnjama istražitelja, Ž.

Ž. (37) i V. F. (38) iz Nikšića su u

mjestu Pandurica ukrali metalne

odbojnike pored puta.

Prijavom je obuhvaćen i I. P. iz

Nikšića (25) jer je, kako se sumnja,

iz stana M. A. uzeo 500 eura.

Na meti pljačkaša našla se i irma

„Frigo sistem“ odakle su ukrade-

na požarna vrata vrijednosti 750

eura. Za tu krađu osumnjičen je

Nikšićanin V. M. (36).

Osim toga, I. R. (25) i F. M. (25) iz

Nikšića se terete da su iz resto-

rana „Kastel“ odnijeli dvije sig-

urnosne kamere.

- Krivična djela počinjena su od

15. februara do 16. aprila. Protiv

osumnjičenih podnijete su kriv-

ične prijave - navodi se u saop-

štenju policije.

C. H.

PODGORICA–

Podgorička

policija pretresla je kuću Ž. V.

(51) u selu Mahala i pronašla

automatsku pušku, pištolj,

startni pištolj, dva okvira i 54

komada municije u ilegalnom

posjedu.

Osumnjičenom se na teret

stavlja krivično djelo nedoz-

voljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija. Njemu

su nakon pretresa stavljene

lisice.

- Zaplijenjena je automatska

puška AB2 sa bajonetom, dva

okvira u kojim se nalazilo tri-

deset komada municije, pištolj

„mauzer oberaudorf džerma-

ni“ sa pet komada municije

u okviru i kutijom sa 19 kom-

ada municije i startni pištolj.

Pronađeno oružje i municija su

u ilegalnomposjedu – saopštili

su iz policije.

Osumnjičeni će biti priveden na

saslušanje u Osnovno državno

tužilaštvo.

C. H.

Pronađena droga biće upuće-

na u Forenzički centar zbog

vještačenja.

Kriminalistička obrada upućuje

na sumnju da se G. M. duže

bavio švercom kokainom.

On je, kako se sumnja, drogu

nabavljao u većim količinama

(više od kilograma) i nakon

toga u stanu je prepakivao u

manja pvc pakovanja koja je

potomprodavao.

On je kokain nabavio od nepo-

znate osobe na čijoj se identi i-

kaciji radi.

C. H.

Kokainkoji jeoduzet

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Odbrana i tužilaštvo izjašnjavali se o dokazima

Aleksandar Sinđelić

BratislavDikić

PODGORICA

Specijalni tužilac

SašaČađenović juče jeupodgorič-

komVišemsuduustvrdioda serij-

ski brojevi četiri novčaniceodpo

500eurakoje suoduzeteprilikom

hapšenjaodbivšegkomandanta

srpske žandarmerijeBratislavaDi-

kićapočinju istomoznakomkao i

novčanicekoje jepredao svjedok

saradnikSašaSinđelić.

Sa druge strane, Dikić koji se tereti

da je učestvovao u pokušaju terori-

stičkognapadanadanparlamentar-

nih izbora 2016. godine kazao je da

novac pronađen kod njega nema

vezesapostupkomzbogkojegsena-

lazi na optuženičkoj klupi. Rekao je

damu jespornih2.000euradaopri-

jateljvezanozaprivatnedogovore,a

prijenegojekrenuozaCrnuGorusa

optuženomKristinomHristić.

Odbrana okrivljenih je ove tvrdnje

tužioca ocijenila kaopodmetanje.

Sudski proces vodi sutkinja Suzana

Mugoša.

ODUZETE STVARI

Osim2.000eura,nakonhapšenjaod

Di k i ć a s u oduz e t i t e l e f on i

„samsung“, „nokia“ i „ajfon“, služ-

bena legitimacija MUP-a Srbije,

kartica „Interpol connecting poli-

ce“, kartica „International police“,

platne kartice, vozačka i saobraćaj-

na dozvola, lična karta, ikone. Sve je

to navedeno u potvrdama o oduze-

timstvarimakoje jesačiniospecijal-

ni timcrnogorske policije.

Tužilac Čađenović je kazao da su

Dikićevi telefoni bili predmet po-

sebnihanaliza i podaci koji sunađe-

ni na njima će biti prezentovani u

daljemtokupostupka.

On je ukazao da novčanice koje su

oduzete odDikićapočinju istomse-

rijskomoznakomX i Nkao i novča-

nice oduzete od svjedoka saradnika

Saše Sinđelića.

- Odbrana se ranije saglasila da no-

vac s oznakama N i X potiče iz istog

izvora, našta i jaukazujem-kazaoje

tužilac.

Dikić je istakaoda novčanice nema-

ju nikakve veze s ovim postupkom

niti imaju veze sa svjedokomsarad-

nikomkako jeTužilaštvo toprezen-

tiralo.

-Dobiosamihodprijatelja, naveče-

ri polaska za Podgoricu, na slavi, za

neke naše privatne dogovore i za to

postoje svjedoci. U noći kada sam

uhapšen tražio samda se one foren-

zički vještače. Tražio sami poligraf-

skotestiranjenaoveokolnosti - ista-

kao jeDikić.

On jedodaoda je zajedno sabranio-

cemprovjerio serijske brojeve nov-

čanica i kazao da se oznake sa nov-

čanica koje su pronađene kod njega

nepodudarajusaoznakama125.500

eura oduzetihodSinđelića.

Branilac Dikića, advokat Dušan Jo-

vović se nije saglasio sa tvrdnjom

tužiocadanovčaniceoduzeteodDi-

kića počinju istim oznakama kao

serijski brojevi novca koje je srp-

skimagentima predao Sinđelić.

- Čini mi se da su novčanice koje je

predao Sinđelić počinjale sa ozna-

kom Y i zbog toga ćemo predložiti

DNK vještačenje kao bismo vidjeli

ima li na njima tragova svjedoka sa-

radnika –kazao je advokat Jovović.

STAVODBRANE

Komentarišući predmete oduzete

od Dikića, on je podsjetio da su nje-

govom branjeniku telefoni oduzeti

pet minuta poslije ponoći 16. okto-

bra 2016. godine i da ih je nakon tog

vremena koristila policija.

- Telefoni su uključivani i kačeni na

računare u zgradi policije i zbog to-

ga ćemo predložiti određene svje-

dokedaseizjasneštajesatimtelefo-

nima rađeno nakon izdavanja

potvrde o oduzimanju– kazao je

advokat Jovanović.

Advokat Radosavljević nije sporio

da je na prethodnomsuđenju kazao

da je novac oduzet od Sinđelića iz

istog izvora, ali, kaže, to ne znači da

je iz kriminalnog izvora.

On je pojasnio da oznakaXna serij-

skombroju novčanica ukazuje da je

ona izdata uNjemačkoj.

- Njemačka izdaje milijarde novča-

nica. Tužilac zna da svi serijski bro-

jevi imaju svoju logiku i da na osno-

vu ovih brojevamože da se vidi gdje

je novčanica izdata i štampana. Ovo

je na izvjestan način nekorektno

podmetanje jer to štonovčanica po-

činje sa oznakomNne znači da je iz

kriminalnogizvora.Rekaosamdase

to slaže da je iz jednog istog izvora,

ali nijesamrekao da je to kriminalni

izvor. Rekao sam i da je svjedok sa-

radnik predao taj novac, ali da ne

znamo čiji je tonovac a zasigurno to

nećemo ni saznati – pojasnio je Ra-

dosavljević.

On je dodao da Tužilaštvo nema ni-

jedandokazdaoduzetinovacpripa-

daEdiju.

Tokomjučerašnjegsuđenjapročita-

ne su potvrde o oduzetim telefoni-

ma odMirka Velimirovića, Kristine

Hristić, Branke Milić, Srboljuba

Đorđevića,MilanaDušićaiDragana

Maksića.

Komentarišući potvrdu o dobro-

voljnoj predaji telefona ,,CAT“Mir-

kaVelimirovićasadvijeSIMkartice,

tužilacČađenović je ukazaona zna-

čaj podataka koji su pronađeni u

ovimaparatima.

Pročitane su potvrde o oduzetim

predmetima (telefonima) Aleksan-

dra Aleksića, Aleksandra Čurovića,

SinišeĆetkovića, IviceMatića, Peri-

ce Andrića, Miloša Aćimovića i Ni-

koleĐurića.

Tužilac je odustao od prijedloga da

se izvrši uvidu izvodmobilnog tele-

fona optuženog Ananija Nikića, jer

je postupakprotivnjega odvojen.

Suđenje se nastavlja 3.maja.

B.R.