Previous Page  16 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 32 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Hronika Podgorice

Četvrtak, 26. april 2018.

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412 412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

M kabl

18000

Telemach

(020)446 666

Total TV

(020)446 666

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro kol centar (turistički servis)

00801300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656 166

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

244 170

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

NARODNA BIBLIOTEKA

„RADOSAV LJUMOVIĆ“

„Veče sjećanja na prof. dr

Vuka Minića“

Učestvuju: akademik

Sreten Perović, prof.

dr Živko Andrijašević i

mr Aleksandra Vuković

Medijatorka: Vesna Šoškić

Kosa sala u 19 časova

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

Treći regionalni književni

festival „Literitorija“ /25

- 27. april Predstavljanje

stvaralaštva rumunskog

pisca Kozmina Perce

Sala Dodest od od 18 sati

20 časova

CENTAR SAVREMENE

UMJETNOSTI CRNE GORE

PERJANIČKI DOM

Taktilna izložba za slijepe i

slabovide osobe „Molimo

vas, dodirnite“

DVORAC PETROVIĆA

Izložba „Zeitsprung“

(Vremenski skok)

njemačkih fotografa Eriha

Salomona i Barbare Klem

GALERIJA „CENTAR“

Izložba radova Radovana

Grujića „Slučaj slike“

JUMUZEJI I GALERIJE /

MODERNAGALERIJA

Retrospektivna izložba

Todora Vučkovića

GALERIJA PIZANA

Izložba akademskog

slikara Dragana Karadžića

,,Tragovi i odjeci“

BLUZ BAR

Izložba gra ika i crteža

„Maska: retrospektiva“

Aleksandra Radevića

CRNOGORSKO

NARODNOPOZORIŠTE

Džez koncert: Hadar

Noiberg Trio – Izrael / JAM

2018.

Velika sala u 20 časova

Radovi na saobraćajnici prema Zeti odvijaju se prema planu

Na redu

asfaltiranje

drugogdijela

obilaznice

Nakon što je završenopo-

stavljanje atmosferskeka-

nalizacije i instalacijavodo-

voda, uslijediće asfalterski

radovi na izgradnji drugog

dijelaobilazniceokoGolu-

bovaca.

Dušan Kokić iz Direkcije za

saobraćaj kazao je za Pobjedu

da je u toku priprema podloge

za asfalt i postavljanje tampo-

na za ivičnjake i betonske tro-

toare. Kokić ističe da obustave

saobraćaja neće biti, tj. da će

sve vrijeme biti regulisan kao

dvosmjerni.

- Naizmjenično ćemo usmje-

ravati saobraćaj na po dvije

trake. Vjerovatno ćemo prvo

raditi nove dvije trake, a za to

vrijemesaobraćaj ćeseodvija-

ti postojećom trasom, da bi se

potom radilo na popravljanju

postojećih–kazao jeKokić.

Druga fazaobilazniceokoGo-

lubovaca trebalo bi da bude

završena u septembru.

- Odmah po završetku svake

faze pojedinačno, ona će biti

data na upotrebu. Kada se bu-

de gradio nadvožnjak, radovi

će se obavljati u kasnimvečer-

njim satima kako bi se uticaj

na frekvenciju saobraćaja

smanjio na minimum – kazao

je Kokić.

Drugi dio obilaznice oko Go-

lubovaca,dužine2,6kilometa-

ra, ići će od skretanja za aero-

drom do kružnog toka u

Mojanovićima. Saobraćajnica

će biti bulevarskog tipa, sa po

dvijekolovoznetrakeširinepo

sedammetara, razdjelnimpo-

jasom širokimdvametra i isto

tolikim trotoarima sa obje

strane.

I.Kr.

ZAVRŠENAPODLOGAZAASFALTIRANJE:

Detalj izMahale

Zapušten prostor za vježbanje u park-šumi na Ćemovskompolju

(Pre)dugosečeka

popravka sprava

Dječje igralište i naročito

sprave zavježbanjeupark-

šumi naĆemovskompolju

poprilično suzapušteni. Raj-

koPapović, koji svakodnev-

nodolazi uzelenuoazuna

Staromaerodromu, kazao je

zaPobjeduda seod septem-

braprošle godine, putem

,,sistema48“, višeputaobra-

ćaoZelenilu samolbomda

vrate ljuljašku i ,,gladijator“,

koje su tadaponijeli napo-

pravku, kao i da zamijene

trule grede i polomljene

sprave za treniranje.

- Evo osammjeseci čekamo da

obnove mobilijar u dječjem

parku, kao i da zamijene trule

grede,daskeipolomljenespra-

ve za treniranje. Šest ili sedam

puta obraćao sam se Zelenilu

preko„sistema48“,alijošništa

nije urađeno. Šteta, jer na ovo

izletište svakodnevno dolazi

veliki broj djece, ali i odraslih

–kazao jePapović.

On je istakaoažurnost pripad-

nika policije i Službe zaštite,

koji reaguju na svaki poziv

građana, kaoi radnikaČistoće,

zahvaljujući kojima nema

smećaupark-šumi naĆemov-

skom.

I. MITROVIĆ

NEUPOTREBLJIV:

Polomljenimobilijar

U odgovoru na pitanje Pobje-

de o održavanju igrališta u

park-šuminaĆemovskompo-

lju, izZelenila je, izmeđuosta-

log, saopšteno da zamjenu

uništenogmobilijarausporava

proces njegovog uvoza.

- Budući da je dječiji mobilijar

najvećimdijelomuvezen iz

susjednih zemalja, postupak

nabavke zahtijeva duži vre-

menskiperiod isporuke.Kada

su u pitanju sitnije opravke,

odgovornaslužbaza mobilijar

u najkraćemvremenskompe-

riodu interveniše. Konkretno,

ljuljaškeuokvirudječijegpar-

kabićepostavljenje tokomne-

djelje, dokćeopravkaspravau

okviru trim-staze biti završe-

na nakon nabavke potrebnog

materijala - navodi se u odgo-

voru Zelenila, uz napomenu

da niko od zaposlenih iz tog

preduzećanijeuklonioljuljaš-

ke sa igrališta.

I.M.

Službenici CB Podgorica

uhapsili su juče D. Đ. (20)

iz Podgorice zbog osno-

vane sumnje da je počinio

krivično djelo izazivanje

opšte opasnosti na štetu

djevojčice. On je, kako se

sumnja, 24. aprila oko 18

časova, u selu Ponari, na

povocu bez korpe držao

psa rase rotvajler, koji je,

kada su prolazili pored

dvorišta jedne kuće, primi-

jetio četvorogodišnju dje-

vojčicu, napao je i oborio

je na trotoar, nanoseći joj

zubima povrede u predjelu

glave. Djevojčica je pre-

vezena u Klinički centar

Crne Gore radi ukazivanja

pomoći, gdje je zadržana

na liječenju.

A.G.

Rotvajler

napao

djevojčicu,

vlasnik

uhapšen

Danas će biti pretežno sunča-

no, uz slab do umjeren razvoj

oblačnosti. Duvaće slab do

umjeren i promjenljiv vjetar.

Jutarnja temperatura vazduha

biće oko 14 stepeni, a najviša

dnevna do 29.

H.P.

Sunčano, do

29stepeni

Danas bez struje

UlicaMilanaRaičkovića

Potrošači u dijelu Ulice Milana Raičkovića, zgrade i naselje oko

njih, biće danas bez struje od devet do 15 sati, zbog radova na

mreži.

H.P.