Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 24. april 2018.

Hronika

PODGORICA

–Protiv55

preduzeća i 53osobepodni-

jete sukrivičneprijave zbog

sumnjeda su stvaranjem

kriminalneorganizacijeu

produženomtrajanju i uta-

jomporeza i doprinosapri-

činili 3.700.000eura štete

budžetuCrneGore.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, službenici Sektora

kriminalističke policije – Spe-

cijalnog policijskog odjeljenja

su, po nalogu Tužilaštva, u ak-

ciji kodnog naziva „Vardar“,

odnovembraprošlegodinedo

sredineaprilaovegodinepod-

nijeli krivičnu prijavu i deset

izvještaja kao dopunu krivič-

ne prijave protiv 55 pravnih

lica i 53 fizička lica.

Prijave su podnijete protiv: D.

S.(59),D.S.(43),G.J.(47),Z.C.

(40), D. A. (33), V. Č. (31), E. S.

(42), R. B. (48), V. K. (43),M. L.

(55), S. Ć. (52), D. V. (42), A.M.

(65), S. U. (55), S. V. (36), I. Ž.

(36),M. K. (43), R. Z. (35), T. Z.

(37),M. L. (59), D. R. (38), E. R.

(43). Takođe, istragom je obu-

hvaćenA.D. (29),D. K. (56), A.

M. (41), M. N. (37), N. M. (34),

M. A. (56), G. E. (56), R. M.

(55),M.Đ. (59),D. Š. (48),M. P.

(39), V. B. (38), D. G. (34),M. O.

(55),M. L. (33), S.M. (62),D.R.

(38), N. M. (24), I. P. (43), D. R.

(55), R. Ž. (48), A. V. (30), M.

M. (41), Dž. B. (48), I. T. (35),

M.R.(45),T.T.(56),Č.M.(59),

M. V. (38), V. M. (67) i Z. R.

(52).

Sumnjasedasupreduzećako-

ja su osnovali Z. C. (40), G. J.

(47), D. A. (33), M. V. (38) i M.

R. (45) – „Zyg inženjering“,

„Mak eli company“, „Bild

gradnja“, „Mak gradnjaMon-

tenegro“, „Adigo gradnja“,

„Mak Montera“, „Betpi com-

pany“, „Gradnja MNE“, „PM

Construction“, „PM Con-

struction Ing“, “A-Z gradnja“,

„Mkd gradnja“, „Mak monte

gradnja“, „Beton ing“, „Gugi

grup“, „Dani gradi“, „Mont in-

vest gradnja“, „Mini gradnja“

omogućavala nekolicini pre-

duzeća dobit.

Onisuzafirme„B-xpert“,„IDC

company“,„Kistton“,„Zlatibor

inženjering“, „Zlatibor grad-

nja“, „Stan prom“, „First sped

Montenegro“, „Likrad“, „Con-

sing“, „Hidrocop“ Podgorica,

„Tošković“ izvlačili dobit.

-Naovaj načinpreduzećakoja

su vršila uplate su, sumnja se,

fiktivnouvećavalaulazniPDV,

čime su umanjila svoje pore-

skeobavezepremabudžetuza

iznos PDV-a i poreza na dobit

za svaku fakturu ovakvog na-

činaposlovanja - zaključuje se

u saopštenjuUprave policije.

C.H.

HERCEGNOVI

- S. B. (42) iz

HercegNovoguhapšen je

zbogosnovane sumnjeda je

12.martaprovalio upredu-

zeće „Drvomont“ i ukrao sef

sa 5.200eura.

Kako se navodi u saopštenju

Uprave policije, osumnjičeni

je onesposobio video-nadzor i

električno napajanje u građe-

vinskom stovarištu, a potom

obioulaznavrata. S. B. je, sum-

njase,izobjektaukraometalni

sef sa 5.200 eura.

Pojašnjeno je da su krivično

djelo rasvijetlili službenici

Centra bezbjednosti Herceg

Novi sa kolegama iz Forenzič-

kog centra.

O događaju je obaviješten

osnovni državni tužilac koji je

naložio da se S. B. uhapsi i pri-

vede.

A.G.

NIKŠIĆ

–Nikšićkapolicija

uhapsila jeDuškaĐurđevca

(38) zbog sumnjeda je4. ok-

tobra 2015. godine, oko22

časa, aktiviraoeksploziv

ispredposlovnogprostora

DesimiraDavidovićauUlici

VI crnogorske.

Naobjektu jepričinjenamate-

rijalna šteta. Istragom je utvr-

đeno da je Đurđevac počinio

krivičnodjelo,štojeonipotvr-

diopred istražiteljima.

On je uz krivičnu prijavu pri-

veden u Osnovno državno tu-

žilaštvouNikšiću.Osumnjiče-

nom se stavlja na teret da je

počinio krivično djelo nedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterija.

S.D.

NIKŠIĆ

–DržavljaninBo-

sne iHercegovineS.M. (39)

uhapšen je 22. aprilana gra-

ničnomprelazuVraćenovići

zbogosnovane sumnjeda je

pokušaodaprokrijumčari

državljaninaPakistanaA. A.

(21) uBosnu iHercegovinu,

za 200eura.

Osumnjičeni je priveden kod

osnovnog tužioca u Nikšiću,

koji mu je nakon saslušanja

odredio zadržavanje u traja-

njuod 72 časa.

Kako se navodi u saopštenju

policije, pregledomkabine te-

retnog vozila, policija je pro-

našlaA. A., državljaninaPaki-

stana, koji se nalazio sakriven

na gornjem ležaju, i to na ta-

kav način da je prednji dio le-

žaja biopodignut i zakačenza

krov kabine, tako da se A. A.

nijemogaovidjeti dok se ležaj

nijespustiouhorizontalnipo-

ložaj.

- Identitet A. A. je utvrđen

provjerama i u toku je postu-

panjepolicijeradiutvrđivanja

na koji način je ušao u Crnu

Goru, budući da nije prijavio

boravaknanašojteritoriji,kao

i radi utvrđivanja daljih činje-

nica o ovomdogađaju - kazali

su iz policije.

S.D.

DANILOVGRAD

-Dvapištolja „ČZSha-

dow“ sa šest rezervnihokvira i dvijekubure

nepoznatemarke zaplijenjeni suu streljač-

komklubu„CZShootingAcademyMonte-

negro“ – saopštili su izpolicije.

Kako su naveli, pretres je obavljen po prijavi

građanina damu je od projektila nastalamate-

rijalna šteta udvorištukuće.

- Oduzeto oružje biće upućeno u Forenzički

centar radi vještačenja – saopštili su iz Uprave

policijeidodalidaćeinspekcijskeslužbeMUP-

a kontrolisati strelište.

Službenici OBDanilovgrad su prikupili dodat-

na obavještenja i dostavili ih osnovnomdržav-

nom tužiocu u Podgorici, koji će se izjasniti o

kvalifikaciji djela.

A.G.

PODGORICA

- Službenici

Centrabezbjednosti Podgo-

rica su tokomprethodnih

nekolikodana rasvijetlili

dva razbojništva i jednu teš-

kukrađuza čije izvršenje je

osumnjičenoukupno šest

osoba. Uhapsili su i četiri

maloljetnika zbog sumnjeda

supočinili krivičnodjelona-

silničkoponašanjenadma-

loljetnikom.

Kako se navodi u saopštenju

policije,onasiljunadmaloljet-

nikomobaviješteni suodrodi-

teljažrtve. Prijavio jeda jeviše

maloljetnika napalo njegovog

sina u dvorištu jedne osnovne

škole uPodgorici.

- Prikupljene su potrebne in-

formacije i snimci video-nad-

zora – saopšteno je.

Dodaje se da su uhapšeni D. S,

J. B, A. O. i N. R. zbog sumnje

da su se nasilnički ponašali

premaV. S.

- Ova četiri maloljetna lica su,

kako se sumnja, fizički napala

maloljetnog V. S. i kod njega

izazvala osjećaj straha i ugro-

ženosti - kazali su iz policije.

Osimtoga, službenici CBPod-

gorica identifikovali su petoro

maloljetnika koji su, sumnja

se, počinili dva razbojništva u

dva dana.

Kako su saopštili iz policije,

radi seoB.H, I.C, F. S, J.M. iN.

S, koji sunastanjeniuPodgori-

ci.

Oni se terete da su, na štetu

dva vozača u taksi firmama,

počinili dvakrivičnadjela raz-

bojništvo.

Jedno krivično djelo počinili

su18.aprila,adrugosjutradan.

- U prvom razbojništvu su,

sumnjase, uzupotrebufizičke

sile i prijetnjunožemod taksi-

ste otuđila 20 eura, dok su u

drugom razbojništvu upotre-

bom fizičke sile od taksiste

otuđila 15 eura – saopštili su iz

policije.

Rasvijetljena je i teška krađa

za koju je osumnjičen A. F.

(45), državljanin Republike

Srbije. On je, kako se sumnja,

iz stana u Podgorici od vlasni-

ka ukrao zlatni nakit i dvije

umjetničkeslike.A. F. jeuhap-

šeniuzkrivičnuprijavuprive-

den tužiocu.

A.G.

AKCIJA„VARDAR“:

Krivične prijave protiv 55 pravnih i 53 zička lica

Nanijeli 3.700.000eura

štetedržavnombudžetu

Na graničnomprelazu Vraćenovići spriječeno krijumčarenje

Pokušao ilegalnodaprebaci

Pakistancaprekogranice

Akcija danilovgradske policije u streljačkomklubu

„CZ Shooting AcademyMontenegro“

Podgorička policija podnijela krivične

prijave protiv 10 osoba

Rasvijetljeno nasilničko

ponašanje, teška krađa

i dva razbojništva

U Bečićima

pronađeno

tijelo

PODGORICA

– Tijelo

muškarca pronađeno je

juče oko 16 sati u Bečići-

ma. Pretpostavlja se da se

radi o Podgoričaninu B. R.

(60) koji je nestao 18. apri-

la u akvatorijumu ispred

Buljarice usljed nevreme-

na, ali to nije potvrđeno,

jer obukcioni nalaz nije

gotov. On je u pedalini

bio sa N.C. iz Albanije, koji

je skočio i doplivao do

obale.

C. H.

Nakon skoro tri godine

u Nikšiću rasvijetljeno

podmetanje eksplozivne

naprave na poslovni prostor

Nikšićanin

priznao da stoji

iza napada

Krivična prijava protiv

Novljanina

Osumnjičen

za krađu sefa

ILUSTRACIJA

ILUSTRACIJA

Zaplijenjena dva pištolja,

šest okvira i dvije kubure