Previous Page  44 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 48 Next Page
Page Background

12

Arena

Džudo

Nedjelja, 22. april 2018.

Grad džudoa - Nikšić iznjedrio novu šampionku, a njeno ime je Ivana Nikolić

Godina iz snova

NIKŠIĆ

Ako je ijedan

grad uCrnoj Gori, pa i u

onoj velikoj Jugoslaviji,

imao šampiona u džu-

dou, imao ih jeNikšić. U

muškoj i ženskoj konku-

renciji.

O „zlatnim labudicama“

još se prepričava pored

tatamija, pa i njihovim

nasljednicama iz „Aka-

demika“, ali među njima

je bilomalo onih koji su

već sa 15 godina najavile

blistavu karijeru i ovjerile

je medaljama sa napre-

stižnijih turnira.

To čudo od djeteta, u

2017. godini zvanično

proglašena najboljim

sportistomCrne Gore,

je Ivana Nikolić (-40kg),

koja se prošle godine

okitila medaljama na

evropskom i svjetskom

prvenstvu. Gimnazijalka

skromno kaže da je u svi-

jet džudoa ušla kao goto-

vo svi, iz radoznalosti i ne

sluteći da će nekad cijela

Crna Gora gledati u nju s

divljenjem.

- Imala samosamgodina

kad samobukla

kimono. Ubrzo

su stigle značajnije medalje

i shvatila samda bi vrije-

đelomalo više se potruditi.

Pošto samosvojila zlato na

Balkanskom šampionatu,

shvatila samda je džudo

moja strast i obaveza, pa

od tada sve više težim

profesionalizmu. Osvojila

dvije srebrne medalje

2016. godine na evropskim

kupovima za kadete i sre-

bro na Evropskom kupu za

juniore. E, to je bio dokaz

da mogu da uzmemmeda-

lju i na evropskom, a zašto

ne i svjetskom šampionatu,

kaže ljupka Ivana Nikolić,

a onda nadovezuje priču

sjajnom 2017. godinom.

- Tada su ostvareni svi moji

snovi. Osvojiti vicešampi-

onsku titulu na SP, bronzu

na EP, i zlato na najjačem

evropskom kupu za

kadete, makar je vrijedno

pažnje, skromno će Ivana,

priznajući da iza svega

stoje ogroman rad i veliko

odricanje.

- Ako se osvrnem, ne žalim,

jer isplatilo se. Imam samo

16 godina, ponijela sam

epitet najbolje mlade spor-

tistkinje u državi. U Nikšiću

sam se našla ispred svih,

računajući i seniore koji

su ove godine imali sjajne

rezultate, a to je velika čast

i istovremeno obaveza.

Kad već sumiramo rezulta-

te i kad pričamo o počeci-

ma moje karijere, a vjeru-

jemda je tek počela, onda

ne mogu da se ne zahva-

lim, prije svih, mom treneru

Jeleni Šutović, matičnom

klubu „Straševina“, cijelom

stručnom štabu i, naravno,

porodici, koja je moja veli-

ka podrška. U DŽK „Straše-

vina“ se trude da odmene

naprave čovjeka, istinskog

sportistu, pa tek onda šam-

piona. Nije lako trenirati u

tako skromnimuslovima i

napraviti vrhunski rezultat.

Valjda, zbog toga nam se i

dive, kaže Ivana.

I prije nego je donijela

medlju iz Čilea, a kasnije

pogotovo, Ivana je imala

razumijevanje i nastavnika

Gimnazije „Stojan Cerović“.

Priznaje da nije jednostav-

no uskladiti sve školske

obaveze i svakodnevne

treninge, pripreme, puto-

vanja...

- Dugujem veliku zahval-

nost mojoj razrednoj Daja-

ni Ševaljević, direktoru i

pomoćniku direktora škole,

koji me razumiju i izlaze

mi u susret. Na meni je

da uzvraćam rezultatima.

Dosad samuspijevala, a

vjerujemda ću i ubuduće.

Krenulo je dobro, ali želim

još bolje i više. Oduvijek

sam sanjala medalju

osvojenu na OI. Možda

djelujemneskromno,

ali zar do sada sve svoje

želje u džudou nijesam

ostvarila, pa zašto ne bih

mogla i tu? - na kraju će,

uz zagonetan osmijeh,

Nikšićanka Ivana Nikolić.

R. PEROŠEVIĆ

Imala je Ivana od koga naučiti kako se ponaša i bori na tatamiju, jer njen

trener od prvog dana je Jelena Šutović (nekada Mićović).

Kaže Jelena da je od početka vidjela potencijal u ovoj djevojčici, a da je

ona već 2010. godine potvrdila da je šampionskog kova, jer je dobila do

tada nepobjedivu takmičarku.

- DŽK „Straševina“ ima oko 40 takmičara u svimuzrasnim kategori-

jama. Imamo brojne šampione države, uspješne na međunarodnoj

sceni, ali Ivana je, za sada, neprikosnovena. Za nama je sjajna godi-

na, kakva se samomogla poželjeti, a jedino smo imali podršku

Ministarstva sporta. Očekujemo das podrži nacionalni Džudo

savez, još više lokalna uprava i rezultati neće izostati. Naš

akcent će u narednomperiodu biti na juniorskoj konkurenciji,

jer Ivana je prevazišla taj nivo. Pa, osvojla je medalje na EP

i SP. Dakle, sad ćemo da se okušamo s juniorkama, a već

2019. mislimda je zrela za seniorsku konkurenciju, za poče-

tak priče o olimpijskoj normi. Brzo vrijeme prolazi, nadam

se da smo tek počeli da prijatno iznenađujemo sportsku

javnost, kaže Jelena Šutović.

Očekujemopodršku

Džudosaveza

Nikolić je juče kao

petoplasirana završila

nastup na Evropskom

kupu za kadete u češ-

kimTeplicama.

Ivana je umeču za

bronzanumedalju u

kategoriji do 44 kilo-

grama poražena od

Erze Muminović sa

Kosova. Edvin Čivović

je zaustavljen u tre-

ćem kolu kategorije

do 55 kilograma. U

kategoriji do 60 kilo-

grama, Stefan Prelević

eliminisan je u dru-

gom kolu, dok je Emil

Sinanović poražen na

startu takmičenja.

U drugom kolu zau-

stavljen je i Jahja Nur-

ković do 66 kilograma.

Izmakla

medaljau

Teplicama