Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 22. april 2018.

Politika

PODGORICA

Potpise

podrške treba brisati iz izbor-

nog sistema, a umjesto toga

moguće rješenje je uvođenje

sistema deponovanja odre-

đenog iznosa novca koji bi se

listi ili predsjedničkom kan-

didatu vratio samo ukoliko

osvoji minimalni broj glasova,

recimo jedan odsto – kaže za

Pobjedu Dragan Koprivica,

izvršni direktor Centra za

demokratsku tranziciju.

Zakon o predsjedniku Crne

Gore predviđa da kandidati

moraju da prikupe najmanje

7.932 potpisa da bi predali

kandidaturu Državnoj izbor-

noj komisiji. DIK ne provjera-

va autentičnost potpisa, pa

se uoči predsjedničkih izbora

15. aprila dogodilo da je veliki

broj potpisa falsi ikovan, i to

na listama podrške Vasilija

Miličkovića, Marka Milačića

i Hazbije Kalača. Čak trojica

kandidata nijesu uspjeli zajed-

no da osvoje glasova koliko je

jednomod njih bilo potrebno

potpisa podrške – ukupno

su osvojili 5.633 glasa. Manje

od jedan odsto glasova na

izborima osvojili su Hazbija

Kalač (0,80 odsto), Vasilije

Miličković (0,47 odsto) i

Dobrilo Dedeić (0,41 odsto).

Bez obzira na takomalu

podršku birača, njima, po

Zakonu o inansiranju politič-

kih subjekata i izbornih kam-

panja, bespovratno pripada

po 17.000 eura iz budžeta. Taj

novac oni su dobili, shodno

zakonu, deset dana nakon

potvrđivanja kandidature.

Centar za demokratsku tran-

ziciju nije zadovoljan takvim

rješenjima i predlaže da se

uvede deponovanje novca

koji se listi ili kandidatu ne bi

vraćao ako osvoji manje od

jedan odsto glasova.

- To rješenje je prepoznato u

međunarodnim standardima

i čini mi se da bi uozbiljilo

izborne procese, podiglo nivo

kvaliteta izborne ponude, ali

i odgovornosti kandidata –

kazao je Koprivica.

Prema njegovim riječima,

mogu se čuti i drugi prijedlozi.

- Tu je opcija smanjenja broja

traženih potpisa i uvođenje

CDT predlaže ukidanje potpisa podrške predsjednički

Koosvoji

odsto, ne

obaveze njihovog ovjeravanja

pred notarom, uz obaveznu

dozvolu da građanin svojim

potpisommože da podrži više

lista – kazao je on.

Komentarišući ranije zakonsko

rješenje koje je predsjednič-

ke kandidate obavezivalo

da prikupljaju potpise pred

opštinskim izbornim komisi-

jama, Koprivica je rekao da je

to „rješenje iz 2013. neustavno

i prisiljavalo je birače da se

izjašnjavaju javno“.

PODGORICA

Predsjednik

Skupštine Crne Gore Ivan

Brajović primio je tokom

prošle godine protokolarne

poklone vrijednosti od 8.860

eura – podaci su Agencije za

sprečavanje korupcije.

Brajović je, među poklonima

kolega iz parlamenata regi-

ona i Evrope, šefova država,

ambasadora i drugih zva-

ničnika, dobijao umjetničke

slike, srebrne i bronzane

plakete i igure, medaljone,

ručno rađene zdjele i vaze,

monogra ije, a čija je vrijed-

nost između 50 i 600 eura.

Najdarežljiviji bio je Brajovi-

ćev slovenački kolega Milan

Brglez, koji je crnogorskom

šefu parlamenta u julu prošle

godine poklonio zlatnog kra-

ljevskog konja - lipicanera na

mermernoj ploči, koji vrijedi

600 eura. Od Brgleza na dar

je i uramljena bronzana igu-

ra u obliku ptice u letu, od 80

eura.

KOVANI NOVAC

Predsjednik Evropskog

parlamenta Antonio Tajani

darovao je Brajoviću bronza-

nu iguru sa ugraviranimEP u

plastičnomokviru, čija je vri-

jednost 250 eura. Prvi čovjek

Parlamentarne skupštine

Savjeta Evrope Pedro Agra-

mun poklonio je šefu crno-

gorskog parlamenta penkalo

vrijedno 80 eura.

Drvorez, vrijedan 400 eura,

poklon je Brajoviću od

makedonskog kolege Talata

Džaferija, a luksuzno uramlje-

na bronzana iligrantska igu-

rica iste vrijednosti od alban-

skog premijera Edija Rame.

Predsjedavajući Predstav-

ničkog doma Parlamentarne

skupštine BiH Še ik Džafero-

Šef parlamenta Ivan Brajović dobio prošle godine

protokolarne poklone ukupne vrijednosti 8.860 eura

Odkristalnihvazado

penkala imanžetni

vić crnogorskom kolegi poklo-

nio je uramljeni novac kovan

u BiH u otomanskomperiodu,

vrijedan 350 eura. Samo 50

eura manje vrijedi gra ika sa

motivomparlamenta Rumuni-

je, koju je Brajoviću poklonio

rumunski ministar vanjskih

poslova Teodor Maleškanu.

Ručno rađena kristalna zdjela

od 200 eura poklon je slovač-

kog kolege Andreja Dankoa, a

srebrno zvono-signalizator, iste

vrijednosti, od predsjednice

Narodne skupštine Bugarske

Cvete Karajančeve. Ona je

Brajoviću poklonila i plaketu sa

ugraviranom fasadombugar-

skog parlamenta, koja vrijedi

180 eura. Metalnu plaketu sa

fasadomNarodne skupštine

Republike Bugarske od 250

eura Brajoviću je poklonio

predsjedavajući Grupomprija-

teljstva Crne Gore i Bugarske

Petar Petrov, a umjetničko

djelo od bronze sa motivima

lokalnih vjerovanja, iste vri-

jednosti, dobio je od kolege

iz Gruzije Iraklija Kobakhidže.

Kobakhidža je u više navrata

imao poklone za Brajovića, pa

su uspomene od njega i ura-

mljeni kartonski kolaž-žirafa,

kao i monogra ija Gruzije,

koji vrijede po 150 eura.

Brajović je odministra

vanjskih poslova Veli-

kog Vojvodstva Luk-

semburga Žana Asri-

borna dobio ručno

rađene srebrne

manžetne od 160

eura. Predsjedni-

ca Donjeg doma parlamenta

Italije Laura Boldrini poklonila

je crnogorskom kolegi ručno

rađenu bronzanu plaketu od

120 eura, a senator Republi-

ke Francuske Olivije Kadik

medaljon sa ugraviranom

zgradom Senata Francuske

koji, takođe, vrijedi 120 eura.

Ista vrijednost je i monogra-

ije Bugarske, koja je poklon

ministarke za bugarsko

predsjedavanje SavjetomEU

Ljiljane Pavlove.

Odmakedonskog predsjed-

nika Janoša Adera dobio

srebrenjak od 120 eura, a

od prvog čovjeka Bugarske

Rumena Radeva – metalnu

zdjelu iz riznice blaga Letni-

ce-replika od 180 eura, kao i

monogra iju – kulturno naslje-

đe Bugarske, od 150 eura.

PLAKETE

Najveći broj poklona koje je

Brajović dobio tokomprošle

godine vrijedi 150 eura. Među

njima su uramljena minijatura

etnomreže i tradicionalni

srpski peškir koje je dobio od

premijerke Srbije Ane Brna-

bić, zatim tri dara od pred-

sjednika Odbora za evropske

politike Senata Vanina Kitija

- ručno rađena srebrna pla-

keta, zatimbronzana plaketa

u drvetu sa ugraviranom

fasadompalate Madama, kao

i uramljena srebrna plaketa

sa ugraviranom fasadom

Senata Italije. Iste vrijednosti

su gra ika Narodne skupšti-

ne Srbije, koja je poklon od

predsjednika Grupe prijatelj-

stva Srbije sa CrnomGorom

Igora Bečića, te plaketa sa

ugraviranomDeklaracijomo

nezavisnosti Kosova koju je

Brajović dobio od predsjed-

nika kosovskog parlamenta

Kadrija Veseljija. Brajović je

od predsjednika parlamentar-

ne Grupe prijateljstva Gruzije

sa CrnomGoromBeke Nat-

svilišvilija dobio umjetničko

djelo-slika manjih dimenzija

„Pirosmani“, vrijednosti 150

eura. Poklon od gradonačel-

nika distrikta Plovdiv Zdravka

Dimitrova je uramljeni ručni

rad, iste vrijednosti, od drveta

sa nacionalnimmotivima.

Zakon o sprečavanju korup-

cije predviđa da javni funkci-

oner ne smije primiti novac,

hartije od vrijednosti ili dra-

gocjeni metal, bez obzira na

njihovu vrijednost. Ne smije

primati poklone, osimproto-

kolarnih i prigodnih. Protoko-

larni je poklon predstavnika

druge države ili međunarod-

ne organizacije koji se daje

prilikomposjete, gostovanja

ili u drugimprilikama, a pri-

godni je poklon od 50 eura.

Ukoliko funkcioner u toku

godine primi više prigodnih

poklona od istog poklono-

davca, ukupna vrijednost tih

poklona ne smije preći 50

eura, a ako u tomperiodu

primi prigodne poklone od

više poklonodavaca, njihova

vrijednost ne smije biti veća

od sto eura. Vrijednost poklo-

na računa se prema njegovoj

tržišnoj vrijednosti na dan

njegovog prijema. Ako pri-

godni poklon vrijedi više od

50 eura, predaje se na raspo-

laganje organu vlasti u kojem

funkcioner obavlja funkciju

i postaje državna, odnosno

opštinska, svojina.

I. K.

Najmanje je, među ambasadorima, bio štedljiv na poklonu

šeik Mubarak Bin Fahad Al Tani, ambasador Katara, koji

je šefu crnogorskog parlamenta poklonio iguru broda u

zlatnoj boji, vrijednu 500 eura, ali i monogra iju o razvoju

Katara („Quatar, development has story“) koja vrijedi 150

eura. Ambasador Irana Husein Mola Abdolahi poklonio je

Brajoviću ručno rađenu oslikanu plavu vazu, vrijednosti 300

eura. Sliku u tehnici - keramika sa vjerskimdetaljima poklon

je ambasadora Palestine u Crnoj Gori Rabija Alhantulija,

vrijedan 200 eura, a crna porcelanska vaza od 120 eura dar

je ambasadora Japana u Crnoj Gori Đuićija Takahare. Amba-

sador Argentine Ričard Fernandez poklonio je Brajoviću

uramljenu fotogra iju predjela Argentine, od 50 eura. Iste

vrijednosti je i poklon ambasadora Meksika Marka Antonija

Garsije Blanka – uramljeni poster sa logomdeset godina od

uspostavljanja diplomatskih odnosa Meksika i Crne Gore

2007 2017.

Pokloniambasadoraod

50do500eura

PODGORICA

Povezivanje

država regionabiće glavna

tema samitaEvropskeunije

i ZapadnogBalkanaumajuu

Sofiji, prenosi portal CdM.

U agendi samita se navodi da

će glavni cilj događaja biti

ubrizgavanje nove energije u

odnosimaizmeđuEUiZapad-

nogBalkana.

Neki od glavnih ciljeva samita

biće i ,,potvrđivanje opredje-

ljenja EU prema partnerima

Zapadnog Balkana i ponoviti

pripadnost regije evropskoj

porodici“, kao i jačanje veza

izmeđuUnijeiregionauinfra-

strukturi, digitalnoj i ljudska

povezanost. Jedan od ciljeva

samita biće okupiti Zapadni

Balkan i EU kako bi blisko sa-

rađivali nazajedničkimizazo-

vima kao što su sigurnost, mi-

gracija, geopolitički razvoj i

dobrosusjedski odnosi, piše

portal EuropeanWesternBal-

kans. Program povezivanja

zauzima značajno mjesto u

planu EU za Zapadni Balkan

od kada je predstavljen u Ber-

linskomprocesu2014. godine.

Vjeruje se da je poboljšanje

povezanosti unutar regiona,

kao i izmeđuZapadnogBalka-

na i EU, ključni faktor za rast i

zapošljavanje i da će donijeti

jasneprednosti zaekonomije i

građane regiona.

U Strategiji za Zapadni Bal-

kan, objavljenoj u februaru,

navodi se da je ,,uspješna eko-

nomska integracijauregionu i

EUmoguća samouzpoboljša-

nupovezanost“.

Samit će biti idealnomjesto za

lideredarazgovarajuozastoju

nekihodsporazuma, ali iprili-

ka za postizanje novih dogo-

vora i eventualno stvaranje

novih inicijativa.

- Samit će biti usredsređen na

temu povezivanja s ciljempo-

boljšanja veza sa Zapadnim

Balkanom i u regionu - navodi

Evropski savjet.

Samit Evropske unije i Zapadnog Balkana umaju u So ji

Povezivanjedržavagla

IvanBrajović

VeljoČađenović

- To rješenje je

prepoznatou

međunarodnimstand-

ardima i činimi se da

bi uozbiljilo izborne

procese, podiglonivo

kvaliteta izborne po-

nude, ali i odgovornosti

kandidata – kazao je

Koprivica

Kristalnazdjela iz Slovačke

Penkalo iz Strazbura

Manžetne izLuksemburga

So ja