Previous Page  36 / 36
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 36
Page Background

36

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

Magazin

PODGORICA

–Beogradski kanta-

utorMarkoLuis sinoć je sabendom

održaoprvi solistički koncert u

Podgorici. Prepuna salaKIC-a „Bu-

doTomović“ i karte rasprodate za

nekolikodana, dokaz suda suPod-

goričani jedvadočekali nastup ta-

lentovanogmuzičara.

Koncert je otvorio pjesmom ,,Lose

yourself“ sa prvog albuma ,,Shine on

me“, nakon čega se obratiopublici.

- Dobro veče svima! Hvala što ste došli.

Moje srce je puno kao ova sala – kazao

jeLuis i zapjevao ,,Pada noć“, za koju je

spot snimiouCrnoj Gori.

GOST

Pjevač je poznat po tome da često na

koncertima ugošćava kolege. Sinoćmu

se na velikoj sceni u KIC-u pridružio

hercegnovski muzičar Gamp Forest.

Zajedno su otpjevali numeru ,,I need

you inmy life“, koja je bila uvodu spek-

takl koji jeLuis prirediopublici.

Nakon nje uslijedile su ,,Raj za avantu-

riste“, ,,Shine onme“ i ,,Karika“.

Tokomdvasatanastupa,Luis jekristal-

no čisti glas i iskrenu emociju utkao u

svakupjesmu, dokga jepublikapratila,

ne štedeći dlanove i grlo. Pjevač se po-

novo obratiopublici, kazavši:

-Divanpočetak.Hvalavamljudi, ovo je

znakdamoramopet da dođem.

PAŠANA

Na drugom albumu ,,Beskraj“, snimio

je devet dueta, među kojima se našla i

pjesma ,,Pašana“, koju izvodi saBožom

Vrećom. Tokom te numere, Luis je si-

šaosabinesačlanombendaizajednosa

publikomuživaou zvucima saksofona.

Uslijedile su ,,Where is your love“,

,,Mreža“, i ,,I can’t let you go“.

Za kraj publici je otpjevao ,,Đelem, đe-

lem“ i „Doviđenja“. Kako se nedavno

ostvario u ulozi oca, Luis je simbolično

prvi koncert u Podgorici zatvorio pje-

smom ,,Sweet love“, koju je, kako je ka-

zao, otpjevao sinu i supruzi.

Z.K.

Marko Luis sa bendomodržao prvi solistički koncert u Podgorici

PODGORICA

-Kreatorka

DejanaLukić vlasnicabren-

daMadamMajana ,,Mazda

fešnvikMontenegro“ 25.

aprilauPodgorici predstavi-

ćekolekcijuzapunijedame.

Kako je kazala, posebnu draž

reviji daće dame koje će nositi

modele.

- Kreacije će nositi dame koje

su ostvarene uprofesiji kojom

se bave, a i na privatnom pla-

nu.Kaošto je javnost i navikla,

kada je riječ o brenduMadam

Maja, biće priređen svojevr-

stan performans u cilju da i

ovog puta doprinesemo kom-

pletnom vizuelnom utisku.

Jer, napisti nećemo imati pro-

fesionalne manekenke, već

dame koje će, svaka na svoj

način, iznijeti kreacije - pojaš-

njavaLukić.

Biće predstavljeno 15 modela,

a svaki komad je izrađen od

prirodnih materijala, mahom

lana i pamuka.

Ovoga puta, pojašnjava Lukić,

nije akcenat na bojama mate-

rijala, već na individualnosti

svake dame.

–Svaka žena trebadanosi ono

u čemu se lijepo osjeća. Jer,

ako se u nekoj kombinaciji

osjeća lijepo, a zna i da je izne-

se, onda taj model njoj mora i

dobroda stoji - poruka je koju,

premariječimavlasnice,bren-

da Madam Maja šalje ovom

kolekcijom.

B.V.

Dejana Lukić i brendMadamMaja na ,,Crnogorskoj nedjelji mode“

Kolekcijanamijenjena

punijimdamama

DejanaLukić samanekenkama

Model iznovekolekcije

zapunijedame

„Nikšićko rocks guitar live 2018“

promoviše domaću autorsku scenu

Bend Beatz and Rhymes

večeras u „Berlinu“

PODGORICA

- SastavBeatz

andRhymes nastupićeveče-

ras od22 sataukafeu„Ber-

lin“. Svirkaovogpodgorič-

kogbendauusponuodržaće

seuokviruprvog festivala

„Nikšićko rocks guitar live

2018“uorganizacijiNVO

Muzika alternativakultura.

Jedan od članova benda, gita-

rista Vladimir Zaputović po-

zvao jepublikuna atmosferič-

nu noć ispunjenu trip-hop

zvucima.

- Iz svirkeu svirku sve je bolje.

U „Štrudli“ je bilo fenomenal-

no. Nemamviše štodadodam.

Dođite večeras – rekao je Za-

putović, koji je nedavno izdao

četvrti album instrumentalne

muzike „Infinity“.

Na konferenciji za novinare

povodom početka prve kon-

certne akcije NVOMAK, ko-

jom žele da predstave autor-

sku scenu u Crnoj Gori,

Zaputović je kazao da još uvi-

jeknijepredstaviokompozici-

je javnosti, jernemakompleti-

ran bend. Trebajumu basista,

bubnjar i uz njega još jedan

gitarista.

-Tražimmuzičarekojibisara-

đivali sa mnom. Većina pjesa-

ma je na Ju tjubu, mogu da

preslušaju. Imam oko 50 pje-

samasasvačetiri

albuma.Mo

-

gli bi da organizujemo filmski

koncert u Njegoševom parku,

da predstavimo instrumental-

numuzikuufilmskojatmosfe-

ri sa video- bimom. Osimme-

ne, utozasadanikonevjeruje.

Zainteresuju se, ali se i brzo

povuku. Idemdalje svakako –

poručio jeZaputović.

On je najavio da je u pripremi i

drugi spot za kompoziciju sa

njegovog posljednjeg albuma

„Infinity“. Detalje nije želio da

otkrije, osimdaćesportbiti za-

vršendo krajamjeseca.

I. Če.

Treći album

upripremi

Sastav Beatz &Rhymes na-

stao je kao duo prijatelja

Braca Subotića (vokal, tek-

stopisac) i BojanaĐukovića

(kompozitor, bas gitara,

semplovi) krajem2014. go-

dine u Podgorici. Muzika

koju stvaraju je downtem-

po, trip-hop, dub i sl.

Bendu se 2017. priključuju

još dva člana Đorđe Pajović

nabubnjevimaiVladimirZa-

putovićnagitari. Dosadasu

izdali dva albuma: „Solid Fa-

re“ (2016) i „Na kraju dana“

(2017), a treći jeupripremi.

Ulaz na njihov nastup veče-

ras u klubu „Berlin“ je be-

splatan.

Američki model

Karli Klos dio je tima

Viktorijas sikreta

Model

Karli Klos

Pjesmazaoca

Marko Luis je sin pokojnog popular-

nog eks-Ju pjevača Ljubiše Stojano-

vića Luisa. Njemu je sinoć posvetio

pjesmu ,,I saw you smile“. Jedan od

članova benda, kao i dio publike nije

mogao da zadrži suze.

- Kako sada nastaviti... Hvala vam –

rekao je emotivno Luis.

Ovacijeza ,,Beskraj“

i iskrenuemociju

M.BABOVIĆ