Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 19. april 2018.

Hronika

PODGORICA

- S. D. (34) izPod-

goriceuhapšen je zbog sumnje

da je zajedno sadevetogodiš-

njimsinompretukaodesetogo-

dišnjegdječakana igralištuu

naseljuPark šumaZagorič, sa-

znajeFOS.

Svemu je prethodio sukob djece

nakon čega je otac, na poziv sina,

došao na igralište i nasrnuo na dje-

čaka. Navodnomu je zadao više

udaraca rukama i nogama u pre-

djelu tijela i takomu nanio teške

tjelesne povrede.

Podgoričanin je potompokušao

da ugura dječaka u svoj automobil,

a protiv njega je podnesena krivič-

na prijava.

O događaju je obaviješten ODT

u Podgorici koji je donio rješenje

o zadržavanju. S. D. se tereti za

nanošenje teških tjelesnih povreda

u sticaju sa krivičnimdjelompro-

tivpravno lišenje slobode.

C. H.

Krivična prijava protiv Podgoričanina zbog nanošenja teških tjelesnih povreda u sticaju sa protivpravnim lišenjemslobode

Osumnjičenda jepretukaodesetogodišnjaka

Novi detalji u istrazi dvostrukog ubistva u podgoričkom lokalu „Forum“

Biciklista snimio

gdje sjedi Šaković

PODGORICA

–Policija tra-

ga zaosobomkoja je 31.mar-

taobavijestilaPodgoričani-

naMarkaJovanovićada se

Miloš Šakovićnalazi u lokalu

„Forum“, s kimjeudruštvu i

gdje tačno sjedi. To jePobje-

di potvrđeno izviše izvora

bliskih istrazi.

Za ubistvo Šakovića i Radivoja

Jovanovića, kojeg je ubica

usmrtioslučajno, policija tere-

ti Marka Jovanovića, koji je u

bjekstvu,braćuPredragaiJan-

ka Vukadinovića, Dragoljuba

Ćetkovića i KristinuBrnović.

DOKAZI

Istražitelji još nijesu prikupili

dokaze za nalogodavca ovog

zločina koji se dogodio naoči-

gledbrojnihgrađana.

Šaković je bio za stolom sa

suprugom i kumovima kada je

ubica uperio pištolj u njega.

Prevrnuo je sto kako bi zaštitio

prijatelje, a metak je pogodio

Jovanovića za susjednim sto-

lom. Istrčao je iz lokala, aubica

gajesustigaoipucaomuuleđa.

Braća Janko i PredragVukadi-

nović, koji se prijavom terete

da su iznajmili automobil ko-

jim su dovezli Jovanovića do

„Foruma“ i nakon ubistva ga

odvezli.

Prijavom je obuhvaćena i Kri-

stina Brnović, koja je, prema

navodima prijave, iznajmila

stan za potrebe kriminalne

grupe, dok se Dragoljub Ćet-

ković tereti zanabavkuoružja.

Sumnja se da je Jovanović

usmrtio Šakovića po nalogu

osobe bliske škaljarskom kla-

nu,azalikvidacijumujeplaće-

no 50.000 eura. Nedavno je u

okviru istrage uhapšena i Pod-

goričanka Lidija Bulatović

(24), za koju se sumnja da je

prenosila poruke i prikupljala

određene informacije za čla-

nove ove kriminalne grupe.

ISTRAGE

Kakonamjenezvanično saop-

šteno, ona nije imala ulogu u

zločinu,alijebiladiokriminal-

ne grupe za koju se još uvijek

ne zna ko je organizator.

Paralelno sa istragom o ubi-

stvu Šakovića i Jovanovića

istražitelji pokušavaju da rije-

še zločin koji se dogodio samo

dva dana ranije, a stradao je

Dražen Čađenović. Nepozna-

teosobepostavile su i aktivira-

le eksplozivnu napravu koja je

bila ispod njegovog automobi-

la kada je ušao na parking na

Rimskomtrgu.

A.G.

PRANJENOVCA:

Optuženi tražili da se proces snima, lider PZP-a ustvrdio da ga progone

Za tužiteljkunesporni dokazi

protivMedojevića i saradnika

PODGORICA

–Suđenje lide-

ruPZP-aNebojšiMedojevi-

ću i još dvanaest osoba, koje

se terete za stvaranjekrimi-

nalneorganizacijekoja seba-

vilapranjemnovcauoči i to-

komizbornekampanje, juče

jeupodgoričkomVišemsu-

duodgođenoza 30.maj kako

bi sudskovijećeodlučili o

predloguodbrane i optuže-

nihdaovo suđenjebudedi-

rektnoprenošeno. Sudski

proces vodi sutkinjaVesna

Pean.

-Mislimo da postoji javni inte-

res da ovo suđenje bude javno

prenošeno.Radiseoistomtipu

suđenja kao što je slučaj ,,dr-

žavni udar“ i DF smatra da se i

u ovom slučaju radi o politič-

komprogonuponaloguDPS-a

- kazao jeMedojević.

On je predsjednika Višeg suda

Borisa Savića označio kao

,,člana organizovane grupe ko-

ja se bavi progonomDF-a“.

Ustvrdio je i da ovaj proces

protiv DF-a predstavlja ličnu

„odmazdu glavnog specijalnog

tužiocaMilivojaKatnića“.

Medojević je naveo da postoji

,,nepovjerenjeDF-auViši sud i

predsjednika ove institucije

Borisa Savića“.

- Primjećujem da predmete

DF-a sude jedne te iste sudije,

iako ih u Višem sudu ima 40 -

kazao je on.

Iz Vrhovnog suda stigao je negativan odgovor na zahtjev jed-

nog od lidera DF-a Nebojše Medojevića da se suđenje protiv

njega i još 11 osoba, optuženih za pranje novca, prenosi direk-

tno preko live-streama.

- Predsjednica Vrhovnog suda ostaje pri ranijem stavu da se

krivični postupak koji će se protiv Nebojše Medojevića i dru-

gih voditi pred Višim sudomu Podgorici, počev od 18. aprila,

neće uživo prenositi preko live-streama. Javnost suđenja će,

između ostalog, biti omogućena kroz prisustvo novinara iz

crnogorskihmedija samom suđenju. Audio snimanje završnih

riječi i objave presude biće dostupne zainteresovanimmedi-

jima, a zahtjev za to treba dostaviti Višem sudu u Podgorici -

saopštila je Anteni M sekretarka Vrhovnog suda Sanja Boreta.

NemaTVprenosa

Sa druge strane, specijalna tu-

žiteljka Lidija Vukčević kazala

je da je u istražnom postupku

Tužilaštvoprikupilodokazena

osnovu kojih je podignuta op-

tužnica koja je potvrđena tako

danemamjestatvrdnjamaMe-

dojevića da se u ovom slučaju

radioprogonuiličnojodmazdi

Katnića.

Objasnilajedajesvakosuđenje

javno, pa i protiv optuženih za

pranje novca s obziromda su u

sudnici predstavnicimedija.

OsimMedojevićaiNikolića,na

optužnici su se našli direktor

Pokreta za promjene Dejan

Vujisić, tehnički sekretar te

partije Željko Šćepanović, lo-

kalni diler deviza Gordan Ko-

natar,v.d.glavneurednicepro-

grama TV Budva Iva Pavlović,

član Izvršnog odbora Nove

srpskedemokratijePetarDraš-

ković, Luka Radunović, sin

funkcionera DF-a Slavena Ra-

dunovića, sinovac funkcionera

Predraga Bulatovića, Vladislav

Bulatović, predsjednik mladih

DNP-a Nikola Jovanović, član

Demokratske narodne partije

AleksandarSekulić i članGlav-

nog odbora PZP-aMladen Jo-

vanović.

B.R.

Racije u Podgorici i na Cetinju

PODGORICA

–Policija jeu

racijamauPodgorici i naCe-

tinjuzaplijenilaosamvozila,

marihuanu i kontrolisala 33

bezbjednosno interesantne

osobe.

Kako se navodi u saopštenju,

podgorička policija je od 9. do

16.aprilaoduzelašestvozilako-

ja koriste bezbjednosno intere-

santne osobe i njima bliska lica.

- Privremeno je od Ž. B. (45)

oduzet blindirani „audi A8“

podgoričkihregistarskihozna-

ka, zatimodD.M. (28) „merce-

des“, podgoričkih registarskih

oznaka, odD.Đ. (30) „audiA6“,

od S. N. (24) „hamer“, podgo-

ričkihregistarskihoznaka,aod

D. Č. (36) „reno senik“, tivat-

skih registarskih oznaka i od

M. M. (30) „BMWM5“ cetinj-

skih registarskih oznaka - sa-

opštili su iz policije.

Na Cetinju od A. M. (22) odu-

zeta marihuana i poslata na

vještačenje.

Takođe, cetinjska policija je

zbog provjera oduzela dva vo-

zila odM. R. iM. F. saCetinja.

Na magistralnomputu Cetinje

Specijalna antiteroristička

jedinica policije juče je u

centru glavnog grada kon-

trolisala vozila i građane, a

u nastavku aktivnosti koje

se preduzimaju na rasvjetlja-

vanju teških krivičnih djela.

Pretresene se osobe u loka-

lu ,,Forum“ gdje se nedavno

dogodilo dvostruko ubistvo.

Pojačane

kontroleu

glavnom

gradu

– Budva, u mjestu Zagrablje, u

„golfu2“, podgoričkihregistar-

skih oznaka kojim je upravljao

maloljetni R. P. (17) izBara, dok

suuvozilu sanjimbiliK. L. (16)

izPodgorice i A. A. (15) izBera-

na pronađene su 63 kutije ciga-

reta raznih marki, 30 pakova-

nja žvaka i nož na rasklapanje.

Utvrđeno jeda suvozilo i stvari

ukradene uPodgorici.

M.L.

Potvrđena optužnica Berancu Petru Baleviću

Pijanusmrtiopješaka?

BIJELOPOLJE

-VanpretresnovijećeVišeg sudauBijelom

Poljupotvrdilo jeoptužnicuPetruBaleviću (41) izBerana

zbog teškogdjelaprotivbezbjednosti javnog saobraćaja, sa

smrtnomposljedicom.

Balević se tereti da je 14. februaraoko20.50 sati, vozeći poddej-

stvomalkohola, usmrtio pješakaDavora Bakića (36) iz Andrije-

vice.NakonnesrećeBalević jepobjegao, ali jebrzomintervenci-

jom policije ubrzo uhapšen. U trenutku nesreće vozač je imao

više oddva promila alkohola u krvi. Nesreća se dogodila unase-

ljuDolac na staroj aerodromskoj pisti uBeranama.

V.

Šb.

PODGORICA

–Protivma-

loljetnikaD. D. izPodgorice

podnijeta jeprijava zbog

sumnjeda jeod21. oktobra

prošle godinedo24. februa-

raove godinepočiniopet

krađa.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, on je 23. oktobra prošle

godine u popodnevnim časo-

vima, od M. P. u naselju Stari

aerodrom istrgao neseser u

kojem su bili telefon i lične

PODGORICA:

Krivična prijava protivmaloljetnika

Tereti seza

pet krađa

stvari.Nakontogaje8.oktobra

2017. izobjekta„MeblNamos“

u Siti kvartu od radnice ukrao

215 eura. Zatim je, kako se na-

vodi u saopštenju, 10. novem-

bra 2017. u večernjim časovi-

mauUliciNjegoševojpritrčao

R. B. dok je izlazio iz svog taksi

vozila i iz džepa košulje istr-

gao40 eura.

Sumnja se i da je 13. novembra

2017. u jutarnjimčasovima, na

stepeništu tržnog centra Gin-

taš, prišao sa J. D. i iz džepa

ukrao naočare za vid. On je i

24. februara 2018. u popod-

nevnimčasovimaiztaksivozi-

la ukrao 70 eura i telefon.

C.H.

PrijavaprotivNikšićanina

NIKŠIĆ

–ProtivdvadesetogodišnjegS.M. izNikšićapreksi-

noć jepodnijetaprijava zbognedozvoljenogdržanjaoružja i

eksplozivnihmaterija i ugrožavanja sigurnosti.

Osumnjičeni jenakonsvađe saU. P. (23) ispredkladioniceuUli-

ci narodne omladine ispaliometaku vis.

S.D.

Osamautomobila

oduzetozbogprovjera

Samjestaubistva

Juče ispredVišeg suda