Previous Page  36 / 36
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 36
Page Background

36

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Magazin

DANILOVGRAD

-Nanedavnoodrža-

nommeđunarodnomtakmičenjuu

modernimigramauTuzli, plesni klub

,,Matriks“ osvojio je četiri zlatneme-

dalje. Ovamanifestacijapodnazivom

,,Bosnia springopen“ okupila jevišeod

350 takmičara izSrbije, Slovenije, Cr-

neGore i zemljedomaćina, aorganiza-

cija jepripalaplesnomklubu ,,Flamin-

go“ koji jena taj način i obilježio 18

godinauspješnog rada i postojanja.

Medaljama su seokitileTamaraPejo-

vićukategoriji trbušni ples - odrasli i

MarijaRakočeviću istoj kategoriji za

juniore, dok su senapobjedničkopo-

stoljepopele, takođe zahvaljujući

izvanrednimkoreografijama i u latin

šou solo i karakter etno solo.

- Nakon nastupa u Podgorici početkom

godinenastavili smokontinuitet ostvari-

vanjauspješnihrezultatainatakmičenju

u Bosni i Hercegovini. Takođe, vratili

smo se sa lijepimutiscima na račun dru-

ženja i sklapanjanovihprijateljstava, do-

stojnoreprezentujući i grad iCrnuGoru,

rekla je direktorica tog plesnog kluba

Mia Rakočević i naglasila da će i ove go-

dine nastojati da opravdaju titulu naju-

spješnijeg crnogorskog kluba, a samim

tim i prestižnu nagradu ,,9. decembar“

koju su dobili povodom Dana opštine i

Dana oslobođenja Danilovgrada. Prema

njenimriječima, većunedjelju, 22. aprila

očekuje ih novi nastup u Banjaluci gdje

suprijepet godina trijumfovali uekipnoj

konkurenciji.

B.KADIĆ

PODGORICA

- Beogradski

kantautorMarkoStojanović

Luis premijernoće sa ben-

domnastupiti večeras nave-

likoj sceniKulturno-infor-

mativnog centra ,,Budo

Tomović“ sapočetkomu20

časova.

Podgoričkojpublicipredstavi-

ćepjesme saposljednjeg albu-

ma ,,Beskraj“, ali i albuma

,,ShineOnMe“.

Stojanović je postao poznat

publici kao članbenda ,,Mara-

kuja“ sa kojim je snimio dva

albuma. Od 2015. godine na-

stupa samostalno, kada izdaje

i prvi solo albumpodnazivom

,,Shine OnMe“ na engleskom

jeziku, na kom je jednu pje-

smu posvetio ocu, pokojnom

pjevačuLjubiši Stojanoviću.

Prošle godine objavio je drugi

album,,Beskraj“sa11pjesama,

odkojihsudevet dueti, aobra-

dio je i dvije očeve pjesme sa

Hadžimanovim i Stefanov-

skim ,,Doviđenja“ i ,,Cveće

cafnalo“.

Osim što pjeva, Luis se potpi-

suje i kao kompozitor, aranžer

i dizajner zvuka, a do sada je

sarađivao sa umjetnicima po-

put: Vasila Hadžimanova,

Vlatka Stefanovskog, Adnana

Šarana, Boža Vreća i pjevači-

comTanomSaksenom.

LOSANĐELES

–Američka

glumicaEvaLongorija, do-

bila je zvijezdunaBulevaru

slavnihuHolivudu, prenosi

Hina.

Porodicaiprijateljislavilisusa

glumicom (43), a među njima

su bili pop zvijezda Riki Mar-

tin, glumicaAnaFaris i Felisiti

Hofman, koja je osam sezona

glumila sa Longorijomu seriji

,,Očajne domaćice“.

-Osjećamsekaoda sami dalje

djevojka iz Teksasa s velikim

snovima. Kao žena i kao Lati-

noamerikanka predstavljam

mnogo zajednica, pa želimda

imporučim, ovonijemojazvi-

jezda, ovo je naša zvijezda –

kazala jeLongorija.

Glumica je dobila holivudsku

zvijezdu upravo u vrijeme ka-

da izlazi njen prvi film, ,,Over-

board“, rimejk filma iz 1987.

godine. Na svečanosti je bio i

Longorijin treći suprug, Anto-

nioBastonskojimočekujeprvo

dijete.

Glumica je ranije bila udata za

košarkaša Tonija Parkera i

glumcaTajleraKristofera.

Uspjeh plesnog kluba ,,Matriks“ na takmičenju u Tuzli

ZlatozaTamaruPejović

iMarijuRakočević

MarkoStojanović

LuisvečerasuKIC-u

EvaLongorija

dobila zvijezduna

Bulevaruslavnih

DžesikaGomez

Model

Australijski model Džesika

Gomez slikala se za časopis

Sports ilustrejtid

MarijaRakočević i TamaraPejović

Eva

Longorija

NJUJORK

-ReperKendrik

Lamar dobio jeovogodišnju

Pulicerovunagraduzamu-

zikuza album ,,Damn“,

objavljeno jeuNjujorku.

To je prvo neklasično džez

djelo kome je dodijeljena ova

nagrada.

Dobitnici ovogodišnjih Puli-

cerovih nagrada za novinar-

stvo i umjetnost objavljeni su

juče na Univerzitetu Kolum-

bija uNjujorku.

Odbor koji bira nagradu saop-

štio je da je Lamarov album

obuhvata kompleksnost afro-

američkog i američkog života.

Lamar jehvaljenzbogduboko

lirskog sadržaja, izuzetnihna-

stupa uživo i dubokog miksa

hip-hopa, izgovorenih riječi,

džeza, soula, fanka, poezije i

afričkihzvukova.

Njegovi glavni albumi ,,Good

kid, m.A.A.d city“, ,,To Pimp a

Butterfly“ i ,,Damn“ postali su

umjetnička djela, gdje je La-

marpisaonumereotomekako

je biti crnac, uličnom životu,

policijskom nasilju, izdržlji-

vosti, preživljavanju.

Kendrik

Lamar

dobitnik

Pulicerove

nagrade