Previous Page  27 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 36 Next Page
Page Background

27

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Oglasi i obavještenja

Mali oglasi

prodaja

PRODAJEM veliki izbor umjet-

ničkih slika, veoma povoljno,

može i razmjena za stari novac,

medalje, slike mogu za apar-

tmane, kolekcije i poklone.

Tel. 069/051-526

22

PRODAJAlivadskogmeda

izSrbijecena1kg-3,50e,

medsepreuzimaisključi-

vousvojojambalaži

pretakanjem,analiza

vršenaulabCETTIu

Podgorici.

Tel:069/69-40-66

6

CENTAR lokal 415m2(sa sut.) u

produžetku pješačke zone do

ulice Slobode I blizu trga Neza-

visnosti. Nov savremen pro-

stran sa visinama I sa privatnim

parkingom. Može I sa apartma-

nom 133m2 iznad lokala.

Tel. 069/867-791

17

Porto Montenegro-Tivat apar-

tman 137m2 u rezidenciji Tara

na prvoj liniji. Cijena 1,3miliona

eura. Tel. 069/227-059

18

Strogi Centar poslovni pro-

stor 240m2 sa suterenomod

167m2 sam 25mod glavne

ulice Slobode. Nekorišćen,

izuzetan, prostran sa visinama,

više prilaza. Tel. 069/871-452

19

PRODAJEM jednosoban stan

56m2 u centar Podgorice I

sprat 51.000e. Tel.068/392-391

10

PRODAJEM kvalitetne sadnice

žive ograde prunus, visina

0,80-1m. Komad 1e.

Tel. 067/801-826

8

PRODAJE se livada površine

822 m2 umjestu Motički

Gaj, kod Žabljaka. Cijena

12.200 eura. Tel. 052/323-228,

067/575-452, 38124/580-755

9

PRODAJEM urbanizovan plac

povr. 850m2 Donja Gorica.

Cijena 35 e m2. Tel. 069/811-831,

067/015- 309

10

raZNo

PENZIONER 63 godine iz

Vojvodine želi upoznati

Albanku bez obaveza radi

braka.Tel. 00381/65-6398518

11

KUĆNI SERVIS- Odčepljenje

kanalizacije el.sajlom,

zamjena dotrajalih cijevi,

sve sitne popravke.

Podgorica-Primorje.

Tel. 069/269-550, 067/579-709

12

TRAŽI se stariji pas Balkanski

gonič, oznake njuuška sijeda,

na butini zadnje noge fali

dlaka krug 4x4cm, izgubljen

duže vrijeme na terenu Stari

Aerodrom, Konik, Podgorica.

Nalazaču slijedi nagrada.

Tel. 069/357-808

23

OTČEPLJENJE kanalizacije

električnom sajlomWC šolja,

sudopera, kada, umivaonika i

šahti, dolazimodmah.

Povoljno.Vukčević.

Tel. 069/991-999 ,

067/000-008 , 068/654-474

14

KUPUJEM stare pare, medalje,

bajonete, knjige, gramafonske

ploče, umjetničke slike i druge

starine.

Tel. 069/019-698 , 067/455-713

16

ZaKUpNiNa

IZDAJEM nov namješten jed-

nosoban stan samcu ili samici.

Tel. 069/695-512

20

IZDAJEM jednosoban klima-

tizovan stan na StaromAero-

drumu, između Volija i Maksija.

Stan je u stambenoj zgradi,

prizemlje, eksluzino opremljen.

Tel. 069/357-808

21

JUOŠ „Bratstvo-jedinstvo“

Skarepača, Rožaje

Broj:

Datum: 16.04.2018. godine.

JUOŠ „Bratstvo-jedinstvo“ Skarepača, Rožaje na osnovu

člana 39 stav 1 a u vezi sa članom 40 stav 1 Zakona o dr-

žavnoj imovini „Sl. list CG“ br. 21/09, člana 30 i 31 Uredbe

o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini „SL.list

CG“ br. 44/10, saglasnosti Ministarstva finansija, br. 07-

3366/2-2018 od 05.03.2018.godine, te odluke Školskog

odbora br.29. od 05.02.2018. godine

OBJAVLJUJE

Javni poziv za davanje u zakup prostora

putemprikupljanja ponuda

1.Prostor se nalazi u prizemlju objekta škole, u površini 7

m2, koji se vodi po posjedovnom listu br. 57 KO Koljeno 1

parcela br. 1.

2.Minimalna cijena za prostor je 10.00 eura po 1m2.

3.Rok zakupa je dvije godine.

4.Za

prostor nije obezbijeđena struja i grijanje.

5.Zakupac se oslobađa plaćanja zakupnine za mjesece:

januar, jul i avgust kada je raspust.

6.Prijave se podnose neposredno u računovodstvu škole,

8 dana od dana objavljivanja poziva u zatvorenoj koverti,

sa naznakom „Za javni poziv za zakup, ne otvatraj“.

7.Uplata depozita u iznosu od 30.00 eura vrši se na blagaj-

ni škole. Povraćaj depozita učesnicima koji ne uspiju po

pozivu, vraća se narednog dana po objavljivanju rezultata

komisije.

8.Otvaranje ponuda će se obaviti 30.04.2018. godine u

13.00 časova u kancelariji sekretara škole.

9.Uz

ponudu dostaviti: Dokaz o registraciju društva ili szr;

dokaz o izmirenim obavezama poreza i doprinosa.

Predsjednik komisije:

Ramzija Mujević, prof.

068/856-484

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 42/17) naručilac Fond

za zdravstveno osiguranje Crne Gore sa sjedištem u ulici

Vaka Đurovića bb, Podgorica oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Proteze kuka za potrebe KCCG, SBRisan i Opštih bolnica

u Beranama, Bijelom Polju, Pljevljima i Nikšiću, broj po-

stupka 07/18, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

481,588.04 €.

Tenderska dokumentacija broj 09-2917 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

17.04.2018. godine.

Lice za davanje informacija Vinka Vukeljić, službenik za

javne nabavke, telefon 020 404 - 156, e-mail: [email protected]

rfzcg.co.me

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac, Ministarstvo odbrane, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Usluge tekućeg održavanja inžinjerijskih mašina (CPV

50110000-9), ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

20.000,00 €.

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne na-

bavke, broj 80705-2036/18-5, objavljena je na Portalu jav-

nih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 17.04.2018.

godine.

Informacije na telefon +382 20 246 073, +382 67 222 088,

e-mail

[email protected]

.

OGLASNOODJELJENJE“POBJEDA” 020-202-455, 020-202-

456