Previous Page  10 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 36 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Hronika

PODGORICA

- Sjedištekri-

minalnihgrupa izCrneGore

jeuzemljama regiona, kazao

je sekretarVijeća zanacio-

nalnubezbjednostCrneGo-

reVeselinVeljović, zaAl

džaziru.

- Kriminalne grupe iz Crne

Gore povezane su sa vojnim i

paravojnim, te kriminalnim

strukturama država regiona i

vrločesto suubliskimvezama

i sa političkim establišmen-

tomtih zemalja - izjavio jeVe-

ljović.

Gostujući u emisiji „Kon-

tekst“, Veljović je komentari-

sao učestale obračune organi-

zovanih kriminalnih grupa u

Crnoj Gori i istakao da su ove

grupe u bliskoj vezi sa, kako je

rekao, strukturama izvana ko-

ježeledadestabilizujuinstitu-

cije ove zemlje.

Veljović nije želio da saopšti o

kojim zemljama iz regiona je

riječ, ali je naglasio da je sjedi-

šte kriminalnih grupa iz Crne

Gore u zemljama okruženja iz

kojih dobijaju instrukcije koje

sprovode na područjudržave.

C.H.

TIVAT

–Pola sata izaponoći,

naparkinguuBokeškoj ulici u

naseljuSeljanovo, zapaljen je

automobil „volksvagenpolo“.

Automobil „volksvagen polo“

registarskih oznaka TV AN-

451, u vlasništvu je N. V. (27) iz

Podgorice saboravištemuTiv-

tu, koji radi kao konobar u jed-

nomtivatskomkafiću.

Vatra je zahvatila prednji i za-

dnji dio automobila, a pripad-

nici Službe zaštite i spasavanja

brzo su reagovali po pozivu i

ugasili požar.

Spriječili su da vatra zahvati

automobile parkirane u blizini

zapaljenog „pola“.

O ovom slučaju tivatsko Odje-

ljenje bezbjednosti i vještak

sprovode istražne radnje.

Prošle sedmice, u noći između

četvrtka i petka, u Tivtu je, u

naselju Dumidran, izgorjelo

službeno vozilo „golf 6“, koje

koristeosobeizkancelarijeZa-

štitnika imovinsko-pravnih

interesa.

Tada je izpolicije saopštenoda

preduzimajusvemjereiradnje

kako bi utvrdili uzrok požara.

Navelisuidasuranijeprijavlji-

vani kvarovi na tom vozilu, što

može ukazivati i da je došlo do

samozapaljenja.

S.K.

PODGORICA

–Apelacioni

sudpotvrdio jepresuduko-

jomjeMarkoVukčević (36)

osuđenna tri i pogodine za-

tvora jer jekaovozačDoma

zdravljauaprilu2015. godi-

ne izazvao saobraćajnune-

srećuukojoj jeodposljedi-

ca teškihpovreda

preminuopacijentVukić

Kićović (48). Prvostepenu

presudu izrekla je sutkinja

VesnaMoštrokol.

Pokojni Kićović je prilikom

sudara kombija i mercedesa

5. aprila 2015. godine na ra-

skrsnici Ljubljanske ulice i

Bulevara Džordža Vašingto-

na ispao iz vozila Doma

zdravlja. Nakonnesreće on je

odmah prebačen u Klinički

centar Crne Gore gdje je pre-

minuoodposljedicapovreda.

Prema navodima presude,

okrivljeni Vukčević je u su-

daru, u kom su učestvovali

,,mercedes“ za čijim vola-

nom se nalazio Milorad Po-

pović i voziloDomazdravlja,

u opasnost doveo i živote

Sretena i Zorana Kićovića

koji subiliupratnjipokojnog

VukićaKićovića.

Vukčević je iz Ljubljanske

ulice kod Kapital centra ule-

tio u raskrsnicu prema Kli-

ničkomcentru, iako je na se-

maforu bilo crveno svjetlo,

odnosno nije imao pravo

prolaza.

Analizom krvi optuženog

Vukčevićautvrđenojeda jeu

vrijeme saobraćajnog udesa

bioupijanomstanju.

- Optuženi Vukčević je po-

stupao sa eventualnim umi-

šljajem, jer je bio svjestan

upravljajući vozilom pod

dejstvomalkohola i ulaskom

u raskrsnicu bez zaustavlja-

njau trenutkukadamu jebio

zabranjen prolaz – navodi se

upresudi.

Sa druge strane, sud je ocije-

nio da je optuženi u odnosu

nasmrtniishodVukićaKićo-

vića postupao sa svjesnim

nehatom, jer je bio svjestan

da njegovim radnjama takva

posljedicamoženastupiti,ali

je olako držao da do toga ne-

će doći.

B.R.

PODGORICA

- Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu protiv

okrivljenih N.R., I. R. i P. R. iz Nikšića zbog krivičnog djela razbojniš-

tvo. Prema navodima optužnice, oni su 30. decembra prošle godi-

ne, oko 15.30 sati, na magistralnomputu Nikšić - Plužine, iznad

mjesta Miločani od sugrađanina B. D. ukrali vozilo „audi A6“, zlatni

lanac i dva mobilna telefona. Osumnjičeni su na taj način pribavili

imovinsku korist od 7.404 eura.

C. H.

PODGORICA

– Suđenje devet-

naestočlanoj grupi koja je uhap-

šena u policijskoj akciji ,,Šado“ i

osumnjičena za međunarodni

šverc narkotika počinje sjutra

pred Višim sudom.

Proces će voditi sudija Dragoje

Jović. Na optuženičkoj klupi naći

će se Vladimir Radović, Komnen

Radević, Abedin Čunmljić, David

Gojčaj, Anton Ljucđonaj, Ardijan

Dedvukaj, Elmedina Radević,

Danijela Pajić, Filip Ševaljević,

Blažo Mugoša, Marko Čelebić,

Toni Đokaj, Vuk Guberinić,

Nemanja Brajović, Mirko Janko-

vić, Ilir Đokaj, Irfan Kriještorac,

Agron i Đon Đokaj. Oni se terete

za stvaranje kriminalne organi-

zacije i šverc narkotika.

Istraga, kako je ranije saopšte-

no iz policije, sprovođena uz

primjenu najsavremenijih poli-

cijskihmjera i radnji, a radi pri-

kupljanja dokaza, dovela je do

razotkrivanja dvije grupe, koje

su se, kako se sumnja, u dužem

periodu bavile nabavkom i

distribucijomopojnih droga na

teritoriji Crne Gore i na međuna-

rodnomplanu.

U akciji ,,Šado“ zaplijenjeno je

oko 77 kilograma marihuane i

skanka, tri pištolja, jedna lovač-

ka puška, oko stotinu komada

metaka, dvije radio-veze, više

mobilnih telefona i sim kartica i

65 ličnih karata.

M. L.

PODGORICA

–Braća Ilija i

BoškoPavlović izBudve ju-

če suupodgoričkomVišem

suduuocjeni dokazaustvr-

dili danijesubili članovi kri-

minalneorganizacijekoja je

učestvovalau likvidaciji

ĐorđaBorete i slučajne žr-

tveDraganaZečevićaube-

čićkomlokalu ,,Trofej“, 7.

decembra 2016. godine. Nji-

hovbranilac, advokatRan-

koRadonjić, kazao jeda su

dokazi koje jeSpecijalno

tužulaštvoponudiloneza-

koniti i dauglavnompotiču

izpredmetakoji sevodi

protivgrupeokrivljenihza

ubistvoĐorđaBorete. Ista-

kao jedaTužilaštvonijepo-

nudilo razlogekoji povezu-

jubraćuPavlović sa

krivičnimdjelomkoje imse

stavljana teret.

Specijalni tužilac Saša Čađe-

nović kazao je da je ponuđe-

nim dokazima utvrđena kri-

vičnaodgovornostoptuženih.

Ilija Pavlović je kazao da će

kao pravni laik i bez pomoći

advokata anulirati optužbe

koje je Specijalno državno tu-

žilaštvo iskonstruisalo protiv

njega.

- Stidim se ove optužnice.

Specijalno tužilaštvo je u po-

kušaju da izvrši pritisak na

mene u optužnicu ubacilo i

mog brata Boška i tako nam

životedovelouopasnost. Ovu

optužnicu smatramklevetom

i kao laik dovešću je do anula-

cije –kazao je on.

IlijaPavlović smatrada jenje-

govo drugovanje sa Vasilijem

Rafailovićem još od školskih

dana razlog zbog kojeg se na-

šaonameti SDT-a.

Istakao je da je bio prijatelj sa

Rafailovićem, ali dauperiodu

kada je likvidiran Boreta nije

govorio sa njim.

- SaVasilijemsamdošao u su-

kob. Nijesmo govorili pa nije-

sammogao biti član te grupe.

Sa druge strane, imao sam

izuzetno dobre odnose sa po-

kojnim Boretom – kazao je

IlijaPavlović.

On je ispričao damu je pokoj-

ni drugMiroslavĆetkovićna-

kon likvidacije Đorđa Borete

kazao da je cijelom društvu

životuopasnosti, jer seVasili-

jeRafailovićsumnjičizaorga-

nizacijuubistva.

-Kada jeĆetkovićubijenmje-

sec kasnije, 4. januara 2017.

godine pošao sam u budvan-

skupolicijui rekaoimdasma-

tram da mi je život ugrožen.

Oni sumi sugerisali da to pri-

javim specijalnom policij-

skom odjeljenju u Podgorici.

Nakon pola sata razgovora

uputili sumeukabinet donji-

hovoggdjesamzatekaotužio-

ca Sašu Čađenovića. Među-

tim, on je krenuo da me

ispitujeovezamasaVasilijem,

da li ga poznajem. Tada sam

mu rekao i da vozim sportski

motor, a da Boško vozi vespu

beverli, na osnovu čega je on

zaključioda jemoj brat pratio

Boretu – prepričao je optuže-

ni razgovor sa tužiocem Ča-

đenovićem.

Istakao je damu jeČađenović

tom prilikom i prijetio da će

se, ukoliko ne bude pristao da

sarađuje sa Tužilaštvom, slje-

deći put sresti na uviđaju.

U prilog njegovim tvrdnjama

danemavezesaubistvomBo-

rete ni članstvomu kriminal-

noj organizaciji koja stoji iza

ove likvidacije, Ilija Pavlović

je naveo da je poslije sasluša-

nja u svojstvu svjedoka više

Veljović: Sjedište

kriminalnih

grupa jeu regionu

Sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost

o učestalimobračunima u Crnoj Gori

TIVAT:

Požar podmetnut pod „volksvagen polo“

Podgoričaninu

zapaljenautomobil

Naautomobilupričinjena šteta

FOTORADIO TIVAT

Potvrđena optužnica protiv Nikšićana

Ukrali „audi A6“, zlatni

lanac i dva telefona

Provjera optužnice za dvostruko ubistvo u budvanskom lokalu

BraćaPavlović tvrde

danemajuveze sa

ubistvomBorete

Potvrđena kazna vozaču Doma zdravlja zbog izazivanja

sudara u kojem je stradao pacijent Vukić Kićović

Vukčeviću tri i po

godinezatvora

Počinje suđenje

optuženima za

šverc narkotika

Uhapšeni u

akciji ,,Šado“

sjutra u sudnici

Saprivođenja

BoškaPavlovića

Veselin

Veljović