Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

Politika

Utorak, 17. april 2018.

Pobjeda

Đukanović

nikad jači,

težakporaz

opozicije

PODGORICA

Predsjednik

Demokratskepartije socija-

lista i budući predsjednikdr-

žaveMiloĐukanović sa

osvojenih 180.274glasova

ostvario jenajbolji rezultat u

istoriji održavanjapredsjed-

ničkih izborauCrnoj Gori,

dok jeparlamentarnaopozi-

cijadoživjela težakporaz

uoči lokalnih izborauglav-

nomgradu. Topokazujupr-

ve analizepreliminarnihre-

zultatapredsjedničkih

izboraodržanih 15. aprila.

Predstavnik većeg dijela opo-

zicije Mladen Bojanić osvojio

je111.711glasovaili33,40odsto,

a kandidatkinja Socijaldemo-

kratske partije Draginja Vuk-

sanović27.441glas ili 8,2odsto.

BROJKE

Gledajući apsolutne brojke,

Đukanović je značajno nad-

mašio rezultate svojih pret-

hodnika.

Filip Vujanović je na izborima

- kada je prvi put postao pred-

sjednik Crne Gore 2003. godi-

ne - imao podršku 139.600 bi-

rača. Pet godina kasnije, 2008.

godine, Vujanović je - ,,poči-

stivši“ u prvog krugu protiv-

kandidate Andriju Mandića,

Srđana Milića i Nebojšu Me-

dojevića – dosegao do brojke

od 171.118 birača.

Treći put, a drugi u nezavisnoj

CrnojGori, 2013. godine,Vuja-

nović je, bez podrške Krivoka-

pićevogSDP-a, uneizvjesnom

odmjeravanju snaga sa zajed-

ničkim kandidatom opozicije

MiodragomLekićem,uspioda

osvoji 161.064 glasova.

Ako se zađe i u prošlo vrijeme,

u turbulentne devedesete,

opetsevidisnagaĐukanoviće-

ApsolutnompobjedomĐukanović je iz ovih izbora izašao nikad

jači, a vladajuća koalicija učvršćena: imaju predsjednika izabranog

natpolovičnomvećinomod naroda, imaju potrebnu većinu u parlamentu

i stabilnuVladu. Poraz najteže pada poraženima i u sedmicama koje slijede

lidere DF-a, Demokrata, SNP-a i Ure čeka težak zadatak: da objasne glasačima

kako su odustali da izađu namegdan i zašto su povlačili gubitničke poteze

Kakve političke trendove oslikavaju rezultati predsjedničkih

ANALIZA

ve pobjede od neđelje: osvojio

je više od Momira Bulatovića

kada je postao prvi izabrani

predsjednik Crne Gore 1992. i

osvojio 170.000glasova.

Zanimljivo, Đukanović je za vi-

še od pet hiljada glasova nad-

mašio i svoj rezultat iz 1998.

godine,kadajeudrugomkrugu

nikad neizvjesnijih predsjed-

ničkih izbora porazio Momira

Bulatovića. Tada je Đukanović

osvojio nešto više od 174.000

glasova, uz rekordnu izlaznost

od više od80odsto.

PREVAGA

Što jebilaključnaprevagaovih

izbora?

Prve analize pokazuju da su

Đukanović i moćna partijska

mašinerija DPS-a odradili sja-

jan terenski posao, izveli goto-

vo sve partijske pristalice. Za

razliku od opozicije čiji su bi-

rači glasali po inerciji, a dio

ostaou svojimkućama.

OdličanizbornirezultatĐuka-

novića još više dobija na zna-

čaju imajući u vidu da je kam-

panja kratko trajala, da nije

bilo izrazitih tenzija koje bi

dodatno motivisale glasače, a

da je, ipak, izlaznost bila 63,9

odsto, što je na nivou prošlih

predsjedničkih izbora.

Pokazuje se da je odluka da se

kandiduje na predsjedničkim

izborimabilapravipotezMila

Đukanovića.

I da je upravo Đukanović kan-

didatkoji okupljanesamopar-

tijske vojnike: DPS je na proš-

limparlamentarnim izborima

2016. godine osvojio 158.000

glasova, pa je Đukanovićev re-

zultat od 180 hiljada glasova,

,,jači“ za čak 22 hiljade birača.

Uz znatnonižu izlaznost!

DOMINACIJA

Apsolutne brojke najbolje po-

kazuju totalnu dominaciju

Đukanovića jer je predsjednik

DPS-a osvojio čak 42.000 gla-

sova više nego skupa dva kan-

didataparlamentarneopozici-

je koja u Skupštini broji 39

poslanika.Upravosutorazlozi

zbog kojih se može govoriti o

veomateškomporazucjeloku-

pne opozicije uoči izbora u

glavnom gradu i još u 11 opšti-

na.

Razmjere izuzetno teškog po-

razaopozicijenajbolje ilustru-

je podatak da je Đukanović

ubjedljivo pobijedio u čak 20

od 23 opštine. Minimalnu

prednost, od nekih stotinak

glasova, Bojanić je imao jedino

u tradicionalnim opozicionim

uporištimaBeranamaiHerceg

Novom, kao i prednost od 700

glasova u Plužinama u kojem

DPSnikada nije bio vlast.

Zanimljivo, Đukanović je

ubjedljivopobijedioBojanića i

u opozicionim opštinama

Budvi i Kotoru, nadmašujući

rezultat DPS-a sa prošlih lo-

kalnih i parlamentarnih izbo-

ra.

U političkoj javnosti je poseb-

noodjeknuoodličanrezultatu

Podgorici gdje jeĐukanovićsa

osvojenih 54.532 glasova dale-

ko ostavio Bojanića sa osvoje-

nih38.000glasova.Đukanović

jeosvojiočakdesethiljadagla-

,,Lucidne analize“ izbora na Fejsbuku

Milovcunami odopozicije

ostaviosamodugmiće

PODGORICA

Tokomčitavog iz-

bornogdana, anaročitokada jeveć

postalo izvjesnoda jekandidat

DPS-aMiloĐukanović „pomeo“

svojeprotivnike i ostvarioapsolut-

nupobjedu, nadruštvenimmreža-

ma sve jepraštalood ,,lucidnihana-

liza“ što se tou stvari dogodilo.

Takoje jedannašsugrađaninnasvom

Fejsbuk profilu „otkrio“ uzroke no-

su na kultni film „Maratonci trče po-

časni krug“ pa je napisao: „Opozici-

ja???OSTALI SAMODUGMIĆI“.

Tezuda su lideri većineopozicije iza-

brali Mladena Bojanića da predsjed-

vog poraza opozicije i napisao: „Dok

god SANU, SPC, šizofrene srbende i

rusofili budu micali Mila, on će da

vlada. I neka će!“

Drugi se bavio medijima i predvidio:

„Naslov u śutrašnjemDanu: „Milo se

provukaouprvomkrugu.“

Očito zadovoljan rezultatom izbora,

jedan Nikšićanin je putem Fejsbuka

„obavijestio“ crnogorsku javnost šta

se desilo u njegovoj mjesnoj zajedni-

ci:„UMZRastoci–Nikšićjučejepro-

šao Cunami. Predsjednik Đukanović

73%glasova“.

Neki su gledali „Izbornu noć“ na Jav-

nom servisu pa je uslijedila reakcija

jednog od njih: „Ovaj Vujović iz SDP

kaže da je ogroman broj pod priti-

skom. Jamnimako ostaneš bez priti-

ska nose te pa, pa...“

Jedan fejsbukovac postavlja logično

pitanje: „Zna li se ko je imao manje

glasova negopotpisa?“

Uslijedila je „dramatična“ objava na

Fejsbuku: „Vodi se žestoka bitka za

predzadnje mjesto između Vasilija i

Dobrila.“

Rezultati izbora za predsjednika dr-

žaveautoranarednogpostapodsjetili

SlavljeuDPS-unakon

objavljivanja rezultata izbora