Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Hronika

Utorak, 17. april 2018.

BIJELO POLJE: Ernest Škrijelj saslušan

u Višemdržavnom tužilaštvu

Osumnjičeni

zaubistvobrata

zadržan72 sata

Zločinsupočinili u

uračunljivomstanju

BIJELO POLJE

Ernestu

Škrijelju (49) iz Rožaja juče je,

nakon saslušanja u Višem dr-

žavnom tužilaštvu, određeno

zadržavanje od 72 sata zbog

sumnje da je u nedjelju ubio

svog brataMersada (38).

Škrijelj sena saslušanjubranio

ćutanjem.

Rožajac je uhapšen u nedjelju

oko 21.45 sati zbog sumnje da

je ubio svogmlađeg brata.

Kako su saopštili iz Uprave po-

licije, onjeusmrtiobratahicem

iz pištolja i to na ulazu u njiho-

vuporodičnukućuuulici Ibar-

skoj uRožajama.Motivubistva

za sada nije poznat.

V.Šb

.

ZgradaSuda i Tužilaštva

SaprivođenjaŠoškića

BIJELOPOLJE

Psihijatar

GordanaKonatar juče jeu

bjelopolsjkomVišemsudu

kazalada suoptuženiMarko

Šoškić i AleksandarKona-

tar, kojima se sudi zaubistvo

stariceGordaneDašić i pre-

bijanjenjenog suprugaVu-

ka, krivičnodjelopočinili u

uračunljivomstanju.

Vještakinja Konatar to je izja-

vilanakonšto jepročitannalaz

i mišljenje sudskog vještaka

Nemanje Radojevića. Odbra-

na je predložila novo vještače-

nje, što je sud i prihvatio.

Konatar i Šoškić optuženi su

da su 31. maja prošle godine u

plavskom selu Brezojevice

provalili u kuću starijeg brač-

nog para, a potom, tražeći no-

vac, ugušili ženu, a njenog su-

prugamučili.

- Tražeći novac oni su ih uda-

ralipesnicamaidrvenimnoga-

rom po glavi i tijelu i vezali ih.

Gordani sugurali krpeuusta, a

Vuka stezali rukama za vrat i

vezali mu krpe preko očiju i

usta - navodi se uoptužnici.

I dok su optuženi prilikomsa-

slušanja u Višem sudu svalji-

vali krivicu jedan na drugoga,

VukoDašić je ispričao da je na

njega, dok je ležao na desnom

kuku, sjeo Konatar, i naređi-

vao Šoškiću šta da radi.

–Obojica suzajedno izvršava-

li ovo djelo nad nama. Prvo su

mi zamotali usta, paoči, poku-

šali su da me udave. Bio samu

komi oko dva i po sata. Oni su

me ostavilimrtvogkad supoš-

li. Moju suprugu su ubili mo-

mentalno – ispričao je ranije

Dašić .

Novi pretres zakazan je za 11.

maj, pred sudijom Vukomi-

romBoškovićem.

V. Šb.

Istražitelji prikupili dokaze za Podgoričanku, osumnjičenu da je dio

PODGORICA

Istražitelji

sumnjajuda jePodgoričan-

kaLidijaBulatović (24) pre-

nosilaporuke i prikupljala

određene informacije za

članovekriminalne grupe

koja se tereti zaubistvoMi-

lošaŠakovića i slučajne žr-

tveRadivojaJovanovića.

Specijalnodržavnotužilaštvo

Bulatović tereti da je dio kri-

minalne organizacije, zbog

čega su joj 12. aprila stavljene

lisice i određen joj je pritvor.

Povodom hapšenja osumnji-

čeneBulatović, policija i tuži-

laštvo se nijesu oglašavali, ta-

ko da još nema zvaničnih

informacija o njenomučešću

uovoj grupi.

Ipak,izvoribliskiistrazitvrde

da su prikupljeni dokazi koji

ukazujuda jeBulatović„radi-

la“ za ovu kriminalnu grupu,

ali da nije učestvovala u dvo-

strukomubistvu, odnosno da

u konkretnom zločinu nije

imala ulogu.

Šaković i Jovanovićubijeni su

31. marta u lokalu „Forum“ u

centruPodgorice.

Šaković jebioza stolomsa su-

prugom i kumovima kada je

ubica uperio pištolj u njega.

Prevrnuo je sto kako bi zašti-

tioprijatelje, ametak jepogo-

dio Jovanovića za susjednim

stolom. Istrčao je iz lokala, a

ubica ga je sustigao i pucao

muu leđa.

Do sada je uhapšeno pet čla-

nova kriminalne organizaci-

je, dok se za direktnim egze-

kutoromtraga.

Istražitelji vjeruju da je smr-

tonosne hice u dvojicu Pod-

goričana ispalionjihovsugra-

đaninMarko Jovanović (35),

za kojeg nadležni nemaju sa-

znanjada jenapustio teritori-

juCrneGore, alimujošnijesu

ušli u trag.

Dva dana nakon dvostrukog

ubistvca uhapšena su braća

Janko i Predrag Vukadinović,

koji se prijavom terete da su

iznajmili automobil kojim su

odvezli Jovanovića do „For-

me“inakonubistvagaodvezli.

Prijavom je obuhvaćena i Kri-

stina Brnović, koja je, prema

navodima prijave, iznajmila

stan za potrebe kriminalne

grupe, dok se Dragoljub Ćet-

kovićteretizanabavkuoružja.

Sumnja se da je Jovanović

usmrtio Šakovića po nalogu

osobe bliske škaljarskom kla-

nu, a za likvidaciju mu je pla-

ćeno 50.000 eura.

A.G.

Bulatović tereteda

jeprenosilaporuke

Razmatrana optužnica okrivljenog za organizovanje grupe koja je švercovala drogu

Tužilaštvo traži da se

Ulićuoduzme imovina

PODGORICA

Specijalno

državno tužilaštvo tražilo je

jučeupodgoričkomVišem

sududa seVasuUlićuoduz-

mudvavozila - ,,rejndž ro-

ver“ i ,,mercedes“ koji su

premanjihovomstavu ste-

čeni nelegalno.

Ulić se tereti da je organizo-

vao kirminalnu grupu koja se

bavila međunarodnim šver-

comdroge. On i njegov advo-

kat Danilo Mićović kazali su

da ,,rejndž rover“ ne pripada

njemu već da se nalazi u vla-

sništvu ,,Rokšpeda“.

Na suđenju je saslušana i sna-

ha Vasa Ulića, Elizabeta Ulić,

koja je saopštila da je ,,merce-

des“ njen, pojasnivši da je

imala 50.000 eura svog novca

te i da je jedan dio pozajmila

od zeta njenog supruga.

- Radi se o vozilu u vlasništvu

Rokšpeda. Nama ovo auto ni-

SaprivođenjaUlića

Uskoro počinje suđenje za ubistvo tetke

Sarvanusudi Tabaš

PODGORICA

EmiruSar-

vanu (39) izPljevalja, koji se

tereti da je 30. oktobraproš-

le godineubio tetkuDuriju

Pojatićunjenomstanuu

Podgorici, sudićevijeće su-

dijePredragaTabaša–po-

tvrđeno jePobjedi uVišem

sudu.

Tijelo penzionisane profeso-

rice je 30. oktobra oko 15 sati u

njenomstanu, na trećemspra-

tu, na Bulevaru Svetog Petra

Cetinjskog, pronašao rođak

kojem je bilo sumnjivo što se

Pojatić ne javlja na telefonske

pozive. Kada je ušao u stan,

zatekao je staricubez znakova

života i njenog bratanića kako

sjedi pored nje. Pretpostavlja

seda jezločinpočinjenizkori-

stoljublja.

Na tijelu je bilo više povreda, a

pronađena je i krvava kutlača

kojom je, kako se sumnja, Sar-

vanudarao.Policijajesaopštila

da je tokom uviđaja konstato-

vano da nije bilo tragova nasil-

nog otvaranja, odnosno prova-

ljivanja vrata stana.

B.R.

Tijelo penzionisane

profesorice pronašao

je njen sestrić u stanu

na Bulevaru Svetog

Petra Cetinjskog

Sarvanaprivodena saslušanje

Istražitelji vjerujuda

je smrtonosne hice u

dvojicuPodgoričana

ispalioMarko

Jovanović za kojim

se još uvijek traga

Konatar i Šoškić

optuženi suda su

provalili u kuću stari-

jeg bračnog para, a

potom, tražeći novac,

ugušili ženu, a njenog

suprugamučili

negiraodajebionačelunarko

kartela koji je prethodnih go-

dina iz drugih zemalja u Au-

straliju prokrijumčario 60 ki-

lograma ekstazija (MDMA).

Tvrdio je da pošteno živi i da

se bavi vinogradarstvom.

Sa druge strane, svjetski me-

diji tada supisali da jeUlićbio

podbudnimokompolicijskih

službi širom svjeta više od 20

godina, upravo zbog šverca

većihkoličinaheroina, kokai-

na, metamfetamina i kanabi-

sa.

Crnogorska policija tada je

saopštilada jeUlićvećnekoli-

ko godina bio pod nadzorom

Odsjeka za borbu protiv dro-

geUprave policijeCrneGore,

Savezne policije Australije,

Komisije za kriminal Austra-

lije i australijskeCarine i tood

2013. godine.

Saradnja australijske i crno-

gorske policije rezultirala je

hapšenjem četiri člana ove

kriminalne organizacije koji

su u Australiji pravosnažno

osuđeni na izdržavanje za-

tvorske kazne i to: F. K. na 17

godina, R. Lj. na 25 godina, D.

P. na 17 iD.M. na 14godinaza-

tvora.

M. L.

je sporno uopšte, ne zanima

nas. Ulić nije vlasnik uopšte -

dodao jeMićović.

VijećesudijeBorisaSabićaju-

če je odbilo da se u svojstvu

svjedoka saslušaju zet Mari-

jan Stanaj i Nikola Ulić, sin

optuženogUlića.

Ulić je uhapšen u avgustu

prošle godine. On je na saslu-

šanju pred specijalnom tuži-

teljkom Mirom Samardžić

Specijalno državno tužilaštvo Bulatović tereti da je dio kriminalne

organizacije, zbog čega su joj 12. aprila stavljene lisice i određen joj je pritvor.

Povodomhapšenja osumnjičene Bulatović, policija i tužilaštvo se nijesu

oglašavali, tako da još nema zvaničnih informacija o njenomučešću

Na suđenju za ubistvo Dašić saslušani vještaci