Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

Srijeda, 11. april 2018.

16

Arena

Sportski miks

Uprijateljskommeču ša-

hovskihvelemajstorau

Podgorici,HrvatZdenko

Kožul savladao jenašeg

NikoluĐukića 3,5:2,5.

U jučerašnjoj, šestoj i po-

sljednjoj partiji, Kožul je,

kako navode iz Šahovskog

saveza Crne Gore, sigur-

nom igrom lako došao do

remijakojimujeobezbije-

diopobjeduumeču.

Prije početka partije uče-

snike meča pozdravio je

ambasador Hrvatske u Cr-

noj Gori Veselko Grubišić,

koji jepovukao i prvi potez

upartiji.

- Kožul je pokazao na pje-

šaka ispred dame i šesta

partija je mogla da počne.

ĐukićseopetbranioGrin-

feldovom odbranom. Ko-

žul je već u šestompotezu

skrenuo saputeva viđenih

u prethodnim partijama

davši šah lovcem na b5.

Ovaj nastavak odavno ne

važikaoopasanzacrne,ali

bivši šampion Evrope ima

svoje mišljenje o teoriji

otvaranja. Malo kasnije, u

desetom potezu, kada su

svi očekivali uobičajeno

uzimanje pješakom ka

centru,Kožuljenatopolje

postavio skakača. Partija

je krenula drugim tokovi-

ma od onih koje smo gle-

dali u dosadašnjim dueli-

ma. Umjesto fajterske

borbe na tabli smo imali

suptilno, poziciono nad-

mudrivanje. Crni je bio na

visini zadatka i uspješno

riješio sve probleme u

otvaranju.Uskoro sepreš-

lo u završnicu u kojoj su

protivnici imali po damu i

dvije lake figure, Kožul

lovca i skakača, Đukić dva

lovca. Nakon izmjena koje

je forsirao bijeli, nastala je

pozicija sa raznobojnim

lovcima i remi je bio nei-

zbježan - saopšteno je iz

ŠSCG.

Ne.K.

Završen prijateljski šahovski meč u Podgorici

Kožul bolji odĐukića

ValentinoRosi bijesan jenaMar-

kaMarkesaposlije incidentana

Velikoj nagradi Argentine.

Tokom borbe za šestu poziciju,

Markes je izveo agresivan napad u

krivini 13, natjeravši Rosija da izađe

sa staze, nakon čega je Italijanpao.

- Uništio je naš sport. Nikad nema

nimalo poštovanja za svoje protiv-

nike.Kadavozite300kmnačasmo-

ratedapoštujete rivale, ovakonema

smisla. Svakomemože da se dogodi

da napravi grešku na kočenju i da

dođe do kontakta, to je trkanje, ali

on je od petka imao incidente sa Vi-

njalesom, Doviciozom, sa mnom.

Tokomtrke jenamjernouletiouče-

tvoricu vozača. To nije greška jer

postavlja nogu između motora jer

zna da neće pasti. Plašim se kada

samna stazi saMarkesom, kada vi-

dim njegovo ime na tabli uplašen

samjer znamda ćekrenuti namene

- rekao jeRosi.

Vozač Honde je kroz cilj prošao kao

peti,alijekažnjensa30sekundizbog

,,neodgovornevožnje“,pajenakraju

trku završio kao 18, ispredRosija.

-Kaotimnemožemodaprihvatimo

ovakve poteze Markesa. Ono što je

uradiodvaputana trci jeneprihvat-

ljivo. Prvo saAlešomEspargarom, a

onda sa Valentonom, koji je mogao

da se povrijedi. Jasno smo istakli

svojemišljenječelnicimatrke,iRosi

jebiodirektan.Morajudaodlučeda

li mogu nešto da urade dodatno, jer

je već kažnjen sa 30 sekundi. Valen-

tinomi je rekaoda jeMarkes veoma

opasanidaseplašidavoziblizunje-

ga na stazi. To mora biti riješeno u

budućnosti, ne samozbognas, nego

zbog cijelog Moto GP - rekao je di-

rektor Jamahinog Moto GP ti-

maLinDžarvis.

Markes jeposlije trkekrenuodoJa-

mahinog boksa, vjerovatno da se

izvini Rosiju, ali mu nije dozvolio

pristup Rosijev najbliži saradnik

Učio Saluči.

- Nijesam zainteresovan za razgo-

vorsaHondomiliMarkesom.Poku-

šao je da uđe u naš boks, ali nije bio

trenutak za to - dodao jeDžarvis.

R.A.

ROSI:

PlašimsedavozimblizuMarkesa